background preloader

Upphovsrätt, källkritik

Facebook Twitter

Lär dig googla supersmart. Det går mycket snabbare och lättare att hitta det man söker om man kan vissa smarta sökknep.

Lär dig googla supersmart

Därför listar KPW några sätt att googla på för att enklare hitta det man vill ha! För att slippa gå igenom tusen miljarders internetsidor när du googlar så kan du utesluta vissa ord i din sökning. Det kan du göra genom att sätta ett minustecken ord som inte ska finnas på sidan. Till exempel: röd stuga småland -utedass. Då kommer alla sidor som innehåller de tre första orden med men inte de sidor där det fjärde ordet finns. När man skriver in två sökord efter varandra kommer alla sidor som innehåller de två orden upp. SDF. Numera är film lätt att få tag på.

SDF

Det kan vara frestande att visa en butiksköpt dvd, logga in på en filmsajt eller ett inspelat TV-program. Det är ju så enkelt! Men det är som med musik: Ska alla som gör film kunna fortsätta med det behöver de få ersättning för sitt arbete. Därför finns regler om visningsrätt. Vi har tillsammans ansvar för att de följs. Alla SDF:s medlemmar erbjuder film med institutionella rättigheter. Bilder som berör. Publicerad: 10 augusti 2013 Vi säger ofta att en bild säger mer än tusen ord och med det pekar vi på bildens kraft att beröra.

Bilder som berör

Det krävs bara en hastig blick på bilden i en artikel för att få en idé om vad texten handlar om och vilket känsloläge som texten förmedlar. Gör veckans lektionstips och diskutera hur vi påverkas av bilder och på vilket sätt barn ges utrymme att synas i medier. Källkritik - vem, vad, varför? - Statens medieråd. Faktablad om jorden- en övning i källkritik. Operight. Lektionstips arkiv. Svenskläraren har redan redskapen. Bläddrar man i läroböcker i svenska, informerar författarna gärna läsarna om hur angeläget det är att vara källkritisk.

Svenskläraren har redan redskapen

Ofta som en uppmaning i det allra första kapitlet, ibland understött av en praktisk checklista. – Varför blir övningar i källkritik så ofta övningar i ”skällkritik”? Suckade lärarkollegan bekymrat för några år sedan, efter att hans elever förstått uppgiften som att de skulle avslöja, alternativt svartmåla, de källor de använt så mycket som möjligt för högsta betyg. Men mycket har hänt på området. I en föränderlig och komplex medievärld kan källkritiken inte längre ses som en strikt vetenskaplig metod för historiker, en checklista eller ett separat metodmoment. Illustration: Helena Davidsson NeppelbergAnne-Marie Körling, svensklärare, författare och lärarutbildare, ser det som alla lärares uppdrag att bjuda in en mångfald av källor och ständigt hålla källkritiska frågor levande i undervisningen, oavsett ämnesstoff.

Tio lektioner i språkdidaktik: Upphovsrätt och källkritik. Lektion 10.

Tio lektioner i språkdidaktik: Upphovsrätt och källkritik

Sfi-läraren Sara Lövestam visar eleverna hur man kan redigera artiklar på nätuppslagsverket Wikipedia och på så sätt bli mer delaktig i samhället. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. En blogg där eleverna utvecklar sin medvetenhet kring Medie- och informationskunnighet (MIK) ÖVNINGAR INFORMATIONSSÖKNING ÅK 6.

Temapaket: Källkritik. Temapaket Samhällskunskap(HI, SV, BD)Skolår 4-9, gymnasiet Temapaketet lär dig grunderna i källkritik.

Temapaket: Källkritik

Guider. Tänk till. Att googla – är det så enkelt? Informationssökning. Att hitta relevant och riktig information handlar mycket om att ställa rätt frågor och att ställa dem på rätt sätt.

Informationssökning

Dessutom gäller det att kunna sålla i resultatet och att ha ett kritiskt förhållningssätt till informationen man får fram. Nedan ger vi ett antal råd på vägen när det gäller informationssökning. Råden är baserade på vad Skolverkets Kolla källan rekommenderar. Här kan du ladda ner en checklista för informationssökning på nätet. Media Smart - Utbildar morgondagens smartaste konsumenter! Källkritik – genomskåda mediebruset. Anonymitet på nätet – ett måste för yttrandefrihet. Anonymitet är ett tveeggat svärd som antingen kan skydda eller skada.

Anonymitet på nätet – ett måste för yttrandefrihet

Det är inte ett fenomen som föddes med internet, men debatten har förts under många år inom internetvärlden om det finns anledning att förbjuda möjligheten att uppträda anonymt på nätet, eller om den ska försvaras och finnas kvar. Hur anonymitet används på internet, eller hur anonym en internetanvändare faktiskt är har också diskuterats genom åren. Övningar i källkritik på gymnasiet - Väggaskolans bibliotek. Källkritik - the animated movie.

Webbtips och övningar i källkritik. Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan?

