background preloader

Svenska 2

Facebook Twitter

Att skriva sig till läsning. Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter? Strukturerad skrivning i årskurs 1 När jag började arbeta i min klass, märkte jag att eleverna tyckte det var svårt att skriva.

Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter?

Eleverna hade precis börjat uttrycka sig i skrift och många gånger upplevde jag att eleverna inte riktigt vågade skriva för att de var rädda för att ” göra fel”. Frågan för mig blev därför ”Hur kan jag väcka deras lust att skriva berättande texter?” Encyclopedia för barn. The Big five lathund reviderad. Kamratrespons muntlig presentation.pages. Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande.

Struktur: Mina ord, dina ord Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp.

Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande

Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Strukturen använder sig av alla de förutsättningar som behövs vid Kooperativt Lärande och tränar på att hålla mångsidig och öppen interaktion mellan elever. Strukturen kan användas i alla ämnen och lämpar sig utmärkt som brainstorming, för att skapa gemensamma begreppskartor, utvärdera förförståelsen inför nytt arbetsområde, ge ord till berättande texter och mycket annat! Grammatikövningar för skolan. Här kan du som är svensklärare eller annan språklärare kan ladda ner grammatikövningar att göra med dina elever på Grammatikdagen.

Grammatikövningar för skolan

De flesta av övningarna kan anpassas till både äldre och yngre elever. (Pst. Du kan förstås göra övningarna även om du inte är lärare eller går i skolan. Grammatik är lika kul för alla och du ska inte behöva vara utan!) Har du egna grammatikövningar som du vill dela med dig av? Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Lässtrategier. Lärlabbet: Inkludering - UR Skola. Berattelseansikte. Checklista för en språkutvecklande lektion.

Att-skriva-en-berättande-text. Korta berättelser. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Korta berättelser

Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Vad eller vem? Istället för att i planeringsskedet fundera över VAD berättelsen ska handla om, som är det traditionella tillvägagångssättet och kanske det mest korrekta, fokuserar Makete-metoden istället på VEM berättelsen ska handla om. På detta sätt går det lätt att komma igång att berätta och skriva eftersom författaren känner till huvudkaraktärens längtan och mål redan från början. Hinderschema. Läsförståelsestickor. Bedöm din text. Olika_slags_fragor. Språkutvecklande arbete med begrepp.

Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO!

Språkutvecklande arbete med begrepp

Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. Fem_steg_for_planering. Att bedöma elevers läsförståelse. Frågebatteri. Lektion se 9231 Saga styrd av tarning. Fragor_till_boksamtal. Låt oss prata om. Samtal om en text. Beskriva platser. Att beskriva miljö Malinsklipp gestalta en person. Personbeskrivning. Download 1409507220932. Återberättande Texter. Skriva berättelse. Argumenterande genre. Svampavslut. Nu har vi för första gången jobbat med den argumenterande genren i vår klass.

Argumenterande genre. Svampavslut.

Vi gjorde det som ett avslut på temat om svamparna som vi nu har samlat mycket kunskap om. Vi tittade på en modelltext om rådjur som finns som exempel i boken Låt språket bära av Johansson & Sandell Ring. Skrivprocessen. Här nedan får du en överblick vad skrivprocessen innebär.

Skrivprocessen

Du kanske känner till uttrycket den röda tråden? Det handlar om just det – att skapa en text som håller ihop och inte plötsligt blir grön eller blå. Det kallas också för disposition. Kamratrespons, text. Aidan Chambers boksamtal. Bokpratsspel ny version. Frågor att arbeta med till bänkboken nathalie. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Har lovat att dela med mig av mina responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska.

Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning

De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Det underlättar också rättningsbördan för lärare. Jag har responsmallar för nedanstående hittils men planen är att utöka allt eftersom vi arbetar vidare. Här finns en allmän som en av mina barndomsvänner gjort. Vid skrivandet kan de ha nytta av denna Lathud. Vid bedömning av elevtexterna rekomenderar jag Språket på Väg del 2 från Skolverket där det finns matriser för kriterier i de olika stegen. Den magiska dörren Brevik. Den magiska dörren är ett romanprojekt. 1.

Den magiska dörren Brevik

Inledning: Den magiska dörren. Dokumentarkiv. Zickzackpedagogplanering_ak5. Att göra kopplingar. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever.

Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Start - Bedömningsportalen. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Läslogg s12 Stjärnläsaren.