background preloader

Why App Smash?

Why App Smash?
Inspired by the last #1to1iPadChat , I thought it was time to post on the world craze that is App Smashing. The term App Smash was coined by the great Greg Kulowiec (@gregkulowiec) from EdTech Teacher fame. It is a hot topic in EdTech and obviously has its own Hashtag – #AppSmash. What is an App Smash? Content created in one app transferred to and enhanced by a second app and sometimes third. Reasons to App Smash: It demands creative thinkingIt demands more from the technology (value for money)It turns the issue of not having a ‘wonder app’ into a positiveIt removes any restrictions to take a topic as far as it can be taken.It often results in more engaging learning productsIt’s a fun challenge for ‘digital natives’ Key rules for successful App Smashing: Use the Camera Roll as your main conduit between appsLeave the app choice to the studentsHave a list of apps capable of smashing content together (See below) Key Apps when App Smashing: Examples I’ve used: Final thought Other links: Like this: Related:  Skola

App Smashing: Combining Apps for Innovative Student Projects At this month's CUE conference in Palm Springs, California, a lot of people were geeking out about "app smashing": the process of using -- or "smashing" -- different apps together to complete tasks and create rich student projects. In the session "App Smashing: Using Several Different Apps to Do Richer Student Projects," Jon Corippo introduced the concept to an eager audience of educators. (You can see his slides here). App smashing involves these steps: Create content with one app. Corippo notes that app smashing can help maximize the potential of digital tools by combining their features and functions. Google Docs: Use their book review to script a storyboard. For example, Donna Young's fifth graders did an app smash as a way to analyze characters in a book they read. In another CUE session on app smashing, elementary teacher Kim Bass from Fullerton, California, explained how, for the Read Across America project, she recorded parents reading to students with an iPad camera.

Technology and Education | Box of Tricks Klassrumsregler | Mitt öppna klassrum Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster Ljudkort från Canva De finns här som pdf – Ljudnivåer – om du vill skriva ut dem!

iLearn Technology I’ve long been a fan of Bloom’s Taxonomy…not necessarily for all the ways it has been pushed into different fads throughout the years, but instead for the way that it helps me (and my students) think about the learning process. It helps me approach the learning process in a more holistic way, ensuring that I don’t camp out in one way of thinking and evidencing learning for too long. I think it is human nature to get excited about one way of thinking and suddenly everything we do falls into that. A few years ago, I created some different versions of Bloom’s Taxonomy for my students. You will notice that my images don’t have the traditional Bloom’s pyramid. Are you looking for the full-size poster version of these images? And the digital version: Breakdown of the digital taxonomy with links: Remember: BBC Skillwise- Spelling City- Starfall- Discovery Streaming- Understand: Apply:

Hjärngym Kattegattgymnasiet | Hjältebolaget Hjärngymmet ska fungera som en arena, en plattform där neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi kopplas samman. Vi vill använda forskares resultat om hjärnans förmågor och utvecklingsmöjligheter och omsätta detta till praktisk pedagogik. Detta tror vi kommer att ge positiva konsekvenser för den pedagogiska verksamheten och skapa inspiration till framtidens skola. FÖR ELEVERNA på Kattegattsgymnasiet kommer Hjärngymmet att användas för att öka deras kunskaper om hjärnan samt att skapa en förståelse för att hjärnan är ett fantastiskt verktyg som är formbart och utvecklingsbenäget genom hela livet! Hjärngymmet kan dessutom förhoppningsvis ses som ett stöd för eleven i att hitta sin egen inre motivation, sin självkänsla och sin studieteknik. För pedagogen innebär Hjärngymmet nya möjligheter till lärandesituationer med en vetenskaplig grund och en verkstad för kreativ pedagogik.

Muvizu - 3D animationer When you download and install Muvizu:Play you are required to accept an End User Licence Agreement (EULA) which concisely outlines the dos and don’ts of the commercial exploitation of footage from Muvizu:Play. But in the interests of plain language, here’s a summary of the rules: Muvizu:Play is a free trial of our software. Muvizu:Play+ is the paid for version of our software and has additional features and capabilities that are missing in the free software. The only valid means to remove the watermark is by purchasing Muvizu:Play+. For further questions, email commercial@muvizu.com For more plain language, visit our FAQ section

Sustainability: the card game At TED2013, Leyla Acaroglu pondered the question: Paper or plastic? Below, play her sustainability card game. Photo: James Duncan Davidson Leyla Acaroglu aims to make people think about how the choices they make on a daily basis affect the environment. And she aims to make thinking about this fun. Leyla Acaroglu: Paper beats plastic? This week, Eco Innovators held an “E-Waste Autopsy” at the National Gallery of Victoria in Australia, where passerbys dissected keyboards and computer mice to see what’s inside and think about how the parts could be better designed for recycling. Want to play? Challenge 1: How can you encourage cell phone users to keep their phones for longer than the usual 15 months before getting a new one? Challenge 2: What kind of design tweaks could give our laptops a longer lifespan? Challenge 3: Is there a tea kettle tweak that will lead users to only boil the amount of water that they need? Challenge 5: Could we cut down on office waste by making chairs less breakable?

70+ Presentation Creation & Hosting Tools EmailShare 30EmailShare This is a page of the DIRECTORY OF LEARNING & PERFORMANCE TOOLSIf you would like to submit a tool for this Directory, please use this form. Top Tool 2013 Free Tool 280Slides : Create beautiful presentations, access them from anywhere, and share them with the world Hosted Ability Office : Includes Presentation – slideshow presentation creator. Adobe Presenter : Create Flash presentations from PowerPoint Free Trial, Download Ahead : Design and publish zooming presentations Hosted Articulate: Create Flash based presentations from PowerPoint. AuthorPOINT : Convert PowerPoint files to SCORM Compliant rich multimedia Presentations. authorSTREAM : You can use authorSTREAM to upload PowerPoint files and shre them with others Hosted. Calameo : Upload all major formats and convert them instantly into digital publications, share them with a worldwide audience. Camtasia : Lecture and presentation capture for your entire organization. Empressr : rich media presentation tool Hosted

Creative Commons En infographic skapad av Shihaam Donnelly som förklarar hur CC (creative commons licenser) fungerar. Nedan beskriver jag de olika delarna av en CC-licens. Tänk på att andra lagt ner tid och energi på att skapa sådant som du har användning för (bilder, musik, texter, filmer mm), så länka hellre en gång för mycket än en gång för lite till ursprungsskaparen av verket. CC Erkännande. CC Icke kommersiell. CC Inga bearbetningar. CC Dela lika. De sex vanligaste licenserna av CC där man kombinerar ihop ovanstående symboler. ”CC BY” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (även kommersiellt) det som du skapat. ”CC BY SA” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (även kommersiellt) det som du skapat. ”CC BT NC” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare det som du skapat (icke-kommersiellt). ”CC BY NC SA” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (icke kommersiellt) det som du skapat. ”CC BY ND” Andra får sprida (även kommersiellt) det som du skapat.

Media and Technology Resources for Educators February 27, 2014 We are thrilled to announce the release of our entire Digital Literacy and Citizenship Curriculum as a set of eight interactive, multimedia iBooks Textbooks, available for free in the iBooks Store... read more March 31, 2014 Imagine … a school district that is teaching Digital Literacy and Citizenship lessons to 28,000 K-12 students, with 1,800 trained teachers. Is it possible? Categories:

Förmågor i matematik Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever. Alla … vi lärare och eleverna drar en lättande suck, trots att vi arbetet på att proven ska ingå som en naturlig del i undervisningen, uppstår ändå en rejäl anspänning hos oss alla. Efter en första rättning (att skriva omdömen och kunskapsprofiler återstår) ser vi mycket goda resultat och kunskaper hos eleverna. Vi har lyckats lyfta alla elever minst ett snäpp upp i nivå. MetoderKommunikationBegreppProblemlösningResonemang I diskussion med eleverna kom vi fram till vad varje förmåga kunde innehålla, dessa gjordes till en presentation som du kan se här under. Dessa sattes sedan upp på väggen. De flesta lektioner både börjar och avslutas med att vi fokuserar på vilka förmågor vi ska och har arbetat med. Som exempel i arbetet med Skolverkets Matematiklyft där vi arbetar med modulen problemlösning.

15 Effective Ways to Use Google Docs in Class June 19, 2014 I spend a considerable time every single day browsing the net tracking new updates in the world of educational technology and, often times, in the midst of this journey I would come across wonderful resources and tutorials that usually end up in one of my posts here in this blog. So after the previous guide on how to be a Google Drive master , today I am sharing with you another awesome guide created by Eric Curts entitled "The paperless Classroom with Google Docs". This guide is available for free in a Google doc format from this link. In this guide, Eric walks you through the different stages of turning your classroom into a digitally focussed environment where you will no longer have any need for papers.

Related: