background preloader

Språk

Facebook Twitter

Dear Basketball. Dear Basketball (2017) (Kobe Bryant) The Shoe On The Lake. Syfte Att uttrycka en trovärdig historia i både (sam)tal och text.

The Shoe On The Lake

Läraren reflekterar Nedan visas ett upplägg som består av en inledande muntlig del och därefter en skriftlig. Det går förstås att lägga till och stryka frågor, samt förändra upplägget så att det passar din klass/grupp. Idén bygger på Fredrik Sandströms En sko på vägen och här finns en variant på engelska gjord av Annika Sjödahl: The Shoe Metod – Instruktioner till eleverna You’re going to write a story about this lost shoe. Who owns the shoe? Your individual text should be written during class. It should have three parts:Part 1: In the morning, in a carPart 2: After lunch, at the lakePart 3: In the evening, your own choice of locationIt should be written in Times New Roman, 12pt.It should be a maximum of 1 page long.Your story’s first or last sentence should be: There’s a shoe on the ice.You will get feedback on your texts and get to edit them during another lesson. Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9) Centralt innehåll.

Fipoh – Flerspråkig information om psykisk ohälsa.

Listening

Strategier för lyssnande och hörförståele – Min undervisning. Det finns två bedömnings aspekter av hörförsteåelse; interaktiv, som innebär att man uppfattar och ger gesons på det som sagts, samt receptiv, som innebär att man bara lyssnar på TV, radio, musik, meddelanden mm.

Strategier för lyssnande och hörförståele – Min undervisning

Om receptivt lyssnande I forskning har man kommit fram till att man bör fokusera mer på processen än slutresultatet, dvs ge eleverna mer strategier för att höra bättre. Hörförståelse brukar upplevs oftare som mer stressande eftersom man inte har tid att höra om, men med modern teknik kan man ofta träna på detta genom att pausa och lyssna om. Om du vill ha tips på länkar för ändamålet så finns de under min länklista och under rubriken hörförståelse. För att bli en bra lyssnare behöver man automatisera sin förmåga, dvs bli van vid talad engelska, olika accenter och dialekter, men även struktur och grammatik.

CEFR all scales and all skills.

0

Skrivande. 25 Anchor Charts for Teaching Writing. Anchor charts are a great way to make thinking visible as you record strategies, processes, cues, guidelines and other content during the learning process.

25 Anchor Charts for Teaching Writing

Here are 25 of our favorite charts for teaching your students all about writing. The Why Behind Writers Workshops Source: The First Grade Parade First and second graders will draw inspiration from this fun-filled anchor chart about why we write. Make this chart applicable to older students by expanding on each aspect with a specific audience or goal. En läsupplevelse på 90 sekunder. Jag har alltid varit nyfiken på hur man får en läsare att bli intresserad av böcker.

En läsupplevelse på 90 sekunder

Då jag vid några tillfällen arbetade i bokhandel förstod jag att det är en komplex sak att intressera för böcker. Läsaren som är i bokhandeln ville inte ha råd i egentlig mening utan ville hellre berätta om det de läst tidigare. Små boksamtal om det lästa var ofta vägen till en ny bok. Det handlar om att börja med den lästa boken eller den bok man lyssnat till på radio eller hört någon annan prata om på teve. Jag har alltid funderat över hur man som läsare blir intresserad av böcker. För många år sedan föreläste jag vid en skola. Tid för samtal om böckerna och en stund för författaren att nå ut genom en förmedlande stämma är en generös väg att ge åtminstone en gnutta inblick av det som finns att läsa. För några månader sedan föreläste jag om hur man kan undervisar ur en endaste bok.

. – Men… jag fattar inte … så mycket man kan få uppleva av en sådan liten stund. . – Finns den i biblioteket? – Du får fråga. Topic Sentences. 4 Reasons to Start Class With a Poem Each Day. For each school day of the past three years, I've started my ninth-grade English class with a poem.

4 Reasons to Start Class With a Poem Each Day

When I first made this commitment, I feared that I might not have the stamina (or enough engaging poems) to sustain us for the full 184 days of class. And I wasn't the only skeptic. Each year, I get a few sideways glances and furrowed brows when I explain our daily opening routine for class. But before long, students are starting English class with Billy Collins and Mary Oliver and Robert Pinsky, Rumi and Basho and Shakespeare.

Så lär du dig språk bäst. Att lära sig ett nytt språk är inte det lättaste.

Så lär du dig språk bäst

Det vet alla som tragglat med tyska verb eller som förgäves försökt att lära sig alla olika kinesiska tecken. Varför är det svårare att lära sig vissa språk än andra? Och hur kommer det sig att gester kan vara så stark sammankopplade med vissa språk? Nu ska svenska språkforskare försöka ta reda på vilka ingredienser som spelar störst roll för språkinlärningen. Förhoppningen är att man ska kunna använda detta för att skapa bättre och mer effektiv språkundervisning. Olika ordföljder Ett område som forskarna är särskilt intresserade av är hur stor betydelse ett språks ordföljd har vid inlärningen. För att testa detta har forskarna låtit studenter som just nu lär sig svenska att bilda meningar på svenska med korrekt ordföljd.

De person som pratade tyska, som jämfört med engelskan har en ordföljd som är mer lik den svenska, visade sig ha betydligt lättare för testet.