background preloader

Mia Smith

Facebook Twitter

Introducing Shakespeare. Romeo and Juliet Nästa steg är för eleverna att själva läsa en förenklad version av Romeo and Juliet.

Introducing Shakespeare

Av upphovsrättsliga skäl kan jag inte dela med mig av den version mina elever läst, men det finns gott om versioner av berättelsen, även förenklat. Till boken har jag en ordlista med ord som eleverna sannolikt behöver hjälp med. För att se ifall eleverna hade förstått vad de har läst fick eleverna sedan en bunt med pappersremsor. På varje remsa står en mening och när remsorna placeras i rätt följd återberättar de historien. . Writing - Character analysis För att bearbeta texten ytterligare fick eleverna sedan skriva en kort analys av en av karaktärerna i berättelsen. Området är inte avslutat här, ytterligare pusselbitar till min planering kommer i ett nytt blogginlägg inom kort. Mer inom ämnet. Nu är jag i Salzburg! · Lärarnas Riksförbund. En bonus var att några elever valde att redigera sina filmer ytterligare.

Nu är jag i Salzburg! · Lärarnas Riksförbund

Det fanns elever som lade till visuella effekter eller hoppade mellan olika platser genom att använda olika bakgrunder. Jättekul att se att eleverna själva hittar möjligheter! In instruktionen fanns med att eleverna skulle ha med minst en jämförelse med egna erfarenheter. Det beror ju helt på att denna formulering finns med i våra kunskapskrav. Wie wird das Wetter morgen? Vad är väl teoretiska kunskaper om man inte får omsätta dem i praktiken?

Wie wird das Wetter morgen?

Här presenterar jag ett upplägg där mina elever fick agera väderpresentatörer på tyska. Det finns ämnesområden som förekommer i alla läromedel. I kursplanens centrala innehåll nämns vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser som en del av kommunikationens innehåll. Visst kan det variera vad detta handlar om, men en del grundläggande saker finns alltid med. Som väder. I slutet av hösten kom mina grupp i år 7 till ett läge där jag själv kände att vi hade arbetat för monotont medvårt läromedel ett tag.

Tekniken med green screen kom till tv- och filmbolagen långt innan den nådde ut i våra klassrum, och just väderpresentationer minns jag själv som första mötet med denna teknik. Men: det blev faktiskt inte green screen-filmer den här gången. Va? Är det jul igen? Oavsett om jag hinner arbeta med jultema eller brukar jag klämma in lite julvokabulär.

Va? Är det jul igen?

Under juletiden kommer eleverna stöta på så många ord i medier av olika slag, och jag vill att de ska få en rimlig chans att förstå det mesta. Jag har samlat ett underlag i Quizlet, det kan återanvändas, och om man inte hinner göra något större kan man i alla fall få in några minuter Quizlet Live för att repetera begreppen. Det finns naturligtvis oändliga mängder arbetsblad på nätet också: sök bara på ESL/EFL Christmas worksheets så kommer du hitta mer än du kan överblicka, till exempel från iSLCollective och Busyteacher.

Att titta på långfilmer kanske är bra, men det gäller ju att se till att man har tillåtelse att visa filmen. Att streama från Netflix eller liknande är inte okej, om man inte har särskilt avtal. Men film är ju ett medium som kan fungera på många andra sätt. Julmusiken är kanske elevernas första möte med julen på engelska. Men man kan ju hitta annan musik också. Bild: Blackout poetry - att skriva utan att skriva. Jag har hållit mig borta från att kräva av mina elever att de ska skriva poesi, av den enkla anledningen att jag själv som elev tyckte att det var en smått omöjlig uppgift.

Blackout poetry - att skriva utan att skriva

Kanske som extrauppgift, för de som känner sig inspirerade, men inte som obligatoriskt moment. Alldeles för stor risk att någon upplever ett misslyckande, och sådant vill vi ju undvika. Tills jag fick höra talas om blackout poetry. Grundtanken med blackout poetry är att ta en färdig text, välja ut de ord som tilltalar en, som sticker ut, och skapa poesi av dessa ord.

De ord som blir över täcker man helt enkelt med svart färg. Som inspiration till detta visar jag mina elever ett TEDx-talk med Austin Kleon. De texter jag försåg mina elever med var den här gången utdrag ur en bok, de första sidorna ur The Hobbit. Hur bedömer vi informationssökning? Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Hur bedömer vi informationssökning?

(Kunskapskrav för betyget E i år 9, engelska, Lgr11) Progressionen är inte mindre luddig den. E: med viss relevans C: på ett relevant sätt A: på ett relevant och effektivt sätt Här kommer alltså tiden in, för att nå högsta betyg ska man vara effektiv. Eller handlar effektiv om antal minuter? Hur hanterar då Skolverket lärarnas osäkerhet? Skärmutklipp från kommentarmaterialet till kursplanen i engelska/moderna språk. Lära sig datorn - samtidigt som man lär sig annat. Idag är en viktig dag för mina 7or.

Lära sig datorn - samtidigt som man lär sig annat

Idag får de varsin dator, ett viktigt arbetsverktyg under högstadietiden. Men hur hjälper vi eleverna ta hand om sina nya datorer? Utgår vi från att de lärt sig tillräckligt om hur den bäst används redan under mellanstadietiden? Ger vi dem en ordentlig introduktion till hur den ska användas? Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Jag har hört om ytterst få goda exempel om hur eleverna får tydlig hjälp med hur de ska använda sin dator. Det som står i Lgr11 kapitel 1 och 2 ska genomsyra allt vi gör i skolan.