background preloader

University Inc. - corporate corruption of Research & HE -

Facebook Twitter

Meer controle op commerciële activiteiten hoger onderwijs. Het kabinet wil graag dat hogescholen en universiteiten meer geld ophalen bij het bedrijfsleven.

Meer controle op commerciële activiteiten hoger onderwijs

Om dat allemaal in goede banen te leiden, kondigt minister Bussemaker van OCW nieuwe regels aan. Bedrijven die betalen voor onderzoek, ondernemende wetenschappers die hun uitvinding te gelde te maken, docenten die bedrijfstrainingen geven: het levert hogescholen en universiteiten allemaal extra geld op. Risico’s Dat juicht het kabinet in principe toe, maar de vermenging van publiek en privaat geld brengt ook risico’s met zich mee.

Commerciële activiteiten leveren extra inkomsten op, maar kunnen instellingen ook een hoop kosten als er iets mis gaat. Uiteindelijk draait de belastingbetaler daar voor op. Bovendien is vaak onduidelijk in hoeverre de commerciële activiteiten worden betaald met publiek geld en zijn commerciële onderwijsaanbieders bang voor concurrentievervalsing. Conflict of interest. The presence of a conflict of interest is independent of the occurrence of impropriety.

Conflict of interest

Therefore, a conflict of interest can be discovered and voluntarily defused before any corruption occurs. A widely used definition is: "A conflict of interest is a set of circumstances that creates a risk that professional judgement or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest. The Slow Death of the University. A few years ago, I was being shown around a large, very technologically advanced university in Asia by its proud president.

The Slow Death of the University

As befitted so eminent a personage, he was flanked by two burly young minders in black suits and shades, who for all I knew were carrying Kalashnikovs under their jackets.

Integrity - theory, guardians

Conflict of Interests. Scienceguide: Wetenschap zoekt belangen verstrengeling. 2 november 2011 - Volgens een enquête van de Jonge Akademie en het Rathenau Instituut staan jonge onderzoekers positief jegens valorisatie. Maar dit roept direct nieuwe en oude vragen op. Hoe past valorisatie in het onderzoeksysteem? En wat is het eigenlijk? “Valorisatie in optima forma is dat je onderzoek in de Donald Duck staat.”

1ste-geldstroom verdwijnt: kabinet_herijkt onderzoeksgeld:

EUA Statement TTIP. TTIP en het hoger onderwijs — 8 vragen. De European University Association (EUA), een koepel van meer dan zevenhonderd Europese universiteiten, heeft zich al uitgesproken tegen TTIP, omdat ‘the ability of elected national and regional authorities to determine the nature of their higher education provision is cast into doubt by some of the key features of […] TTIP.’

TTIP en het hoger onderwijs — 8 vragen

Eén van de uitgangspunten van TTIP zou bovendien zijn dat beleid zoals dat bestaat bij ingang van het TTIP niet minder liberaal mag worden zonder marktpartijen daarvoor te compenseren. Dat zou de speelruimte van nationale overheden wat betreft hogeronderwijsbeleid ernstig beperken. Tenslotte vreest de EUA dat landen met relatief zwakke of jonge hogeronderwijssystemen in Oost-Europa of de Balkan veel last gaan ondervinden van private partijen uit andere verdragsluitende landen. ScienceGuide - TTIP scares universities in Europe.

? 1ste geldstroom om verliezen bij valorizatie op te vangen ?

Who owns what ? Academic labour. Selling your rights / your choise /voice/ access/ privacy for ? NVOR - Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht. La Trahaison des Clercs. Collaborative tools/ initiatives gauge expose the 'complicity' De ware adel. NextGeneration journalist's. Academic Freedom ? Social Science Inc: Economical Science Inc: Collaborations between Universities & Industry. Public uni's & corporate founding father's partnership.

Public money into private profit transformers

Inside job: banks & academia. ‘Universiteit wordt bestuurd met de ogen van een bankier’ De universiteiten zijn de laatste decennia gefinancialiseerd.

‘Universiteit wordt bestuurd met de ogen van een bankier’

Dat betoogde de Amsterdamse financieel geograaf Ewald Engelen bij een lunchlezing van De Nieuwe Universiteit Utrecht. De Eetkamer van de UB in de binnenstad zit dinsdagmiddag behoorlijk vol. Studenten bieden tosti’s en muffins aan. Ondertussen houdt de Amsterdamse financieel geograaf Ewald Engelen zijn verhaal zoals hij dat enkele weken geleden ook deed in het bezette Maagdenhuis in Amsterdam.

Banker Bonuses for Boffins

Corporatization of science policy at independent universities. “How Economics Shapes Science” Paula Stephan. Virgin Air, UF Online, and the Price of Privatization. It's been a big week--and month--for the afterlife of online higher ed.

Virgin Air, UF Online, and the Price of Privatization

After sponsoring or forcing the adoption of online programs over the course of 2012 and 2013, college presidents now admit that at least the MOOC version won't fix budgetary or educational issues. At the Berkeley Online Summit I attended earlier this month, the chancellor of UC Berkeley and the president of Stanford described online as a supplement to hands-on instructor involvement and as good for specific student populations. Elsewhere, UC President Janet Napolitano chimed in with the same message--if online is done well, "it doesn't save all that much money. " Omgang met data onder de loep. 10 november 2011 - De affaire Stapel dwingt de wetenschap tot zelfreflectie in de omgang met datagegevens. De KNAW heeft besloten een commissie in het leven te roepen die gaat onderzoeken hoe in verschillende disciplines met onderzoeksgegevens wordt omgegaan. Onder leiding van KNAW-lid prof. dr. mr. Kees Schuyt zal de commissie 'onderzoeksgegevens in de wetenschap' de komende zich de komende maanden bezighouden met:

Why you can’t trust research: 3 problems with the quality of science. Traditional scientific communication directly threatens the quality of scientific research.

Why you can’t trust research: 3 problems with the quality of science

Today’s system is unreliable — or worse! Our system of scholarly publishing reliably gives the highest status to research that is most likely to be wrong. This system determines the trajectory of scientific careers.

Politicizing independent institutions

Wetenschap zoekt belangenverstrengeling. TUdelta: ‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’ 23 mei 2012 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 2745Dit artikel verscheen in Delta jaargang 44, nummer 15 In dossier: Vertrouwen in de wetenschap Het topsectorenbeleid is een recept voor hoe het níet moet en met valorisatie zijn we te ver gegaan, vindt emeritus hoogleraar klinische biochemie prof.dr.

TUdelta: ‘We zijn te ver gegaan met valoriseren’

Piet Borst. Wedloop om wetenschapsgeld - Vonk. TUdelta: Duivelse Dilemma's. 14 april 2014 door Jos WassinkAantal keer bekeken: 86Dit artikel verscheen in Delta jaargang 46, nummer 15 De TU leidt een Europees onderzoeksprogramma van tien miljoen euro naar de afvang van CO2.

TUdelta: Duivelse Dilemma's

Het zou de eerste grootschalige toepassing kunnen worden van een nieuwe klasse poreuze materialen. Dr. Jorge Gascon (foto's: Sam Rentmeester)

'Free' Research

Private patents suffocating free independent public research. PPP - Public Private Partnerships. Blurring 'private' & common LAW. Reviewing publishing research culture. Schijncongressen. Public - private research communities. Managers are extending reach into research. A managerial culture is growing in universities as they “position themselves to align more systematically with government and industrial sectors”, a conference has heard.

Managers are extending reach into research

Nick Fowler, managing director for academic and government institutions at the publisher Elsevier, said that his company had observed the change via a rise in demand for management information. “Whether universities should be managed as drivers of economic growth or not, the fact is that significant forces - perhaps most of all government policy - are spurring them to do so,” he told the Higher Education Policy Institute’s autumn conference in London on 5 December. He said that 20 universities use a research information system owned by Elsevier to boost income by capturing more details of their work, which helps them to achieve “better alignment with the shifting foci of funding sources”.

Elizabeth.gibney@tsleducation.com. Snowball Metrics in partnership with elsevier. Sholarships / sponsorships.

Science Parks - Technology Transfer Offices - TTO

Blurring Uni & HBO ( Higher Professional Education) MediaAwards. BonusBoys. Exchange programs. DUB: Geen Wc-eend-onderzoek meer. Blurring research & lobbying. Play revolving door. New public management. New Public Management (NPM) is a discussion and investigation of economic and political systems in various countries and their policies that aimed to modernize and render the public sector more efficient. New Public Management is viewed as a more efficient means of attaining the same product or service; however, citizens are viewed as customers and public servers/administrators hold the title of Public Manager.

Under NPM, Public Managers have incentive-based motivation and have greater discretion (as opposed to a regulated outcome per scenario, regardless of situation).

Gekochte leerstoelen - bijzondere hoogleraren lectoren

Endowed chair - professorship. Deeltijd hoogleraren. Nevenfuncties -outside jobs- Mediators - lobbyists - consultants. FoliaWeb; Studenten mogen eigen bedrijf niet gebruiken voor stage. Onderwijs25 januari 2012 10:30 |Het bedrijf loopt goed, zo goed zelfs dat ze er de stage van de opleiding technische bedrijfskunde aan willen besteden. Maar de opleiding stribbelt tegen en verplicht de HvA-studenten ervaring op te doen in een bedrijf van honderd man of groter. Een defecte MacBook of iPhone drie weken kwijt voor een reparatie? Dat moet sneller kunnen. En dus startten studenten technische bedrijfskunde Jeroen Bouwman, Sean Borgsteede en Tom Bronger het bedrijf Help mijn Mac. Alles gemaakt, binnen twee dagen.

‘De exameneisen tussen verschillende domeinen lopen uiteen,’ zegt Tom Bronger, derdejaars technische bedrijfskunde. Dat wil zeggen: een bedrijf van honderd man of groter. Sluiten ‘We hebben voorgesteld drie geheel aparte stageopdrachten te maken.

Twitters Bestuurders beleidsambtenaren

Akademie hoogleraar. De Prijs Akademiehoogleraren is een Nederlandse wetenschappelijke prijs uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De prijs bekroont Nederlandse topwetenschappers tussen de 54 en 59 jaar oud. Jaarlijks krijgen twee wetenschappers van de KNAW een miljoen euro om te besteden aan wetenschap. Ze kunnen zich gedurende vijf jaar naar eigen inzicht bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zonder de bestuurlijke verplichtingen die gewoonlijk mede tot het takenpakket van een hoogleraar behoren. Het gaat om hoogleraren die aansprekende wetenschappelijke prestaties hebben geleverd. De eerste Akademiehoogleraren zijn in 2003 benoemd.

Blurring academia / hotemetoten = idiots ~ officials

Science Slam. ThinkTanks. Merchants of doubt. Spin-offs / start-up's. Don Poldermans bijzonder hoogleraar EMC. RIVM - Roel Coutinho - Ab Osterhaus. Education. ScienceGuide - Afstuderen op je eigen bedrijf. 3 februari 2015 - Studeren en tegelijkertijd een bedrijf opzetten is geen sinecure. De Hanzehogeschool wil dergelijke zelfontplooiing juist actief stimuleren en gaat daarom jaarlijks 10 à 20 talentvolle studenten de kans bieden om zijn of haar afstuderen in te vullen met ondernemen.

Demise of disinterested art & science popularisation journalism

Demise of disinterested - not for profit - science advise. Background /controversies edu. system-reform NL. Background edu. system/controversies. Background edu. system/controversies. People van Dyck , Tyrone Hayes , Dompeling , Zamboni etc: Kabouters kwakzalvers aluhoedjes. Other pearltrees curators. Redesigning University Inc: pearltree - still unordered. Html & pdf files University Inc: july1,2015. 4.1 MB notpicnic: University Inc. corporate corruption of public HE - pearltrees HTML june2014. Dropbox: notpicnic University Inc.html june2014. Pearltrees 2 sucks! What Makes a University Public?: Privatization, Environmental Racism, and UC Berkeley’s Real Estate Office. OpEd: Public or Private? – Real Estate’s Hostile Takeover of RSSP and Dining.

My First Tour at UC Berkeley At this moment three years ago, I was making what seemed like the most important decision of my young life: where did I want to spend the next four years? Het HAVO 5-examen Economie presenteert dogma's als de waarheid. Eindexamens, nee, toetsen in hun algemeenheid, ik was al nooit een fan van die zinloze repliceringsexcercities Lees hier over mijn weinig florissante schoolervaring , maar na lezing van het eindexamen havo ben ik ervan overtuigd dat toetsen niet alleen zinloos, maar zelfs schadelijk kunnen zijn.

Leest u even mee. Opgave 6. Bekijk hier het hele eindexamen.

More pearls


  1. notpicnic Mar 17 2015
    due to pearltrees interface 'update' [dec 2014] i will need a lot of time to reorder this to improve its legibility. my apologies