background preloader

Moderna Språk Tyska

Facebook Twitter

Sprich los!: Der, die, das - UR Skola. 101 P03522 Hueber Verlag Poster Schildkroete 705 11 16. Bokblogg på tyska. I årskurs nio brukar tyskeleverna läsa en bok och senast lät jag dem redovisa sina bokcirkeluppgifterna i en blogg, där även instruktionerna samt planeringen publicerades.Vi läste en förenklad version av boken Kein Schnaps für Tamara av Hansjörg Martin.

Bokblogg på tyska

Eleverna delades in i bokcirkelgrupper och varje vecka hade de vars en uppgift till veckans sidor. Uppgifterna presenterades för gruppen vid läxtillfället.Muntlig sammanfattare presenterade sin uppgift som en ljudfil.Dagboksskrivaren låtsades vara en av huvudpersonerna i boken och skrev ner vad som hänt och sina tankar om detta.Talaren publicerade en ljudfil där de högläste en till två sidor ur boken.Övningstillverkaren presenterade en övning med ord eller innehållsfrågor till det avsnitt vi läst.Modellskaparen använde veckans läsavsnitt i en modell t ex mindmap, PMI (plus, minus, intressant), Venndiagram eller hattanalys.

Elevproducerade filmer om tysk grammatik. Jag hade två veckor "över" mellan min planering och innan min lärarstudents planering startade och då provade jag på att låta mina elever i åk 8 och 9 att med film illustrera kasusböjning efter prepositioner.

Elevproducerade filmer om tysk grammatik

Vi har från och till berört denna företeelse på olika sätt men att låta eleverna agera förmedlare av denna kunskap var något nytt. Basuppgiften var att i par göra en film med illustrationer av olika prepositioner och den efterföljande kasusböjningen, och de som ville fick även lägga till en genomgång av själva reglerna. Man säger ju ofta att det är först när du själv kan förklara något som du verkligen kan det, och jag blev övertygad om att mina elever inte kunde denna grammatik till fullo. Fastän de skrev enstaka meningar och de hade mig att rådfråga blev det massor med fel och flera filmer fick redigeras ett antal gånger, för eleverna är måna om att vara korrekta när de ska publicera sina alster på nätet.

Åk 9 jobbade med samtliga prepositioner.Ex 1Ex 2Ex 3Ex 4. Materialempfehlungen & Linklisten zu Deutsch als Fremdsprache. Tannenwald. Auf dem Campingplatz. Storylinebloggen. Tyska år 8. Nu lär vi oss åka med olika färdmedel - buss, båt, tåg osv - på tyska.

Tyska år 8

Vi upptäcker att vi kommer att behöva några prepositioner och lär oss att de feminina orden die förvandlas till der ... Grundlaggande grammatik 1. Hörtexte B (mittel) Autorin:CS: (Gebäck, Hefeteig, Silvester, Karneval, überregional) Audio-Player 0 von 7 Fragen beantwortet.

Hörtexte B (mittel)

Das waren die Sommerferien! Lektion 1 - Übungen und Erklärungen. Modern Languages - Modern Languages. German topics. Johannapannans rike. Det är ett enkelt sätt att få eleverna att prata lätt på tyska.

Johannapannans rike.

Går att öva in olika grammatiska strukturer också. Ta modala hjälpverb t.ex. Då gör man ett rutsystem där man har olika saker man måste/kan/får lov att göra. Här är ett exempel. Själv brukar jag ha 20 rutor ungefär. Det man börjar med är naturligtvis att gå igenom hur modala hjälpverb fungerar i tyskan. Skriv efter det upp ett exempel på tavlan. ”gut schwimmen kann” Förklara hur man ställer frågor och se om någon vet hur frågan skulle vara här. Tyska år 8. Dativ oder Akkusativ – Deutsch lernen mit Cartoons / 04 – deutschlernerblog – für alle, die Deutsch lernen.

Im vierten Teil der Reihe Deutsch lernen mit Cartoons gehen wir zum Friseur.

Dativ oder Akkusativ – Deutsch lernen mit Cartoons / 04 – deutschlernerblog – für alle, die Deutsch lernen

Es geht uns aber nicht um einen neuen Haarschnitt, sondern um die Frage, ob wir den Dativ oder den Akkusativ benutzen, wenn wir zum Friseur gehen bzw. beim Friseur sind. Dativ oder Akkusativ – Wo bin ich? Wohin gehe ich? Tyska 6. Hej på er!

Tyska 6

Jag är och jobbar i Barcelona denna veckan. Matilda kommer att ta hand om er. Läxa till idag, torsdag, var att kunna fraserna: Wie heisst du? Vad heter du? Ich heisse... Matilda skriver de svenska meningarna på tavlan och ni skriver den tyska översättningen i era skrivböcker. En annorlunda uppgift - första, andra tredje! Grammatik är inte alltid elevernas favoritsysselsättning även om det är frökens!

En annorlunda uppgift - första, andra tredje!

Jag står nästan aldrig framme vid tavlan och har traditionella grammatikgenomgångar. Jag har under åren konstaterat att det inte har så stor effekt och att det tar mycket tid. Jag försöker därför att variera och framförallt lägga in moment som eleverna tycker är roligt. Ett sätt jag ibland använder är grammatikauktion! Upplägget tar cirka en halvtimme att förbereda och en timme att genomföra. Nedanstående upplägg går att använda i många olika ämnen och för olika åldrar. Hur går det till? Film die welle 1 vorbereitung.

Unser Deutschunterricht. Deutsch Woche 35-42: Romea und Julian. Random Picker. Random Picker. Der Bankraub: Papas Bank - UR Skola. Deutsch-Wagen-Tour – Deutsch lernen in Polen - Spiele - Goethe-Institut  Spiel 22: Auf dem Fußballplatz Hier findest du einige Situationen auf dem Fußballplatz.

Deutsch-Wagen-Tour – Deutsch lernen in Polen - Spiele - Goethe-Institut 

Alles, was man zur deutschen Sprache wissen muss. Weisst du etwas - Version 2. 9 – 12 Jahre. Materialempfehlungen & Linklisten zu Deutsch als Fremdsprache. Bildkarten zur Sprachförderung. Sprache ist die Basis jeden Lernens.

Bildkarten zur Sprachförderung

In diesem Blog finden Sie Unterrichtsanregungen für die Didaktisierung von Liedern und Musikvideos im Bereich "Deutsch als Fremdsprache" Deutsch perfekt Audio kompakt. Folge 1 Schule. Bindeord på tyska flashcards. Extra auf Deutsch. Extra auf Deutsch. Wortschatz lernen A2 – Thema 5: Urlaub und Reisen - Blog für alle, die Deutsch lernen. ÖSD Zertifikat A1 <BR>(ÖSD ZA1) - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch ÖSD. Deutschprüfungen A1, A2, B1, B2, C1, C2 Musterprüfungen / Modellprüfungen.