background preloader

Bibliotek

Facebook Twitter

Skolbibliotek. Här ser du vilka krav Skolinspektionen ställer för att en skola ska anses ge sina elever tillgång till skolbibliotek.

Skolbibliotek

Här finns även ett informationsblad, där du kan läsa mer om hur Skolinspektionen tolkar bestämmelserna för skolbibliotek. Dessa elever ska ha tillgång till skolbibliotek Eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och sameskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för de fristående skolorna. Skolinspektionens krav på skolbibliotek. Framsida_nr2_2014. Datorkörkort pÃ¥ Bokelundskolan steg 01. Den viktigaste BOKEN! Den gula boken en av mitt livs stora kärlekar Böcker är bland det bästa jag vet, lever, andas och frossar böcker.

Den viktigaste BOKEN!

Har svårt att föra ett vanligt samtal utan att koppla in böcker och boktips på något sätt. Jag har alltid tyckt mycket om böcker. Att ha böcker runt omkring mig, skönlitteratur och anteckningsböcker med blanka blad. Men sommaren 1998 mötte jag BOKEN! Mamma hade världens bästa skolavslutningstradition hon tog med mig och småsyskonen till stan för att äta glass och ett besök i hemstadens enda och underbara bokhandel där man fick välja en egen sommarlovsbok. När jag vände på boken kunde jag läsa: ”Himlen är blå och solen strålar, det är lördag och sommarens första dag. Baksidestextens vackra ord fångade mig om detta möte ville jag läsa. Jag visste ju att dessa tre skulle mötas, det läste jag ju redan på baksidestexten. Anon hittar en plånbok tillhörande en flicka, lånekortet i plånboken avslöjar namnet Sara Enoksson med ett barns handstil. Ibiblioteket - Värdegrund. Skip to main content Create interactive lessons using any digital content including wikis with our free sister product TES Teach.

ibiblioteket - Värdegrund

Get it on the web or iPad! Guest Join | Help | Sign In ibiblioteket Home guest| Join | Help | Sign In Turn off "Getting Started" Loading... Skolbibliotek i världsklass 2017. Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning.

Skolbibliotek i världsklass 2017

Men det finns goda förebilder och de vill DIK hylla! Utmärkelsen har delats ut vid fem tillfällen och här presenteras hela listan för året. Årets nomineringar kännetecknas av att det i år finns en mycket tydlig koppling mellan skolbibliotekens läsfrämjande arbete och arbetet med medie- och kommunikationskunnighet (MIK). Nytt i årets ansökningar är också hänvisningar till HBTQ samt Skolverkets utbildningsmoduler.

Glädjande att detta 2017 har blivit självklart. Skolbibliotek i världsklass 2017 tilldelas: Från A till Ö: Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande. Ett skolbibliotek i världsklass: Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som: Alléskolans bibliotek. Syfte: Det är viktigt att lära sig att hitta i biblioteket.

Alléskolans bibliotek

Genom att lära sig att hitta fysiskt i biblioteket tränas också elevernas förståelse för att information är organiserad och sökbar. Allébibblans idé är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i sin informationssökning. I fyran guidar vi och handleder så mycket som möjligt när eleverna besöker bibblan, för att eleverna så småningom ska kunna både hitta och låna på egen hand. Go Poems. Boksamtal. För att samtala om böcker med eleverna krävs oftast en hel del förberedelse.

Boksamtal

Givetvis fungerar även de spontana samtalen men ibland vill man ha frågor att utgå ifrån och förslag på arbetssätt och uppgifter kring boken. Här finns länkar till förlag som har egna lärarhandledningar till sina böcker, lärarhandledningar gjorda av pedagoger och bibliotekarier som jag har hittat via nätet, samt det material jag som skolbibliotekarie själv har arbetat fram. Generella frågor för samtalsledaren. Uppdelat med en sida per samtalsinriktning: huvudperson och andra karaktärer, miljö och problem samt sammanfattning.Chambersfrågor på lappar som eleverna får dra när boken är färdigläst och svara på. Observera att detta är ett .docx-dokument och därför automatiskt sparas ner på din dator när du klickar på länken. Läsnycklar och handledningar av skiftande karaktär. Bilderböcker Glöm inte att bilderböcker med fördel kan användas långt upp i åldrarna. Bokslukarsällskapet. Bokslukarsällskapets första program, Liksom helt magiskt: Bokslukarsällskapets andra program, Silverpojken: Bokslukarsällskapets tredje program, Imorgon är allt som vanligt: Bokslukarsällskapets fjärde program, Astrid Baros genialiska plan:

Bokslukarsällskapet

Skolbiblioteksbloggen. Under två heldagar i november fick jag förmånen att delta på konferensen Skolbibliotek 2016 i Stockholm.

Skolbiblioteksbloggen

Jag kommer här i mitt inlägg kort berätta om några av föreläsningarna. “Mångspråkighet, bemötande och nyanlända – tillgängligt skolbibliotek” Bibliotekarie Erik Svensson och lärare Karin Friberg från Nyboda skola berättade om sitt arbete med nyanlända elever. De har inga förberedelseklasser utan arbetar med direktintegrering och eleverna får inledningsvis två halvdagar med introduktionslektioner. Studiehandledning ges på modersmålet, där eleven får förklarat ämnet och hur det svenska skolsystemet fungerar och eleverna har även tillgång till böcker på det egna modersmålet. Poem in Your Pocket Day. Bokrådet. Under våren har flera författare besökt skolan.

bokrådet

Jonna Björnstjerna var först ut, det besöket har fått ett eget inlägg här på bloggen. I april samlades hela mellanstadiet i Landerydsgården för att lyssna till Ingelin Angerborn och för att fira vinsten i Årets skolbibliotek. Bokrådet hade samlat in frågor från klasserna och förberett sig genom att välja ut några av dessa frågor som de ville ställa till Ingelin. Vi fick bland annat höra Ingelin prata om hur hon upplevde mellanstadiet - hon läste till och med ur sig dagbok från den tiden - och så berättade hon om att Rum 213 ska filmatiseras.

Hon pratade också om sin nya bok, Sal 305, som ännu inte hade kommit ut då. Vi fick också lära oss några knep på hur vi ska göra för att skriva riktigt bra böcker. Hennes tips för att bli en bra författare var att läsa, läsa, läsa.