background preloader

Uutisia 2020

Facebook Twitter

Tekoäly ja koneoppiminen

Alma Uutisia Suomessa. Ajankohtaista Suomesta. COVID-19. Lehtiä ja uutiskirjeitä. Koha-uutisia. Innovative development partners launch Vega Discover: launch marks the start of compelling new discovery experiences for library patrons. Emeryville, CA -- November 6, 2020.

Innovative development partners launch Vega Discover: launch marks the start of compelling new discovery experiences for library patrons

Innovative, a ProQuest company and leading global provider of library software announced today that three public library partners in the Innovative Vega Development Partner program have launched Vega as their discovery tool. The partners are: The Ferguson Library in Connecticut, MidPointe Library System in Ohio, and Jefferson County Library Cooperative in Alabama. "It's exciting to see three of our Vega Development Partners live on Vega Discover," said Yariv Kursh, General Manager of Innovative. "We look forward to building on this progress to launch more libraries on Discover while we shape Vega into a fully-featured platform that sets a new standard for the public library experience.

" Vega Discover is the first product to be available using the new Vega platform from Innovative. For more information about how your library can become a Vega development partner, contact your account manager. About Innovative. KEHU-lukupiiri: Myöhästymismaksut - välttämätön paha? Tarkastelemme Kehu-lukupiirissä 27.11. kello 14-15 kirjastojen myöhästymismaksuja ulkomaisen esimerkin kautta.

KEHU-lukupiiri: Myöhästymismaksut - välttämätön paha?

Pääasiallisen tekstinä meilä on San Francisco Public Libraryn Eliminating Fines report, joka sisältää tutkimustiedon jonka pohjalta San Franciscossa päädyttiin pitkällisen valmistelujen jälkeen myöhästymismaksujen poistoon. Maksujen poiston todettiin mm. edistävän asikkaiden pääsyä kirjaston aineistoihin, parantavan asiakkaiden kirjastosuhdetta ja mahdollistavan henkilökunnan tehokkaamman ajankäytön. Onko mitään tästä sovellettavissa Suomen oloihin vai voimmeko todeta myöhästymismaksujen palvelevan maassamme tarkoitustaan erinomaisesti?

Kehittyvät kirjastopalvelut ja tekijänoikeus. Kirjastot ovat viime vuosien saatossa kokeneet valtavia mullistuksia.

Kehittyvät kirjastopalvelut ja tekijänoikeus

Aineistoja on muutettu digitaaliseen muotoon ja tämän päivän kirjastosta voi lainata tuotteita musiikista ompelukoneisiin ja puutarhatyökaluihin. Joissain kirjastoissa onnistuu jo 3D-printtaus. Miten kirjastopalveluita kehitetään nyky-yhteiskunnan vaatimuksia vastaamaan? Millä tavoin palvelumuotoilu näkyy kirjastojen arjessa? Miten tekijänoikeudet otetaan huomion muuttuvissa ja kehittyvissä kirjastopalveluissa? Varastokirjaston tietoliikenneyhteydet poikki. Innovative is Now Part of ProQuest Corporate Family as FTC Closes Review of Acquisition; Innovative Will Run Independently as a ProQuest Entity.

From ProQuest: ProQuest today announced that the U.S.

Innovative is Now Part of ProQuest Corporate Family as FTC Closes Review of Acquisition; Innovative Will Run Independently as a ProQuest Entity

Federal Trade Commission has closed its review of Ex Libris’ acquisition of Innovative. Innovative is now part of the ProQuest corporate family. Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä. Cupore selvitti vuosina 2019–2020 toteuttamassaan tutkimushankkeessa tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta suuren yleisön näkökulmasta.

Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä

Painopisteenä oli digitaalisessa ympäristössä tapahtuva sisällön käyttö. Digitaalisessa ympäristössä suurelle yleisölle on muodostunut uuden tyyppisiä tekijänoikeudellisesti relevantteja rooleja sisältöjen loppukäyttäjänä ja välittäjinä, sekä uusien teosten luojana. Cuporen julkaisema tietovihko kiteyttää tutkimushankkeen keskeiset tulokset. Tietovihkon pohjana on kattava raportti Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä (2020). Tietovihko sisältää seuraavat teemat: Tekijänoikeudellisten sisältöjen käyttö digitaalisessa ympäristössä Suomalaisten tekijänoikeustietämys Tekijänoikeudellisten sisältöjen luvaton käyttö Luvattoman käytön motiivit Sisältöjen luova jatkokäyttö Tekijänoikeusjärjestelmään liittyvät käsitykset ja mielipiteet Miten tästä eteenpäin: johtopäätökset ja suositukset.

