background preloader

Bra sajter

Facebook Twitter

Så här arbetar jag under höstterminen i kursen Svenska 3! – Strategier för lärande. Hej!

Så här arbetar jag under höstterminen i kursen Svenska 3! – Strategier för lärande

Ska du undervisa i kursen Svenska 3 i höst? Det är enligt mig både den roligaste och mest utmanande av svenskkurserna på gymnasiet! Den är utmanande på så sätt att den ställer höga krav på eleverna och därmed på oss lärare. Hem - Historiskan. 360 FREE Warmers, Ice-Breakers and Fillers For The ESL Classroom. Planning a lesson is no easy task, especially if you're about to introduce a difficult topic.

360 FREE Warmers, Ice-Breakers and Fillers For The ESL Classroom

Sometimes, you need a little bit of something extra to really make your lesson flow. For this reason, ESL teachers usually use warmers and fillers. Warmers are used in lessons to ease the students into the topic you're going to present. Along the same lines, fillers are used to reinforce topics or follow up with extra practice for students. BusyTeacher.org has 360 warmer and filler worksheets to make your lesson run smoothly without skipping a beat. All Things Topics - Home. Untitled. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view. OneNote for Teachers - Interactive Guides.

Tecken Ord och Sidor. Fish Bowl. Discussion topics for English language learners. TedPower.co.uk.

Discussion topics for English language learners

KimStudies - Home. News Quiz. Radio Sweden. U2 - Bloody Sunday (Live) Interactive and multimedia learning blocks. Free online Dictionary of English Pronunciation - How to Pronounce English words. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv

En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Mina raster var exakt desamma som elevernas, min lunch densamma som elevernas osv. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. How do you pronounce the word soliloquy? TeachingEnglish. DigiExam.

Random Picker. Randall's ESL Cyber Listening Lab - For English as a Second Language. Commonly Confused Words - Quiz 1 (Donna Tatsuki) I-TESL-J. ESL Discussions: English Conversation Questions / Debates: Speaking Lesson Activities. Random Student Selector. Get Lesson Plans - Teacher Grants - Teaching Resources and More. BusyTeacher: Free Printable Worksheets For Busy Teachers Like YOU! The Most Useful Everyday Phrases in English. Game-based blended learning & classroom response system.

Jenny på Wendes. Idag blev det fel, fel, fel och det var absolut inte meningen.

Jenny på Wendes

Med min ena klass skulle jag köra en snabbrepetition på det här med referatteknik. Vi kollade på mitt klipp Referatteknik med Fröken JE och det gick bra. Jag följde upp klippet med frågor kring referat, citat och referatmarkörer. Eleverna fick sedan ut en artikel som de skulle läsa och referera och det var då det började gå fel. En del kom igång med läsningen, andra inte. Som pedagog kan man då fråga sig, vad var det som hände? Jag började spåna. Språket i ämnet i Lisetten 3/2014. Lisetten nummer 3/2014 kom ut idag och är tjockare än någonsin. 36 sidor fulla av aktuell och intressant läsning om ämnet svenska som andraspråk.

Språket i ämnet i Lisetten 3/2014

Temat i detta nummer är ”Språket i ämnet”och du kan läsa om SO för nyanlända, språkets roll i matematik och NO, svåra ord i läromedel och ett aktuellt forskningsprojekt i Malmö som lyfter fram kodväxlingens roll. Anna Kaya skriver om sin kandidatuppsats om språkutvecklande undervisning i geografi. Dessutom medverkar Gisela Håkansson, professor i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet, med en artikel om grammatikundervisning och Jenny Nilsson, doktorand vid Stockholms universitet, skriver om nyanlända elevers sociala och pedagogiska villkor i den svenska skolan. Dessutom recenseras nya böcker och appar och vi lottar ut Christina Wahldéns nya lättlästa böcker som utspelar sig i Afghanistan.

Create. Tagxedo - Word Cloud with Styles. Läsa och Skriva. Läsa och skriva. Cartography: The true true size of Africa. #flippatklassrum. Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier?

Checklista för sociala medier

Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor. Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst.

Olika tjänster ställer också olika krav på dig som användare, och kommer också att använda dina uppgifter på olika sätt. Skolverket har ställt samman en liten checklista med frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst. Gamla nationella prov. EDpuzzle. Crossword Puzzle Games - Create Puzzles. Create A Crossword Puzzle Enter up to 20 words and hints (clues) below to create your own puzzles.

Crossword Puzzle Games - Create Puzzles

There's no need to use all 20 words, you could use as little as two. Hints can be left blank. This free online crossword creator software can be a great tool for educators. Add puzzles to web sites for fun. Instant Online Crossword Puzzle Maker. Mentimeter.