background preloader

Idrott och hälsa

Facebook Twitter

0F4A9FD1-3C9B-465B-B4C5-9168C2CB8322. The Sid Shuffle Tutorial. FUNtasiFabriken - Kom och Dansa Förenklad Koreografi. Matilda Ekerberg och Oliva Mansnerus - Waka Waka, Fotbollsworkout. IDH1. Skolorientering – tips och inspiration för en bättre o... Orientering - Några grundläggande begrepp. IOH1 Några tankar kring träningsschema. Skapade denna lilla instruktion som ett extra komplement till eleverna då vi skapade egna planeringar vad gäller träning.

IOH1 Några tankar kring träningsschema

Då jag märkte att många gjorde inte som min avsikt var. Delar med den här, kanske hittar ni ngt nyttigt att använda er av. Instruktion: När du skall skapa ett träningsprogram så behöver du tänka på några saker för att det skall gå vägen. På våra lektioner har jag nämnt flera gånger vid skapandet av ett eget träningsproram att NI skall nu kunna hämta in kunskap själva. Jag kommer inte att ge er färdiga lösningar så här långt in i kunskapsområdet. Idrottslärarens drömmar och dilemman: Omöjligt uppdrag. Vi träffar idrottsläraren Ragna Stridsberg, som undervisar nyanlända elever i idrott och hälsa.

Idrottslärarens drömmar och dilemman: Omöjligt uppdrag

En del av eleverna har bott i Sverige i några år och andra har precis flyttat till Sverige. Hon berättar om utmaningen att anpassa lektionerna efter alla elevers individuella förutsättningar. Film: Likvärdig undervisning. I filmen får du möta idrottslärare som berättar om sina utgångspunkter och förhållningssätt när de planerar och genomför en undervisning där alla elever deltar och ges möjligheter att vara delaktiga.

Film: Likvärdig undervisning

Du får också möta en förvaltningschef och en rektor som visar hur de skapar förutsättningar för lärarna att planera och förbereda lektioner tillsammans med de elever som behöver extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. En specialpedagog berättar om hur hon samarbetar med läraren redan i planeringen för att underlätta och främja delaktighet för alla, men också för att förebygga svårigheter. Du får även möta elever som ger sin syn på hur en undervisning där alla kan delta, ska vara. Filmen är producerad i nära samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den består av fyra delar: introduktion, planering, genomförande av undervisningen samt bedömning. Film: Likvärdig undervisning i idrott och hälsa (24 min) Kortversion av filmen (4 min) FUNtasiFabriken - Kom och dansa! Film till bedömningsstöd i idrott och hälsa, årskurs 6.

Recension av EveryTrail - Skapa rutter med GPS och kamera. Användningsområden EveryTrail är en app som är skapad för vandrare.

Recension av EveryTrail - Skapa rutter med GPS och kamera

Startar du appen när du börjar gå en runda markeras vägen du går på en karta med hjälp av GPS, komplett med information om hastighet, stigning och hur lång tid vandringen tog. Upplägget är ungefär som i en känd liknande app, Runkeeper, men Everytrail har en bra extrafunktion: du kan ta fotografier via appens inbyggda kamerafunktion. Dessa läggs ut just där du befann dig när bilden togs. (Även video kan läggas till, men det kräver att du har betalversionen. När rutten är avklarad kan du alltså följa vägen du har gått och stanna upp där bilderna togs. Inne i appen kan man också köpa färdiga rutter, som en slags guidebok.

Funktioner Det finns väldigt många funktioner och inställningsmöjligheter i appen, men jag väljer att fokusera på dom mest grundläggande. Skattjakt på förskolans gård « LekMiT. Vi har gömt några skatter på förskolans gård, för att prova på vad geocaching är och hur man letar.

Skattjakt på förskolans gård « LekMiT

Vi provar att gömma dem på olika ställen och vi samtalar med barnen om att man kan vara tvungen att leta högt, lågt, bakom, under m.m. Vi pratar med barnen om att vara försiktig med naturen där man letar och att och om man hittar sådant som inte hör hemma i naturen så kan man ta med sig det hem. Här tittar två barn åt vilket håll kompassnålen pekar och de förstår snabbt åt vilket håll de ska gå. Än kan det vara svårt att förstå att man kommer närmare skatten genom att läsa av siffrorna på så här höga tal, men det blir lättare när talet minskar (är under 10). De här två barnen ville efter det här gömma en skatt, som deras kompisar skulle få leta. Lägg ut egna skatter « LekMiT. På vår förskola har vi länge pratat om att prova geocaching tillsammans med barnen.

Lägg ut egna skatter « LekMiT

Eftersom vår förskola ligger på ett ställe där det inte finns några färdiga geocacher utlagda, så har vi varit tvungna att lägga ut egna. Problemet för oss har varit att hitta ett program där vi kan skriva in koordinater och som också har kompass samt avståndsberäkning till skatten. Dessutom är vi pedagoger själva nybörjare på geocaching och har bara hittat några själva. På förskolan har vi två iPads med 3G, men utan simkort och vi har länge trott att man behöver ha ett abonnemang för att leta och gömma cacher, men så var det alltså inte. Geocaching Buddy. Lässtrategilektion i ämnet Idrott och hälsa - Allemansrätten. I vår kursplan för ämnet idrott och hälsa står det i det centrala innehållet att eleverna i åk 1-3 ska känna till Allemansrättens grunder.

Lässtrategilektion i ämnet Idrott och hälsa - Allemansrätten

Nu på våren kändes det som ett ypperligt tillfälle att ge eleverna möjlighet till det. Vi valde att göra det i form av en friluftsdag i vår skolskog. Som inspiration använde vi ett fantastiskt material som "Håll Sverige rent" har gett ut. Med Det stora Örnäventyret kan eleverna lära sig mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar.

Det finns även kopplingar till det centrala innehållet i flera kursplaner i läroplanen för grundskolan. Folkhälsan - folkhalsan.fi. "Flipped classroom" eller "flippa gympasalen" Turf - Outdoor addiction. Hem.