background preloader

Екологія літосфери

Facebook Twitter

Доля Землі – у наших долонях.


Колекція онлайн-закладок створена заради того, щоб допомогти вам більше дізнатися про одну з із найболючіших сучасних проблем – забруднення літосфери.
Робота виконана командою "Земляне"_К11_З.2 в межах проведення інтернет-семінару "Роль бібліотеки ЗЗСО в організації екологічного виховання здобувачів освіти" (КЗ "ЗОІПО" ЗОР, 10-26 квітня 2020 р.)

ЛІТОСФЕРА. Літосфера, її складові та значення. Скачати реферат з екології у форматі doc: Літосфера - верхня тверда оболонка земної кулі.

Літосфера, її складові та значення

Найважливішими її частинами є: • поверхневий родючий шар, або грунт, • земні надра (корисні копалини). Грунт - особливе природне тіло, що утворилось на материнській породі під виливом природних ґрунтоутворюючих факторів (клімат, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, геологічний вік території) та діяльності людини. Ґрунт - це основа виробництва продуктів харчування та кормів, органічної сировини, накопичувач поживних речовин для рослин та води з опадів. Він діє як фільтр, буфер ґрунтових вод, утворює та очищує їх. Джерела забруднення літосфери. Забруднення літосфери. Ґрунтовий покрив Землі являє собою найважливіший компонент біосфери Землі.

Забруднення літосфери

Саме ґрунтова оболонка визначає багато процесів, що відбуваються в біосфері. У нормальних природних умовах усі процеси, що відбуваються в ґрунті, знаходяться в рівновазі. Экология литосферы: источники загрязнения литосферы. Вплив людської діяльності на літосферу. Геологічним середовищем називають гірські породи верхньої частини літосфери, що перебувають під впливом інженерно-господарської діяльності людей.

Вплив людської діяльності на літосферу

З одного боку, воно є мінерально-сировинною базою для виробничої діяльності, а з другого - фундаментом всієї господарської діяльності людства. Адже саме на гірських породах формується ґрунтовий і рослинний покриви, вони є первинною основою всіх будівель та інженерних споруд. З розвитком науки й техніки невпинно зростає антропогенний вплив на геологічне середовище. До початку XVIII ст. людина використовувала 26 видів мінеральної сировини, на початку XX ст. - 59, а сьогодні - понад 80. Закон України Про Основні засади державної екологічної політики України на період до 2030 року. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 16, ст.70) Верховна Рада України постановляє: I.

Закон України Про Основні засади державної екологічної політики України на період до 2030 року

Затвердити Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (додається). II. Деградація земель. Деграда́ція ґрунті́в — погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів[1].

Деградація земель

Ґрунти, їхнє значення, забруднення й збереження. Вічна наша прекрасна Земля, і вічні наші турботи про її плоди, а отже – і про неї саму, бо важливо не тільки взяти, а й потурбуватися про землю так, щоб одержати ще більший урожай.

Ґрунти, їхнє значення, забруднення й збереження

Захист сільськогосподарських рослин, а отже, й сільськогосподарської продукції, як і раніше, є найважливішим завданням, однією з найголовніших складових продовольчої безпеки країни. Земля в Україні є основним національним багатством. Україна – одна з найбільших країн Європи з могутнім земельно-ресурсним потенціалом. Із 60,3 млн га земель держави близько 42 млн га становлять сільгоспугіддя (70%), з яких на площі 32,5 млн (77,3%) вирощують сільгоспкультури.

Антропогенне навантаження на ґрунти. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Антропогенне навантаження на ґрунти

Наванта́ження антропоге́нне — ступінь прямого і опосередкованого впливу людей, господарства на природу в цілому та окремі її компоненти і елементи. Забруднення ґрунтів. Значної екологічної шкоди зазнають ґрунти України внаслідок їх забруднення викидами промисловості, невиваженого використання в аграрному секторі засобів хімізації, а також забруднення значних площ у місцях розташування великих тваринницьких комплексів та птахофабрик.

Забруднення ґрунтів

До 20 % забруднених земель міських, приміських та індустріальних районів перебувають у кризовому стані. Спостерігаються процеси подальшого окиснення ґрунтів, зменшення в них вмісту рухомого фосфору й обмінного калію. Як «вилікувати» ґрунти? 40 млрд дол. – щорічні втрати від деградації ґрунтів.

Як «вилікувати» ґрунти?

За даними останніх досліджень, близько третини ґрунтів на планеті є неродючими через людську діяльність. Проблема деградації земель в Україні. 17 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з опустелюванням та засухами.

Проблема деградації земель в Україні

Спустелювання – це деградація засушливих ґрунтів, через яку гинуть родючі землі, пасовища та ліси. Причиною жахливої деградації земель є надмірна неправильна експлуатація ґрунтів, нераціональна вирубка лісів тощо. Стан українських земель стає проблемою екологічної безпеки країни. Забруднення ґрунтів та здоров’я людини. Банар Ганна, Вплив на навколишнє середовище гірничого виробництва. Приповерхнева частина земної кори є одним з найважливіших компонентів глобальної соціоекосистеми. З одного боку, вона є мінерально-сировинною базою для виробничої діяльності, а з другого, - місцем існування усієї господарської діяльності людства. Гірські породи верхньої частини літосфери, що перебувають під впливом інженерно-господарської діяльності людей, називають геологічним середовищем.

З розвитком людського суспільства антропогенний вплив змінює природні геологічні процеси, перетворює їх на антропогенні (інженерно-геологічні) процеси, які пошкоджують навколишнє середовище. Забруднення геологічного середовища твердими відходами. В Україні триває процес прогресуючого накопичення відходів. Загальний їх обсяг на цей час оцінено в 35 млрд тонн. Основна маса відходів утворюється на підприємствах вугільної промисловості, гірничо-металургійних, хімічних, машино-будівних, паливно-енергетичних, будівельної індустрії та агропромислового комплексу. Домінуючу частку утворених відходів (понад 75%) становлять промислові відходи – розкривні супутні породи, шлами та інші продукти збагачення корисних копалин, металургійні шлаки тощо.

Лише у гірничо-металургійній галузі загальний обсяг утворення відходів сягає 100 – 120 млн т на рік Річні обсяги складування розкривних порід гірничодобувних підприємств становлять 70 млн м3, у тому числі відходів збагачення та пустих (розкривних) порід – майже 52 млн т. У відвалах гірничорудних підприємств у 2009 р. було складовано понад 2,2 млрд м3 пустих порід, у хвостосховищах накопичено 2,6 млрд т відходів збагачення, 250 млн т шлаків, 30 млн тонн шламів.

Україна посідає перше місце у світі за кількістю сміття. Україна з 2012 року посідає перше місце у світі за кількістю сміття на душу населення. Загальні обсяги відходів, які накопичилися за роки незалежності в нашій країні, за різними підрахунками, сягають 30 мільярдів тонн. Так, за даними Мінрегіонбуду від березня минулого року, загальні обсяги утворення лише твердих побутових відходів (ТПВ) сягають понад 11 — 12 мільйонів тонн щороку. Наші нащадки будуть нам «вдячні»: скільки років розкладаються різні види сміття. Крупнейшие экологические проблемы Украины. 7 простих порад, які допоможуть зберегти довкілля. Энергия из отходов: новейшие технологии против мусора. Як в Японії вирішують проблему побутового сміття. Проблема утилізації побутових відходів для Японії дуже актуальна, адже на площі трохи менше 378 000 кв. км. проживають 126 мільйонів чоловік.

Що можна зробити з використаного скла. Світова екологічна громадськість в основному стурбована великою кількістю пластикового сміття, який заполонив і сушу, і океан. Але людство виробляє цілий спектр інших відходів, які також потребують переробки. ВАЛЛ·И Официальный трейлер (2008) Разлом Сан-Андреас - официальный трейлер. Мусор/Trashed (2012). Самый важный фильм года об экологии планеты. Под властью мусора. Документальный фильм. "Чёрное золото" на ветер. Чем загрязнены украинские почвы? Запоріжжя туристичне: Єлисеївський карєр. Кам'яна могила. Запорізька область. Кар'єри Кривого Рогу з повітря. Марс в Україні: дивовижні пейзажі Кривого Рогу.

Заповедник «Каменные могилы». Донецкая область. Доля Землі - у наших долонях. Деградація земель. Забруднення літосфери. Геологічний парк Landgang Danxia Landform, Китай. Національний парк «Тінгведлір», Ісландія. Заповідник "Кам'яні могили", Україна. Матергорн, Швейцарія. Вінікунка, Перу. Пустеля Калахарі, Африка. Три сестри, Австралія. Аризонская хвиля, США. Великий Каньйон, штат Арізона, США. Кіркюфелл, Ісландія. Michael Jackson - Earth Song.

ONUKA - STRUM. Adm:t - пакет. Pink Floyd - Marooned. Marvin Gaye - Mercy, Mercy Me. Екологія — Вікіцитати. Экологические цитаты. «Не порти дерев (…). ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление». Ветхий Завет — Второзаконие, 20:19. Екологічні афоризми. С. Алексиевич Чернобыльская молитва. Хроника будущего - читать онлайн. И. А. Бунин. Суходол. Жюль Верн Путешествие к центру Земли - читать онлайн. Залыгин С.П. Экологический роман. А. де Сент-Екзюпері Маленький принц. Казка українською онлайн. Іван Драч Чорнобильська Мадонна. Екологія душі — Вірш © Надія Красоткіна. Екологічні гасла — Вірш © Надія Красоткіна. Як людям планету зберегти: вірші.

Здорова планета – здорова людина. Бібліографічний покажчик. Формування екологічної культури підлітків та молоді: методичні рекомендації бібліотекарю. У центрі уваги - екологічні проблеми: методичний посібник. Гра – конкурс «Екологічний бумеранг»: сценарій виховного заходу. «Сортувати – це просто!»: пізнавальна гра для дітей. Презентація "Забруднення літосфери" Презентація "Проблема забруднення ґрунтів" Презентация "Загрязнение почвы" Розробка уроку на тему "Деградація природного середовища"

Тема экологии в художественной литературе / Списки литературы / Библиотекарям. Аби не стало запізно: 5 книжок про забруднення довкілля. 7 книг для детей про нефть, мусор и изменение климата.