background preloader

Korta berättelser

Korta berättelser
Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Vad eller vem? Istället för att i planeringsskedet fundera över VAD berättelsen ska handla om, som är det traditionella tillvägagångssättet och kanske det mest korrekta, fokuserar Makete-metoden istället på VEM berättelsen ska handla om. På detta sätt går det lätt att komma igång att berätta och skriva eftersom författaren känner till huvudkaraktärens längtan och mål redan från början. Att börja med att berätta muntligt - att dramatisera berättelsen - är ett bra sätt att få in berättarstrukturen i kroppen. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Pennvässaren: sid 32 - Gör över gata: eleverna dramatiserar / övn 11 sid 33 - Gör över gata: eleverna skriver / övn 12 sid 36 - Spelplan 1 med bildkort / övn 13 Related:  Sagor fabler och myter en/sv

The Three Little Pigs 00.00.0000.00.00loading Download Almost everyone knows the story of The Three Little Pigs – but it’s one of those stories that you can hear again and again. Our audio is based on the version of Joseph Jacobs – in which the wolf huffs and puffs and the pigs exclaim by the hairs of their chiny chin chins. Read by Natasha. There was once a family of pigs. “Please, man, give me that straw to build me a house.” Which the man did, and the little pig built a house with it. “Little pig, little pig, let me come in.” To which the pig answered: “No, no, by the hair of my chiny chin chin.” The wolf then answered to that: “Then I’ll huff, and I’ll puff, and I’ll blow your house in.” So he huffed, and he puffed, and he blew his house in, and ate up the little pig. The second little pig met a man with a bundle of furze, and said: “Please, man, give me that furze to build a house.” Which the man did, and the pig built his house. “Then I’ll puff, and I’ll huff, and I’ll blow your house in.” “Where?” “Where?”

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad? Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Jag kommer försöka reda ut och tolka begreppen och varför vi ser så olika på dem. Jag kommer också lista de olika familjerna av texttyper och visa på vilka texter som hör hemma i det centrala innehållet i svenska och vilka som inte gör det genom att skriva exempel på olika texttyper efter varje familj. I slutet av denna text finns ett delat dokument samt Canvas här med de olika texttyperna likt bilden nedan om ni vill skriva ut och sätta upp i klassrummet: Varför reda ut det? Till att börja med ska jag svara på varför det här är viktigt för mig. Vad gäller? Svaret jag kom fram till är att vi ska använda oss av begreppet texttyper i grundskolan. Litteraturvetenskap och språkvetenskap förväxlar begreppen Olika indelningar eller familjer – vilken gäller i Lgr11? Texxtyper i skolan enligt Lgr11 Ledin, Per.

Getting Off to the “Write” Start | chartchums In many writing classrooms the year starts off with children sharing personal memories and writing stories and teachers modeling how to find stories if stuck, how to tell a story sequentially, and how to elaborate a story using step by step actions and descriptive details. There are a few key charts you may want to consider making with your students to support this ambitious work – a writing process chart, a strategy chart, an exemplar chart, and a conventions chart. Helping children understand that writing is a process is important work, especially at the beginning of the year. A possible writing process chart. Another chart you will definitely need is a strategy chart, or what we now refer to as a repertoire chart. Setting clear expectations for what a well-written story looks and sounds like is best accomplished by showing children examples of books written by other children their same age. A writing sample that has been annotated with the students’ noticings. Happy charting! Like this:

Om Sagosidan – Sagosidan Välkommen till sagosidan! Ett sagobibliotek med klassiska sagor av författare som HC Andersen och med folksagor från hela världen. Dessutom med en blogg om högläsning, berättelser för barn och annat som har med sagor att göra. Jag som håller i sagosidan heter Håkan Wester och är pappa till två små killar som älskar sagor. Äldre texter inte längre upphovsskyddade Originaltexterna som jag utgått ifrån är alla äldre och inte längre upphovsskyddade, däremot är mina bearbetningar copyrightskyddade. Tycker du om sagosidan och vill stödja mig i utvecklandet av den? Skriv en kommentar om vad du tycker om någon av sagorna. Vad kan bli bättre?

Myths, Folktales, and Fairy Tales Overview Students learn about a genre through participation in a variety of online activities. By interviewing accomplished genre writers and storytellers, taking part in online writing activities, and using interactive technology tools, students delve into the history, meaning, and cultural importance of each distinct genre. NOTE: Please be aware that there may be potentially objectionable material in some traditional myths. The "Myths, Folktales, and Fairy Tales" project is designed so that you may choose any one or all of the three sections to explore depending on available class time and desired teaching focus. Objective Students will: Lesson Plans for this Unit Part of Collection: Subjects: Literature, Story Elements, Literature Appreciation, Teaching with Technology Skills: Fluency, Main Idea and Details, Plot, Character and Setting, Theme, Online Sources, Social Studies, Listening Comprehension, Public Speaking, Narrative Writing Duration: 1 Day

10 Reasons Why Kids Need to Read Non-Disney Fairy Tales | Brightly Say “fairy tales” and your mind likely flashes to Disney and its animated versions of children’s classics. But old-school fairy tales — stories by authors such as Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, Sophie, Comtesse de Ségur, or Andrew Lang — are filled with a richness and complexity that is often missing from their big-screen renderings. Here are ten reasons it’s worth reading the original stories with your young reader. 1. “If you want your children to be intelligent, read them fairytales. Fairy Tale Autobiographies ReadWriteThink couldn't publish all of this great content without literacy experts to write and review for us. If you've got lessons plans, videos, activities, or other ideas you'd like to contribute, we'd love to hear from you. More Find the latest in professional publications, learn new techniques and strategies, and find out how you can connect with other literacy professionals. More Teacher Resources by Grade Your students can save their work with Student Interactives. More Home › Classroom Resources › Lesson Plans Lesson Plan Overview Featured Resources From Theory to Practice Students work together in small groups to read, discuss, and analyze fairy tales. back to top Fairy Tale Picture Books for Class Exploration: This printable booklist features dozens of fairy tale books that can be used in a variety of lessons. Literary Elements Map: This online tool can be used by students to create a character map, conflict map, resolution map, or setting map, for stories they are reading or writing.

The Selfish Giant (Oscar Wilde) One of most beautiful and famous fairy tales by Oscar Wild. The story of a grumpy selfish giant and a little boy who teaches him about a happy life and an eternal spring. An inspirational story to make you think about how you are running your life. If you want to see it with subtitles, make sure you activate YouTube subtitles on the video. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. + Official - Cool © Angel Castaño 2008 Salamanca / Poole - free videos to learn real English online || M-E widgetsInfoPrivacyTerms of useContactAbout why?

Start the journey through time! | Astrid Lindgren Kunskapsbanken, Grekisk mytologi - Unga Fakta Grekisk mytologi Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial för användning i skolår F-9. att med hjälp av sajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt. att med hjälp av text, bild, film och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt. Vi har gått ifrån föregående års upplägg med tre olika handledningar indelat på skolåren F-3, 4-6, 7-9. Istället har vi valt att lägga alla aktiviteter, idéer och pyssel på samma ställe och att efter varje förslag gradera materialet efter svårighetsgrad. 1-2 stjärnor (*) - (**)Lätta övningar och pyssel utan mycket förberedelser. 3-4 stjärnor (***) - (****)Något svårare övningar. Unga Faktas faktaämne och aktivitetsförslag i Grekisk mytologi kan användas på många olika sätt.

Aesop's Fables - Online Collection - 656+ fables -

Related: