background preloader

Psykisk hälsa

Facebook Twitter

Ångestsyndromsällskapet Göteborg on Periscope. Mina två liv - Avsnitt 1. Untitled. DanielKson : Diskussion om "Den högkänsliga... DanielKson : Wow, det är alltså exakt... "Tusentals pyttesmå steg" Yle Nyheter tackar för alla fina berättelser som ni har skickat in under veckan för mental hälsa!

"Tusentals pyttesmå steg"

Vi frågade hur du har kommit över din depression eller hur du lyckas klara av vardagen trots mental ohälsa. Här en sammanställning över era överlevnadsberättelser och ett inslag ur TV-nytt. ”Att komma över depressionen krävde tusentals pyttesmå steg” Ja det undrar jag också ibland, hur jag kom över den. Det tog åratal och jag känner att jag förlorat många år av min ungdom, år som borde ha varit så annorlunda. ”Finns ingen som kommer att tacka dig när du går in i väggen” Det som är viktigast för mig är att jag håller koll på min egen vilja och egna tankar om saker och ting.

När det var som värst fick jag ta en dag i taget och berömma mig själv för minsta framsteg. Riv ut skiten och limma igen hålet, är det bästa råd jag kan ge någon som kämpar med en depression (som ännu går att hantera såklart). ”Jag fick hjälp på Barnmorskeinstitutet, medicin och en ljuvlig psykiatrisk sköterska” Stacy Lu: Got Purpose? Good Health Starts With Knowing Your Own Values. Why don't we always do what's best for us?

Stacy Lu: Got Purpose? Good Health Starts With Knowing Your Own Values

It's a question that has long vexed health educator and behavioral specialist Vic Strecher, but he thinks he may finally have the answer. I recently interviewed Strecher, who is head of the Center for Health Communications Research at University of Michigan. He's working on a website and graphic novel based on new thinking in the field of health behavior and on his own momentous life experience. So... Why don't people make more healthful choices? We know that the choices we make can slowly kill us, like frogs that will stay in water that's slowly heated until they literally boil to death without jumping out of it.

How do you prod people out of that warming water? Koordinator effektiv vid depression - Dagens Medicin. Vårdcentraler med en särskild kontaktperson för patienter med depression får friskare patienter än andra.

Koordinator effektiv vid depression - Dagens Medicin

Åtminstone i USA, där konceptet är vetenskapligt utvärderat. – Man behöver göra en studie i Sverige också där detta prövas ordentligt i svensk kontext. Eftersom depression innebär ett väldigt lidande för både patienter och anhöriga så är det mycket angeläget att ta reda på vad som fungerar, säger Malin André, allmänläkare och docent verksam inom primärvårdens avdelning för forskning och utveckling i Landstinget i Uppsala län. Hon är en av forskarna bakom en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, om användandet av psykiatriska riktlinjer och evidensbaserad kunskap inom primärvården.

Den viktigaste slutsatsen är att fler patienter med depression blir varaktigt friska om de vårdas vid en vårdcentral där en av de anställda, en specialutbildad sjuksköterska exempelvis, har ansvar för stöd och kontinuerlig patientkontakt. Non-addictive, 'heroin-like' medicine may soon crush major depression. What could easily be the most important advance in the pharmacologic treatment of major depression and anxiety disorders is now unfolding.

Non-addictive, 'heroin-like' medicine may soon crush major depression

A new investigational drug, currently known as ALKS 5461, could deliver all the mood-enhancing and anxiety-lowering effects that lead people to use opiates like heroin and Oxycontin—without the potential for getting high or addicted. That’s right: ALKS 5461 could be a non-abusable, non-addictive heroin-like compound. ALKS 5461 is actually a combination of two molecules. Den Inre Resan - Gyllenkroken. When Mental Illness Stigma Turns Inward. It’s said that people with mental illness face a double-edged sword.

When Mental Illness Stigma Turns Inward

Not only do they have to contend with serious, disruptive symptoms, they still have to deal with rampant stigma. Sadly, mental illness is still largely shrouded in stereotypes and misunderstanding. Stigma also can lead to discrimination. Yes, even in this enlightened day and age, it doesn’t appear as though prejudice and discrimination against individuals with mental illness are decreasing. (This study shows in some cases, it might even be increasing.) We see stigma everywhere. We see it in movies and other forms of media. We see it with our families or friends, who might say versions of “just snap out of it” or “get over it already” or offer “advice” like sleep more, eat less, look on the bright side and try harder.

Hjärnkoll. Varför behövs Hjärnkoll?

Hjärnkoll

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Negativa föreställningar, diskriminerande attityder och beteenden i omgivningen hindrar många att återhämta sig och utveckla fungerande livsstrategier. Det leder också till skuld- och skamkänslor vilket gör att många blundar för problemen och väntar med att söka hjälp.

Konsekvensen av det är att vi blir sjukare i Sverige. Många förlorar sina jobb, vänner och familj helt i onödan. Nu är det dags att bryta tystnaden och förändra attityderna till psykisk hälsa och ohälsa. 350 ambassadörer Hjärnkoll arbetar för förändring genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. Genom att boka en ambassadör får du bland annat kunskap och redskap att hantera psykisk ohälsa på din arbetsplats, skapa ett öppnare samtalsklimat och minska antalet sjukskrivningar. Ångestsyndromsällskapet i Göteborg - ÅSS: Betraktelser och iakttagelser. Du är inte ensam.