background preloader

Світ тварин. Знай. Люби. Бережи!

Facebook Twitter

Колекція онлайн-закладок створена командою ZooДрузі_К13_З.2 в межах проведення інтернет-семінару "Роль бібліотеки ЗЗСО в організації екологічного виховання здобувачів освіти" (КЗ "ЗОІППО" ЗОР, 10 - 26 квітня 2020 р.)

Охорона тваринного світу - ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН - ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003. Охорона тваринного світу Серед антропогенних факторів значну позитивну роль відіграють природоохоронні.

Охорона тваринного світу - ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН - ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Охорона тварин - сукупність міжнародних, державних і регіональних господарсько-адміністративних і громадських заходів, спрямованих на збереження популяційно-видового складу і підтримання чисельності тварин на рівні, який забезпечує їх існування. Зусиллями окремих держав неможливо раціонально використовувати і зберігати природні ресурси морів і океанів, рік, мігруючих риб, птахів, морських ссавців. Збереження генофонду тварин планети потребує колективних зусиль усіх країн, координації державної і громадської діяльності в розв’язанні загальносвітових екологічних проблем. Склалися основні форми такого співробітництва: діяльність міжнародних природоохоронних організацій, двосторонні і багатосторонні міждержавні угоди.

Екологія тварин. Екологія тварин – це міждисциплінарна наука, яка утворилася на стику зоології, екології та географії.

Екологія тварин

Вона вивчає життя різних видів фауни в залежності від навколишнього середовища. Оскільки тварини є частиною екосистем, то вони мають велике значення для підтримки життя на нашій планеті. Вони поширилися по всіх куточках землі: живуть в лісах і пустелях, в степу і в воді, в арктичних широтах, літають в повітрі і ховаються під землею. Найменше тварина – це свиноносий кажан Кіті, тіло якого буває довжиною від 2,9 до 3,3 см, і вагою до 2 м З усіх тварин, що живуть на Землі, найбільшим представником фауни є блакитний кит, який досягає довжини 30 м, важить 180 т. Все це показує, який дивовижний і різноманітний світ фауни. Проблеми збереження тваринного світу. Екологія тварин. Розміщення тварин на поверхні Землі - ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ - Біологія 8 клас - С.В. Межжерін. Тема 11.

Екологія тварин. Розміщення тварин на поверхні Землі - ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ - Біологія 8 клас - С.В. Межжерін

ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ Екологія тварин — наука, на перший погляд, нескладна, Єю вивчає цілком зрозумілі явища: як різні тварини взаємодіють між собою та з навколишнім середовищем. Справді, зовсім не важко вивчати, як тварини живляться, від кого рятуються, швидко чи повільно розмножуються і яка їх кількість. Що таке екологія? - Екологія - це моє майбутнє. Екологія. Наукова дисципліна екологія охоплює галузь знань від вивчення глобальних процесів на планеті Земля (вгорі) до вивчення мешканців океанів і суходолу (центральні фото) та біологічної взаємодії, такі як хижацтво і запилення (внизу).

Екологія

Екологія (від дав. -гр. Οἶκος — середовище, житло і λόγος — вчення, наука) — це наука, що вивчає закономірності взаємостосунків організмів з довкіллям, а також організацію і діяльність надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери).[1] Термін вперше запропонував німецький біолог Ернст Геккель в 1866 р. в книзі «Загальна морфологія організмів» («Generelle Morphologie der Organismen») для позначення біологічної науки, яка вивчає взаємодію організмів з їх середовищем. Стосовно рослин цей термін вперше був використаний датським ботаніком Е. Фауна. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Фауна

Фауна[1][2][3], фа́вна[4] (новолат. fauna, від лат. Охорона фауни: проблема покращення екологічного стану. Реферат – Освіта.UA. Нині налічується близько 2 млн. видів тварин (рослин - у п'ять разів менше).

Охорона фауни: проблема покращення екологічного стану. Реферат – Освіта.UA

Екологія тваринного світу - Основи екології. Тварини (гетеротрофи) - основний компонент навколишнього природного середовища, національне багатство, джерело духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єкт наукових досліджень.

Екологія тваринного світу - Основи екології

Фауна (сукупність всіх тварин) України налічує понад 45 тис. видів, з них комах 35 тис., членистоногі без комах - 3,4 тис., черви - 3,2 тис. тощо. Об'єктами тваринного світу є: хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші істоти) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) тварини в усьому їх видовому та популяційному різноманітті на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі; частини диких тварин, корисні продукти їх життєдіяльності, нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин, які підлягають захисту законом (Див. табл. №8-10, Дод. 2). Їжак вухатий, чисельність якого дуже незначна, спостерігається у степовій місцевості - в Хомутовському степу. Питання 1. Охорона флори і фауни заповідна справа. Скачати реферат з екології у форматі doc: Охорону екосистем, включаючи всі їхні живі компоненти, покликані здійснювати так звані охоронні території.

Охорона флори і фауни заповідна справа

За даними Дж. Читать "Жизнь животных Том I Млекопитающие" - Брем Альфред Эдмунд - Страница 1. Всесвітній день тварин. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Всесвітній день тварин

Всесвітній день тварин (англ. World Animal Day) — міжнародний день, спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього добробуту, що святкується кожного року 4 жовтня. Історія[ред. | ред. код] Читать онлайн - Акимушкин Игорь. Мир животных. Том 1. Дітям про тварин: любити, знати, захищати. Ілюстрація з книжки «Тваринопедія» Адрієнн Барман Усі різні, усі рівні.

Дітям про тварин: любити, знати, захищати

Про це знають, здавалося б, і діти, і дорослі. Знають, але чомусь дуже часто забувають. Так само забувають і те, що, крім людей, на планеті повно інших повноправних мешканців, які часто-густо страждають і потерпають через нашу необережність, необізнаність і байдужість. Книга "Тваринний світ. Цікаві, дивні, незвичайні" - Гончаренко І. - Читать - Скачать pdf - Купить, Отзывы. Список комах, занесених до Червоної книги України. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Комахи, занесені до Червоної книги України, — список видів комах, що включені до останнього видання Червоної книги України (2009)[1] Історія[ред. | ред. код] Список комах, занесених до Червоної книги України[ред. | ред. код] Примітки[ред. | ред. код] Екологія комах - КЛАС КОМАХИ, АБО ВІДКРИТОЩЕЛЕПНІ,-INSECTA, АБО ECTOGNATHA - ПІДТИП ТРАХЕЙНІ-TRACHEATA - ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ-ARTHROPODA - ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ–METAZOA - ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003.

Екологія комах Комахи як складова частина біогеоценозів суходолу та водойм зазнають впливу різноманітних факторів навколишнього середовища, у свою чергу впливаючи на нього. Збереження зникаючих видів безхребетних. Для більшості людей безхребетні - це маленькі, непомітні, повзаючі і крилаті створіння. Безхребетні, проте, е важливим елементом екосистеми, її незамінною ланкою. Основні дані Заходи по збереженню безхребетних Одним із найефективніших способів захисту є збереження місць проживання тварин. Цей принцип діє і щодо безхребетних, оскільки важливо знати, які елементи місця проживання для них є найбільш важливими і з якими організмами тварини зв'язані найтісніше.

Кілька років тому було здійснено науковий експеримент, в результаті якого в одному з лісів о. Зниження популяції тварин. Several studies report what appears to be a substantial decline in insect populations. Some of the insects most affected include bees, butterflies, moths, beetles, dragonflies and damselflies. Anecdotal evidence has been offered of much greater apparent abundance of insects in the 20th century; recollections of the windscreen phenomenon are an example.[2] In 2018 the German government initiated an "Action Programme for Insect Protection",[4][5] and in 2019 a group of 27 British entomologists and ecologists wrote an open letter calling on the research establishment in the UK "to enable intensive investigation of the real threat of ecological disruption caused by insect declines without delay".[6]

Список зникаючих тварин. Wikipedia list article. Птахи. Характерними рисами сучасних птахів є наявність пір'я, дзьоба без зубів, відкладання яєць з міцними оболонками, високий рівень метаболізму, чотирикамерне серце, легкий міцний скелет. Усі сучасні птахи мають крила, що розвинулися з передніх кінцівок. Винятком є нещодавно вимерлий птах моа з Нової Зеландії. Більшість птахів здатні до польоту, до нелітаючих належать страусоподібні, пінгвіни та невелика кількість ендемічних острівних видів. Птахи також мають пристосовану до польоту травну і дихальну системи. Орнітофауна України. Орнітофауна України нараховує 424 (425[1]) види птахів. Серед них 267—270 гніздові, з яких 132—138 зимуючі; 17 з'являються лише на зимівлі, 129 спостерігаються лише у період сезонних міграцій або мають статус залітних. Наприклад, заліт дрозда Свенсона був зареєстрований лише один раз 10 листопада 1893 року під Харковом, і він теж занесений до фауни України, але гніздиться тільки у Північній Америці.

Птахи, що зустрічаються в Україні, належать до 21 систематичного ряду. Найбільшим різноманіттям відрізняється ряд горобцеподібних, їх нараховують 172 види. Також численними є ряди сивкоподібних — 79 видів, гусеподібних — 38 видів, соколоподібних — 35 видів. Птахи, занесені до Червоної книги України. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Див. також[ред. | ред. код] Пернаті друзі, птахи України, орнітологія. Птахи: значення та заходи охорони. Реферат – Освіта.UA. Екологічні групи ссавців – КЛАС ССАВЦІ, АБО ЗВІРІ. КЛАС ССАВЦІ, Загальна характеристика ссавців - Біологія. Список одомашнених тварин. Захист тварин в Україні: як уберегти їх від людей. Те, як ми поводимось із братами нашими меншими, насправді показує рівень зрілості нашого суспільства. Online-довідник "Біологія тварин" Видове різноманіття комах, рідкісні та зникаючі види – Природний заповідник "Дніпровсько-Орільський"

Комахи Кіндрашівського зоологічного заказника, що особливо охороняються. Природні заповідники України: Карпатський та Кримський. Реферат – Освіта.UA. Гордість України. Заповідник "Асканія-Нова" — одне із чудес України. Презентація "Заповідники України" Топ 10 найкращих національних парків світу та України.

Мандрівка Україною. Канівський заповідник. Фільм про Поліський заповідник. Сім природних чудес України. Асканія Нова. ФЛОРА ТА ФАУНА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ. Тварини Запорізької області, занесені до Червоної книги України. Природа Запорізького краю - Запорізький обласний краєзнавчий музей. Природа запорізького краю. Петроченко В. І. Рідкісні тварини України та Запорізької області: Навчально-методичний посібник. Петроченко В.І. Тваринний світ Запорізької області. Підготовка до зоолого-краєзнавчих конкурсів: Навчально-методичний посібник – Частина І. Петроченко В.І. Тваринний світ Запорізької області. Підготовка до зоолого-краєзнавчих конкурсів: Навчально-методичний посібник – Частина ІІ.

Рідкісні рослини, тварини, гриби і лишайники Запорізької області. Риби Запорізької області, табл. 5. Риби і міноги Запорізької області - zpkrai. Біологічне різноманіття Запорізької області: Методичний посібник.

Тваринний світ Хортиці

Животински куриози - Технологии. 25 неймовірних фактів з життя комах. Комахи. ДИВОВИЖНІ ФАКТИ 3 ЖИТТЯ КОМАХ. ✓ Цікаві факти про комах □□ Сайт про найцікавіші куточки нашого світу. Дивовижні факти про комах. Найцікавіші факти про комах. Цікаві факти про комах і тварин. Цікаві факти, дивовижні факти, невідомі факти в музеї фактів. ЯК РИБИ ПРИСТОСУВАЛИСЯ ДО ЖИТТЯ У ВОДОЙМАХ - РОСЛИНИ, ТВАРИНИ І СЕРЕДОВИЩЕ ЇХ ІСНУВАННЯ - ПРИРОДОЗНАВСТВО 3 клас - за підручником І. В. Грущинської - 2014 рік - розробки уроків з природознавства.

Фото: тварини, які назавжди зникли на планеті за останні роки. Конспект лекції з природознавства "Флора і фауна України" – Освіта.UA. Конспект заняття "Мешканці води - риби" Конспект уроку з природознавства на тему "Риби" Особливості нересту різних видів риб - Публікації про риболовлю GoldFishNet. Коли і як нерестяться риби. Для чого рибі потрібна луска? Луска риб: види та особливості. Навіщо рибі луска? Риба без луски. Як і чим харчується риба. Загальна характеристика кісткових риб. Реферат – Освіта.UA. Значення риб у природі та житті людини - Біологія. Цікаві факти про тварин азовського моря – Google Поиск. 30 цікавих фактів про птахів. Цікаві факти про птахів. Подія дня. Всесвітній день захисту тварин. Тварини Червоної книги України.

Жук Олень або рогач звичайний./Beetle deer. Дивовижний світ комах.Цікаві факти.Задачі ентомології. Цікаві факти про життя комах. Всесвітній день дикої природи 2020 - підтримка всього життя на Землі. Урок 34 Природознавство 1 клас. Хто такі риби? Я і Мої друзі - Риби - Випуск "01" Топ-10 диких тварин України, які потребують захисту. Пернаті друзі, птахи України, орнітологія. 12 цікавих фактів про птахів з усього світу. Відеопрезентація "Птахи" Мультіпедія домашніх вихованців. Акваріумні рибки.

Презентації

День Захисту Тварин. УКРАЇНСЬКІ ВІРШІ - Вірші про тварин, Вірші, поезія. Клуб поезії. Літературний звіринець: 15 книжок про улюблених тварин - Блог Yakaboo.ua. Легенда про тварин. Казки, оповідання, легенди про тварин – МегаЗнайка. Казки. Казки і оповідання про комах, жучків, павуків, метеликів – МегаЗнайка. Казки. Загадки про тварин і комах – МегаЗнайка. Загадки. "Куди поспішали мурашки" (казка-оповідання), Василь Сухомлинський - Мала Сторінка. УКРАЇНСЬКІ ЛЕГЕНДИ ТА ПЕРЕКАЗИ ПРО КОМАХ - «Міфи України» - 2003. Трилогія «Мурахи» Кросворд «Мешканці прісних водойм» УКРАЇНСЬКІ ЛЕГЕНДИ ТА ПЕРЕКАЗИ ПРО РИБ І РАКІВ - «Міфи України» - 2003. Прислів'я та приказки про рибу. Прислів’я та приказки про рибу 1. Якби... - Чернігіврибоохорона.