University Inc. - corporate corruption of Research & HE

Facebook Twitter

Conflict of interest.

Integrity - theory, guardians

Conflict of Interests. Scienceguide: Wetenschap zoekt belangen verstrengeling. 2 november 2011 - Volgens een enquête van de Jonge Akademie en het Rathenau Instituut staan jonge onderzoekers positief jegens valorisatie. Maar dit roept direct nieuwe en oude vragen op. Hoe past valorisatie in het onderzoeksysteem? 1ste-geldstroom verdwijnt: kabinet_herijkt onderzoeksgeld:

EUA Statement TTIP. ScienceGuide - TTIP scares universities in Europe.

? 1ste geldstroom om verliezen bij valorizatie op te vangen ?

Collaborative tools/ initiatives gauge expose the 'complicity' NextGeneration journalist's. Who owns what ? Academic labour. NVOR - Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht. Selling your rights / your choise /voice/ access/ privacy for ? Academic Freedom ? La Trahaison des Clercs. Social Science Inc: Economical Science Inc: Collaborations between Universities & Industry. Public uni's & corporate founding father's partnership. Public money into private profit transformers.

Inside job: banks & academia

‘Universiteit wordt bestuurd met de ogen van een bankier’ De universiteiten zijn de laatste decennia gefinancialiseerd.

‘Universiteit wordt bestuurd met de ogen van een bankier’

Dat betoogde de Amsterdamse financieel geograaf Ewald Engelen bij een lunchlezing van De Nieuwe Universiteit Utrecht. De Eetkamer van de UB in de binnenstad zit dinsdagmiddag behoorlijk vol. Studenten bieden tosti’s en muffins aan. Ondertussen houdt de Amsterdamse financieel geograaf Ewald Engelen zijn verhaal zoals hij dat enkele weken geleden ook deed in het bezette Maagdenhuis in Amsterdam. Engelen schetst de ontwikkeling van het management van de universiteiten in het algemeen en die van de Universiteit van Amsterdam in het bijzonder.

Door die schulden is het bestuur van de universiteit min of meer gedwongen om als een bankier naar de eigen organisatie te kijken. Gevolg is volgens Engelen dat de universiteit vandaag de dag is opgedeeld in business units. Volgens Engelen ontstaat op universiteiten een kloof tussen de managers en de academische gemeenschap. Hij zet zijn verhaal luister bij met een voorbeeld.

Banker Bonuses for Boffins

Corporatization of science policy at independent universities. “How Economics Shapes Science” Paula Stephan. Virgin Air, UF Online, and the Price of Privatization. Omgang met data onder de loep. 10 november 2011 - De affaire Stapel dwingt de wetenschap tot zelfreflectie in de omgang met datagegevens. De KNAW heeft besloten een commissie in het leven te roepen die gaat onderzoeken hoe in verschillende disciplines met onderzoeksgegevens wordt omgegaan. Onder leiding van KNAW-lid prof. dr. mr. Kees Schuyt zal de commissie 'onderzoeksgegevens in de wetenschap' de komende zich de komende maanden bezighouden met: Why you can’t trust research: 3 problems with the quality of science.

Politicizing independent institutions

Wetenschap zoekt belangenverstrengeling. TUdelta: ‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’ 23 mei 2012 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 2745Dit artikel verscheen in Delta jaargang 44, nummer 15 In dossier: Vertrouwen in de wetenschap Het topsectorenbeleid is een recept voor hoe het níet moet en met valorisatie zijn we te ver gegaan, vindt emeritus hoogleraar klinische biochemie prof.dr.

TUdelta: ‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’

Piet Borst. “Een valorisatieparagraaf in veni-, vidi- en vici-aanvragen van NWO: absurd.” (Foto’s: Sam Rentmeester) Driekwart van de ondervraagden vindt dat wetenschappelijk onderzoek moet worden betaald met publiek geld, blijkt uit het Eurobarometeronderzoek naar publieksopvattingen over wetenschap en technologie uit 2010. Wedloop om wetenschapsgeld - Vonk. TUdelta: Duivelse Dilemma's. 14 april 2014 door Jos WassinkAantal keer bekeken: 86Dit artikel verscheen in Delta jaargang 46, nummer 15 De TU leidt een Europees onderzoeksprogramma van tien miljoen euro naar de afvang van CO2.

TUdelta: Duivelse Dilemma's

Het zou de eerste grootschalige toepassing kunnen worden van een nieuwe klasse poreuze materialen. Dr.

'Free' Research

Private patents suffocating free independent public research. PPP - Public Private Partnerships. Blurring 'private' & common LAW. Reviewing publishing research culture. Schijncongressen. Public - private research communities. Managers are extending reach into research. A managerial culture is growing in universities as they “position themselves to align more systematically with government and industrial sectors”, a conference has heard.

Managers are extending reach into research

Nick Fowler, managing director for academic and government institutions at the publisher Elsevier, said that his company had observed the change via a rise in demand for management information. “Whether universities should be managed as drivers of economic growth or not, the fact is that significant forces - perhaps most of all government policy - are spurring them to do so,” he told the Higher Education Policy Institute’s autumn conference in London on 5 December. He said that 20 universities use a research information system owned by Elsevier to boost income by capturing more details of their work, which helps them to achieve “better alignment with the shifting foci of funding sources”. Elizabeth.gibney@tsleducation.com. Snowball Metrics in partnership with elsevier. Sholarships / sponsorships.

Science Parks - Technology Transfer Offices - TTO

Blurring University and HBO ( Higher Professional Education) MediaAwards. BonusBoys. Exchange programs. DUB: Geen Wc-eend-onderzoek meer. Het is cruciaal dat de samenleving universiteiten als onafhankelijk blijft beschouwen.

DUB: Geen Wc-eend-onderzoek meer

Stop dus met met onderzoek dat direct betaald is door het bedrijfsleven, vindt psychologiedocent Stefan van der Stigchel. Enkele jaren geleden had het schoonmaakmerk wc-eend een televisiereclame met een inmiddels beroemde reclameslogan "wij van wc-eend adviseren wc-eend". Iedereen begrijpt direct de ironie van deze slogan: onafhankelijkheid is cruciaal voor een zuiver oordeel. Universiteiten moeten voorkomen te worden als wc-eend. Door de krappere financiering van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland komt er steeds meer nadruk op samenwerking van de universiteiten met het bedrijfsleven. Hoewel er veel argumenten worden gebruikt om duidelijk te maken waarom een opgelegde samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven gevaarlijk is, blijft er wat mij betreft één argument onderbelicht: de publieke opinie. Een recente casus illustreert dit.

Blurring research & lobbying

Play revolving door. Gekochte leerstoelen - bijzondere hoogleraren lectoren. Endowed chair - professorship. Deeltijd hoogleraren. Nevenfuncties -outside jobs- Mediators - lobbyists - consultants. FoliaWeb; Studenten mogen eigen bedrijf niet gebruiken voor stage. Onderwijs25 januari 2012 10:30 |Het bedrijf loopt goed, zo goed zelfs dat ze er de stage van de opleiding technische bedrijfskunde aan willen besteden.

FoliaWeb; Studenten mogen eigen bedrijf niet gebruiken voor stage

Maar de opleiding stribbelt tegen en verplicht de HvA-studenten ervaring op te doen in een bedrijf van honderd man of groter. Een defecte MacBook of iPhone drie weken kwijt voor een reparatie? Dat moet sneller kunnen. En dus startten studenten technische bedrijfskunde Jeroen Bouwman, Sean Borgsteede en Tom Bronger het bedrijf Help mijn Mac. Alles gemaakt, binnen twee dagen. ‘De exameneisen tussen verschillende domeinen lopen uiteen,’ zegt Tom Bronger, derdejaars technische bedrijfskunde. Dat wil zeggen: een bedrijf van honderd man of groter. Sluiten ‘We hebben voorgesteld drie geheel aparte stageopdrachten te maken. Martin Haring, coördinator van ACE, laat weten dat veel docenten nog steeds onterecht geloven dat studenten het meest leren van ervaren krachten in een groot bedrijf.

Twitters Bestuurders beleidsambtenaren

Akademie hoogleraar. De Prijs Akademiehoogleraren is een Nederlandse wetenschappelijke prijs uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Akademie hoogleraar

De prijs bekroont Nederlandse topwetenschappers tussen de 54 en 59 jaar oud. Jaarlijks krijgen twee wetenschappers van de KNAW een miljoen euro om te besteden aan wetenschap. Ze kunnen zich gedurende vijf jaar naar eigen inzicht bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zonder de bestuurlijke verplichtingen die gewoonlijk mede tot het takenpakket van een hoogleraar behoren. Het gaat om hoogleraren die aansprekende wetenschappelijke prestaties hebben geleverd. De eerste Akademiehoogleraren zijn in 2003 benoemd. De KNAW financiert het salaris en het onderzoeksbudget van de bekroonde wetenschappers. De colleges van bestuur van de Nederlandse universiteiten kunnen elk jaar hoogleraren tussen de 54 en de 59 jaar voordragen voor de Prijs Akademiehoogleraren.

Blurring academia / hotemetoten = idiots ~ officials

Science Slam. ThinkTanks. Merchants of doubt. Spin-offs / start-up's. Don Poldermans bijzonder hoogleraar EMC. RIVM - Roel Coutinho - Ab Osterhaus. Education. ScienceGuide - Afstuderen op je eigen bedrijf. 3 februari 2015 - Studeren en tegelijkertijd een bedrijf opzetten is geen sinecure.

ScienceGuide - Afstuderen op je eigen bedrijf

De Hanzehogeschool wil dergelijke zelfontplooiing juist actief stimuleren en gaat daarom jaarlijks 10 à 20 talentvolle studenten de kans bieden om zijn of haar afstuderen in te vullen met ondernemen. De Topondernemersregeling die komende vrijdag afgetrapt zal worden door VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg biedt studenten de mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren coaches zijn of haar minor-, stage- en afstudeerperiode invullen met activiteiten die zowel voor de opleiding als voor de onderneming van nut zijn. Talent behouden De Hanzehogeschool constateert dat de toenemende belangstelling van studenten voor (zelfstandig) ondernemerschap vaak conflicteert met het goed volgen van een opleiding. Dit leidt soms tot het voortijdig stoppen met de opleiding of tot het stoppen met het eigen bedrijf.

Demise of disinterested art & science popularisation journalism

Demise of disinterested - not for profit - science advise. Background /controversies edu. system-reform NL. Background edu. system/controversies. Background edu. system/controversies. People van Dyck , Tyrone Hayes , Dompeling , Zamboni etc: Kabouters kwakzalvers aluhoedjes. Other pearltrees curators.

Redesigning University Inc: pearltree - still unordered

Notpicnic: University Inc. corporate corruption of public HE - pearltrees HTML. Dropbox: notpicnic University Inc.html. Pearltrees 2 sucks! More pearls.