background preloader

Moderna Språk Tyska

Facebook Twitter

German Topic 18. Grammatik A1/A2/B1. W- Wo oder Verbkonjugationen heissen, kommen, sprechen, sein, leben, haben, sehen, arbeiten, gefallen, essen, lesen, treffen,schlafen, fahren, nehmen, möchten.

Grammatik A1/A2/B1

Präposition aus, Possessivartikel mein/meine/ dein/sein/ihr/ Deutsch als Fremdsprache DaF DaZ Grammatik Schaubilder Einsetzübungen Lückentexte lengua alemána para estranjeros ejércicios de grammática ejércicios para completar german language as foreign language,ecercises in german grammar. Deutsch lernen mit gratis Übungen. Online-Übungen Deutsch von Claus Lenz für jugendliche Zuwanderer und Flüchtlinge. – Deutsch lernen mit Bildern. Fixa tyskan - Träna HÖRA. Download Arbeitsblätter. Köllners Schnellimbiss - Was kostet das? Zweimal Frikadelle mit Brot Kleiner gemischter Salat Schaschlik mit Brot 1 paar Wiener Würstchen mit Brot zweimal Bratwurst mit Brot zweimal Frikadelle mit BrotZweimal Frikadelle mit Brot kostet ... drei Euro zwanzig drei Euro zehn drei Euro dreißig zweimal riesen Currywurst mit Brot Großer gemischter Salat Bratwurst mit Brot Frikadelle mit brot1 Paar Wiener Würstchen mit Brot und ein kleiner gemischter Salat kosten ... drei Euro ahtzig vier Euro achtzig fünf Euro achtzig Chefsalat mit Käse und Schinken Riesen Currywurst mit BrotSchaschlik mit Brot kostet ... drei Euro sechzig zwei Euro sechzig zwei Euro sechzehnWas kostet vier Euro dreißig?

Köllners Schnellimbiss - Was kostet das?

Downloads. Deutsch-to-go.de - Kurze Hörtexte für zwischendurch ... Vier Kommunikationsübungen für die Grundstufe DaF (A1-A2) – Beates DaF-Tipps & DaF-Unterricht. In diesem Post möchte ich euch einige kommunikative Übungen für Deutsch als Fremdsprache vorstellen.

Vier Kommunikationsübungen für die Grundstufe DaF (A1-A2) – Beates DaF-Tipps & DaF-Unterricht

Alla avsnitt - Institutionen för språkdidaktik. Avsnitt 1 | Avsnitt 2 | Avsnitt 3 | Avsnitt 4 | Avsnitt 5 | Avsnitt 6 | Avsnitt 7 | Avsnitt 8 | Avsnitt 9 | Avsnitt 10 | Avsnitt 11 Avsnitt 11.

Alla avsnitt - Institutionen för språkdidaktik

Att arbeta som språklärare: Perspektiv på lärarutbildningen och läraryrket I det här avsnittet av Språklärarpodden samtalar Mara Haslam med två verksamma lärare om hur de ser på sin lärarutbildning och hur det är att arbeta som språklärare. Mara Haslam är universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik. Till sidans topp Avsnitt 10. Vad är tredjespråksinlärning? Ylva Falk är lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, och medredaktör för den nyligen utkomna boken Tredjespråksinlärning.

Strategier för moderna språk – Cecilia Jalkebo. Step into German - Music - Music Videos - Goethe-Institut  Berlin is a magnet and a place of longing for people around the world.

Step into German - Music - Music Videos - Goethe-Institut 

Unterrichtsmaterial Erwachsene. Dezember 2019: Weihnachten - Tyska 6‒9 - Gleerups. Advent, Advent Ein Lichtlein brennt.Erst eins, dann zwei, Dann drei, dann vier.

Dezember 2019: Weihnachten - Tyska 6‒9 - Gleerups

Dann steht das ChristkindVor der Tür. Mit dem 1. Advent beginnt für viele Menschen in Deutschland die schönste Zeit des Jahres: Die Weihnachtszeit, die Zeit der Besinnlichkeit. In den Städten und auf den Dörfern werden die Häuser mit bunter Beleuchtung geschmückt und überall duftet es nach Weihnachtsplätzchen. In Deutschland ist es üblich die wunderschönen Weihnachtsmärkte zu besuchen. Am 6. Am 24. Doch wie feiern die Deutschen Weihnachten? Die meisten Deutschen haben einen Weihnachtsbaum in ihrem Wohnzimmer. Sprachförderzentrum der Bildungsdirektion für Wien - Situationsbilder ("Wimmelbilder") Lesen auf Deutsch: Einfache deutsche Texte für Anfänger. Hörtexte A (einfach) Autorin: IP (Verkehrsschild, Kreuzung, Einmündung, achteckig, Schrift)

Hörtexte A (einfach)

Berlinmuren – kalla krigets symbol i bilder. ! Hörtexte Deutsch - Hörtexte aus dem österreichischen Alltag. Deutsch als Fremdsprache (DaF) Interactive worksheets. Ty9. Att samtala. Syfte.

