background preloader

Idrott och hälsa

Facebook Twitter

Säkerhet på isen - Om olyckan är framme. Så här gör du hjärt-lungräddning - HLR - HLR-Rådet. Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen.

Så här gör du hjärt-lungräddning - HLR - HLR-Rådet

Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt. Lär dig hjärt-lungräddning (HLR) Friluftsliv%20PDF. Hur du gör en storsäljande (men usel) dokumentär om kost. Här har du receptet på hur du skapar en dokumentär kring kost som är garanterad att bli en succé.

Hur du gör en storsäljande (men usel) dokumentär om kost

Först inkluderar du en hel del självklara faktapåståenden tillsammans med en gnutta nya möjliga hypoteser. Det här har du med för att skapa trovärdighet till din film. Smarta Mål. Yannick tipsar om att det är viktigt att ha mål med sin träning. Vetenskapens värld - Avsnitt 4. How Much Sleep Do You Actually Need? How to Sleep Better. The benefits of a good night's sleep - Shai Marcu. What makes muscles grow? - Jeffrey Siegel. Energy and Calm: Brain Breaks and Focused-Attention Practices. When presented with new material, standards, and complicated topics, we need to be focused and calm as we approach our assignments.

Energy and Calm: Brain Breaks and Focused-Attention Practices

We can use brain breaks and focused-attention practices to positively impact our emotional states and learning. They refocus our neural circuitry with either stimulating or quieting practices that generate increased activity in the prefrontal cortex, where problem solving and emotional regulation occur. Brain Breaks A brain break is a short period of time when we change up the dull routine of incoming information that arrives via predictable, tedious, well-worn roadways. Our brains are wired for novelty. Pulsprojektet med Mats Nahlbom, FolkiRörelse, Bosön, Sep 24 2015. Pulsprojektet med Mats Nahlbom, FolkiRörelse, Bosön,Sep 24, 2015. The Kinesthetic Classroom: Teaching and Learning through Movement. Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller läkemedel vid depression. Med depression avses här egentlig depression med avgränsade episoder som varar minst 2 veckor med tydliga förändringar i tankar (tänker negativt om sig själv, andra människor och om framtiden; i värsta fall självmordstankar), känslor (bedrövelse och missmod), kroppsliga funktioner (sömn, matlust och energinivå) och beteende (tillbakadragenhet och inaktivitet) och med förbättringar av individens tillstånd mellan perioderna.

Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller läkemedel vid depression

En depression kan graderas som lindrig, måttlig eller allvarlig. Depression är den största enskilda orsaken till förlorade friska levnadsår i västvärlden [1] och är dubbelt så vanlig bland kvinnor som bland män. I Sverige och Norge drabbas 20 procent av befolkningen av depression någon gång under livet, och prevalensen hos vuxna är 4–10 procent [2]. Någon enkel orsak till depression finns inte. Negativ stress ökar risken. 20 Wonderful Effects Exercise Has on the Mind. Want Smarter, Healthier Kids? Try Physical Education! Sandrine Thuret: You can grow new brain cells. Here's how. Dr. John J. Ratey-Exercise,Depression and Anxiety. Exercise & Brain Rap.

Run, Jump, Learn! How Exercise can Transform our Schools: John J. Ratey, MD at TEDxManhattanBeach. Why sitting is bad for you - Murat Dalkilinç. En kalori är en kalori men.... Det finns få saker som jag är så trött på att läsa eller höra som påståendet att ”en kalori inte är en kalori”.

En kalori är en kalori men....

Detta är i precis lika intelligent som att säga att 100 kilo inte är 100 kilo eller att 10 kilometer inte är 10 kilometer. En kalori är nämligen ett mått på energi. För att vara mer precis så är en kalori precis den mängden energi som det krävs för att värma en kubikcentimeter vatten från 14,5 grader Celsius till 15,5 grader Celsius under det tryck som vi normalt lever under. Normalt när man pratar om kalorier pratar man dock om kilokalorier och det förkortas kcal. Detta är då givetvis den energi som det krävs för att öka temperaturen på en liter vatten från 14,5 grader till 15,5 grader. Funktionell träning. Funktionell träning Funktionell träning har de senaste åren blivit en mycket populär träningsform, såväl bland motionärer som bland elitidrottare.

Funktionell träning

Funktionell styrketräning innebär att man, förutom styrka, utvecklar rörlighet, balans och koordinationsförmåga med övningar som aktiverar många olika muskler samtidigt, till skillnad från klassiska bodybuildningsövningar som t.ex. bicepcurls, där man är ute efter att isolera en eller två muskelgrupper vid varje övning. Nybörjarens ABC – det som är viktigt med kosten. Det här är den andra delen i mina, enligt mig, väldigt enkla artiklar ämnade att ge en total nybörjare en introduktion kring vad som verkligen är viktigt om du vill komma igång med det som tyngre mest representerar, nämligen styrketräning och att forma din kropp rent estetiskt eller för att öka i styrka och prestation.

Nybörjarens ABC – det som är viktigt med kosten

Precis som inför den förra delen kring styrketräning så vill jag först och främst påpeka att det här är väldigt enkla artiklar. Nybörjarens ABC – det som är viktigt om du vill börja styrketräna. Under förra året skrev jag omkring 100 artiklar för rörande främst träning och kost här på Tyngre.

Nybörjarens ABC – det som är viktigt om du vill börja styrketräna

De flesta av dessa är större djupdykningar inom ett eller några få ämne och för någon som inte tidigare är insatta kring grunderna så är det troligen svårt att få en helhetsbild. Så därför tänkte jag att det kunde vara bra med en kortare introduktion till styrketräning med de allra enklaste principerna. Då det här blir de enklaste principerna så innebär det att jag kommer att skarva på kanterna. Det kommer helt enkelt att bli en förenkling av verkligheten och börjar du gå djupare in på ämnet senare så kommer du märka att det inte är så svart och vitt som jag kommer måla upp det. Så med den lilla friskrivningen kommer här en enkel introduktion till det som är viktigt när det gäller styrketräning. Fed Up 2014. Säkerhet på isen - Innan du ger dig ut. Säkerhet på isen - Om olyckan är framme.

Folkhalsan i Sverige arsrapport 2014. Riskerna med kosttillskott - Michel Tornéus och Lisa Nordén. Riskerna med kosttillskott - Heidi Andersson och Mårten Nylén. Pulsträning gav Emilias skolresultat ett lyft. För två år sedan hade Emilia Franzén Müller och hennes klass en halvtimmes pulsträning tre dagar i veckan.

Pulsträning gav Emilias skolresultat ett lyft

Och detta utöver de vanliga idrottslektionerna. – Jag är mycket mer koncentrerad och lugnare i skolan. Jag tycker det hjälper jättemycket, berättade Emilia Franzén Müller då. Målet var att få en effektivare inlärning under lektionerna och på det sättet förbättra elevernas studieresultat. – Genom att syresätta hjärnan innan lektionerna så lär sig eleverna lättare. Världens bästa skitskola: Reformvirus i skolan. Lär dig rädda liv med livboj. How to Do the Waltz Balance Step. How to Do a Foxtrot Promenade Step. Blueprint - skapa genomtänkta och engagerande lektionsplaner.

How to Do a Foxtrot Corner Step. How to Do Basic Foxtrot Steps. Aerobic grupo de educacion fisica =) Musik förbättrar din prestation. Musik.

Musik förbättrar din prestation

Musikteori.se. För att man som lyssnare och utförare ska kunna navigera och förstå musik så krävs det att musiken innehåller någon form av struktur. En av dessa strukturer handlar om att dela in musikens flöde i "små portioner". Dessa små protioner kallas för takter. Hur stor varje protion är kallas för taktart. Idrott och hälsa med Patrik — Sommarlov 2014 - Kända roliga danser att lära... Lathund MeOs. Lathund för MeOs Specialgjord för högstadie orientering i Hässleholms kommun. Hur du lär dina barn om socker. Skapa sidor i Blogspot! - Fixa Din Blogspot. Idh bedömningsstöd. Kursplan - Idrott och hälsa (Grundskolan) Kursplan - Idrott och hälsa Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. INTERVALLTRÄNING – så får du bättre kondition - Allt om Löpning. 11 augusti, 2015 Artiklar Olika typer av intervallpass är perfekt träning för att flytta gränserna framför oss. Turfgame.com. Fysisk träning - träna för din hälsa. DVD1608-kondition-powerpoint. Turf Event System - Login. Alignment planering. Alignmentplanering syftar till att ge lärare och elever ett gemensamt verktyg för att tydliggöra samband mellan syfte och mål, centralt innehåll, kunskapskrav, undervisningsformer och bedömningssituationer. Alignmentplanering skall bidra till att det skapas en gemensam struktur (mall) som ska användas av alla lärare.

Idrott och hälsa med Patrik Mårdh.