background preloader

Öjaby skolbibliotek - Boksamtal

Öjaby skolbibliotek - Boksamtal
För att samtala om böcker med eleverna krävs oftast en hel del förberedelse. Givetvis fungerar även de spontana samtalen men ibland vill man ha frågor att utgå ifrån och förslag på arbetssätt och uppgifter kring boken. Här finns länkar till förlag som har egna lärarhandledningar till sina böcker, lärarhandledningar gjorda av pedagoger och bibliotekarier som jag har hittat via nätet, samt det material jag som skolbibliotekarie själv har arbetat fram. Generella frågor för samtalsledaren. Uppdelat med en sida per samtalsinriktning: huvudperson och andra karaktärer, miljö och problem samt sammanfattning.Chambersfrågor på lappar som eleverna får dra när boken är färdigläst och svara på. Observera att detta är ett .docx-dokument och därför automatiskt sparas ner på din dator när du klickar på länken. Läsnycklar och handledningar av skiftande karaktär. Bilderböcker Glöm inte att bilderböcker med fördel kan användas långt upp i åldrarna. Främst lågstadiet (Hcf) Främst mellanstadiet (Hcg och uHc)

https://ojabybibliotek.wikispaces.com/Boksamtal

Related:  Kensukes rikeLäsamelaniegotzPraktiskt och/eller bibliotekigtBibliotek

Skolbiblistans wiki - Boksamtal - Chambers År 1-4 Petter Lidbeck - Anna Larssons hemliga dagbok 1-3 Frida Nilsson - Apstjärnan 1-3 Matter - Får i stövlar 2 Steinsdóttir - Ängeln i trapphuset 2-3 Håkan Jaensson - Bullers bluff m.fl 2-4 Shemin - De små ryttarna 2-4 Per Nilsson - Flickan jag älskar heter Milena 2-4 Per Nilsson - Inte som andra 3-4 Per Nilsson - Hälften har pinne 3-4 Babbitt - Speldosan 3-5 Colfer - Legenden om potatishäxan 4 Mats Wänblad - Hög press 3-4 Tove Jansson - Farlig midsommar, t ex 2-6 År 4-6 French - Hitlers dotter 4-5 Karlsson - Om man heter Robin 4-5 Rick Riordan - Född till hjälte 4-6 Talvik - Doften av vanilj 4-6 Novell: Per Olov Enquist - Mannen i båten 4-6 Lidbeck - Flickan utan minne 5 Morgenstern - Hemliga brev 5-6 Mikael Engström – Isdraken 5-6 Lois Lowry - Den utvalde 5-6 Per Nilsson - Baklängeslivet 5-6 Almand - Han hette Skellig 6 Den där Jenny - Eva Wikander 6 Jag ska döda dom - Eva Wikander 6 Sofia Nordin - Nästanhuset 6 Whyman - Rätt att döda 6

Skolportal Att klara skolan är en orimligt stor – ibland oöverstiglig – utmaning för många elever med NPF. De möts av otillräcklig kunskap, bristande insatser, och ett skolsystem som sällan är anpassat för deras förutsättningar. På Attention ser vi hur stora behov av utveckling som skolan många gånger har. Bokslukarsällskapet Bokslukarsällskapets första program, Liksom helt magiskt: Bokslukarsällskapets andra program, Silverpojken: Bokslukarsällskapets tredje program, Imorgon är allt som vanligt: Bokslukarsällskapets fjärde program, Astrid Baros genialiska plan:

Ställ en fråga och välj en mening För att eleverna ska ges utrymme att tänka fritt brukar jag lägga in två enkla övningar som är snarlika varandra. Att ”tänka fritt” kan för en del elever vara svårt och ofta blir det inga tankar alls. Upplägget nedan ger det stöd som eleverna behöver utan att för den skull begränsa. Tillvägagångssättet är detsamma för båda aktiviteterna. Jag brukar alltid inleda med att visa hur jag gör genom att lyfta några exempel ur förgående kapitel.

15 anledningar till att pojkar och flickor måste ha olika leksaker Föreställ dig en värld där barnens leksaker inte var uppdelade efter kön. Skrämmande, eller hur? Här förklarar vi varför leksaker måste vara könsstyrda. 1. För att flickor självklart behöver en dator med hälften så många funktioner som pojkar Halmstads kommun Arbetsuppgifter Halmstads kommun och barn- och ungdomsförvaltningen utbildar världsmedborgare. Utmaningen är att alla elever ska ha likvärdig tillgång till läs- och lärmöjligheter ur ett flerspråkigt perspektiv. Modersmålsbibliotekarien ska i nära samarbete med kommunens skolbibliotekarier och modersmålslärare bygga upp ett modersmålsbibliotek.

Alléskolans bibliotek Syfte: Det är viktigt att lära sig att hitta i biblioteket. Genom att lära sig att hitta fysiskt i biblioteket tränas också elevernas förståelse för att information är organiserad och sökbar. Allébibblans idé är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i sin informationssökning. Goda, självständiga läsare respektive svaga, osjälvständiga läsare!? Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare.

Är du fångad av reklamen? Reklampåverkan och genus Julhandeln är i full gång och reklambudskap översköljer oss från olika håll. Hur påverkar det unga människor att dagligen se bilder av overkliga, idealiserade kroppar i tidningar, på tv och internet? Reflektera, analysera och diskutera utifrån veckans handfasta lektionstips. Syfte:Reflektera kring hur män och kvinnor framställs i reklam och vilka konsekvenser det kan få för skapandet av stereotyper.Analysera reklambudskap och hur människor påverkas av reklam. Tidsåtgång: Ca 1-2 lektioner. skolbiblioteksverktyg - Verktyg Låneförbindelse PM - Regler vid lån av böcker och andra media.doc Att utgå ifrån inför skapandet av en låneförbindelse. Exempel på hur en låneförbindelse kan se ut: Lanekontrakt_borttappat.pdf Klassifikationssystemet SAB De flesta svenska folk- och skolbibliotek sorterar sina böcker enligt klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB. Varje ämne har sin egen bokstavskod som kallas signum och som hittas i biblioteksdatasystemet och klistras på bokryggen.

Skolbibliotek i världsklass 2017 Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning. Men det finns goda förebilder och de vill DIK hylla! Utmärkelsen har delats ut vid fem tillfällen och här presenteras hela listan för året. Årets nomineringar kännetecknas av att det i år finns en mycket tydlig koppling mellan skolbibliotekens läsfrämjande arbete och arbetet med medie- och kommunikationskunnighet (MIK). Textsamtalets förutsättningar och möjligheter På Skolverkets handledarkurs, Läslyftet, i Borås vecka 6 jag möjligheten att lyssna på Barbro Westlunds föreläsning Textsamtalets möjligheter och förutsättningar och innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt; en föreläsning som verkligen lyfte fram vikten av att vi pedagoger behöver metoder kopplade till teorier om inlärning för att kunna bedriva en kvalitativ undervisning. Didaktiska och återkommande reflektioner över undervisningen/vad som händer i klassrummet är centrala för elevernas utveckling. Det är något som vi alla vet, men ibland räcker kanske inte tiden till... Följande citat använde sig Barbro Westlund av för att belysa att kunskap skapas i interaktion: "Comprehension is not something that usually happens unaided. It is not a plant that grows from the ground unaided.

Related: