background preloader

Micaelaa

Facebook Twitter

Att göra undervisning av praon – normer, yrkesval och framtid · Annika Sjödahl. Samhällskunskap – studie- och yrkesval I vilka ämnen kan man då främst arbeta med praon?

Att göra undervisning av praon – normer, yrkesval och framtid · Annika Sjödahl

Här finns det nog egentligen ingen begränsning utan jag hoppas ni kan spinna vidare på upplägget jag valt att ta upp kopplat mot samhällskunskapen och svenskan. Jag vet att Montessoriskolan Elyseum i Göteborg haft miljöpraktik där vi kan följa deras arbete med hållbarhet i denna film som jag tyckte var intressant. Fria provet 2012-13.

ATT DÖDA ETT BARN. Duell_i_sal_17. En bild och några ord. Se det som en enkel, kreativ och språkutvecklande lektion mellan två längre projekt eller ett mer omfattande projekt där flera idéer nedan blir till delar av något större.

En bild och några ord

Idén fick jag av Malin Larsson, men jag har ändrat på den lite. Eleverna går ut för att undersöka och beskriva verkligheten med bild och ord, med kopplingar till sig själv eller andra… målande språk, underfundigheter och ordvitsar tillåtna… läraren kan bestämma några motiv för att exemplifiera olika sätt att uttrycka sig, till exempel att beskriva ekan som ligger vid ån ur olika perspektiv: fiskaren – som längtar ut till sjönbåtfixaren – som med fackspråk beskriver renoveringsbehovenpoeten – som målar bilden av en tom och övergiven ekakommuntjänstemannen – som rapporterar om stadens övergivna fordon och båtar Eleverna får såklart välja egna motiv! Det går att skriva på olika sätt: Beskriva, tänka, känna: Vad ser du? Formen kan ju även vara helt fri (t ex en dikt eller mikronovell). Eleverna fotograferar hemstaden. : Write a Letter to your Future Self. Vadan och Varthän. När dog János Kovács?

Vadan och Varthän

Av Lajos Zilahy Han gav sig inte tid att tvätta sig om händerna, fastän de var alldeles nedsmetade av fernissa, utan torkade endast av dem på den trasa, som hängde på en spik bredvid dörren. Sedan knöt han upp bandet på sitt gröna snickarförkläde och tog detta av sig, varefter han borstade bort hyvelspån från byxorna. Så satte han på sig hatten, och innan han steg ut genom dörren, sade han med en ovanlig trötthet i rösten ett "god natt" till den gamle snickarmästaren, som stod med ryggen mot honom och kokade lim vid spisen.

Ända sedan morgonen hade en egendomlig känsla kommit honom att skaka av frossa. Den natten - den 4 oktober 1874 - klockan en kvart över ett dog snickargesällen János Kovács i en ålder av trettiofem år. Två dagar senare begrovs han. Fem år senare dog den gamle snickaren, i vars verkstad han arbetat, och nio år senare vandrade den gamla gumman, som han bott hos, samma väg. De pratade om sina minnen från militärtjänsten. Pdf2629. Kursplansvenska. Här är några av årets ”råttan i pizzan” ”Råttan i pizzan” är en modern sägen som gett namn åt folklivsforskaren Bengt af Klintbergs bok från 1986.

Här är några av årets ”råttan i pizzan”

Den handlar om skrönor som, i god tro, sprids ryktesvägen. Får de tillräckligt mycket spridning kan de till slut bli till ”sanningar” som snappas upp av etablerade medier. Har du gått på några av dessa moderna myter? Astronauten som blev nio centimeter längre I februari twittrade astronauten Norishige Kanai att hans kroppslängd ökat med nio centimeter efter att han befunnit sig på en internationell rymdstation i en knapp månad.

Flera olika medier, bland annat Dagens Nyheter, rapporterade om den uppseendeväckande växtspurten. Strax därpå upptäckte astronauten att längdökningen berodde på en felmätning, och att han bara växt två centimeter under tiden på rymdstationen. . – Den här felmätningen verkar ha blivit en stor grej. Han är numera 182 centimeter lång. Skräckis på tunnelbanan Pernilla Wahlgren berättar en hårresande historia i sin podcast Wahlgren och Wistam. Hundars klimatpåverkan. Kursplan - Svenska (Grundskolan) Kursplan - Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Kursplan - Svenska (Grundskolan)

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. Centralt innehåll I årskurs 1-3 I årskurs 1–3.

Textfragor-diskussionsuppgifter-skrivuppgifter-och-bi... Ungas tankar om sin framtid. Vilka tankar har unga personer om sin framtid?

Ungas tankar om sin framtid

Det är en högst relevant fråga inför stundande val. Skolan ska genom undervisningen förbereda eleverna på att ta ansvar och vara delaktiga i samhällslivet. Läroplanen betonar även att elever har kunskaper om både rättigheter men även skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. Vad passar då bättre än att få granska och reflektera kring vad de olika partierna står i olika frågor som är relevanta för just deras framtid för att förstå att de val de gör påverkar deras framtid.

Att få rösta är en rättighet samtidigt som det också ett samhällsansvar att göra sin röst hörd. Skolan ska vara en plats som är öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att tankar och reflektioner förs fram. Skapa egna frågor. Farmor Lisas surkål. Skillnader_sv_sva_Lgr11.pdf.

Texter

Lässtrategier. En svensk akademisk ordlista.