University Inc. - corporate corruption of Research & HE

Facebook Twitter

Ewald Engelen, the financialisation of higher education, Maagdenhuis Amsterdam.

Integrity - theory, guardians

Conflict of Interests. Scienceguide: Wetenschap zoekt belangen verstrengeling. 2 november 2011 - Volgens een enquête van de Jonge Akademie en het Rathenau Instituut staan jonge onderzoekers positief jegens valorisatie. Maar dit roept direct nieuwe en oude vragen op. Hoe past valorisatie in het onderzoeksysteem? En wat is het eigenlijk? “Valorisatie in optima forma is dat je onderzoek in de Donald Duck staat.” Peter-Paul Verbeek, voorzitter van de Jonge Akademie presenteerde tijdens de Valorisatieparade van het Rathenau Instituut de uitslag van de Relevantiewijzer , een zelftest om te ontdekken hoe valorisatie bij een onderzoeker past. {*style:<b> Liefhebbers van valorisatie </b>*} Van de bijna 700 onderzoekers die de 'Cosmo-test' online invulden bleek 69% een 'liefhebber': een onderzoeker die het leuk en belangrijk vindt om zijn kennis te delen en te valoriseren. De meeste 'liefhebbers' waren volgens Verbeek jonge onderzoekers en postdocs, de onderzoekers pur sang waren vooral hoogleraren.

Frans Berkhout kende nog wel meer valkuilen met betrekking tot valorisatie.

1ste-geldstroom verdwijnt: kabinet_herijkt onderzoeksgeld:

EUA Statement TTIP. ScienceGuide - TTIP scares universities in Europe. ? 1ste geldstroom om verliezen bij valorizatie op te vangen ? Collaborative tools/ initiatives gauge expose the 'complicity' NextGeneration journalist's. Who owns what ?

Academic labour. NVOR - Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht. Selling your rights / your choise /voice/ access/ privacy for ? Academic Freedom ?

La Trahaison des Clercs

Collaborations between Universities & Industry. Public uni's & corporate founding father's partnership. Public money into private profit transformers. Inside job: banks & academia. Banker Bonuses for Boffins. Corporatization of science policy at independent universities. “How Economics Shapes Science” Paula Stephan. Virgin Air, UF Online, and the Price of Privatization. Omgang met data onder de loep. 10 november 2011 - De affaire Stapel dwingt de wetenschap tot zelfreflectie in de omgang met datagegevens. De KNAW heeft besloten een commissie in het leven te roepen die gaat onderzoeken hoe in verschillende disciplines met onderzoeksgegevens wordt omgegaan. Onder leiding van KNAW-lid prof. dr. mr.

Kees Schuyt zal de commissie 'onderzoeksgegevens in de wetenschap' de komende zich de komende maanden bezighouden met: - De in verschillende wetenschapsgebieden bestaande praktijken op het gebied van gegevensverzameling en -verspreiding in kaart brengen - Nagaan op welke manier onderzoekers en hun werkgevers er voor zorgen dat normen op het gebied van wetenschappelijke integriteit worden nageleefd - Adviseren hoe, met name jonge, onderzoekers er toe gebracht kunnen worden om wetenschappelijk integer om te gaan met onderzoeksgegevens.

Begin april verwacht de commissie met resultaten te komen, om in de toekomst controverses als die rond Stapel te voorkomen. Why you can’t trust research: 3 problems with the quality of science.

Politicizing independent institutions

Wetenschap zoekt belangenverstrengeling. TUdelta: ‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’ 23 mei 2012 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 2745Dit artikel verscheen in Delta jaargang 44, nummer 15 In dossier: Vertrouwen in de wetenschap Het topsectorenbeleid is een recept voor hoe het níet moet en met valorisatie zijn we te ver gegaan, vindt emeritus hoogleraar klinische biochemie prof.dr.

TUdelta: ‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’

Piet Borst. “Een valorisatieparagraaf in veni-, vidi- en vici-aanvragen van NWO: absurd.” (Foto’s: Sam Rentmeester) Driekwart van de ondervraagden vindt dat wetenschappelijk onderzoek moet worden betaald met publiek geld, blijkt uit het Eurobarometeronderzoek naar publieksopvattingen over wetenschap en technologie uit 2010. Wat bedoelt u met ‘verdringingseffect? U ageert in uw columns in NRC Handelsblad nogal tegen afgedwongen samenwerking, het topsectorenbeleid. En vervolgens? U wordt er echt boos om. U vindt dat je wel erg optimistisch moet zijn om te denken dat dit nieuw geld voor serieus onderzoek oplevert.

Oppassen met valoriseren? Wedloop om wetenschapsgeld - Vonk. TUdelta: Duivelse Dilemma's. 14 april 2014 door Jos WassinkAantal keer bekeken: 86Dit artikel verscheen in Delta jaargang 46, nummer 15 De TU leidt een Europees onderzoeksprogramma van tien miljoen euro naar de afvang van CO2.

TUdelta: Duivelse Dilemma's

Het zou de eerste grootschalige toepassing kunnen worden van een nieuwe klasse poreuze materialen. Dr. Jorge Gascon (foto's: Sam Rentmeester) Het prestigieuze onderzoeksproject met de cryptische naam M4CO2 ging begin februari van start in het ChemE katalyselab van prof.dr. Dat zou namelijk een stuk goedkoper moeten uitpakken dan de huidige methode met vloeistoffen (amines) die bij lage temperatuur CO2 binden en die bij hoge temperatuur weer loslaten. De prijs van CO2-afvang bepaalt of de techniek gebruikt wordt of dat het broeikasgas in de atmosfeer geloosd wordt. KlimaatNu zijn er mensen die zeggen dat meer CO2 in de atmosfeer geen kwaad kan, maar energiescenario’s geven wel enige reden tot zorg. “Tot nu toe had men de hoop gevestigd op membranen van polymeer of zeolieten”, vertelt dr.

'Free' Research

Private patents suffocating free independent public research. PPP - Public Private Partnerships. Blurring 'private' & common LAW. Reviewing publishing research culture. Schijncongressen. Public - private research communities. Managers are extending reach into research. Snowball Metrics in partnership with elsevier. Sholarships / sponsorships.

Science Parks - Technology Transfer Offices - TTO

Blurring University and HBO ( Higher Professional Education) MediaAwards. BonusBoys. Exchange programs. DUB: Geen Wc-eend-onderzoek meer. Het is cruciaal dat de samenleving universiteiten als onafhankelijk blijft beschouwen.

DUB: Geen Wc-eend-onderzoek meer

Stop dus met met onderzoek dat direct betaald is door het bedrijfsleven, vindt psychologiedocent Stefan van der Stigchel. Enkele jaren geleden had het schoonmaakmerk wc-eend een televisiereclame met een inmiddels beroemde reclameslogan "wij van wc-eend adviseren wc-eend". Iedereen begrijpt direct de ironie van deze slogan: onafhankelijkheid is cruciaal voor een zuiver oordeel. Universiteiten moeten voorkomen te worden als wc-eend. Door de krappere financiering van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland komt er steeds meer nadruk op samenwerking van de universiteiten met het bedrijfsleven. Hoewel er veel argumenten worden gebruikt om duidelijk te maken waarom een opgelegde samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven gevaarlijk is, blijft er wat mij betreft één argument onderbelicht: de publieke opinie.

Een recente casus illustreert dit.

Blurring research & lobbying

Play revolving door. Mediators - lobbyists - consultants. FoliaWeb; Studenten mogen eigen bedrijf niet gebruiken voor stage. Onderwijs25 januari 2012 10:30 |Het bedrijf loopt goed, zo goed zelfs dat ze er de stage van de opleiding technische bedrijfskunde aan willen besteden.

