background preloader

"Людина" (Група 14)

Facebook Twitter

Тренінг «Екологічна безпека. Сталий розвиток» - Янівська школа. Уникнути впливу людини на довкілля, зберегти природу у незміненому стані не реально, оскільки, щоб жити, людина повинна створювати необхідні умови для задоволення своїх потреб, тобто здійснювати виробничу та іншу діяльність.

Тренінг «Екологічна безпека. Сталий розвиток» - Янівська школа

Проте у процесі здійснення будь-якої діяльності, пов’язаної з втручанням у навколишнє середовище, неминуче виникають зміни цього середовища.. На замовлення Римського клубу у 1972 р. група вчених під керівництвом Д. Медоуз провела глобальне моделювання взаємодії суспільства з довкіллям за 5 факторами: зростання народонаселення і промислового виробництва, загострення продовольчої проблеми, виснаження природних ресурсів, забруднення природного середовища. Презентація "Взаємодія людини і природи в умовах глобальної екологічної кризи"

"Людина закохана у природу"

Виховний захід. "Виховання екологічної культури школярів" Мета: формувати екологічну культуру; розширювати уявлення учнів про цінність та багатогранність природи; учити аналізувати, робити висновки; виховувати любов до рідного краю, дбайливе ставлення до природи.Обладнання: записи пісень; Червона книга України; плакати «Охорона природи»; ілюстративний матеріал «Рослини України»; фізична карта України.

Виховний захід. "Виховання екологічної культури школярів"

Гасло: Люби природу не як символДуші своєї,Люби природу не для себе,Люби для неї. М. Рильський Хід заходу І. Екологічна культура. Про Екологічну культуру. Навчальна дисципліна: Екологічна культура напрям підготовки: 0708 – Екологія 6.070801 – екологія та охорона навколишнього середовища.

про Екологічну культуру

Енциклопедія Сучасної України. ЕКОЛОГІ́ЧНА КУЛЬТУ́РА – напрям людської діяльності та мислення, від якого істотним чином залежать природне існування сучасної цивілізації, її сталий розвиток.

Енциклопедія Сучасної України

Дослідж. взаємовпливу соціального і природного в житті людини дозволяє говорити про специф. прояви культури в екол. сенсі. Без знання кола проблем, що належать до Е. к., не можна зрозуміти, чому одні етноси живуть у злагоді з природою, тобто утверджуються у світі як екофільні, а ін. залишають після себе руїну як спільноти екофобні; чому в одних випадках люд. діяльність породжує гармонійні ландшафти та екосистеми, а в ін. – довкілля перетворюється на пустелю.

Природа карає легковажних і безпечних. Інформаційно-ресурсний центр - Віртуальні виставки 22.04.2011 13:59 Обновлено 22.04.2011 20:33 Автор: Unsvet «Природа не визнає жартів, вона завжди правдива, завжди серйозна, завжди сувора, вона завжди права, а всі помилки йдуть від людей».

Природа карає легковажних і безпечних

Йоган Вольфган Гете.

Еколог - професія майбутнього

Екологічні поради. Экологическая этика. ВПЛИВ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, Демографічні проблеми. Демографічні проблеми людства Оскільки людина займає одне з центральних місць у глобальній геосоціосистемі, ми розглянемо, як демографічні проблеми впливають на стан біосфери.

ВПЛИВ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, Демографічні проблеми

У XX столітті природне середовище на планеті неухильно погіршувалося в результаті діяльності людини, яка піддає його щораз більшій дії фізичних, хімічних і біологічних навантажень. Люди вже не спроможні адаптуватися до цих швидких глобальних змін. Крім того, постала проблема демографічного вибуху та обмеженості природних ресурсів і життєвого простору Земної кулі. За останні 150 років населення Землі зростало дуже швидкими темпами. Ролик «Кожна краплина має значення» Фільми про екологію. 23 стрічки, що змінять ваше відношення до природи. Попередження!

Фільми про екологію. 23 стрічки, що змінять ваше відношення до природи

11 фактів про екологічні катастрофи. Позитивний та негативний вплив людини на природу. Вплив людини на природу. Екологія людини й середня тривалість життя. Про матеріал Екологія людини.

Екологія людини й середня тривалість життя.

У зв'язку з постійним посиленням впливу людини на природу, збільшенням захворювань, які пов'язані із забрудненням середовища існування, активним освоєнням території з екстремальними умовами життя, з дослідженням людиною космосу, на базі біологічних, медичних, природничих, економічних наук почала формуватися нова галузь – «екологія людини». Екологія людини вивчає комплексні питання взаємодії людини й людства з навколишнім світом, досліджує природні й соціальні закономірності цієї взаємодії, досліджує проблеми розвитку людини, збереження її здоров'я й працездатності. Здорова планета – здорова людина. Бібліографічний покажчик. Здорова планета – здорова людина Бібліографічний покажчик Бібліографічний покажчик „Здорова планета - здорова людина” присвячений одній із найболючіших сучасних планетарних проблем – екології та охороні навколишнього середовища, залежності здоров’я населення від стану якості довкілля.

Здорова планета – здорова людина. Бібліографічний покажчик

Література у посібнику, який має рекомендаційний характер, згрупована за 8 розділами. Кожному з них передує невелика коментуюча довідка. Запропоновані матеріали українською та російською мовами за період 2003-2013 рр., різноманітні за формою (книги, брошури, статті із періодичних видань і збірників, в т. ч. і краєзнавчого характеру) та видам (наукові, виробничі, науково-популярні). Переважна частина документів супроводжується анотаціями. Розширенню пошукових можливостей отриманню користувачами більш повної та вичерпної інформації з даної теми сприятиме представлена рекомендація відповідних Інтернет-ресурсів (додаток №1).

6 ужасающих фактов, как мы уничтожаем планету

Як покращують стан екології в Запоріжжі? 16 порад, як простими вчинками допомогти нашій планеті. Інфографіка. Для більшості «екологія» – це щось таке далеке, незрозуміле, те, про що говорять міжнародні організації по телевізору, і що, здавалося б, ніяк не стосується пересічного українця, який не має атомної електростанції, не викидає відходи в річку і тому подібне.

16 порад, як простими вчинками допомогти нашій планеті. Інфографіка

Экология и здоровье человека - презентация. Реферат "Экология и здоровье человека" Довкілля та здоров’я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, хімічне і біологічне забруднення повітря, води, ґрунтів, шум, антропогенні зміна клімату та зміна екосистем є одними з чинників, які безпосередньо впливають на стан здоров’я людини1. Це й не дивно, адже вживаючи забруднену воду, споживаючи продукти, вирощені на забруднених землях, щодня вдихаючи забруднене повітря, людина отримує дози різноманітних небезпечних речовин, які накопичуються та негативно впливають на її організм. Цікаво, що з таким твердженням погоджується більшість населення України.

Так, згідно результатів опитувань, проведених у листопаді-грудні 2018 року2, більшість респондентів погодились із тим, що екологічні проблеми безпосередньо впливають на їхнє повсякденне життя та здоров’я (див. рисунок 1). Рисунок 1. Воздействие человека на природу. Фотографии экология и здоровье. Презентація дослідження «Вплив компонентів природи на здоров'я людини» Номер слайду 9 Залежність показників здоров'я від шкідливих речовин{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Показник. Шкідливі речовини. Хвороби органів дихання.

Грип.

”Здоров'я природи - здоров'я людини"

Як забруднення навколишнього середовища впливає на здоров’я. Нещодавно було оприлюднено великий звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з яким забруднене навколишнє середовище є однією з найголовніших причин високої смертності у світі. Так, за даними організації, майже чверть населення планети помирають саме через погані екологічні умови: екологічні ризики зумовлюють виникнення понад 100 найнебезпечніших хвороб, і щороку саме вони вбивають 12,6 млн людей, а це - 23% усіх смертей, які трапляються у світі. Сумна статистика У ВООЗ зазначають, що два найбільші «екологічні» вбивці у світі – це інсульти та інфаркти (2,5 млн на рік). Далі йдуть хвороби серця (2,3 млн) та рак (1,7 млн), респіраторні хвороби (1,4 млн) та діарея (846 тисяч).

У доповіді ВООЗ визначено цілий ряд екологічних причин і їхній зв'язок зі смертністю, а саме: забруднення навколишнього середовища, вплив хімічних речовин, зміна клімату та ультрафіолетового випромінювання, більш ніж 100 захворювань і травм та ін. Здоров'я і вітаміни. 100 років тому природні ресурси Землі використовувалися більш раціонально, ніж в наші дні. Сьогодні, в еру високих технологій та автоматизованих виробництв, проблема навколишнього середовища стоїть ще гостріше. Жалюгідний стан екології впливає головним чином на людське здоров’я.

Экология быта.

Екологія здоров'я. Людина і природа / ecology. Як пов’язані здоров’я і довкілля людини. Світ, у якому ти живеш - мультики українською мовою. Людина - частина природи! Презентація на тему: "Людина, як частина природи" Взаємодія природи і суспільства. §2. Взаємодія природи та суспільства. Збережемо природу для життя. ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ. Презентація на тему: " Екологія як наука про довкілля" Екологічна психологія в Україні — Діяльність і поведінка людини.

Екопсихологія діяльності і поведінки На даний час проблема неадекватної взаємодії людини та середовища її життя є досить гострою. Экология, Последние новости 2020. Планета, природа и человек. К здоровью через книгу. Екологічна квест – гра: «Наш дім – природа, бережи її!» Людина, екологія, здоров я. Библиотеки и экология. Книжная выставка «Жалобная книга природы»

Виставка до Дня довкілля. Сьогодні – Всеукраїнський День довкілля. День довкілля відзначається в Україні щороку (у третю суботу квітня) починаючи з 1999 року і установлений Указом Президента України «Про День довкілля», на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і громадських природоохоронних організацій, з метою розвитку діяльності, започаткованої Всеукраїнською акцією «Дерево-Життя» та іншими громадськими ініціативами. Третьої суботи квітня громадські організації проводять заходи спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об'єктів, поширення екологічних знань. Методичні матеріали з екології. БiблiоШЕЛЕСТ: Обіймемо Землю красою і любов’ю! Остання надія Землі, або завдання врятувати. Здорова планета – здорова людина. Бібліографічний покажчик.

Екологія Навчальні матеріали онлайн. Надзвичайні ситуації та їх класифікація. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Еколого-просвітницька діяльність. Планування до року екології. Екологія і здоров’я людини. Збережемо природу Землі - презентация онлайн.

Проблеми екології і роль бібліотек в екологічному вихованні населення