background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Texttyper. Att beskriva ett ögonblick. Ibland kan det vara nog så krävande och kreativt att formulera sig kort och kärnfullt, som i Mikronovell, Black out poetry och Cut-up poesi.

Att beskriva ett ögonblick

Alla är roliga idéer som eleverna brukar uppskatta! Men varför inte vända på steken? Ta ett enda ögonblick och skriva så mycket som möjligt! Se den fantastiska kortfilmen som skildrar några ögonblick. En man och en kvinna möter varandras blickar under tre minuter. Samtala om filmen Samtala om filmen. I filmen kombineras bilder och musik. Hur kan kärlek kännas? Gå in på och välj vilka citat som passar till filmen. Skriva en novell om filmen Visa ca 15-20 sekunder och låt eleverna skriva ca 2-3 minuter till varje del. 0-25 (anslag),25-40 (miljöbeskrivning),40-50 (presentation av mannen),50-57 (kvinnan),57-1.13 (mötet),1.13-1.38 (dramaturgin stegras)… Bedömningsuppgift källkritik år 7.

Kunskapskrav: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller /…/ beskrivningar och förklaringar, /…/ ämnesrelaterat språk samt /…/ struktur, citat och källhänvisning. Din uppgift: Din uppgift är att nu visa på att du kan fullfölja hela kunskapskravet för källkritik enligt det som vi övat på under några lektioner. Våga vara pluggis: Referera - inte plagiera! I klippet nedan kommer du att möta tre inlästa texter.

Våga vara pluggis: Referera - inte plagiera!

Lyssna på texterna och ta del av tipsen. Läs sedan texten under. Avsluta med att klicka på länken längst ner i blogginlägget. Blackout Poetry - en ingång till poesin? Igår läste jag Lena Kjersén Edmans recension på Svensklärarföreningens hemsida.

Blackout Poetry - en ingång till poesin?

I den skriver Kjersén Edman om poesin och att den är levande i dagens barn- och ungdomslitteratur. Kanske är det så. Och kanske är det också så att den får allt större plats i undervisningen. Jag har under de senaste veckorna arbetat mycket med poesi och då inte bara traditionella dikter utan också med låttexter. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg. De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg

Svenskpoesiochjag. Det var ju en ren tillfällighet – men ibland är tillfälligheterna på undervisningens sida.

Svenskpoesiochjag

Tänk att vi arbetat med just poesi och haft fokus på ljuden, klangen och örat denna vecka när Bob Dylan tilldelats Nobelpris för ”örats poesi”! För mig, och kanske andra, som ännu inte är så bevandrade i lyrikens värld, är det viktigt att påminnas om att lyrik är klang och ljud och att lyrik inte bara läses utan än mer hörs. Och jag tänker att det är viktigt i klassrummet och för eleverna också. Om det var krig i Norden. Tänk om det var krig i Norden, i Sverige.

Om det var krig i Norden

Vad skulle du göra och hur skulle du reagera? Det är några av de frågor som jag diskuterat med mina elever i svenska och historia på Bygg- och anläggningsprogrammet och Hantverksprogrammet. Diskussionerna har utgått från boken Om det var krig i Norden skriven av Janne Teller och genomförts enligt Aidan Chambers modell för boksamtal. För den som inte är känner till Chambers modell kommer här en kort sammanfattning. Modellen består av fyra frågor och det är kring dessa man har sitt samtal. Backa tiden - kombinera texter med estetiska uttryck.

Skönlitteratur

33 klockrena särskrivningar som kommer att göra din dag. Mallar och instruktioner. Bildstöd med Emojis. Fr%C3%A5gor%20till%20N%C3%A4r%20hundarna%20kommer%20som%20eleverna%20formulerat. Första dagen med 7:orna – pedagogKrstd. Äntligen uppstartsdagen redo och vi nya mentorer kom äntligen överens om att köra något övergripande som eleverna kan ha användning för i de flesta ämnen.

Första dagen med 7:orna – pedagogKrstd

(Exalterad) Med hänvisning till Carmen Winding, Kerstin Dahlin, Göran Svanelid och Lotta Karlsson blev upplägget såhär. The big five. Svenska klassiker som e-bok och epub. Svenska. För att få en inblick i hur jag jobbar kan du titta på några av de PROJEKT mina elever jobbat med: Ordens makt och modern teknik och Att gå sin egen väg.

Svenska

Länkar nedan fylls på regelbundet. OBS! Både fullständiga och knappt påbörjade lektionsidéer. Många av filerna redigeras regelbundet och kan bestå av elevtexter och diverse konstigheter. År 7.

Varför läsa

Att gestalta eller beskriva. Lasochskrivportalen.skolverket. Lasochskrivportalen.skolverket. Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT. Det har blivit som ett mönster att jag (ibland tillsammans med kollegor) varje vår drar igång ett undervisningsprojekt som utmanar vad skola kan vara.

Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT

Denna vår var det dags för källkritikprojektet riktigtsant.se. Det blev kalasbra, men något som bliv minst lika bra utan att vara särskilt nyskapande var novellarbetet på temat flykt. Förutom fantastiska berättelser av alla elever i åk 6 på Årstaskolan så var arbetet lätt att koppla till kunskapskrav och det lirade bra ihop med nationella proven. Förstelärare i Svedala. Psykologen och forskaren Angela Lee Duckworth undersöker vad som får vissa att lyckas bättre än andra i livet.

Förstelärare i Svedala

Hon menar att det är förmågan att arbeta uthålligt mot ett långsiktigt mål som är framgångsfaktor nummer 1. Hon kallar förmågan ”to grit”, på svenska ungefär ”bita ihop och kämpa på”. Inom idrottsvärlden används ofta visualisering av målet inom mental träning, för att öka chanserna att prestera väl. Att detta gäller även inom skolans värld, visar en studie från 2001, som professor Joanna Giota gjort. Elever som strävar mot långsiktiga mål är generellt sett mer framgångsrika i skolan. #1066 Skriv brev till ditt framtida jag. Skriv ett brev till ditt framtida jag. Du kommer garanterat att lära dig mycket nytt om dig själv, och fascineras av hur du över tid förändras som person. Börja brevet med att skriva vilket datum som du tidigast får läsa brevet!

Noveller

Med läsning som mål. Kulturrådet har anlitat forskaren Jonas Andersson för att ta fram en kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder, som bygger på svensk och internationell forskning. Målgrupp är alla som har intresse för läsfrämjande verksamhet och litteraturens roll i samhället. Det finns just nu goda möjligheter att stärka läsandet. En diskussion om läsningens betydelse för lärande, bildning och människors möjligheter att delta aktivt i samhället pågår på många håll. Statliga myndigheter har fått stärkta uppdrag att främja läsning, bland annat Skolverket och Kulturrådet. Att möta en bok - En man som heter Ove. Så här dukar jag fram Canvor. Terminen är snart slut. Jag sorterar och gör bokslut.

Så även i mitt klassrum. Det är dags att plocka ner gammalt material och sätta upp nytt för att de nya sjuor jag möter i höst. KUNSKAPSVÄGG – Presentation by Annika Sjödahl. #hashtag. Drakstriden.

Hans rosling

Att ta ansvar för sin egen läroprocess. Att ta ansvar för sin egen läroprocess är en av de fem välkända formativa strategierna och kanske den som är svårast att komma åt. Dessutom tror jag att eget ansvar kräver både mognad och träning. Mognadsnivån i en grupp varierar, och därför måste jag som lärare erbjuda olika grad av stöttning. Träning kräver tid och möjlighet att lära av sina misstag, dvs genom min lärarrespons. Smartboard. The Danger of a Single Story. Språkhistoria. #hashtag. Samtiden i de nordamerikanska reservaten - "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" i engelska 7. Spr%C3%A5khistoria%20PP. Scenerna som förändrade filmen: Genrer - UR Skola. Svenska språkets utveckling - ett lektionstips. UR Samtiden och jag =) Ova-uttal-m-Audacity.pdf. GAFE-implementering: mina tankar. Twiddla: Att rita, lägga in bilder och skriva texter direkt på nätet. Litteraturlistor för att synliggöra läsningen i klassrummen. Vad betyder värdeorden?

Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här.

Så funkar mitt pearltrees. Svenska (åk 6-9) Svenska. Texttyper. Skrivmallar/genrer/texttyper. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet. Mallar och instruktioner. Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m. Litteraturlistor för att synliggöra läsningen i klassrummen. Digitala kollegor. IKT i skolan. Exit tickets, kahoot, google classroom mm. DigiExam. Matris i Skolbanken: Skriva; deckare. Diktanalys – Poster by Annika Sjödahl. Att skriva filmmanus. Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus.

Svenskl%C3%A4rarnas%20r%C3%B6da%20skynke. Genrekarta som verktyg för elevmedbestämmande. Bilaga 5. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter. När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. Att skapa en planering med vidgat perspektiv. Ett av de roligaste delarna av undervisningen är att skapa planeringar för eleverna. Jag är väldigt mån om att hela tiden utgå från kunskapskraven vid planeringen. InteEnFramling Lararhandledning. Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk.

När eleverna ska skriva eget arbete eller rapporter ingår det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning som kan vara ett referat. Värna om språket. Silent books. Livets lotteri. Livets lotteri – ett skrivprojekt. Kombinera ordspråk och bild. DE DEM DET. Dilemman vidgar perspektiven. Mallar och instruktioner.

Språkstöttning med stödmallar. Mallar och instruktioner. Serienocheleven.wordpress. Mallar och instruktioner. Utvandrarna - funderingsfrågor, skrivuppgift, fördjupningsuppgifter.pdf. Dina tankar om världen. File_download. Berzeliusskolans skrivarskola. Att läsa och bedöma texter i digitala portföljer. File_download. Den knäppa lektionen om tandborstens betydelse… Kampen med återkopplingen del 2 « Venit in mentem. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl. ODVKIN-NY. Läsförståelsestrategier.

Lässtrategier

Forskning. Frågebatteri. Petter om svenskans vackraste ord.