Att samtala

Jämföra Tyskland och Sverige. Syfte Eleven har har läst texter, sett filmer, hört nyhetsprogram och på andra sätt mött Tyskland och de övriga tyskspråkiga länderna.

Jämföra Tyskland och Sverige

I en uppgift får eleven använda sina tidigare kunskaper, en lämplig faktabok för ungdomar om Tyskland och egna erfarenheter från Sverige för att skriva en jämförande text på tyska. “Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper”. Läraren reflekterar. Evas språklektioner. Tyskansformlra verb. LÖST SAMMANSATTA VERB. Cissans Lektioner. Denna text läser ni när ni har gjort perfekt-testet.

Cissans Lektioner

Den förklarar de rätta svaren, varför just de är rätt. 1. Den första meningen ska heta ”Wir haben Deutsch studiert.” Hjälpverbet ”haben” böjs med -en, eftersom det är ”wir” som har pluggat. ”Studiert” blir det eftersom verb med -ieren inte får ge- i början i perfekt på grund av att betoningen då blir tokig, men de räknas som regelbundna verb och böjs med -t på slutet i perfekt. Perfekt participen ”pluggat” (alltså ”studiert”) ska komma sist i meningen. 2. 3. 4. 5. Cissans Lektioner. Tyska spel: Träna gratis! - Elevspel. Tyska är ett germanskt språk och är det näst största språket i Europa. Ta chansen och spela dessa tyskaspel så att du kan tala, läsa och skriva tyska. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Tyska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet.

Deutsche Grammatik Achte Klasse Vasa. Tysk-Svenska Handelskammaren. Är din skola intresserad av att satsa på undervisningen i tyska? Nu startar Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden Stockholm den andra utlysningsrundan inom Deutsch – Ditt val! – ett projekt som ska finansiera och stötta särskilda satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor. Välkomna med er ansökan senast den 17 maj 2019! Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner. Ändå ser vi att den fortsatta utvecklingen i det tysk-svenska näringslivet hämmas av bristande tyskakunskaper. TY8 PERFEKT AV SVAGA VERB. Romanze im Perfekt. Einstufungstest. FZHB - Überblick - Bremer Symposion 2019 - Veranstaltungen - Wir über uns.

Kommunikative Spiele - Aktiv mit Deutsch. Respons som blir “detektivarbete” Nyckelstrategi 3 handlar ju om att ge eleverna respons på deras uppgifter för att hjälpa dem framåt i lärandet. Det kan vi lärare göra på många olika sätt. Vi kan ge skriftlig respons i form av kommentarer eller använda oss av olika typer av matriser men också muntlig respons inspelat via ett skärminspelningsverktyg eller direkt med eleven i klassrummet. Vi försöker att variera vår respons och att använda olika verktyg. Responsmall Ett av dessa verktyg som jag och några kollegor som undervisar på KomVux använder är en s.k. responsmall (Nyckelstrategi 3*).

Individuell användning av responsmall. Ba Ba Dum. Språklärarnas riksförbund. AllmäntPauker.at – svensk-tysk ordlistawww.ur.se/sprk/tyska/Deutsch Perfekt – Här hittar ni både texter och hörövningar för olika nivåerToms Deutschseite – Diverse övningar (vokabulär, läsa, uttal mm)Goethe Institut – Goethes hemsida – här finns massor både för lärare och elever! – Deutsche Auslandsgesellschaft, erbjuder övningar, intressanta texter om språkliga fenomen LesenKindernetzNews 4 Kids – Kortfattade nyheter. Tyska starka verb Flashcards. Hörübungen Start Deutsch 1 Uhrzeit und Zeitangaben. Deutsch lernen: die Uhrzeit (offiziell) (deutsche Untertitel)/the (official) time. Deutsch lernen: die Uhrzeit (umgangssprachlich) (deutsche Untertitel)/the (colloquial) time. Bodensee Vorarlberg Tourismus. Zugspitze-X. Tyska år 6. Hjärtligt välkommen, du som har valt språkval tyska! German Family Vocabulary Flashcards - Die Familie - Signalkarten und Bildkarten in Deutsch.

Deutsch lernen: "Wie geht es dir?" mit Tieren. Deutsch: B1-Prüfung (DTZ) ICH SPIELE FUSSBALL. Mein erstes Buch der Zahlen - Lernen Sie Kinder zählen. Guten-Tag-Lied.avi. Sprich los!: Der, die, das - UR Skola. 101 P03522 Hueber Verlag Poster Schildkroete 705 11 16. Bokblogg på tyska. I årskurs nio brukar tyskeleverna läsa en bok och senast lät jag dem redovisa sina bokcirkeluppgifterna i en blogg, där även instruktionerna samt planeringen publicerades.Vi läste en förenklad version av boken Kein Schnaps für Tamara av Hansjörg Martin.

