background preloader

Strukturer – Kooperativt Lärande

Strukturer – Kooperativt Lärande

https://kooperativt.com/strukturer/

Related:  UtvecklingsarbetePlaneringarBFL och lärande4

Hur samarbetsfärdigheter tränas – Kooperativt Lärande En av grundprinciperna inom kooperativt lärande är Samarbetsfärdigheter. För att kunna lösa uppgifter tillsammans krävs att eleverna kan samarbeta med varandra. Att kunna samarbeta är inte något vi föds med, utan det är något som vi måste få möjlighet att träna på i livet. I undervisningssituationer behöver man därför synliggöra samarbetsfärdigheterna för eleverna på ett konkret sätt.

Ikon klar = Material läggs ut Många av er har säkert redan börjat jobba denna eller veckan innan, själv sätter det igång på måndag, jag längtar som bara den! Det är alltid skönt med sommarlov, men denna gång har det känts väldigt långt. Troligen på grund av det dåliga vädret (i alla fall där jag befunnit mig mestadels). Men nu till det väsentliga, här kommer lite av det material som jag så här långt har hunnit markera med Fröken Leo ikonen (går även att ses som profilbild).

Organisera för skolbibliotek i undervisningen Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Skrivningar om digital kompetens har stärkts i läroplanerna och det har tillkommit en ny skrivning om skolbibliotek. De reviderade läroplanerna gäller sedan den 1 juli 2018. Orientera dig på bloggen! – Kooperativt Lärande Tryck på bilden ovan för en sammanställning av alla strukturer (övningar) på bloggen! Några viktiga inlägg: Hur man skapar lärande grupper!, Strategi: Roller, Gruppstärkande övningar!, Strategi: Lärpar, Alternativ till handuppräckning, Samarbetsfärdigheter, Klassrum 2.0 Läs gärna denna först för att få en förståelse över vad denna blogg försöker förmedla – ett lärande genom samarbete.

planering för läsåret - Helena Kvarnsell Hej och glad hösttermin! Nu om inte nyss är det dags att skapa förutsättningar för ett lugnt och bra läsår, arbetstidsmässigt. Så här gör jag: Jag skapar en tabell där alla dagar för läsåret finns med. ”Mätandet gör lärarna till marionetter” I boken ”Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde” drar filosofen Jonna Bornemark en lans mot NPM, New Public Management, med renässansfilosofin i ryggen. Mycket summariskt är NPM ett styrsystem för offentlig verksamhet – exempelvis skolan – som inspirerats av industrin. Det baseras på målstyrning, detaljgranskning och kontroll, i stället för tillit och professionell handlings­frihet. Jonna Bornemark vill ha mindre av det förra och mer av det senare. Hon menar att NPM ofrånkomligen leder till växande administration och att fokus flyttas från verksamhetens kärna till det som går att mäta. Vilka är pedanterna i bokens titel?

Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande Struktur: Mina ord, dina ord Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp. Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Strukturen använder sig av alla de förutsättningar som behövs vid Kooperativt Lärande och tränar på att hålla mångsidig och öppen interaktion mellan elever. Strukturen kan användas i alla ämnen och lämpar sig utmärkt som brainstorming, för att skapa gemensamma begreppskartor, utvärdera förförståelsen inför nytt arbetsområde, ge ord till berättande texter och mycket annat! Att skapa rutin som lärare inför första arbetsveckan Jag ska börja nytt jobb efter semestern och då det var ett par år sedan jag bytte skola; tre för att vara exakt när min gamla skola slogs ihop med min nuvarande men hela 12 år sedan jag började i den kommun jag jobbar i nu, så känns det lite som att börja om på ny kula då jag nu går vidare till grannkommunen. Jag är lite av en strukturmänniska och vill vara mentalt förberedd på bästa sätt så jag har gjort en checklista inför första veckan. Kanske är du också på väg mot nya äventyr och vill ta del av min checklista, eller så är du helt ny i yrket som lärare och inte har gått igenom denna första tiden som faktiskt är väldigt mycket mer än den praktik du kanske har mött.

Bilder som minnesstöd Snapchat, Instagram och andra bildbaserade nätverk används flitigt bland barn och ungdomar. Kommunikation sker med bilder och det krävs att man kan berätta i bilder och att kunna tolka bilder. Varje gång vi ser en bild sker det en ögonblicklig reaktion i hjärnan. Vad gör dessa bilder med oss? Att använda bilder som stöd för undervisning har vi arbetat med under en längre tid på olika sätt i mitt arbetslag och jag upplever att det är ett stöd för många elever. Framför allt som en stödstruktur när det är många nya begrepp och nytt innehåll.

Related: