background preloader

University Inc. - corporate corruption of Research & HE -

Facebook Twitter

De Nieuwe Universiteit - The New University - Rethink Uni. Meer controle op commerciële activiteiten hoger onderwijs. Het kabinet wil graag dat hogescholen en universiteiten meer geld ophalen bij het bedrijfsleven.

Meer controle op commerciële activiteiten hoger onderwijs

Om dat allemaal in goede banen te leiden, kondigt minister Bussemaker van OCW nieuwe regels aan. Bedrijven die betalen voor onderzoek, ondernemende wetenschappers die hun uitvinding te gelde te maken, docenten die bedrijfstrainingen geven: het levert hogescholen en universiteiten allemaal extra geld op. Risico’s Dat juicht het kabinet in principe toe, maar de vermenging van publiek en privaat geld brengt ook risico’s met zich mee. Commerciële activiteiten leveren extra inkomsten op, maar kunnen instellingen ook een hoop kosten als er iets mis gaat.

Uiteindelijk draait de belastingbetaler daar voor op. Bovendien is vaak onduidelijk in hoeverre de commerciële activiteiten worden betaald met publiek geld en zijn commerciële onderwijsaanbieders bang voor concurrentievervalsing. Minister Bussemaker van OCW is het met de inspectie eens. Leerlingendaling raakt ook scholen in het Groene Hart. Op veel Nederlandse scholen loopt het aantal leerlingen terug.

Leerlingendaling raakt ook scholen in het Groene Hart

Schoolbesturen in het hele land bedenken oplossingen om die demografische ontwikkeling het hoofd te bieden. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) liet zich op 27 augustus bijpraten door schoolbestuurders in Leimuiden en Gouda. Leimuiden: ‘Kwaliteit is uiteindelijk belangrijker dan identiteit’ Het kleine Leimuiden ligt midden in de Randstad, grofweg tussen Amsterdam en Leiden. Toch heeft de regio te maken met een stevige terugloop van het aantal kinderen. Basisschoolbesturen in de regio zien de bui al hangen. 'Dat is niet vanzelfsprekend', zegt Henri Koele van Stichting De Woudse Venen. Conflict of interest.

The Slow Death of the University. A few years ago, I was being shown around a large, very technologically advanced university in Asia by its proud president.

The Slow Death of the University

As befitted so eminent a personage, he was flanked by two burly young minders in black suits and shades, who for all I knew were carrying Kalashnikovs under their jackets.

Integrity - theory, guardians

Conflict of Interests. Scienceguide: Wetenschap zoekt belangen verstrengeling. 2 november 2011 - Volgens een enquête van de Jonge Akademie en het Rathenau Instituut staan jonge onderzoekers positief jegens valorisatie. Maar dit roept direct nieuwe en oude vragen op. Hoe past valorisatie in het onderzoeksysteem? En wat is het eigenlijk? 1ste-geldstroom verdwijnt: kabinet_herijkt onderzoeksgeld: EUA Statement TTIP. TTIP en het hoger onderwijs — 8 vragen. De European University Association (EUA), een koepel van meer dan zevenhonderd Europese universiteiten, heeft zich al uitgesproken tegen TTIP, omdat ‘the ability of elected national and regional authorities to determine the nature of their higher education provision is cast into doubt by some of the key features of […] TTIP.’

TTIP en het hoger onderwijs — 8 vragen

Eén van de uitgangspunten van TTIP zou bovendien zijn dat beleid zoals dat bestaat bij ingang van het TTIP niet minder liberaal mag worden zonder marktpartijen daarvoor te compenseren. Dat zou de speelruimte van nationale overheden wat betreft hogeronderwijsbeleid ernstig beperken. Tenslotte vreest de EUA dat landen met relatief zwakke of jonge hogeronderwijssystemen in Oost-Europa of de Balkan veel last gaan ondervinden van private partijen uit andere verdragsluitende landen.

Wat vinden de Nederlandse universiteiten ervan? De Vereniging van Universiteiten (VSNU) ondertekende de eerdergenoemde EUA-verklaring. ScienceGuide - TTIP scares universities in Europe.

? 1ste geldstroom om verliezen bij valorizatie op te vangen ?

Who owns what ? Academic labour. Selling your rights / your choise /voice/ access/ privacy for ? NVOR - Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht. La Trahaison des Clercs. Collaborative tools/ initiatives gauge expose the 'complicity' De ware adel. NextGeneration journalist's. Academic Freedom ? Social Science Inc: Economical Science Inc: Collaborations between Universities & Industry. Public uni's & corporate founding father's partnership. Public money into private profit transformers.

Inside job: banks & academia

‘Universiteit wordt bestuurd met de ogen van een bankier’ De universiteiten zijn de laatste decennia gefinancialiseerd.

‘Universiteit wordt bestuurd met de ogen van een bankier’

Dat betoogde de Amsterdamse financieel geograaf Ewald Engelen bij een lunchlezing van De Nieuwe Universiteit Utrecht. De Eetkamer van de UB in de binnenstad zit dinsdagmiddag behoorlijk vol. Studenten bieden tosti’s en muffins aan. Ondertussen houdt de Amsterdamse financieel geograaf Ewald Engelen zijn verhaal zoals hij dat enkele weken geleden ook deed in het bezette Maagdenhuis in Amsterdam. Engelen schetst de ontwikkeling van het management van de universiteiten in het algemeen en die van de Universiteit van Amsterdam in het bijzonder.

Door die schulden is het bestuur van de universiteit min of meer gedwongen om als een bankier naar de eigen organisatie te kijken. Gevolg is volgens Engelen dat de universiteit vandaag de dag is opgedeeld in business units. Volgens Engelen ontstaat op universiteiten een kloof tussen de managers en de academische gemeenschap.

Banker Bonuses for Boffins

Corporatization of science policy at independent universities. “How Economics Shapes Science” Paula Stephan. Virgin Air, UF Online, and the Price of Privatization. Omgang met data onder de loep. 10 november 2011 - De affaire Stapel dwingt de wetenschap tot zelfreflectie in de omgang met datagegevens. De KNAW heeft besloten een commissie in het leven te roepen die gaat onderzoeken hoe in verschillende disciplines met onderzoeksgegevens wordt omgegaan. Onder leiding van KNAW-lid prof. dr. mr. Kees Schuyt zal de commissie 'onderzoeksgegevens in de wetenschap' de komende zich de komende maanden bezighouden met: - De in verschillende wetenschapsgebieden bestaande praktijken op het gebied van gegevensverzameling en -verspreiding in kaart brengen - Nagaan op welke manier onderzoekers en hun werkgevers er voor zorgen dat normen op het gebied van wetenschappelijke integriteit worden nageleefd.

Why you can’t trust research: 3 problems with the quality of science.

Politicizing independent institutions

Wetenschap zoekt belangenverstrengeling. TUdelta: ‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’ 23 mei 2012 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 2745Dit artikel verscheen in Delta jaargang 44, nummer 15 In dossier: Vertrouwen in de wetenschap Het topsectorenbeleid is een recept voor hoe het níet moet en met valorisatie zijn we te ver gegaan, vindt emeritus hoogleraar klinische biochemie prof.dr.

TUdelta: ‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’

Wedloop om wetenschapsgeld - Vonk. TUdelta: Duivelse Dilemma's. 14 april 2014 door Jos WassinkAantal keer bekeken: 86Dit artikel verscheen in Delta jaargang 46, nummer 15 De TU leidt een Europees onderzoeksprogramma van tien miljoen euro naar de afvang van CO2.

TUdelta: Duivelse Dilemma's

Het zou de eerste grootschalige toepassing kunnen worden van een nieuwe klasse poreuze materialen. Dr.

'Free' Research

Private patents suffocating free independent public research. PPP - Public Private Partnerships. Blurring 'private' & common LAW. Reviewing publishing research culture. Schijncongressen. Public - private research communities. Managers are extending reach into research. A managerial culture is growing in universities as they “position themselves to align more systematically with government and industrial sectors”, a conference has heard.

Managers are extending reach into research

Nick Fowler, managing director for academic and government institutions at the publisher Elsevier, said that his company had observed the change via a rise in demand for management information. Snowball Metrics in partnership with elsevier. Sholarships / sponsorships.

Science Parks - Technology Transfer Offices - TTO

Blurring Uni & HBO ( Higher Professional Education) MediaAwards. BonusBoys. Exchange programs. DUB: Geen Wc-eend-onderzoek meer. Het is cruciaal dat de samenleving universiteiten als onafhankelijk blijft beschouwen.

DUB: Geen Wc-eend-onderzoek meer

Stop dus met met onderzoek dat direct betaald is door het bedrijfsleven, vindt psychologiedocent Stefan van der Stigchel. Enkele jaren geleden had het schoonmaakmerk wc-eend een televisiereclame met een inmiddels beroemde reclameslogan "wij van wc-eend adviseren wc-eend". Iedereen begrijpt direct de ironie van deze slogan: onafhankelijkheid is cruciaal voor een zuiver oordeel. Universiteiten moeten voorkomen te worden als wc-eend. Door de krappere financiering van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland komt er steeds meer nadruk op samenwerking van de universiteiten met het bedrijfsleven. Hoewel er veel argumenten worden gebruikt om duidelijk te maken waarom een opgelegde samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven gevaarlijk is, blijft er wat mij betreft één argument onderbelicht: de publieke opinie.

Een recente casus illustreert dit.

Blurring research & lobbying

Play revolving door. New public management. Gekochte leerstoelen - bijzondere hoogleraren lectoren. Endowed chair - professorship. Deeltijd hoogleraren. Nevenfuncties -outside jobs- Mediators - lobbyists - consultants. FoliaWeb; Studenten mogen eigen bedrijf niet gebruiken voor stage. Onderwijs25 januari 2012 10:30 |Het bedrijf loopt goed, zo goed zelfs dat ze er de stage van de opleiding technische bedrijfskunde aan willen besteden.

