background preloader

Språklärarnas riksförbund

Språklärarnas riksförbund
AllmäntPauker.at – svensk-tysk ordlistawww.ur.se/sprk/tyska/Deutsch Perfekt – Här hittar ni både texter och hörövningar för olika nivåerToms Deutschseite – Diverse övningar (vokabulär, läsa, uttal mm)Goethe Institut – Goethes hemsida – här finns massor både för lärare och elever! – Deutsche Auslandsgesellschaft, erbjuder övningar, intressanta texter om språkliga fenomen LesenKindernetzNews 4 Kids – Kortfattade nyheter. På sidan finns även spel och andra lustigheter.Wo warst du? – Reisetipps von Experten. Här kan du klicka på ett land och få kortfattad information om landet ifråga. HörenPodcast – Reisen in der SchweizPodcast – Slow German – Utmärkta hörövningar för såväl tyska 1, 2 och 3Heute – 100 Sekunden ZDF Nachrichten – kortfattade nyheterNeuneinhalb – Ungdomsprogram på 9,5 minuter från ARD som behandlar ett nytt tema varje vecka. RealiaJetzt Süddeutsche Zeitungs ungdomsmagasin –Spiesser – Tyskt ungdomsmagasinSüddeutsche ZeitungBerliner ZeitungFrankfurter Allgemeine

http://www.spraklararna.se/tyska/

Related:  Deutsch 2DeutschModerna Språk Tyska

Strategier för lärande Mina tyskaelever i år 7-9 har de senaste lektionerna fått öva på att leta information på målspråket och använda sig av den information de hittar. De får använda iPads om de har, annars finns det till viss del datorer att låna och naturligtvis de egna mobiltelefonerna. Utöver detta SKA de använda icke-digitala hjälpmedel som läroböcker och kartor i klassrummen. Inför arbetet har vi pratat om hur man kan tänka när man googlar, vilken information man hittar lättare på andra sätt och gjort en sökning tillsammans.

Teman - Tyska Här kan du hitta nyhetskällor över hela världen på engelska, men du kan även välja tyska, spanska, franska, italienska, ryska, kinesiska, portugisiska, arabiska och nederländska (holländska) källor. Klicka på en världsdel för att hitta nyhetskällor från ett särskilt land. Insticksprogram behövs i webbläsaren för att se och lyssna på webb-TV och webbradio. Tyska år 6 Hjärtligt välkommen, du som har valt språkval tyska! Den här bloggen är till för dig, så att du kan ha koll på vad du har lärt dig i skolan och vad du ska repetera hemma. Vi kommer att ses två lektioner i veckan, på tisdagar och torsdagar. Läxdag kommer att vara tisdag, och den läxa som ges tills dess får ni alltid veckan innan.

Alla borde lära sig tyska – ett fantastiskt språk 25 år efter Tysklands återförening växer intresset för landet, ett ekonomiskt och politiskt dynamiskt land, en kulturell smältdegel som står inför en otrolig utmaning med tusentals nya ankommande flyktingar varje dag. Alla älskar Tyskland och tyskarna älskar sig själva, skrev tidningen Die Welt för ett tag sedan. Tyska har status som världsspråk och talas av inte mindre än 120 miljoner människor i Europa. Mias klassrum Mina tyskaelever i år 7-9 har de senaste lektionerna fått öva på att leta information på målspråket och använda sig av den information de hittar. De får använda iPads om de har, annars finns det till viss del datorer att låna och naturligtvis de egna mobiltelefonerna. Utöver detta SKA de använda icke-digitala hjälpmedel som läroböcker och kartor i klassrummen. Inför arbetet har vi pratat om hur man kan tänka när man googlar, vilken information man hittar lättare på andra sätt och gjort en sökning tillsammans. Vi har pratat om de olika nationernas toppdomäner (Tyskland – .de, Österrike – .at och Schweiz – .ch) och insett hur svårt det kan vara att byta språk på Google och Wikipedia när apparaterna automatiskt vill ha svenska.

