background preloader

Tips till FL

Facebook Twitter

Stort mervärde när eleverna får riktiga mottagare till sina texter. Vad händer när man plockar in internetverktyg från den ”vanliga” världen in i skolans värld. Dan Åkerlund har följt mellanstadieelevers arbete med Skype och klassblogg och funnit stor potential i tekniken. Eleverna är engagerade och får chans att hitta sitt eget sätt att kommunicera på. Varför blev du intresserad av ämnet? - Jag är lärare och forskare vid Karlstads universitet inom medie- och kommunikationsvetenskap och undervisar mest inom lärarutbildningen. Sedan nittiotalet har jag varit intresserad av hur vi kan använda internet ur ett lärandeperspektiv. - Jag är intresserad av hur vi kommunicerar med så kallade multimodala uttryck, det vill säga inte bara bokstäver utan också med andra uttryckssätt som bilder, symboler, typsnitt, och filmer.

Vad handlar avhandlingen om? - Jag har velat undersöka hur elever förhåller sig till den här typen av multimodal kommunikation som har en autentisk mottagare, och har valt att studera verktygen Skype och blogg. Vad var de viktigaste resultaten? OneNote for Teachers - Interactive Guides. ICFs_kärnkompetenser_svenska.pdf. 10 tips för ett coachande förhållningssätt. Kenth Åkerman är inspiratör, författare, skribent och mental coach.

10 tips för ett coachande förhållningssätt

Han har arbetat med utveckling av service, klagomålshantering, motivation, coachande ledarskap och personlig utveckling i en mängd olika branscher. Kenth är Certifierad NLP trainer och HNLP Coach. Verksam som personlig coach till ledare och ledningsgrupper. Författare till bl a Servicekompassen - framgångsfaktorer för service i mästarklass och Kunden är ditt varumärke. Är grundare av coacha.nu - mötesplatsen för din utveckling som ledare och människa (www.coacha.nu), samt driver sajten www.coachtipset.se, där du hittar daglig peppning i bloggen, filmer, citat och verktyg för din utveckling.

Han skriver också Veckans Coachtips, ett kostnadsfritt veckobrev med små idéer för förändring och framgång. www.relationsbyggarna.se Hans senaste bok hittar du här: Konsten att få andra att prestera - praktisk handbok i coachande ledarskap. Språklärarnas riksförbund. AllmäntPauker.at – svensk-tysk ordlistawww.ur.se/sprk/tyska/Deutsch Perfekt – Här hittar ni både texter och hörövningar för olika nivåerToms Deutschseite – Diverse övningar (vokabulär, läsa, uttal mm)Goethe Institut – Goethes hemsida – här finns massor både för lärare och elever!

Språklärarnas riksförbund

– Deutsche Auslandsgesellschaft, erbjuder övningar, intressanta texter om språkliga fenomen LesenKindernetzNews 4 Kids – Kortfattade nyheter. På sidan finns även spel och andra lustigheter.Wo warst du? – Reisetipps von Experten. Här kan du klicka på ett land och få kortfattad information om landet ifråga. HörenPodcast – Reisen in der SchweizPodcast – Slow German – Utmärkta hörövningar för såväl tyska 1, 2 och 3Heute – 100 Sekunden ZDF Nachrichten – kortfattade nyheterNeuneinhalb – Ungdomsprogram på 9,5 minuter från ARD som behandlar ett nytt tema varje vecka. RealiaJetzt Süddeutsche Zeitungs ungdomsmagasin –Spiesser – Tyskt ungdomsmagasinSüddeutsche ZeitungBerliner ZeitungFrankfurter Allgemeine. Lev Vygotskij och Célestin Freinets pedagogiska ledarskap.

Egbert Langeveld En av pedagogikens giganter som jag har blivit särskilt intresserad av är Lev Vygotskij.

Lev Vygotskij och Célestin Freinets pedagogiska ledarskap

Han var verksam under ungefär en 10 års period i början av 1900-talet i Ryssland. Många av de pedagoger som beskrivs i Anna Forsells Boken om pedagogerna var verksamma under denna tidsperiod. När skolan skilde sig från kyrkan under 1800 talet började man successivt införa skolplikten. Det uppstod en möjlighet att påverka skolans utformning och många engagerade sig i hur denna ”nya” skolan skulle se ut. Hjärnan och handenFör lärandet och tänkandet behövs det en struktur, ett redskap. Det räcker enligt Vygotskij dock inte med möjligheten till inre och yttre samtal för att klara uppgifterna. Man kunde, enligt Vygotskij, inte bortse ifrån människans skapande förmåga, språk, medvetande, kommunikation och kultur för att få svar på vad lärande, bildning och utveckling är och hur undervisning skall bedrivas (Forsell 2007). Klassrummet kan jämföras med låtsasrummet. Vad blir det för lärande? Klassblogg en värdeskapande aktivitet.

För mig är det viktigt att hitta arbetsformer som skapar arbetsglädje och motivation hos eleverna.

Klassblogg en värdeskapande aktivitet

Ju mer verklighetsförankrat och värdeskapande desto bättre. Forskaren Martin Lackérus skriver i sin skrift "Entreprenöriellt lärande - vad innebär det och vad har det för betydelse? " om vikten av värdeskapande aktiviteter. Lackérus menar att dessa aktiviteter bl.a.skapar motiviation, upplevd relevans samt ett personligt välbefinnande vilket i sin tur skapar motiverade elever (Lackérus, 2013). För mig och eleverna är vår klassblogg en sådan aktivitet. Välkommen att besöka oss! Källa: Här hittar du hela den ovannämnda skrift av Lackérus, som ingår i serien Forskning i korthet 2013. Här kan du även se en film där Martin Lackérus själv berättar om en modell för entreprenöriellt arbete: Stort mervärde när eleverna får riktiga mottagare till sina texter.