background preloader

UNDERVISNING - Bra sidor

Facebook Twitter

AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. TodaysMeet - Give everyone a voice. Training Center: Training. Appar - med möjligheter. Länk till Android-appar Talsyntes Text till tal Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen.

Appar - med möjligheter

ClaroSpeak 40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad. AppWriter 65 kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter. Start - Bedömningsportalen. Word Search Puzzles. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Internationellt samarbete och utbyte. Internationella möjligheter - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Läromedel

Dvolver Moviemaker. Make digital movies online. Formerly Dfilm. Make. Artful Storytelling. Roligt glosförhör - Glosor.eu. Mölndals stad fjärrinloggning (HAG) Appar - med möjligheter. NE.se. Skolbanken. Inlästa läromedel för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Classkick - learn together. Socrative. Startsida - Legimus. Lindas språksidor. Start. Multitasking. Vi sms:ar när vi går över gatan, vi kollar mejlen när vi står i kö och när vi äter lunch med vänner kollar vi vad våra andra vänner gör på sociala medier.

Multitasking

Vi använder oss av våra smarta mobiler så snart vi har lite dötid. När vi sysselsätter oss med våra smarta mobiler samtidigt som vi gör andra saker lurar vi oss själva att tro att vi multitaskar. Det vi egentligen gör är bara att snabbt växla mellan olika saker, multitasking är en illusion säger Earl Miller, hjärnforskare och expert på delat fokus (divided attention). Varje gång vi växlar försämras vår kognitiva förmåga och när vi tror att vi får mer gjort är vi egentligen mindre effektiva. BrainPOP: Shakespeare mm. Seterra Online - lär dig geografi. Free Puzzlemaker. eTwinning - Homepage. Mentimeter - Turn opinions into tangible data, in real-time.

SLI.SE. Zaption - Interact & Learn with Video Lessons. Omröstning online. ePals. ITG Webtools 1.0.