background preloader

SVENSKA

Facebook Twitter

11 smarta tips. ”Vilken fantastisk sida du har skapat! Lärande och kul att läsa samtidigt :)” Julia, gymnasieelev Talakuten är mitt bidrag till folkhälsan! Ingen ska behöva ängslas för att hålla tal. Jag, En. Att gestalta (använda verb) Ordet gestalta betyder ”att ge något en form och en mening genom att visa upp det” och det handlar om att visa, d v s måla med orden och ge läsaren en bild. Motsatsen till att gestalta är att berätta. Om du skriver ”Robin var arg” så berättar du.

Om du istället skriver ”Robin höjde rösten och slog näven i bort så att pennorna flög all världens väg” så gestaltar du. Här kommer ytterligare ett exempel på mening som berättar, d v s är ogestaltad: ”Han blev ledsen.” Om du stället vill gestalta kan du skriva: ”Hans axlar sjönk liksom ihop och han tittade ned mot golvet medan hans ögon vattnades.”