Bli stark på starka verb Nu börjar skolorna och då är det dags att få en flygande start med tyskan. Starka eller oregelbundna verb är en sådan sak man behöver få grepp om. Samma problematik finns ju både i engelskan och svenskan. Verb som inte följer det typiska mönstret, utan som man måste lära sig. Bokblogg på tyska I årskurs nio brukar tyskeleverna läsa en bok och senast lät jag dem redovisa sina bokcirkeluppgifterna i en blogg, där även instruktionerna samt planeringen publicerades.Vi läste en förenklad version av boken Kein Schnaps für Tamara av Hansjörg Martin. Eleverna delades in i bokcirkelgrupper och varje vecka hade de vars en uppgift till veckans sidor. Uppgifterna presenterades för gruppen vid läxtillfället.Muntlig sammanfattare presenterade sin uppgift som en ljudfil.Dagboksskrivaren låtsades vara en av huvudpersonerna i boken och skrev ner vad som hänt och sina tankar om detta.Talaren publicerade en ljudfil där de högläste en till två sidor ur boken.Övningstillverkaren presenterade en övning med ord eller innehållsfrågor till det avsnitt vi läst.Modellskaparen använde veckans läsavsnitt i en modell t ex mindmap, PMI (plus, minus, intressant), Venndiagram eller hattanalys. Bonusmaterial: Receptsamling (läs mer i annat inlägg).

Mias klassrum En svårighet för mig som lärare är att se de bitar där min undervisning brister, komma ihåg dem och åtgärda dem. Jag tänker ibland att ”det här borde jag verkligen plocka in mer i undervisningen”, men så glöms det bort till veckan efter. Den här terminen inledde jag med att titta på språkportfolions checklista för stegen A1 respektive A2 med mina tyskaelever i år 7, 8 och 9. Eleverna fick självskatta sig själva och vi pratade sedan om de olika områdena.

DISTANSGYMNASIET - TYSKA - God dag, trevligt att träffas (TY 1) Takten Kursen är upplagd i sex moduler. Om du går i ett periodiserat gymnasium där en period består av sex veckor kan du således läsa en modul per vecka. Varje modul är uppdelad i två till fyra sessioner (= Häusliches Studium) som kan förliknas med antal tillfällen du sitter och jobbar under varje modul/vecka.

Idag firar vi St Martin! Jag minns förra året vid denna tiden, tiden för firandet av St Martin, att jag kände mig som ett stort frågetecken. St Martin? soldat? legend? lyktor? va e detta för konstigt påhitt? Elevproducerade filmer om tysk grammatik Jag hade två veckor "över" mellan min planering och innan min lärarstudents planering startade och då provade jag på att låta mina elever i åk 8 och 9 att med film illustrera kasusböjning efter prepositioner. Vi har från och till berört denna företeelse på olika sätt men att låta eleverna agera förmedlare av denna kunskap var något nytt. Basuppgiften var att i par göra en film med illustrationer av olika prepositioner och den efterföljande kasusböjningen, och de som ville fick även lägga till en genomgång av själva reglerna. Man säger ju ofta att det är först när du själv kan förklara något som du verkligen kan det, och jag blev övertygad om att mina elever inte kunde denna grammatik till fullo. Fastän de skrev enstaka meningar och de hade mig att rådfråga blev det massor med fel och flera filmer fick redigeras ett antal gånger, för eleverna är måna om att vara korrekta när de ska publicera sina alster på nätet.

www.handelskammer.se Foto: Mark Koerber/Flickr.com Internationalism. Inget annat ord kan bättre beskriva dagens Tyskland. Tyska bilar rullar runt på vägar över hela jordklotet, tysk öl kan avnjutas på i stort sätt vilken bar som helst, om du så befinner dig i Bonn eller Buenos Aires, och så dessa tyskar! Inte har du väl någonsin gjort en resa utan att stöta på tyskar?

Related: