University Inc. corporate corruption of Research & HE

Facebook Twitter

Integrity

Conflict of Interests. Scienceguide: Wetenschap zoekt belangen verstrengeling. 2 november 2011 - Volgens een enquête van de Jonge Akademie en het Rathenau Instituut staan jonge onderzoekers positief jegens valorisatie. Maar dit roept direct nieuwe en oude vragen op. Hoe past valorisatie in het onderzoeksysteem? En wat is het eigenlijk? “Valorisatie in optima forma is dat je onderzoek in de Donald Duck staat.” Peter-Paul Verbeek, voorzitter van de Jonge Akademie presenteerde tijdens de Valorisatieparade van het Rathenau Instituut de uitslag van de Relevantiewijzer , een zelftest om te ontdekken hoe valorisatie bij een onderzoeker past.

1ste-geldstroom verdwijnt: kabinet_herijkt onderzoeksgeld:

Collaborative tools/ initiatives gauge expose the 'complicity' NextGeneration journalist's. Who owns what ? Academic labour. NVOR - Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht. Selling your rights / your choise /voice/ access/ privacy for ?

Academic Freedom ?

La Trahaison des Clercs. Collaborations between Universities & Industry. Public uni's & corporate founding father's partnership. Public money into private profit transformers. Inside job: banks & academia.

Banker Bonuses for Boffins. Corporatization of science policy at independent universities. “How Economics Shapes Science” Paula Stephan. Virgin Air, UF Online, and the Price of Privatization. Omgang met data onder de loep. 10 november 2011 - De affaire Stapel dwingt de wetenschap tot zelfreflectie in de omgang met datagegevens. De KNAW heeft besloten een commissie in het leven te roepen die gaat onderzoeken hoe in verschillende disciplines met onderzoeksgegevens wordt omgegaan. Onder leiding van KNAW-lid prof. dr. mr. Kees Schuyt zal de commissie 'onderzoeksgegevens in de wetenschap' de komende zich de komende maanden bezighouden met:

Why you can’t trust research: 3 problems with the quality of science.

Politicizing independent institutions

Wetenschap zoekt belangenverstrengeling. TUdelta: ‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’ 23 mei 2012 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 2745Dit artikel verscheen in Delta jaargang 44, nummer 15 In dossier: Vertrouwen in de wetenschap Het topsectorenbeleid is een recept voor hoe het níet moet en met valorisatie zijn we te ver gegaan, vindt emeritus hoogleraar klinische biochemie prof.dr.

TUdelta: ‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’

Piet Borst. “Een valorisatieparagraaf in veni-, vidi- en vici-aanvragen van NWO: absurd.” (Foto’s: Sam Rentmeester) Wedloop om wetenschapsgeld - Vonk. TUdelta: Duivelse Dilemma's. 14 april 2014 door Jos WassinkAantal keer bekeken: 86Dit artikel verscheen in Delta jaargang 46, nummer 15 De TU leidt een Europees onderzoeksprogramma van tien miljoen euro naar de afvang van CO2.

TUdelta: Duivelse Dilemma's

Het zou de eerste grootschalige toepassing kunnen worden van een nieuwe klasse poreuze materialen. Dr. Jorge Gascon (foto's: Sam Rentmeester) Het prestigieuze onderzoeksproject met de cryptische naam M4CO2 ging begin februari van start in het ChemE katalyselab van prof.dr.

'Free' Research

Private patents suffocating free independent public research. Reviewing publishing research culture. Schijncongressen. Public - private research communities.

Managers are extending reach into research. Snowball Metrics in partnership with elsevier. Sholarships / sponsorships. Science Parks - Technology Transfer Offices - TTO. Blurring University and HBO ( Higher Professional Education) MediaAwards. BonusBoys. Exchange programs. DUB: Geen Wc-eend-onderzoek meer. Het is cruciaal dat de samenleving universiteiten als onafhankelijk blijft beschouwen.