Digiturvamateriaaleja DVV:n sivuilta koulutuksiin ja viestintään. Miten edistää digiturvaa omassa arjessaa, työpaikalla ja läheisten keskuudessa.

Digiturvamateriaaleja DVV:n sivuilta koulutuksiin ja viestintään

Yksi keino on käyttää Digiturvallinen elämä -materiaaleja. Digi- ja väestötietoviraston sivuilla on vinkkejä verkkokursseista, materiaaleista ja mukana on myös Digiturvallinen elämä -peli. Kirjastojen kannattaa nostaa materiaalit esiin fyysisessä tilassa, verkkosivuilla ja somessa. Suomessa vietetään Digiturvaviikkoa 26.–30.10.2020. Tarjolla on monipuolisesti digiturvaan liittyvää tietoa ja asiantuntijoiden keskusteluja verkkolähetyksinä. Yewno Discover Integrates with Ex Libris Primo to Enhance Resource Exploration. Palo Alto, CA -- October 15, 2020.

Yewno Discover Integrates with Ex Libris Primo to Enhance Resource Exploration

Tietosuoja KAM-sektorilla -suositusta on päivitetty – Digime. KAM-juridiikkaryhmä on päivittänyt suositustaan Tietosuoja KAM-sektorilla.

Tietosuoja KAM-sektorilla -suositusta on päivitetty – Digime

Suositellut toimintatavat henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelyyn kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Suosituksesta on päivitetty vaikutuksenarviointia koskeva osuus vastaamaan tietosuojavaltuutetun toimiston tämän hetken ohjeistusta. High Performance Digitisation -hankkeella vauhtia digitaalisten aineistojen kuvailuun – Digime. Digitaalisten aineistojen määrä kasvaa jatkuvasti: toisaalta paperiarkistojen laajamittainen digitointi ja toisaalta syntyjään digitaalisen materiaalin aktiivisempi arkistointi synnyttävät alati kasvavia aineistokokoelmia.

High Performance Digitisation -hankkeella vauhtia digitaalisten aineistojen kuvailuun – Digime

Koneluettava aineisto avaa uudenlaisia mahdollisuuksia yhdistelyyn, rikastamiseen ja muuhun jatkojalostukseen. Massadatan hyödyt lunastava rikastus vaatii kuitenkin kehittynyttä automatisointia, koska ihmisen tekemänä työnä aineiston käsittely jää auttamattomasti jälkeen digitaalisen aineiston tuotannosta. Tekoälyn menetelmät ovat keskeisessä roolissa aineiston kuvailun ja muun käsittelyn työvoiden automatisoinnissa. Varastokirjasto säilyy itsenäisenä virastona ja jää Kuopioon. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 13.10.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että Varastokirjasto jatkaa toimintaansa itsenäisenä ministeriön alaisena laitoksena.

Varastokirjasto säilyy itsenäisenä virastona ja jää Kuopioon

Varastokirjasto sijaitsee jatkossakin Kuopiossa. Päätöksellä turvataan laadukas varastokirjastotoiminta myös tulevaisuudessa. Varastokirjasto on valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. - Semantic Web in Libraries. The first prototype of Annif (annif.org), the multilingual automated subject indexing tool, was created at the National Library of Finland in early 2017. Digiturvaviikko 26.–30.10 verkko-ohjelmaa työpaikoille. Digiturvaviikko haastaa organisaatiot ja niiden työntekijät käyttämään yhden työtunnin viikon aikana digitaalisen turvallisuuden edistämiseen. Tunnin voi käyttää esimerkiksi Digiturvaviikon ohjelman parissa, pelaamalla Digiturvallinen elämä -pelin tai suorittamalla Digiturvallinen elämä -koulutuksia.