FoliaWeb; Studenten mogen eigen bedrijf niet gebruiken voor stage

Maar de opleiding stribbelt tegen en verplicht de HvA-studenten ervaring op te doen in een bedrijf van honderd man of groter. Een defecte MacBook of iPhone drie weken kwijt voor een reparatie? Dat moet sneller kunnen. En dus startten studenten technische bedrijfskunde Jeroen Bouwman, Sean Borgsteede en Tom Bronger het bedrijf Help mijn Mac. Alles gemaakt, binnen twee dagen. ‘De exameneisen tussen verschillende domeinen lopen uiteen,’ zegt Tom Bronger, derdejaars technische bedrijfskunde. Dat wil zeggen: een bedrijf van honderd man of groter.

Sluiten ‘We hebben voorgesteld drie geheel aparte stageopdrachten te maken. Martin Haring, coördinator van ACE, laat weten dat veel docenten nog steeds onterecht geloven dat studenten het meest leren van ervaren krachten in een groot bedrijf.

Twitters Bestuurders beleidsambtenaren

Nevenfuncties -outside jobs- Gekochte leerstoelen - bijzondere hoogleraren lectoren. Endowed chair - professorship. Don Poldermans bijzonder hoogleraar EMC. RIVM - Roel Coutinho - Ab Osterhaus. Deeltijd hoogleraren. Akademie hoogleraar. De Prijs Akademiehoogleraren is een Nederlandse wetenschappelijke prijs uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Akademie hoogleraar

De prijs bekroont Nederlandse topwetenschappers tussen de 54 en 59 jaar oud. Jaarlijks krijgen twee wetenschappers van de KNAW een miljoen euro om te besteden aan wetenschap. Ze kunnen zich gedurende vijf jaar naar eigen inzicht bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zonder de bestuurlijke verplichtingen die gewoonlijk mede tot het takenpakket van een hoogleraar behoren. Het gaat om hoogleraren die aansprekende wetenschappelijke prestaties hebben geleverd. De eerste Akademiehoogleraren zijn in 2003 benoemd. De KNAW financiert het salaris en het onderzoeksbudget van de bekroonde wetenschappers. De colleges van bestuur van de Nederlandse universiteiten kunnen elk jaar hoogleraren tussen de 54 en de 59 jaar voordragen voor de Prijs Akademiehoogleraren.

Prijswinnaars[bewerken] Externe link[bewerken]

Blurring academia / hotemetoten = idiots ~ officials

Science Slam. ThinkTanks. Merchants of doubt. Spin-offs / start-up's. Education. ScienceGuide - Afstuderen op je eigen bedrijf. 3 februari 2015 - Studeren en tegelijkertijd een bedrijf opzetten is geen sinecure.

ScienceGuide - Afstuderen op je eigen bedrijf

De Hanzehogeschool wil dergelijke zelfontplooiing juist actief stimuleren en gaat daarom jaarlijks 10 à 20 talentvolle studenten de kans bieden om zijn of haar afstuderen in te vullen met ondernemen. De Topondernemersregeling die komende vrijdag afgetrapt zal worden door VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg biedt studenten de mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren coaches zijn of haar minor-, stage- en afstudeerperiode invullen met activiteiten die zowel voor de opleiding als voor de onderneming van nut zijn.

Talent behouden De Hanzehogeschool constateert dat de toenemende belangstelling van studenten voor (zelfstandig) ondernemerschap vaak conflicteert met het goed volgen van een opleiding. Dit leidt soms tot het voortijdig stoppen met de opleiding of tot het stoppen met het eigen bedrijf.

Demise of disinterested art & science popularisation journalism

Demise of disinterested - not for profit - science advise. Background /controversies edu. system-reform NL. Background edu. system/controversies. Background edu. system/controversies. People van Dyck , Tyrone Hayes , Dompeling , Zamboni etc: Kabouters kwakzalvers aluhoedjes. Other pearltrees curators. Redesigning University Inc: pearltree - still unordered. Notpicnic: University Inc. corporate corruption of public HE - pearltrees HTML. Dropbox: notpicnic University Inc.html. Pearltrees 2 sucks!

More pearls


  1. doc1 Dec 18 2014
    due to pearltrees interface 'update' [dec 2014] i will need a lot of time to reorder this to improve its legibility. my apologies.