DUB: Geen Wc-eend-onderzoek meer

Stop dus met met onderzoek dat direct betaald is door het bedrijfsleven, vindt psychologiedocent Stefan van der Stigchel. Enkele jaren geleden had het schoonmaakmerk wc-eend een televisiereclame met een inmiddels beroemde reclameslogan "wij van wc-eend adviseren wc-eend". Iedereen begrijpt direct de ironie van deze slogan: onafhankelijkheid is cruciaal voor een zuiver oordeel.

Blurring 'private' & common LAW

Blurring research & lobbying. Play revolving door. PPP - Public Private Partnerships. Mediators - lobbyists - consultants. FoliaWeb; Studenten mogen eigen bedrijf niet gebruiken voor stage. Onderwijs25 januari 2012 10:30 |Het bedrijf loopt goed, zo goed zelfs dat ze er de stage van de opleiding technische bedrijfskunde aan willen besteden.

FoliaWeb; Studenten mogen eigen bedrijf niet gebruiken voor stage

Maar de opleiding stribbelt tegen en verplicht de HvA-studenten ervaring op te doen in een bedrijf van honderd man of groter. Een defecte MacBook of iPhone drie weken kwijt voor een reparatie? Dat moet sneller kunnen.

Twitters Bestuurders beleidsambtenaren

Nevenfuncties -outside jobs- Gekochte leerstoelen - bijzondere hoogleraren lectoren. Endowed chair - professorship. Don Poldermans bijzonder hoogleraar EMC. RIVM - Roel Coutinho - Ab Osterhaus.

Deeltijd hoogleraren. Akademie hoogleraar. De Prijs Akademiehoogleraren is een Nederlandse wetenschappelijke prijs uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Akademie hoogleraar

De prijs bekroont Nederlandse topwetenschappers tussen de 54 en 59 jaar oud. Jaarlijks krijgen twee wetenschappers van de KNAW een miljoen euro om te besteden aan wetenschap. Ze kunnen zich gedurende vijf jaar naar eigen inzicht bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zonder de bestuurlijke verplichtingen die gewoonlijk mede tot het takenpakket van een hoogleraar behoren.

Blurring academia / hotemetoten = idiots ~ officials

Science Slam. ThinkTanks. Merchants of doubt. Spin-offs / start-up's. ‘Ook onderwijs heeft debat over transition nodig. Sam Quax | Foto: Danny Schwarz Opinie7 mei 2014 6:50 |Er is een fundamenteel een breed gevoerd debat nodig over veranderingen in het universitair onderwijs.

‘Ook onderwijs heeft debat over transition nodig

Dat betoogt voorzitter van de Centrale Studentenraad Sam Quax. Vanmiddag neemt de CSR daarop zelf een voorschot, tijdens een debat over ‘Education in Transition’. ‘Onderwijs is aan dezelfde perverse prikkels onderhevig als de wetenschap,’ stelt Quax. ‘De wetenschap is het laatste decennium fundamenteel veranderd en verandert nog steeds. Hulde, Jet. Godlof.

Hulde, Jet

Hiermee wordt namelijk in één klap aan twee sociale kwaden een einde gemaakt. Ten eerste de omgekeerde solidariteit tussen arm en laagopgeleid aan de ene kant en geprivilegieerd en hoogopgeleid aan de andere. Net als bij kunst en cultuur vallen de deelverzamelingen van gebruikers en betalers in het hoger onderwijs niet samen. Universiteiten worden net als De Nederlandse Opera en het Concert­gebouworkest uit de algemene middelen betaald. Scienceguide: Open Wat? 17 juli 2012 - Wie zich interesseert voor online ontwikkelingen in de onderwijswereld, loopt tegen termen als 'open access', 'open education' en 'open courseware' op. Willem van Valkenburg (TU Delft) zet alle begrippen op een rijtje. Willem van Valkenburg is E-Learning consultant aan de TU Delft. Hij merkte dat een heel aantal termen door elkaar worden gebruikt, zoals OER, OpenCourseWare, Open Courses (MOOCs), Open Education, Online Distance Education en greep op zijn blog de gelegenheid aan om duidelijkheid in de terminologie te scheppen.

Ernst & Young en Erasmus School of Economics bundelen krachten - Nieuws - Erasmus Universiteit Rotterdam. Ernst & Young en de Erasmus School of Economics gaan samen onderzoek verrichten op het gebied van externe verslaggeving en corporate governance.

Ernst & Young en Erasmus School of Economics bundelen krachten - Nieuws - Erasmus Universiteit Rotterdam

Dat hebben beide organisaties vandaag bekendgemaakt. Door deze samenwerking worden de onderzoeksexpertise van de Erasmus School of Economics en de kennis en ervaring van Ernst & Young gebundeld. Zo wordt het bedrijfsleven geholpen bij de toekomstige uitdagingen op het gebied van financial accounting en corporate governance. Het onderzoek richt zich op actuele uitdagingen in het bedrijfsleven. DUB: Overheid of bedrijfsleven adviseren; zoek de verschillen. Of je als onderzoeker nu het bedrijfsleven of de overheid adviseert; het maakt weinig meer uit.

DUB: Overheid of bedrijfsleven adviseren; zoek de verschillen

Volgens hoogleraar Martin van den Berg is het risico van belangenverstrengeling bij beide even groot. Recent vroeg een Nederlands weekblad mij voor een interview over belangenverstrengeling van onderzoekers op mijn vakgebied. Aanleiding was een onderzoek van het Europese Parlement naar de European Food Safety Authority (EFSA).

Offshore education

WRR: ‘Grote hervormingen nodig in het hoger onderwijs’ Onderwijs7 november 2013 7:00 |Er moeten de komende grote hervormingen bij onderwijsinstellingen komen om veranderingen in de wereldeconomie bij te benen.

WRR: ‘Grote hervormingen nodig in het hoger onderwijs’

Onderwijs moet minder een mal zijn waar iedereen in moet passen, en meer zijn wat studenten en de arbeidsmarkt nodig hebben. Dat concludeert onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). NRC: Nonderwijs - ‘het doel is allang niet meer om studenten op te leiden’ Meer dan 11.000 studenten hebben de petitie tegen invoering van het leenstelsel al ondertekend.

Studenten Roel Griffioen en Jesse van Winden eisen samen met hun medestudenten in dit pamflet beter onderwijs aan de universiteit. Als studenten merken we steeds scherper, steeds vaker en in steeds meer opzichten dat het academisch onderwijs achteruit holt. Gerichte en gedegen vakopleidingen worden samengesmolten en aangelengd tot massaal ‘nonderwijs’, waarbinnen de verwachtingen laag zijn, ambitie en initiatief worden ontmoedigd en de ruimte voor persoonlijk contact met de wetenschappelijke staf tot een nulpunt is geslonken.

Het doel is allang niet meer om studenten op te leiden, maar om afgestudeerden af te leveren. Wat is er aan de hand? Wat willen studenten met ICT in het onderwijs? - Artikel - SURFspace. SURFspace vraagt jouw toestemming om cookies te gebruiken In afwachting van de verwachte wijziging van de Telecomwet hanteert SURFspace deze cookiemelding om aan de wet te voldoen. Zodra de Telecomwet gewijzigd is zal SURFspace de cookiemelding aanpassen. Over cookies. UvA-studenten houden van Facebook, maar niet van Twitter. ICT&onderwijs.

To sort

Uni - kids. Researching 'disinterested' education research. Redefining "public" schools ? 'Free' ? Education. Leenstelsel ~ feudelism :-) Harvard University first chartered corporation. Demise of disinterested art & science popularisation journalism. Demise of disinterested - not for profit - science advise. Background /controversies edu. system-reform NL. Background edu. system/controversies. Background edu. system/controversies.

People van Dyck , Tyrone Hayes , Dompeling , Zamboni etc:

Kabouters kwakzalvers aluhoedjes. Irony , Satire, sarcasm etc: Other pearltrees curators. Redesigning University Inc: pearltree - still unordered. Notpicnic: University Inc. corporate corruption of public HE - pearltrees HTML. Dropbox: notpicnic University Inc.html. Pearltrees 2 sucks!

More pearls


  1. doc1 Dec 18 2014
    due to pearltrees interface 'update' [dec 2014] i will need a lot of time to reorder this to improve its legibility. my apologies.