background preloader

Hälsa

Facebook Twitter

Interactive body map: physical inactivity and the risks to your health. IAMPROUD - Vi är kroppspositivitet. Bonnier Fakta - Visste du att mer idrott i skolan... Träna för din hjärna. Groupe public Sveriges idrottslärare. Kroppentraningelever. Sockerfilmen. ”Gympaläraren” ska få fart på eleverna. Svenska grundskoleelever har två timmar schemalagd idrott per vecka, vilket enligt EU-kommissionen är det lägsta i Norden. En nyligen gjord studie vid Karolinska Institutet visar dessutom på att svenska fyraåringar spenderar hälften av sin vakna tid helt stillasittandes och är mindre aktiva än barn i USA och Kanada. Få svenska skolbarn kommer upp i WHO:S rekommendation om 60 minuters rörelse per dag, visar en sammanställning av Folkhälsomyndigheten. Stillasittande kan leda till övervikt, depression och sjukdomar. Tv-serien ”Gympaläraren” ska försöka vända på de alarmerande siffrorna. – Att barn sitter stilla har fått mig att reagera. I ”Gympaläraren”, som börjar sändas på SVT i mars, åker Kalle Zackari Wahlström tillbaka till sin gamla högstadieskola utanför Nynäshamn.

. – Skolan måste lära eleverna att röra på sig. Målet med ”Gympaläraren” är att visa eleverna att alla mår bra av rörelse. . – Många elever kom inte ens till idrotten. . – Det måste finnas något för alla barn. 23 and 1/2 hours: What is the single best thing we can do for our health? Överläkaren Anders Hansen om vikten av vardagsmotion - Vardagspuls (TV4) 18-åring med hjärtproblem varnar för energidrycker. Sedan Dion Parrat från Kettering i Storbritannien upptäckte energidrycker vid 11 års ålder har hon druckit dem dagligen, uppger hon för Northants Herald and Post. Hon hade dem alltid med sig i skolväskan och ibland drack hon upp mot fem burkar på en dag. Efter två missfall och upprepade svimningar togs hon i december in för läkarvård. Det var då läkarna konstaterade att hon led av hjärtproblem. För att få en bättre bild av hennes hälsotillstånd kopplade läkarna henne till en EKG-maskin för att mäta hennes hjärtrytm under ett dygn.

Bilden hon lade ut på Facebook från sjukhuset har sedan dess delats av tusentals människor världen över. Enligt Dion Parrat har läkarna sagt att energidryckerna kunde ha bidragit till hjärtproblemet. ”Tänk på vad du gör med din kropp” skriver hon i sitt inlägg och uppmanar alla föräldrar att förbjuda sina barn från att dricka dem. Ständigt stresspåslag Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska sjukhuset, har läst om fallet. – Enstaka energidrycker är inte farligt. Oväntad hälsovinst: 12 fördelar med att gå. Så skyddas hjärnan från stress och depression av motion | Nyhet | KI Nyheter. Uppdaterad 2014-09-27.

Publicerad 2014-09-26This page in English Fysisk aktivitet har en välgörande effekt på hjärnan, till exempel vid stress och depression. Det har dock inte varit känt hur denna skyddande effekt uppnås. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i studier på möss visat att när muskler används renas blodet från ett ämne, som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan. Studien publiceras i den ansedda tidskriften Cell. Jorge Ruas och Mia Lindskog. . – Vi vet egentligen inte vad depression är, rent neurobiologiskt. Det är sedan tidigare känt att proteinet PGC-1a1 (uttalas PGC-1alfa1) ökar i musklerna och stärker dem vid fysisk aktivitet. Forskarna utsatte dessa möss och vanliga möss för stressande miljö, så som höga ljud, blinkande ljus och omvänd dygnsrytm på oförutsägbara tider.

. – Vår forskningshypotes var att musklerna tillverkar något ämne som har en välgörande effekt på hjärnan. Bryter ner kynurenin Drabbar 350 miljoner människor. Skadeförebyggande.jpg. Ta reda på en träningsmetod i grupp. Muskler.

Kroppsfixering och ideal

Träningslära. KOST. Sockerdoktorn. Mer idrott ger bättre skolresultat. På Rävekärrsskolan utanför Göteborg har eleverna haft extra idrottslektioner. Skolan är en av de som ingått i en ny studie, där forskare vid Sahlgrenska akademin låtit femteklassare fått två extra idrottslektioner i veckan. – Efter att jag har tränat, känner jag att jag kan koncentrera mig bättre, säger Johanna Woxenius, en av eleverna på skolan. – Jag skulle vilja ha mer idrott i skolan, säger Henrik Nilsson, också han elev på skolan. För att utvärdera effekten av extra fysisk aktivitet jämfördes elevernas skolresultat innan den extra idrotten infördes, under perioden och efter.

Även tre andra skolor utan extra idrott ingick i studien. Elever som har fått mer idrott nådde i högre grad målen i svenska, matematik och engelska. I dag har Rävekärrsskolan behållit extra idrottslektioner, men inte i lika stor utsträckning som tidigare. Se inslaget ovan. Kalvin - Kalvin.mu. Kostdagbok – kortare variant | Idrottslarare.se. I kursen idrott och hälsa 1 undervisningen arbetar vi under hela kursen med att du som elev skall utveckla kunskap om vad fysisk aktivitet har för betydelse för livsstilen.

Men även vilka konsekvenser inaktivitet har för påverkar i det korta- och långa perspektivet. Men även vikten av att ha en sund kosthållning under sitt liv. Vi vet, av en ny undersökning av Mc Kinsey att ⅓ av världens befolkning är överviktiga. Fortsätter vi i samma spår som vi gör nu så kommer vi inom en 20 års period ha ⅔ av hela världen vara överviktiga. Syfte Genom att du genomför en kostdagbok ges du möjlighet att öka din insikt kring din egen fysisk aktivitet/träning och kost samt hur de påverkar varandra i positiv alternativt negativ riktning.

Du skall under 3-4 dagar föra en kostdagbok. Utformning Nedan finns ett exempel hur ni kan lägga upp er tränings och kostdagbok. Måndag Frukost: Åt igen frukost. drack en energidryck när jag kom till skolan. Lunch: Kebabpizza med klasskamraterna. Middag: Pasta med köttfärsås. 5 tunga anledningar att börja träna. Du lever längre Att leva länge är något som många eftersträvar och om du är en av dem så ska du se till att hålla dig i god form. Låg arbetskapacitet mätt i form av maximal syreupptagningsförmåga (förkortat VO2max) är en av de största riskfaktorerna som finns. Har du dålig syreupptagningsförmåga är risken stor att du kommer dö före dina vänner. I grafen ovan kan du se en uppskattning över hur stor procentuell andel av dödsfall som de största kända riskfaktorerna för ohälsa orsakar (1). Du lever längre med hög livskvalitet Många vill väldigt gärna bli gamla men samtidigt är de rädda för att bli beroende av andra. När vi växer blir vi alla starkare och förbättrar vår prestationsförmåga utan att egentligen göra något.

Efter detta påbörjas sakta din prestation att försämras. Om du inte tränat regelbundet över längre tid kan du, oavsett ålder, förbättra din fysiska kapacitet avsevärt genom att börja träna. Du mår mycket bättre under tiden du åldras • Förbättrad kognitiv förmåga. Brev till idrottsministern. 177904-1_Droger. Droger: Sista trippen.