Eleverna delades in i bokcirkelgrupper och varje vecka hade de vars en uppgift till veckans sidor. Uppgifterna presenterades för gruppen vid läxtillfället.Muntlig sammanfattare presenterade sin uppgift som en ljudfil.Dagboksskrivaren låtsades vara en av huvudpersonerna i boken och skrev ner vad som hänt och sina tankar om detta.Talaren publicerade en ljudfil där de högläste en till två sidor ur boken.Övningstillverkaren presenterade en övning med ord eller innehållsfrågor till det avsnitt vi läst.Modellskaparen använde veckans läsavsnitt i en modell t ex mindmap, PMI (plus, minus, intressant), Venndiagram eller hattanalys. Bonusmaterial: Receptsamling (läs mer i annat inlägg). Nästa termin använde vi tre veckor åt tyska maträtter. Elevproducerade filmer om tysk grammatik. Jag hade två veckor "över" mellan min planering och innan min lärarstudents planering startade och då provade jag på att låta mina elever i åk 8 och 9 att med film illustrera kasusböjning efter prepositioner.

Vi har från och till berört denna företeelse på olika sätt men att låta eleverna agera förmedlare av denna kunskap var något nytt. Basuppgiften var att i par göra en film med illustrationer av olika prepositioner och den efterföljande kasusböjningen, och de som ville fick även lägga till en genomgång av själva reglerna. Man säger ju ofta att det är först när du själv kan förklara något som du verkligen kan det, och jag blev övertygad om att mina elever inte kunde denna grammatik till fullo. Materialempfehlungen & Linklisten zu Deutsch als Fremdsprache. Tannenwald. Storylinebloggen. Tyska år 8. Nu lär vi oss åka med olika färdmedel - buss, båt, tåg osv - på tyska. Vi upptäcker att vi kommer att behöva några prepositioner och lär oss att de feminina orden die förvandlas till der ... Läxan kommer att vara: Grundlaggande grammatik 1. Hörtexte B (mittel)

Autorin:CS: (Gebäck, Hefeteig, Silvester, Karneval, überregional) Das waren die Sommerferien! Lektion 1 - Übungen und Erklärungen. Modern Languages - Modern Languages. German topics. Johannapannans rike. Det är ett enkelt sätt att få eleverna att prata lätt på tyska.

Går att öva in olika grammatiska strukturer också. Ta modala hjälpverb t.ex. Då gör man ett rutsystem där man har olika saker man måste/kan/får lov att göra. Här är ett exempel. Själv brukar jag ha 20 rutor ungefär. Det man börjar med är naturligtvis att gå igenom hur modala hjälpverb fungerar i tyskan. Skriv efter det upp ett exempel på tavlan. Tyska år 8. Dativ oder Akkusativ – Deutsch lernen mit Cartoons / 04 – deutschlernerblog – für alle, die Deutsch lernen.

Tyska 6. Hej på er! Jag är och jobbar i Barcelona denna veckan. Matilda kommer att ta hand om er. Läxa till idag, torsdag, var att kunna fraserna: Wie heisst du? Vad heter du? En annorlunda uppgift - första, andra tredje! Grammatik är inte alltid elevernas favoritsysselsättning även om det är frökens! Jag står nästan aldrig framme vid tavlan och har traditionella grammatikgenomgångar. Jag har under åren konstaterat att det inte har så stor effekt och att det tar mycket tid. Jag försöker därför att variera och framförallt lägga in moment som eleverna tycker är roligt. Film die welle 1 vorbereitung. Unser Deutschunterricht. Deutsch Woche 35-42: Romea und Julian. Random Picker. Der Bankraub: Papas Bank - UR Skola. Deutsch-Wagen-Tour – Deutsch lernen in Polen - Spiele - Goethe-Institut  Alles, was man zur deutschen Sprache wissen muss.

Weisst du etwas - Version 2. 9 – 12 Jahre. Materialempfehlungen & Linklisten zu Deutsch als Fremdsprache. Bildkarten zur Sprachförderung. In diesem Blog finden Sie Unterrichtsanregungen für die Didaktisierung von Liedern und Musikvideos im Bereich "Deutsch als Fremdsprache" Deutsch perfekt Audio kompakt. Folge 1 Schule. Bindeord på tyska flashcards. Extra auf Deutsch. Wortschatz lernen A2 – Thema 5: Urlaub und Reisen - Blog für alle, die Deutsch lernen. ÖSD Zertifikat A1 <BR>(ÖSD ZA1) - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch ÖSD. Deutschprüfungen A1, A2, B1, B2, C1, C2 Musterprüfungen / Modellprüfungen.