background preloader

Ibiblioteket - home

Ibiblioteket - home
Related:  Bibliotek

Blogg - Mediatek & lärandestöd Det första godkända gymnasiearbetet har nu lämnats in till Mediateket. Det är Hanna Staafjord och Josefine Svensson som under handledning av Martin Schmauch skrivit om årsredovisningsanalys med grund i det lokala företaget Lager 157. Tack för bidraget! Det var ett spännande arbete att läsa, särskilt för mig som inte kan så mycket om området, då man lär sig en hel del. Vill du veta hur du lämnar in arbetet? Passa på att redan nu låna om miniräknare och läroböcker som ni behöver nästa läsår. Så här gör du för att låna om: Logga in här på sidan med personnummer & pinkod. Showing 1 - 5 of 87 results.

Ungdom Tänk dig att du lever i en värld där allting redan är bestämt. När du får tillåtelse att födas, vem du ska älska, och när du ska dö. Vad din arbetsplats i samhället ska vara för maximalt utnyttjande av dina kunskaper. Men samtidigt finns det något under ytan som arbetar för att bryta mönstret. Hennes optimala match är Xander, en kille som hon känt sedan barndomen. Samtidigt är det hennes älskade morfars tid att dö, och på hans döds-ceremoni får Cassie ta över hans personliga ägodel, en klocka. Låna den hos oss, eller den spännande fortsättningen Korsad och Utvald! "Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, Because their words had forked no lightning they Do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright Their frail deeds might have danced in a green bay, Wild men who caught and sang the sun in flight, -Dylan Thomas

Vad gör de i biblioteket? För någon vecka sedan hade jag en lektion med femmorna om Internet och Google. Det var den första av tre inplanerade lektioner som är en del av att de ska skriva i Wikimini, om ALMA-pristagare. Min roll är att jobba lite med informationssökning och källkritik, klassens lärare leder läsning och litteratursamtal samt låter eleverna skriva faktatexter om författare. Så här gick lektionen till: Eleverna fick prata två och två om vad Internet är. Därefter tittade vi på de första 4.24 minuterna av Internet – så funkar det! På Active Boarden öppnade jag sedan google.se och frågade eleverna vad Google skulle göra om jag skrev ordet Tensta. Det här är viktigt tycker jag: att eleverna förstår att Google är en sökmotor, ett program, en maskin, som letar efter ordet – inte en människa som förstår att vi står här i skolan i Hjulsta och vill hitta fakta. Sedan googlade vi på ”Tensta” och tittade på vad vi såg på skärmen. Varför är då de översta träffarna ofta bra? Eleverna skulle anteckna: 1. 2. 3. 4.

Biblioteket IKT Planera för ett ”projekt på plats” som omsätter några av dina kunskaper från kursen med elever, kollegor eller andra i din lokala närmiljö. Att utveckla samarbeten på arbetsplatsen är något jag strävar efter, framför allt under det senaste året. Att försöka se vilka möjligheter som finns. Vilka kompetenser har jag? Hur kan jag använda dem i mitt arbetsliv och i ett samarbete? Vad behöver elever och lärare hjälp med där jag kan bistå? För att försöka få igång samarbete och få svaren på frågorna ska jag när terminen börjar ta och dela med mig av mina tankar till det programlag som jag sitter med i. Men, jag kan försöka hitta tillfällen, kanske informellt vid kaffebordet där jag delar med mig av de digitala kunskaper jag har. Så jag kommer att jobba vidare, visa varför en skolbibliotekarie har en viktig roll i skolan och jobba vidare för att hitta/skapa nätverk där skolbibliotekarier kan hjälpa och inspirera varandra.

skolcitat BRB BOOkCLUB | En blogg byggd av svenska tonårstjejer från bräntbergsskolan Litteratur: Tony Flygare, Daniel Nilsson-Padilla; En gång var jag större än Zlatan Om en uppväxt med Zlatan, fotbollen och Malmö Kändisskap --- en färskvaraTony Flygare, Daniel Nilsson-PadillaEn gång var jag större än ZlatanNorstedts De flesta biografier handlar om folk som lyckas. Vanligtvis mot alla odds. Den nya biografitrenden börjar inte med födseln eller barndomen utan har en in-medias -res teknik där man börjar med biografi objektets “Största Ögonblick Hitintills” och sedan backar man snällt till början. Jag säger “Största Ögonblick Hitintills” för den nya biografitrenden har allt yngre huvudpersoner och de flesta objekten har förhoppningsvis en del av sin karriär --- och sitt liv --- framför sig. Men det gäller att smida medan järnet är varmt och objektet fortfarande är känt och på toppen av sin karriär. Biografierna medförfattas vanligtvis av journalister som intervjuar objektet och man skriver boken tillsammans. Avstamp: det stora misslyckandet Tony Flygares självbiografi En gång var jag större än Zlatan bryter på många sätt med den rådande biografitrenden.

Tillgången till bra skolbibliotek ska säkras | DIK - det kreativa facket Rubriken är inte något jag kommit på för att än en gång lyfta behovet av tillgång till skolbibliotek för alla elever. Nej, det är kopierat direkt från Socialdemokraternas och Miljöpartiets helt nya överenskommelse om skolan. Det är inte svårt att glädjas över DIK:s framgångsrika arbete över att äntligen ha fått upp frågan om skolbibliotek på högsta nivå, och att det även är ett konkret åtgärdsförslag. Tillgången till bra skolbibliotek ska säkras. Mer än så får vi dock inte veta. Ett bra skolbibliotek är inte ett rum med böcker och en vuxen närvarande. En skola i världsklass har skolbibliotekarier som: är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos elevernager eleverna verktyg för källkritiklär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitetär navet i den digitala kunskapsskolan! Enligt DIK:s beräkningar saknas det idag 2 000 skolbibliotekarier till ett värde av 1 miljard svenska kronor för att varje elev ska få tillgång till ett bra skolbibliotek.

Historiepratarna | En podcast om människans historia. Berättad av och för elever! Pröva något nytt! | Läsmuskler När man fått upp sitt läsflyt och börjat tycka att det är lättare – och kanske ännu roligare – att läsa än man tyckte i början, har man ofta också hittat några olika böcker som man gillar. Man kanske har hittat en författare som man tycker är särskilt läsvärd, eller en genre som är särskilt intressant. Och så läser man många böcker av den författaren eller i den genren. Det är naturligtvis jättebra. Utmana dig med olika genrer! Utmana dig med författare från hela världen! Utmana dig med böcker från olika tider!

Svenska Barnboksakademin Ledamöternas krönikor Vecka 1 2016 Genrehyllor, symbolpluppar eller gammal hederlig bokstavsordning? av Katarina Kuick Åsa Linds tidigare krönika här på Barnboksakademins sida ledde till en DN-artikel som i sin tur ledde till ett visst debatterande bland bibliotekarier, författare och läsare (samt föräldrar till läsare) på sociala medier. Jag spinner vidare på samma tema. Det starkaste argumentet för att bryta ut vissa delar av de skönlitterära (barn)böckerna, istället för att låta dem stå i strikt bokstavsordning, är som en bibliotekarie skriver, att det blir "lättare för dem [låntagarna] att hitta böcker som de gillar, om vi sätter ihop böcker med liknande innehåll med varandra." Och så kan det säkert vara. Kanske är jag bara gammaldags och konservativ, men det är alltså något som skaver i mig när jag ser de där genre-hyllorna. Jag funderar på hur det varit om de där genrehyllorna funnits på de bibliotek som jag besökte som ung på 70-talet. Ja, ofta valde jag böcker efter författare.

Jennys bibliotek För dig som är lärare: På de här sidorna ser du lätt hur undervisningen för en viss klass har sett ut - vad de har fått med sig sen tidigare. Du kan nu lättare, tillsammans med oss bibliotekarier, bygga vidare på elevernas kunskapsnivå, för att utveckla deras informationskompetens. Om du ska genomföra ett moment i din klass där det ställs krav på informationssökning, källkritik eller litteraturkännedom: kolla först vad din klass har fått med sig inom det området sen innan, antingen genom att gå in på den här sidan eller kontakta oss på biblioteketbolla idéer med oss! Oavsett om vi för just detta moment kommer ut i klassen eller inte, så har vi många tips och tankar kring hur, var och när man kan gå igenom dessa moment med eleverna Bibliotekets samlade resurser hittar du på bibliotekets webbplats. De resurser du hittar på dessa sidor är specifika för uppgifter och undervisning i respektive klass.

Related: