background preloader

Godziny Wychowawcze

Facebook Twitter

Jakie są moje talenty i mocne strony? - Uniwersytet Dzieci w Klasie. Jakie są moje mocne i słabe strony? - Uniwersytet Dzieci w Klasie. Po co tworzyć plan? - Uniwersytet Dzieci w Klasie. Główny: Uczeń rozumie różnicę między działaniem spontanicznym oraz zaplanowanym.

Po co tworzyć plan? - Uniwersytet Dzieci w Klasie

Szczegółowe: Uczeń wymienia różne sfery życia, w których przydatny jest plan. Uczeń trenuje kreatywność i elastyczność w myśleniu i działaniu. Uczeń tworzy plan działania w grupie. „III. 5) umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach (...) 8) umiejętność samodzielnej organizacji czasu przeznaczonego na odpoczynek indywidualny i w grupie; II. 1. 1) określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku); 2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów (...) 6.

III. Netykieta by KasiaBartosz on Genially. NETYKIETA,Czyli o kulturze w sieci współczesne sposoby komunikacji Dzięki rozwojowi technologii możemy porozumiewać się dziś na różne sposoby:

Netykieta by KasiaBartosz on Genially

Najważniejsze zasady netykiety. 5 zabaw, które zintegrują Twoją klasę (i Ciebie z nią!) 5 zabaw, które zintegrują Twoją klasę i Ciebie z nią Pewnie każdy nauczyciel chce mieć zgrany zespół uśmiechniętych i współpracujących uczniów.

5 zabaw, które zintegrują Twoją klasę (i Ciebie z nią!)

Pierwszy dzień szkoły to moment, kiedy już coś można powiedzieć o klasie. Pojawia się odpowiedź na pytanie czy będzie potrzebna integracja klasy. Widać, które dzieci są chętne do współpracy, a które chowają się po kontach. Czasem klasa, która uczy się ze sobą od kilku lat wracając po wakacjach wymaga tzw. reintegracji, czyli ponownej integracji. Wynika to często z faktu, iż dzieci zmieniły się podczas wakacji, zyskały nowe doświadczenia, dorosły i zmieniły im się wartości. Innym przypadkiem jest sytuacja, kiedy zespół zmienia się, ponieważ pojawia się nowy uczeń, a inni odeszli.

Zgrana klasa nie tworzy się jednak w jeden dzień! Nawet kiedy mamy do dyspozycji najlepszy scenariusz lekcji wychowawczej i listę gier integracyjnych. Aby klasa miała cechy zgranego zespołu musi upłynąć trochę czasu, czasem nawet rok. I. Cele: "Cześć to ja" - warsztaty integracyjne w klasie i gimnazjum, Lekcja wychowawcza, Konspekty. Warsztaty integracyjne w klasie i gimnazjum "Cześć to ja" Liczba uczestników 1 klasaWiek 13 latCzas trwania 4 x 45 minut Cel główny integracja uczniów w klasie Cele pośrednie- poznanie siebie nawzajem - budowanie wzajemnego zaufania, otwarcia, tolerancji - inspirowanie do działania, włączanie się do zabawy grupy - umiejętność słuchania siebie nawzajem Materiały pomocnicze: krzesła, kartki, pisaki, tablica Metody pracy: burza mózgów, praca w grupach, zabawa.

"Cześć to ja" - warsztaty integracyjne w klasie i gimnazjum, Lekcja wychowawcza, Konspekty

A co by powiedziała żyrafa? - szkolak - Dzielnica Rodzica. O skutecznej komunikacji w szkole.

A co by powiedziała żyrafa? - szkolak - Dzielnica Rodzica

Szkoła to wieża Babel - i to nie dlatego, że mówimy różnymi językami, bo najczęściej jednak porozumiewamy się jednym, czasem dwoma, ale to tygiel różnych „filtrów” rozumienia , co znacznie utrudnia komunikację. Większość nauczycieli, chcąc spotkać się z rodzicem i z nim porozmawiać na temat jego dziecka, ma dobre intencje i zwyczajnie chce pomóc. Jest jednak kilka „przeszkód”, które stają mu na drodze, stąd nie zawsze udaje mu się do celu dotrzeć. 2011 Poradnik nie-przecietnego wychowawcy. 2011 Poradnik nie-przecietnego wychowawcy. Nasze mocne strony - scenariusz lekcji wychowawczej. Nasze mocne strony - scenariusz lekcji wychowawczej Cele: - wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczniów, - odszukanie pozytywnych, mocnych stron u wszystkich (!)

Nasze mocne strony - scenariusz lekcji wychowawczej

Uczniów - kształtowanie umiejętności pracy w grupie, - uwrażliwienie na drugiego człowieka. Pomoce: - kartki z nagłówkiem "Moje mocne strony" (dla każdego ucznia), - kartki z nazwiskami uczniów (na jednej kartce jedno nazwisko). Przebieg zajęć: 1. Rozmowa nauczyciela z uczniami porządkowana pytaniami: - Czy łatwiej mówić o własnych wadach czy zaletach? 2. Rozmaite materiały i scenariusze na GW – Google Drive.

Rozmaite materiały i scenariusze na GW – Google Drive. Globalne marnotrawstwo. Filmy dokumentalne w PLANETE+ Aktualności 20 filmów dokumentalnych na 20-lecie Planete+ Z okazji dwudziestych urodzin kanału Planete +, przygotowaliśmy specjalną stronę, na której prezentujemy dwadzieścia najlepszych filmów dokumentalnych wybranych spośród tych, które miały swoją emisję na antenie Planete+. poniedziałek, 28 listopada 2016 r.

Globalne marnotrawstwo. Filmy dokumentalne w PLANETE+

Film "ŻYCIE ANIMOWANE" - w kinach w listopadzie Powstały na bazie autobiograficznej powieści Rona Suskinda (dziennikarza, laureata Nagrody Pulitzera) dokument opowiada historię 23-letniego Owena Suskinda - autystycznego syna pisarza, który wbrew przeciwnościom losu i przy pomocy postaci z kreskówek Disneya uczył się jak żyć w prawdziwym świecie. poniedziałek, 31 października 2016 r. Weterynaryjna przygoda Kasia Kołodziejczyk, studentka weterynarii z Warszawy rozpoczęła już staż w Afryce. Piątek, 8 lipca 2016 r. Oglądaj online: "Ojcowie i synowie" - film dokumentalny piątek, 28 października 2016 r. ZESPOŁ WYCHOWAWCZY SP nr 2 PR – Google Drive. ZESPOŁ WYCHOWAWCZY SP nr 2 PR – Google Drive. Problematykę mobbingu wobec nauczycieli w szkołach publicznych i niepublicznych podejmowałem już w blogu, ale jest to zjawisko, z którym spotykać się będą niektórzy nauczyciele niezależnie od tego, kto i jak opisuje dane zjawisko.

W Kodeksie Pracy ten rodzaj przemocy w instytucjach czy środowiskach (np. w rodzinie) jest już na szczęście dobrze opisany oraz stanowi podstawę do wystąpienia na drodze sądowej przeciwko sprawcom tej bewzględnej metody, bo związanej z psychicznym znęcaniem się nad człowiekiem. Wydawałoby się, że gdzie jak gdzie, ale w środowisku nauczycielskim czy akademickim, od którego kadr oczekuje się wysokiej kultury osobistej, nie wspominając już o pedagogicznej, stosowanie mobbingu wobec współpracownika nie tylko nie powinno mieć miejsca, ale też sami nauczyciele powinni natychmiast z nim walczyć.