background preloader

Financiering Hoger Onderwijs / Higher Education - research

Facebook Twitter

BNNVARA Zembla - Nederland belastingparadijs - 18 oktober 2009. Nederland belastingparadijs. Zembla onderzoekt het Nederlandse belastingparadijs en de rol van de politiek daarin. Parasitair kapitalisme Immoreel gedrag van multinationals is klap in gezicht van hardwerkend Nederland: Geld dat nodig is voor onze scholen, onze veiligheid, onze zorg.… Dat is al jaren zo. Toen Paul Tang dat leren gleden in een uitzending van Zembla beweerde werd hij ter verantwoording geroepen. Maar ja, toen zat de PvdA ook in het kabinet.… De suprematie van de bèta’s: hoe het onderzoeksgeld in Nederland verdeeld wordt. Recentelijk maakte minister Van Engelshoven bekend dat van de 70 miljoen euro die er extra geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek er slechts 10 miljoen euro naar de sociale- en geesteswetenschappen gaat. 60 miljoen euro gaat naar bèta en techniek.

De suprematie van de bèta’s: hoe het onderzoeksgeld in Nederland verdeeld wordt

OCW stelt dat er “forse uitdagingen liggen bij de sector bèta en techniek”. Prominente bèta’s vinden het niet meer dan logisch dat meer dan 85% van het vrijgekomen geld naar hun eigen onderzoeksgebied gaat: het is nodig om de kwaliteit terug te brengen naar een internationaal aanvaardbaar niveau, stelt bijvoorbeeld Robbert Dijkgraaf. De vanzelfsprekendheid waarmee er disproportioneel veel geld naar de bèta’s gaat is nauwelijks meer opvallend te noemen.

Bologna declaration. The Bologna Declaration (in full, Joint Declaration of the European Ministers of Education convened in Bologna on 19 June 1999[1]) is the main guiding document of the Bologna process.

Bologna declaration

It was adopted by ministers of education of 29 European countries at their meeting in Bologna in 1999. It proposed a European Higher Education Area in which students and graduates could move freely between countries, using prior qualifications in one country as acceptable entry requirements for further study in another.

European Higher Education Area (EHEA) as follow-up of Bologna process

Financial Crisis' 20 sept 2010 - 150 miljard euro nu slim inzetten. - vergeten eventjes de CO2 troubles ! Aan de vooravond van Prinsjesdag schetsten VSNU-voorzitterSijbolt Noorda en werkgevers-voorman Bernard Wientjes met veel vuurhet lange termijn perspectief voor een hoogwaardige kennisnatie,waar zij beiden naar streven.

20 sept 2010 - 150 miljard euro nu slim inzetten. - vergeten eventjes de CO2 troubles !

Daarbij legden zij de lat ook voorelkaar – universiteiten en bedrijven – hoog. Gezamenlijk deelden zij een afkeer van wat Noorda de “cascades vansubsystemen voor het uitdelen van kleine plukjes geld” voor kennisnoemde. Een nieuw soort kennis- en innovatieraad – nu naar Zwitsersmodel fors opgetuigd – zou daar korte metten mee kunnen en moetenmaken. 20 tot 30 jaar wijs beleid In het VSNU-café noemde Wientjes landen als Noorwegen,Koeweit en Canada voorbeelden.

De facto zei Wientjes dat een nieuw Innovatieplatform nog veelverder moet durven gaan dan de KIA en de motie-Hamer. 150 miljard euro nu slim inzetten - ScienceGuide. Aan de vooravond van Prinsjesdag schetsten VSNU-voorzitterSijbolt Noorda en werkgevers-voorman Bernard Wientjes met veel vuurhet lange termijn perspectief voor een hoogwaardige kennisnatie,waar zij beiden naar streven.

150 miljard euro nu slim inzetten - ScienceGuide

Daarbij legden zij de lat ook voorelkaar – universiteiten en bedrijven – hoog. Gezamenlijk deelden zij een afkeer van wat Noorda de “cascades vansubsystemen voor het uitdelen van kleine plukjes geld” voor kennisnoemde. Een nieuw soort kennis- en innovatieraad – nu naar Zwitsersmodel fors opgetuigd – zou daar korte metten mee kunnen en moetenmaken. 20 tot 30 jaar wijs beleid In het VSNU-café noemde Wientjes landen als Noorwegen,Koeweit en Canada voorbeelden.

De facto zei Wientjes dat een nieuw Innovatieplatform nog veelverder moet durven gaan dan de KIA en de motie-Hamer. 23 dec 2011 - Nederdorp en Euroland. Op de jaarlijkse terugkomdag van NEWS voor de Nederlandsestudenten die overal in de wereld hun bachelor of master aan hethalen zijn – van Toronto en Harvard tot Istanboel en Oxford -stonden kennismigratie en de actuele ontwikkelingen daaromtrentcentraal.

23 dec 2011 - Nederdorp en Euroland

Zo is het recente afschaffen van de Huygens beurzen iseen flinke streep door de rekening van de internationalisering. Door de cultuurbarrière heen De meerwaarde van een buitenlandstudie is volgens Bruijn vangrote invloed op de ontwikkeling van student. “We moeten door diecultuurbarrière heen. Dat iedereen in Europa in z’n eigen landjezit, dat moeten we toch achter ons laten.” CBS - Bevolkingspiramide - demografie als basis voor planning. De bevolkingspiramide laat de bevolkingsopbouw van Nederland op 1 januari zien voor de periode 1950-2060.

CBS - Bevolkingspiramide - demografie als basis voor planning

Beweeg met de muis over de piramide om per leeftijdsgroep te zien uit hoeveel mannen en vrouwen deze bestaat. Klik op "Toon het overschot vrouwen versus mannen" om het mannen- of vrouwenoverschot te zien. Ga met de muis op een leeftijdsgroep staan om deze te volgen in de tijd. Bevolking steeds hoger opgeleid: Nog maar 13% vd jongvolwassenen is laagopgeleid (max. mbo-1), 45% is hoogopgeleid (hbo of hoger). (Via @phvmulligen)… Ruben van Gaalen on Twitter: "Bevolking steeds hoger opgeleid: Nog maar 13% vd jongvolwassenen is laagopgeleid (max. mbo-1), 45% is hoogopgeleid (hbo of hoger). (Via @phvmulligen)…

Help, waar zijn de leerlingen? Trouw.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Help, waar zijn de leerlingen?

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses. Derden kunnen uw internetgedrag volgen en kan gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Geef het mbo en de hogescholen zekerheid, zoals universiteiten die al hebben. Trouw.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Geef het mbo en de hogescholen zekerheid, zoals universiteiten die al hebben

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses. Derden kunnen uw internetgedrag volgen en kan gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement. BI Portal - Helemaal géén informatie geeft de website over de schulden en reserves van onder-wijsinstellingen.

Rapport - Deze presenteert de ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor de jaren tot en met 2030. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2018 van MinOCW. Referentieraming 2017. ( mirror ) - pubwo17 uploaded as excel-bestand = referentieraming 2017. Topsalarissen bestuurders hbo en wo. Online cookiepolicy De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies.

Topsalarissen bestuurders hbo en wo

Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend. Welke cookies gebruikt de AOb? 1. Google Analytics De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Hoger onderwijs telt 48 grootverdieners. 32 Universiteitsbestuurders en zestien hogeschoolbestuurders verdienden vorig jaar meer dan 193 duizend euro, blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond.

Hoger onderwijs telt 48 grootverdieners

De lijst met topverdieners die het Onderwijsblad van de AOb samenstelde op basis van de jaarrekeningen van de instellingen, wordt wederom aangevoerd door Aalt Dijkhuizen. De collegevoorzitter van Wageningen Universiteit verdiende vorig jaar 351.102 euro. Dat is overigens 332 euro minder dan in 2009. Fontys HogescholenOok de andere bestuurders van Wageningen Universiteit verdienden relatief veel, net als de bestuursvoorzitters van de Vrije Universiteit en de Universiteit Maastricht.

Meer topverdieners in hoger onderwijs. Volkskrant.nl maakt gebruik van cookies Volkskrant.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Hoekstra: "Ik ga met de ministers van @MinOCW kijken of we de volatiliteit uit de referentieraming kunnen halen, zodat zij stabieler kunnen begroten."…

Frans van Heest on Twitter: "Hoekstra: "Ik ga met de ministers van @MinOCW kijken of we de volatiliteit uit de referentieraming kunnen halen, zodat zij stabieler kunnen begroten."… Frans van Heest on Twitter: "Hoekstra: "Ik ga met de ministers van @MinOCW kijken of we de volatiliteit uit de referentieraming kunnen halen, zodat zij stabieler kunnen begroten."… OCW's huishoudboekje van schoolbesturen: een bijsluiter. Het dashboard bevat geen nieuwe informatie, maar geldt als een aanvulling op de bestaande databanken (zie verderop voor handige bronnen). De website is erop gericht om al openbare gegevens makkelijker toegankelijk te maken. Dat wil zeggen: een deel van de gegevens, want de site bevat voorlopig alleen wat OCW het ‘huishoudboekje’ van onderwijsinstellingen noemt: de inkomsten en uitgaven. Voor de overzichtelijkheid is met kleuren een onderscheid gemaakt tussen uitgaven aan personeel en materieel. Het dashboard moet leraren, ouders en medezeggenschapsraden een handje helpen om ‘in gesprek te gaan’ met het schoolbestuur over de financiële keuzes, aldus OCW.

Het vandaag gepresenteerde dashboard ziet het ministerie als een eerste stap. Het dashboard moet leraren, ouders en medezeggenschapsraden een handje helpen om ‘in gesprek te gaan’ met het schoolbestuur over de financiële keuzes. Huishoudboekjes onderwijsinstellingen allemaal op één handige website. Wie wil weten waar het onderwijs zijn geld aan uitgeeft, kan dat nu makkelijk online checken. Het ministerie van OCW lanceerde vandaag een website met daarop de huishoudboekjes van alle door de overheid bekostigde onderwijsinstellingen.

Op de website Baten en lasten onderwijs kan iedereen de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen bekijken en onderling vergelijken. Dat moet het makkelijker maken voor bestuurders, medewerkers, studenten, leden van de medezeggenschap en andere betrokkenen om met elkaar in gesprek te gaan over de financiën van hun instelling. Nieuw is de informatie niet, die was altijd al publiek toegankelijk. Maar de cijfers waren tot nu toe moeilijk te doorzoeken en te vergelijken. Gebruikersvriendelijk De nieuwe website is bijzonder gebruikersvriendelijk. Dit kan interessante kennis opleveren. Hans Daalder, Universitair panopticum. Herinneringen van een gewoon hoogleraar. Scienceguide: Wetenschap zoekt belangen verstrengeling. 2 november 2011 - Volgens een enquête van de Jonge Akademie en het Rathenau Instituut staan jonge onderzoekers positief jegens valorisatie.

Maar dit roept direct nieuwe en oude vragen op. Hoe past valorisatie in het onderzoeksysteem? En wat is het eigenlijk? “Valorisatie in optima forma is dat je onderzoek in de Donald Duck staat.” Peter-Paul Verbeek, voorzitter van de Jonge Akademie presenteerde tijdens de Valorisatieparade van het Rathenau Instituut de uitslag van de Relevantiewijzer , een zelftest om te ontdekken hoe valorisatie bij een onderzoeker past.

1ste-geldstroom verdwijnt: kabinet_herijkt onderzoeksgeld:

Best Valoriserende universiteiten bekendgemaakt. Inkomsten vanuit de samenleving voor universiteiten komen steeds minder van bedrijven De Universiteit Twente (midden), Wageningen University (links) en Tilburg University (rechts) scoorden het hoogst in één van de categorieën. De Investeringen en bijdragen vanuit de maatschappij voor wetenschappelijke kennis stagneren op ruim 25%. Universiteiten verdienen 1,3 miljard met extern onderzoek. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Scienceworks dat de cijfers heeft verzameld over het jaar 2013. Daarbij is voor dertien Nederlandse universiteiten – alleen de Open Universiteit deed niet mee – onderzocht wat men binnen harkte aan externe gelden.

De Universiteit Utrecht staat aan kop met 168 miljoen, Tilburg University staat onderaan met 32 miljoen. De UvA staat, inclusief AMC, op een vierde plaats met 135 miljoen euro. What can the humanities contribute to our practical self-understanding? In this five-year programme, we investigate how diverse contemporary perspectives on what it means to be human interact with each other, and ask which role the humanities could play in the integration of these diverse perspectives. Human beings constitute the research domain of many different disciplines. Profession – The Humanities as Service Departments: Facing the Budget Logic. What kind of budgetary future do the humanities have in public universities?

Dire predictions have been around for years and take many plausible forms (Donoghue), including the retreat of humanities research into wealthy private universities for the dwindling leisure class. Nieuw fonds moet tech-startups overeind houden  21 juni 2017. Chinese borden - Financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek. In dit rapport presenteren we een gedetailleerde analyse van hoe het universitair onderzoek in Nederland wordt gefinancierd. Chinese borden - Financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek. In dit rapport presenteren we een gedetailleerde analyse van hoe het universitair onderzoek in Nederland wordt gefinancierd. Chinese borden - Financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek. In dit rapport presenteren we een gedetailleerde analyse van hoe het universitair onderzoek in Nederland wordt gefinancierd.

'Stop de economisering van de wetenschap' opinieHet louter denken in termen van nut en maatschappelijke relevantie is op termijn funest voor wetenschappelijk onderzoek, vreest Josef Früchtl. Parool.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Bevordert NWO slodderintegriteit? Groeiende ongelijkheid leidt tot crash - resource.wageningenur.nl. Ongelijkheid is een natuurverschijnsel dat in de loop van de geschiedenis steeds weer de kop opsteekt. KNAW wil bedrijfsleven betrekken voor kennisinvestering.

Financiering van onderzoek aan universiteiten. Onderwijs universiteit lijdt onder geldpot van buiten. Onderwijs universiteit lijdt. De wetenschap is slaafs aan subsidie. 27 januari 2018 Een betere balans tussen onderwijs en onderzoek op universiteiten vergt een ander bekostigingsmodel, zegt scheidend rector magnificus Karel Luyben van de TU Delft. Méér geld is niet per se nodig, een andere verdeling van het geld k. Een 'witte staking' Cornelis Geldof sur Twitter : "Hoe terecht een discussie over #werkdruk ook is, om de bekostigingssystematiek als oorzaak aan te wijzen is volstrekte onzin. In het verdeelmodel van de (schaarse) middelen zit immers niet de oplossing!… Bekostiging van de universiteiten moet op de schop. De universiteit is overspannen. De universiteit is.

NRC presenteert: : De overspannen universiteit. Blij met samenwerking collega @JTielenVVD van deVVD. Voor onderzoek naar grotere bijdrage bedrijfsleven in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling□□… Zihni auf Twitter: "Blij met samenwerking collega @JTielenVVD van deVVD. Voor onderzoek naar grotere bijdrage bedrijfsleven in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling□□… Baten Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron. Rathenau Inst: - Inkomsten en prestaties Nederlandse universiteiten; onderwijs.

Internationalisering

Commissie Herziening Bekostigingssystematiek Hoger Onderwijs - Commissie van Rijn. Even over dat lumpsum systeem. Dat is uiterst boeiend. Het was namelijk een belangrijke stap in de ontwikkeling van de neoliberale universiteit. En nu staan we aan het begin van een volgende stap. টুইটারে bram ieven: "Even over dat lumpsum systeem. Dat is uiterst boeiend. Het was namelijk een belangrijke stap in de ontwikkeling van de neoliberale universiteit. En nu staan we aan het begin van een volgende stap.

Minister gispt cijfers van de VSNU bedrag per student stijg juist wel. Twitter. Ver. Universiteiten sur Twitter : "Over langere periode bezien is de solvabiliteit in de universitaire sector gedaald van 60% naar 49%. Bij andere onderwijssectoren is sprake van gelijkblijvende/opwaartse trend. Hierdoor bevinden de meeste onderwijssector. Paul van Meenen sur Twitter : "Ik onderzocht algemene reserves van universiteiten. Veel kan naar studenten en medewerkers. Voor beter onderwijs en lagere werkdruk. En er komt nog veel meer extra geld. ⁦Geef het uit, @deVSNU⁩ en stop met misleiden ⁦@studen.

Paul van Meenen on Twitter: "Ik onderzocht algemene reserves van universiteiten. Veel kan naar studenten en medewerkers. Voor beter onderwijs en lagere werkdruk. En er komt nog veel meer extra geld. ⁦Geef het uit, @deVSNU⁩ en stop met misleiden ⁦@studente. Paul van Meenen on Twitter: "Ik onderzocht algemene reserves van universiteiten. Veel kan naar studenten en medewerkers. Voor beter onderwijs en lagere werkdruk. En er komt nog veel meer extra geld. ⁦Geef het uit, @deVSNU⁩ en stop met misleiden ⁦@studente. D66 sur Twitter : "Universiteiten hebben 2.800.000.000 euro (!!) vrij besteedbaar geld op de plank liggen. □‍□□‍□ Dat geld is van de studenten en docenten voor: □ Kleinere werkgroepen □ Minder werkdruk □ Beter onderwijs Lees oproep @Paul_van_Meenen ⤵️ htt.

D66 on Twitter: "Universiteiten hebben 2.800.000.000 euro (!!) vrij besteedbaar geld op de plank liggen. □‍□□‍□ Dat geld is van de studenten en docenten voor: □ Kleinere werkgroepen □ Minder werkdruk □ Beter onderwijs Lees oproep @Paul_van_Meenen ⤵️ https. D66 on Twitter: "Universiteiten hebben 2.800.000.000 euro (!!) vrij besteedbaar geld op de plank liggen. □‍□□‍□ Dat geld is van de studenten en docenten voor: □ Kleinere werkgroepen □ Minder werkdruk □ Beter onderwijs Lees oproep @Paul_van_Meenen ⤵️ https. D66: Universiteiten moeten hun geld laten rollen.

D66: Universiteiten moeten hun geld laten rollen. Tweede Kamer wil beter zicht op onderwijsinvesteringen. PG Kroeger "Maar ik niet. In de memoires van Jelle Zijlstra maakt deze gehakt van de operatie die Paars I voltrok om een miljard te snijden in het WO door de universiteiten zélf eigenaar te maken van hun gebouwen. Weet @Paul_van_Meenen zelf. PG Kroeger on Twitter: "Maar ik niet. In de memoires van Jelle Zijlstra maakt deze gehakt van de operatie die Paars I voltrok om een miljard te snijden in het WO door de universiteiten zélf eigenaar te maken van hun gebouwen. Weet @Paul_van_Meenen zelf va.

Er ligt geen geld op de plank, het geld ís de plank. Er ligt geen geld op de plank, het geld ís de plank - ScienceGuide. Van der Hagen: ‘Deel TU-reserves zit vast in vastgoed’ Van der Hagen: ‘Deel TU-reserves zit vast in vastgoed’ Hoe rijk is de VU? Lower House wants better monitoring of how universities spend the funding they receive. Lower House wants better monitoring of how universities spend the funding they receive - Erasmus Magazine. Demasqué van onderwijspartij D66 - Sebastian Wijnands JOVD. Demasqué van onderwijspartij D66. Analyse: Hollebolle Gijs en de minister. Analyse: Hollebolle Gijs en de minister.

Minister vindt dat universiteiten genoeg geld krijgen. Minister vindt dat universiteiten genoeg geld krijgen. “Euro’s klotsen hier niet tegen de plinten op” Universiteiten zijn net Holle Bolle Gijs, zei @ivanengelshoven @deVSNU. Geen leuke opmerking, wel een leuke cartoon @UniUtrecht… .@FrankFutselaar: "De logica van holle bolle Gijs noemde de minister de vraag van universiteiten om meer geld. Maar de kwaliteit daalt blijkt uit de Keuzegids. Oproep aan Tweede Kamer: Stem voor motie voor onderzoeken naar taakstellingen en toereikendheid onderwijsbekostiging - Stichting van het Onderwijs. Oproep aan Tweede Kamer: Stem voor motie voor onderzoeken naar taakstellingen en toereikendheid onderwijsbekostiging - Stichting van het Onderwijs. StichtingvhOnderwijs sur Twitter : "Oproep aan Tweede Kamer: Stem voor motie voor onderzoeken naar taakstellingen en toereikendheid bekostiging. @LVerheggen ‘Het is buitengewoon onverstandig om als er meer onderwijs wordt gegeven er niet voor te zorgen da.

Samen met @StvhOnderwijs vroegen wij de minister hoe voorkomen kan worden dat kleine verschillen in de leerling- en studentenramingen grote gevolgen hebben voor het onderwijsbudget. □□… Frans van Heest sur Twitter : "‘De straf op succes die er op dit moment in de onderwijsfinanciering bestaat, schendt het principe dat het geld de leerling of student volgt.' De volledige onderwijspolder doet oproep aan de Kamer om morgen voor moties van @ 17 nov 2018 - Politiek, laat geen publiek geld weglekken uit de wetenschap Opinie. ( mirror ) fd.nl Gezocht nieuwe financiers voor universiteiten.