Viikon järjestää Digi- ja väestötietoviraston digiturvapalvelut. Tietoa Digiturvaviikosta Digiturvaviikon ohjelmaa henkilöstölle Digiturvaviikon ohjelmaa johdolle ja asiantuntijoille Digitaalinen tietoturvapeli älypuhelimeen. Viestintävirasto - Vanhat päätelaitteet eivät tue vahvaa sähköistä tunnistamista vuodenvaihteen jälkeen. Julkaistu 28.06.2018 Tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella esimerkiksi julkisiin verkkopalveluihin ei onnistu vanhoilla päätelaitteilla tai selainversioilla, kun suojauskäytäntöjä tiukennetaan viimeistään vuoden 2019 alusta alkaen. Näin voi käydä esimerkiksi Windows XP -tietokoneilla ja mobiililaitteilla, joissa on käyttöjärjestelmänä Android 4, iOS 4 tai vanhempi.

Tällaiset laitteet ja käyttöjärjestelmät eivät tue päätelaitteen ja palvelun välisen internetliikenteen suojaukseen käytetyn TLS-protokollan (Transport Layer Security) versiota 1.1 tai sitä uudempaa versiota. Näin vanhojen laitteiden käyttö on Suomessa vähäistä. Oulun Eteläisen alueelle Joki-kirjastot 2021  Keski-kirjastojen 22 kirjastoa saivat oman Finna-verkkokirjaston. Keski-kirjastojen uusi verkkokirjasto on otettu käyttöön osoitteessa keski.finna.fi. Vanha verkkokirjasto toimii syyskuun 22. päivään saakka. Keski-kirjastoihin kuuluvat kaikki Keski-Suomen maakunnan kuntien kirjastot. Jyväskylän kirjaston verkkopalvelusuunnittelija Juha Hälinen kertoo, että mukaantuloa Finnaan vauhditti tapa, jolla verkkopalvelua tehdään. ”Finnassa kiinnosti etenkin se, että palvelua kehitetään yhdessä sen osallistujaorganisaatioiden kanssa.

Yhdessä tekemisessä on potentiaalia, joka vie pitkälle.” ”Meille oli tärkeää pystyä tarjoamaan asiakkaillemme kaikki tutut, hyväksi havaitut ominaisuudet, kuten verkkomaksamisen. Palvelussa on mahdollista liittää koko perheen kirjastokortit samaan asiakastiliin, jolloin kirjastolainojen eräpäivistä on helppo pysyä kärryillä. Finna on koti Suomen kulttuuri- ja tiedeaineistoille. Kokous 2020-09-08 - KATVE-wiki - Global Site.

Ostaa amerikkalaisen CultureConnectin - Axiell Finland. Axiell ostaa CultureConnectin ja laajentaa tuotevalikoimaansa ratkaisuilla, joilla voidaan tarjota museo- ja näyttelykävijöille kiinnostavia digitaalisia elämyksiä. Yrityskauppa on nyt erittäin ajankohtainen, kun covid-19-tilanteeseen sopeutuminen edellyttää myös kulttuurisektorilta digitaalisten vierailujen mahdollistamista. CultureConnect on innovatiivinen amerikkalainen yritys, joka tuo suuren yleisön ja kävijöiden saataville erilaiset osallistavat digitaaliset näyttelyt, AI:n sekä vuorovaikutuksen kulttuurisektorilla. Tästä työstään yritys on saanut useita palkintoja ja tunnustuksia. Liiketoimintakauppa käsittää myös 50 yhdysvaltalais- ja kanadalaisasiakkuutta.

Hankinta tarjoaa museoille, kirjastoille, arkistoille ja muille kulttuurisektorin toimijoille mahdollisuuden tarjota kävijöilleen upeita digitaalisia elämyksiä. Theseuksen saavutettavuus- ja PDF/A-ohjeet avattu - Kreodi. Miten opiskelija voi tehdä vähällä vaivalla saavutettavan opinnäytetyön? Miten PDF/A-konversio voidaan tehdä Wordillä? Näitä kysymyksiä on pyöritelty tänä syksynä kuumeisesti korkeakouluissa. Theseus-toimisto kokosi elokuussa tiedot ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja julkaisujen saavutettavuudesta ja niiden pohjalta valmisteltiin yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa saavutettavuusseloste. FOLIO Beta Partner The Five Colleges Consortium Adopts FOLIO ERM On Its Way to Implementing FOLIO - News. IPSWICH, Mass. — October 1, 2020 — The Five Colleges Consortium, as part of its FOLIO beta partnership with EBSCO Information Services (EBSCO), has become the first consortium to implement FOLIO Electronic Resources Management (ERM).

Pieni askel kohti uutta RDA:ta - Kuvailusääntöpalvelu - Global Site. First customer in Sweden of IMMS, the Intelligent Material Management System from Lyngsoe Systems. Ex Libris first in industry to attain ISO 27701:2019 Certification for Privacy Information Management Systems. Jerusalem, Israel—September 24, 2020. Lähteekö Facebook Euroopasta? "Se ei ole relevantti skenaario", sanoo yhtiön suomalaisjohtaja. EU-tuomioistuin näyttää linjanneen, että Yhdysvallat ei ole luotettava kumppani. Facebook 23.9.2020 klo 16.18päivitetty 23.9.2020 klo 16.58 Facebook uhkaa lähteä Euroopasta, koska EU kiristää yksityisyyden suojaa! Näin kertoivat suomalaiset (siirryt toiseen palveluun)ja kansainväliset (siirryt toiseen palveluun)lehdet eilen.

Onko meidän suomalaisten siis palattava aikaan ennen Facebookia – paperisiin perhealbumeihin ja IRC Galleriaan? Ex Libris first in industry to attain ISO 27701:2019 Certification for Privacy Information Management Systems. Webinaari: Finnan mobiilikäytettävyys - Finna - Yleinen sivusto. Are Canadian Libraries Ready to Transition from MARC to BIBFRAME? Alexandre Fortier, Heather Pretty, Daniel B Scott, Olivier Spéciel. EBSCO FOLIO Services Available to Libraries Implementing the FOLIO Library Services Platform.

IPSWICH, Mass. — August 26, 2020 — Libraries of all sizes looking for an open source Library Services Platform (LSP) using FOLIO can now rely on EBSCO FOLIO Services from EBSCO Information Services for implementation, hosting and service support. EBSCO has been involved in FOLIO since its inception, and EBSCO FOLIO Services offers libraries options when considering a new LSP. Ennakointi ja tulevaisuustyö kirjastoissa. Tulevaisuus ei sijaitse nykyhetkessä, mutta ennakoinnin avulla sinne voidaan luoda silmäyksiä. Ennakointi on keskeinen toimintatapa sekä johtamisessa että palvelujen tuottamisessa.

Ennakoinnin tarkoitus ei ole tehdä tulevaisuudesta täsmällisiä ennusteita, vaan tuottaa erilaisia käsityksiä ja käydä niistä keskustelua. Näihin käsityksiin pohjautuen tulevaisuutta voidaan myös suunnitella. Kun tulevaisuutta tehdään nykyhetkestä käsin, kysytään esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millaiset megatrendit ovat valtaamassa alaa ajassamme, mitä mahdollisuuksia ne luovat kirjastotoimelle? Mitä heikkoja signaaleja on havaittavissa? Ennakoinnin Teams-koulutuspäivissä 20.10. ja 2.11. tutustutaan ennakointiin ja sen menetelmiin käytännönläheisissä työpajoissa. Teams-kokouslinkit löytyvät ilmoittautumisen vahvistusviestistä, ja ne lähetetään osallistujille ennen tilaisuuden alkua myös sähköpostitse.

Finnan uusi suosittelutoiminto näkee päivänvalon 1.9. - Finna - Global Site. BIBFRAME Workshop in Europe 2020. Speeches & Presentations Listed in order of program schedule Registration. Joins National Information Standards Organization (NISO) Harvard Library Releses Set of Organizational Values to Guide Current and Future Planning. “Ei ole tiedettä ilman kirjastoa” – Markku Löytösen haastattelu. KOHACON20. Community:conferences:summit_2020 [VuFind Documentation] Webinar Recording and Slides: IFLA ARL Hot Topics 2020. Suomen yliopistokirjastojen verkoston ja Suomen tieteellisen kirjastoseuran kannanotto opetus- ja kulttuuriministeriölle DSM-direktiivin toimeenpanosta - Suomen Tieteellinen Kirjastoseura. SirsiDynix Launches the Community Engagement Platform. Tilaa kirjastokortti etänä! — Jyväskylän yliopiston kirjasto - Jyväskylä University Library.