Webbtips och övningar i källkritik

På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Malinsklipp Källkritik Ur Körlings Perspektiv. Kolla källans wiki - It och källkritik - Lgr11. Vad står det om it, informationssökning och källkritik i den nya läroplanen för grundskolan?

Kolla källans wiki - It och källkritik - Lgr11

Vilka färdigheter förväntas eleverna utveckla när det gäller att söka och kritiskt granska information från tryckta och digitala medier? På den här sidan hittar du citat ur Lgr11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem. I listan hittar du alla kursplaner som ingår i Lgr11, även de där skrivningar om informationssökning och källkritik saknas.

Ett ungefär liknande innehåll hittar du i YouTube i Henrik Wideus film om Lgr11. Se också blogginlägg av Lotta Larsson Lgr11 - digital kompetens. Innehåll. Kan jag dela fotot? Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Hur är det egentligen med upphovsrätten på bokomslag? Får man publicera ett bokomslag hur man vill på sin blogg? Webbstjärnan har undersökt saken och svaren är många. Efter supportsamtal med en lärare som driver en bokblogg visar det sig att samtliga förlag nedan tillåtit henne att publicera bokomslag i samband med bokrecension. Bilder - upphovsrättsguide för lärare. När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva vad ni ska göra med era verk. Gäller det andra personers skyddade verk behövs tillstånd. För skolornas del löses detta genom avtal: Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas mellan SKL och Bonus Copyright Access.

För de fristående skolor som har avtal med Bonus Copyright Access gäller samma kopieringsregler som för de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Avtalet avser texter, bilder och noter från offentliggjort svenskt och utländskt material. De fem källkritiska frågorna (eller @UR_Pedagogerna hjärta Eskelhems skola) På Eskelhems skola på Gotland har eleverna i Marie Anderssons klass tittat på Är det sant?

, en tv-serie där syftet är att: eleverna ska förstå hur media fungerar.uppmana till källkritiskt tänkande.ge eleverna en förståelse för sin egen roll som publicister på bloggar och i sociala medier. Efter att ha sett det första avsnittet förfalskade eleverna lokaltidningens notiser och sedan fick klasskamraterna granska dessa källkritiskt. Arbetet har också resulterat i affischer där eleverna går igenom de fem viktiga källkritiksfrågorna. Tidigare i veckan kom ett brev (i form av ett rör) till UR, och i det brevet låg elevernas affischer. Lärarguider i upphovsrätt. Vad_far_jag_anvanda_pa_natet_-_lanklista. AV-Mediadag_Upphovsratt_bildspel. Därför bör du bli en bättre viralgranskare. Untitled. MIK_Filmpedagogerna_AV-Media_Kalmar_14-10-27. Bilder - upphovsrättsguide för lärare.

Var hittar man enklast bilder? vilka får man använda fritt? hur sparar man dem? När du och dina elever skapar egna bilder eller tar egna fotografier är ni själva upphovspersoner och bestämmer själva över hur ni vill använda era bildverk. Men vad gäller när ni vill använda andras bilder i skolarbeten och på internet? Vilka bilder går bra att använda? Det enklaste för nybörjare är att använda bilder som ägaren(fotografen) medgett att de får användas utan ägarens medgivande.

Här är några exempel på bildbanker som får användas fritt: Även om det inte står som krav på webbsidan kan det vara bra att ange källan och där skriva vilken webbsida man hämtat bilden så både du och dina elever kan se var bilden är lånad. Pixabay.com Bilderna är fria att användaPexels.com Bilderna är fria att användaMorguefile.com Bilderna är fria att använda men det står att när det är möjligt ska man ange fotografens namn som kredit för att man lånar bilden.wpclipart.com Sidan är på engelska så din sökning av bildkategorier behöver därför också vara på engelska. IKT-fortbildning för skolledare i Emmaboda kommun. Den 12 februari startade vi vår första fortbildningsserie för skolledare.

iMovie for iOS (iPad): Översikt: Hur du skapar en trailer. Så arbetar andra. Säker på nätet. Källkritik. LAG-OCH-R%C3%84TT.pdf. Kolla Källans idélåda.

Källkritik

Lektionsresurser för källkritisk granskning. Bilder-upphovsrätt-och-Creative-Commons.pdf. CC. Copyright_copyleft.pdf. Upphovsrätt & källor. Så slipper du bli en IT-brottsling. Får jag visa SVT Play i klassrummet? JA. Källkritik på internet. Upphovsrätt - kort översikt. Dialogkort. Finna, analysera & kritiskt värdera information. Att hitta relevant information har blivit en utmaning för dagens medieanvändare. Samtidigt som vi har tillgång till stora mängder information exponeras vi också för desinformation.

Kraven på den enskildes medie- och informationskunnighet växer. Kommunicera och skapa. Att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier är en viktig del i begreppet medie- och informationskunnighet. Mediekunnighet - en medborgerlig rättighet. För att kunna navigera i samhället idag krävs att man kan förstå, värdera, och använda sig av olika medier och informationskanaler. Startsidan. Hem - Digitala Skollyftet. Har du koll på upphovsrätten? Många ringer till PRV:s Kundtjänst och har frågor om upphovsrätt.