background preloader

Johannarasmussen

Facebook Twitter

Caramelpannacotta med karamelliserade nötter. Då har julafton passerat och vi slänger oss direkt in på nyårsbaket tycker jag :-).

Caramelpannacotta med karamelliserade nötter

Första tipset blir den här supergoda Caramelpannacottan med karamelliserade nötter. Det här receptet är väldigt enkelt men man måste komma ihåg att sätta i gång i god tid. Multitasking.

Bygga hus

IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome. Palmoljeplantager - en tsunami från ovan 17 december 2014 kl 13:35 - Klotet. 6 ways to teach growth mindset from day one of school. Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn Here’s the great news–these are traits that we can help develop in our students by teaching them about how their brains work.

6 ways to teach growth mindset from day one of school

Strategier för att synliggöra elevers lärande på individ- och gruppnivå. Att synliggöra lärandeprocessen – för att anpassa undervisningen På sidan Bedömning för lärande kan vi läsa följande: ”Utifrån samma undervisning lär sig elever olika saker och olika fort.

Strategier för att synliggöra elevers lärande på individ- och gruppnivå

För att anpassa undervisningen och ge den återkoppling eleverna behöver, måste läraren veta vad eleverna lärt sig och hur de tänker. Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide ~ Kilskrift

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Makes one million minutes of historical footage available on YouTube. 400 år av svensk politik i digital form. En stor del av det äldre offentliga trycket är nu digitaliserat av Umeå universitetsbibliotek och fritt tillgängligt för allmänheten.

400 år av svensk politik i digital form

Drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar, riksdagsbeslut, m.m. har skannats in och texttolkats (OCR). Det inskannade materialet sträcker sig från 1521-1904 och består av flera av de centrala och mest efterfrågade källtextsamlingarna. Det rör sig till exempel om Reinhold Gustaf Modées Utdrag utur alle publique handlingar 1742-1829 i 16 band, Anders Anton von Stiernmans Alla riksdagars och mötens beslut 1521-1731 i tre band och Emil Poignants Samlingar af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheterna. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”.

Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. Ett pedagogiskt möte med Timperley. Helen Timperley är professor i pedagogik på pedagogiska fakulteten vid University of Auckland i Nya Zeeland.

Ett pedagogiskt möte med Timperley

Helen Timperley har ett perspektiv på professionellt lärande som är till för att motivera lärare vilket i sin tur ska ledda till stora förbättringar i elevers lärande, särskilt i traditionellt lågpresterande elevgrupper. Den största utmaningen är att alla lärare måste börja se det som en naturlig och vardaglig del av sitt arbete att ägna sig åt lärande och reflektion.

Hur går det till? Timperleys tankar är att lärare aktivt måste arbeta med att utveckla sitt eget lärande för att på bästa möjliga vis kunna förmedla kunskap vidare till sina elever. Detta måste struktureras och stödjas av rektorer/ledning på skolorna. Psykologen Oskar bloggar om psykologisk träning. Är det inte lite konstigt att de flesta vet hur nyttigt det är att stå regelbundet, att röra sig minst 30 minuter per dag och att äta fem frukter om dagen.

Psykologen Oskar bloggar om psykologisk träning

Men frågar man någon om hur många känslor en människa kan ha, då blir det tyst. Kunskapsnivån om vår psykologi är skrämmande låg samtidigt som den psykiska ohälsan är fortsatt hög. #pedaläslyft - Så här kommer det att gå till. Hur gör vi ?

#pedaläslyft - Så här kommer det att gå till

#pedaläslyft Idag har vi arrangörer “träffats” via Google Hang Out för att diskutera hur vi ska lägga upp #pedaläslyft under sommaren. 180 lärare har hittills anmält sig och det går fortfarande bra att hoppa på och av precis som du själv vill. Vi tycker att det är viktigt att deltagandet är helt på dina egna villkor. Du gör som du själv vill helt enkelt! Under vecka 29, med start på måndagen den 13 juli, kommer vi att lägga ut diskussionsfrågor i Facebookgruppen Det pedagogiska läslyftet. och på Edcamp.se. David Wolfe. Photos For Class - The quick and safe way to find and cite images for class! Worldometers - real time world statistics. Grupparbete.pdf. Vem får synas i svensk reklam? Demokrati-Diktatur-v.1.00.pdf. Kompetensutveckling – IT är sjunde saken att ta hänsyn till vid lektionsplane...

Funkyhitz. Lidingösidan - Förstasidan.

Linnéas skolresa

17 Powerful Images Showing The Devastating Effects Of Overpopulation. It’s no secret that we are exploiting our planet and running out of resources at the speed of light, but many people refuse to take notice.

17 Powerful Images Showing The Devastating Effects Of Overpopulation

These unbelievable photos of environmental damage, collected into a book by environmental awareness platform Global Population Speak Out, show the harsh realities of the ecological and social tragedies that Earth is suffering. Its title: “Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot.” This book has plenty of powerful images illustrating the problems generated by overpopulation and consumption, together with quotes from famous writers, scientists and ecologists to help understand and raise awareness about the destruction of natural environments.

Global Population Speak Out provides a link for everyone to have a look at the book online for free, but if you want it in your bookshelf, you can also find it on Amazon. 8 ways teachers can talk less and get kids talking more. If you do fewer teacher-directed activities, that means the kids will naturally do more talking, doesn’t it?

8 ways teachers can talk less and get kids talking more

Not necessarily. I have often found myself talking almost constantly during group work and student-directed projects because I’m trying to push kids’ thinking, provide feedback, and help them stay on task. Webbstjärnan.