News From United Kingdom: “Universities Will Cancel Deals with Publishers if They Don’t Respond to Current Financial Pressures Warn Major Sector Bodies” Emotet-haittaohjelmaa levitetään aktiivisesti Suomessa. Report: “People are Using Facebook and Instagram as Search Engines. During a Pandemic, That’s Dangerous.” Theseus posteri, roll-up ja infograafi - AMKIT-konsortio - Eduuni-wiki. Welcome SlideShare to the Scribd community — Scribd Blog. Vuosi 2019 - FinELib. Announcing Ex Libris Cloud Apps - Ex Libris Developer Network. Satakirjastojen tietueet Melindaan. Remote Access: Elsevier Announces Integration of SeamlessAccess on ScienceDirect.

Exact Editions Subscriptions Now Accessible Through OpenAthens. Library Eliminates Late Fines. Tutkimustietovaranto – -Avattu osoitteessa www.tiedejatutkimus.fi- Now Available: FOLIO’s Goldenrod Release Signifies Version One of the Open Source Library Services Platform. Dawson​era : Home.

Tutkimustietovaranto – -9.6.2020 alkaen osoitteessa tiedejatutkimus.fi!- The Code4Lib Journal – Issue 48. Top Tech Trends Focus on Privacy. Library Tech Trends for 2020. 2020 Library Systems Report. Valtio kehittää uutta mobiilisovellusta – hanke starttaa keväällä. Kirjastojen tulevaisuus -webinaari - Kirjastokaista. Emerging Trends & Technologies in Library & Information Services (ETTLIS): Online Course. Protecting Privacy In A Pandemic: A Resource Guide - Choose Privacy Every Day. When libraries become medical screeners: User health data and library privacy - Choose Privacy Every Day. LIBER Quarterly.

Library Perspectives on the EDUCAUSE 2020 Top 10 IT Issues. Reference Resource: PrivaSeer: Searchable Database of Web Privacy Policies” Kirjastojen tulevaisuus -webinaarin esitykset katsottavissa. “Library of Congress Looks to Spend $150M on Cloud Services” British Library to Prototype UK-Wide Digital Platform For Public Libraries. A New Tech Revolution. Treat Memorial Library hosting virtual activities. Neumorphism - the accessible and inclusive way. Ilmoittaudu Elektra- ja Peri+ -tiedotustilaisuuteen 7.5. mennessä. Check Your Facts. Kirjastojen tulevaisuus -webinaari - Kirjastokaista. Yhteinen tekijänoikeuslupasopimus kirjastojen verkkolukutuokioihin - Kirjastokaista. Tools, Publications & Resources. Library of Congress Launches Collections App For iOS, Android Version Out Later This Year.

Hetu-uudistus panisi integraatiot solmuun – ”aikataulu tuskin on realistinen” Bobcatsss 2020 - Sciencesconf.org. Poliitikot, jättäkää hetu rauhaan. 2020. 2019 Library Technology Trends You Should Be Adopting. Avoin verkkokeskustelutilaisuus uusista teknologioista - Suomen Tieteellinen Kirjastoseura. EBSCO Information Services and Mygrator Partner to Support Libraries looking to Adopt FOLIO. The British Museum has recently selected Koha open source library management system for their replacement library system. De La Salle University Adopts Ex Libris Higher-Ed Cloud Platform to Support Online Teaching and Streamline Workflows. Kulttuuri- ja tiedeaineistot osallistavasti ja älykkäästi – Finnan uusi visio julkistettu. Ex Libris Completes the Acquisition of Innovative. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä - Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä - Global Site. Kulttuurinjanoa sammutetaan korona-aikaan verkossa.

KOHACON20. Ellinwood School and Community Library introduces Reader Zone app - GREAT BEND TRIBUNE.