FoliaWeb; Studenten mogen eigen bedrijf niet gebruiken voor stage

Maar de opleiding stribbelt tegen en verplicht de HvA-studenten ervaring op te doen in een bedrijf van honderd man of groter. Een defecte MacBook of iPhone drie weken kwijt voor een reparatie? Dat moet sneller kunnen. En dus startten studenten technische bedrijfskunde Jeroen Bouwman, Sean Borgsteede en Tom Bronger het bedrijf Help mijn Mac. Alles gemaakt, binnen twee dagen. ‘De exameneisen tussen verschillende domeinen lopen uiteen,’ zegt Tom Bronger, derdejaars technische bedrijfskunde.

Twitters Bestuurders beleidsambtenaren

Akademie hoogleraar. De Prijs Akademiehoogleraren is een Nederlandse wetenschappelijke prijs uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De prijs bekroont Nederlandse topwetenschappers tussen de 54 en 59 jaar oud. Jaarlijks krijgen twee wetenschappers van de KNAW een miljoen euro om te besteden aan wetenschap. Ze kunnen zich gedurende vijf jaar naar eigen inzicht bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zonder de bestuurlijke verplichtingen die gewoonlijk mede tot het takenpakket van een hoogleraar behoren. Het gaat om hoogleraren die aansprekende wetenschappelijke prestaties hebben geleverd. De eerste Akademiehoogleraren zijn in 2003 benoemd. De KNAW financiert het salaris en het onderzoeksbudget van de bekroonde wetenschappers. De colleges van bestuur van de Nederlandse universiteiten kunnen elk jaar hoogleraren tussen de 54 en de 59 jaar voordragen voor de Prijs Akademiehoogleraren.

Prijswinnaars[bewerken]

Blurring academia / hotemetoten = idiots ~ officials

Science Slam. ThinkTanks. Merchants of doubt. Spin-offs / start-up's. Don Poldermans bijzonder hoogleraar EMC. RIVM - Roel Coutinho - Ab Osterhaus. Education. ScienceGuide - Afstuderen op je eigen bedrijf. 3 februari 2015 - Studeren en tegelijkertijd een bedrijf opzetten is geen sinecure. De Hanzehogeschool wil dergelijke zelfontplooiing juist actief stimuleren en gaat daarom jaarlijks 10 à 20 talentvolle studenten de kans bieden om zijn of haar afstuderen in te vullen met ondernemen.

De Topondernemersregeling die komende vrijdag afgetrapt zal worden door VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg biedt studenten de mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren coaches zijn of haar minor-, stage- en afstudeerperiode invullen met activiteiten die zowel voor de opleiding als voor de onderneming van nut zijn. Talent behouden De Hanzehogeschool constateert dat de toenemende belangstelling van studenten voor (zelfstandig) ondernemerschap vaak conflicteert met het goed volgen van een opleiding. Dit leidt soms tot het voortijdig stoppen met de opleiding of tot het stoppen met het eigen bedrijf.

Demise of disinterested art & science popularisation journalism

Demise of disinterested - not for profit - science advise. Background /controversies edu. system-reform NL. Background edu. system/controversies. Background edu. system/controversies. People van Dyck , Tyrone Hayes , Dompeling , Zamboni etc: Kabouters kwakzalvers aluhoedjes. Other pearltrees curators. Redesigning University Inc: pearltree - still unordered. Html & pdf files University Inc: july1,2015.

4.1 MB notpicnic: University Inc. corporate corruption of public HE - pearltrees HTML june2014. Dropbox: notpicnic University Inc.html june2014. Pearltrees 2 sucks! What Makes a University Public?: Privatization, Environmental Racism, and UC Berkeley’s Real Estate Office. By Beezer de Martelly. OpEd: Public or Private? – Real Estate’s Hostile Takeover of RSSP and Dining. Het HAVO 5-examen Economie presenteert dogma's als de waarheid. Eindexamens, nee, toetsen in hun algemeenheid, ik was al nooit een fan van die zinloze repliceringsexcercities Lees hier over mijn weinig florissante schoolervaring , maar na lezing van het eindexamen havo ben ik ervan overtuigd dat toetsen niet alleen zinloos, maar zelfs schadelijk kunnen zijn.

Leest u even mee. Opgave 6. Bekijk hier het hele eindexamen. De havist krijgt een stuk tekst uit ‘het onderzoeksrapport’World of Work 2012 Lees hier het originele rapport. van de International Labour Organisation (ILO) te lezen. Na de presentatie van de tekst wordt aan examinanten gevraagd uit te leggen waarom de ‘banencrisis’ in de westerse wereld geen conjuncturele oorzaak heeft.

More pearls