background preloader

Pedagogiska tips - inspiration

Facebook Twitter

Med IKT i fritidsverksamhet. Redigering Vi kämpar på med projektet.

Med IKT i fritidsverksamhet

Vårt mål just nu är att låta alla barnen få pröva på att redigera film i iMovie. Tyvärr har vi svårt att inspirera många av våra barn, men vissa tycker att det är väldigt roligt. Nästa termin är vår tanke att vi ska starta lite vänskapsfilmer. Skolor och personuppgiftslagen. Du är här: Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Skolor På dessa sidor finns värdefull information om hur skolor bör hantera personuppgifter och vilka bedömningar som ska göras hos skolor som överväger att införa kameraövervakning.

Skolor och personuppgiftslagen

Checklista för hantering av personuppgifter i skolor Datainspektionen har tagit fram en checklista som kort sammanfattar några av de viktigaste punkterna som skolor måste tänka på när de behandlar personuppgifter. BLOGG. Arbetsområdet I spåren av SKAM befinner sig nu i slutuppgiften om nordiska språk.

BLOGG

I det här inlägget beskriver jag vad vi har arbetat med. När jag introducerade delen om språkhistoria kom jag och klassen fram till att vi behövde lära oss om några närliggande språk för att sedan kunna jämföra svenskan med dessa. Vi valde att fokusera på norska och danska och nosa lite på finska. En pyttestund för finska, en lektion för danska och två för norska fick det bli.

Lite fakta och lite kul var min grundtanke. Ny teknik och bokanalys. Vi tipsar varandra. Här kommer en instruktion till hur du skapar ett dokument i google docs.

Vi tipsar varandra

Det kan innehålla både text och bilder precis som ett vanligt worddokument. Papperslösa klassrummet Wikia - Papperslösa klassrummet Wikia. Jimmie Nordberg klasslärare i årskurs 4. Pedagogiskt IT-ansvarig i skolområdet. Sitter nu på tåget hem mot Sundsvall efter en mycket intensiv dag i Stockholm och en av internetdagarna.

Jimmie Nordberg klasslärare i årskurs 4. Pedagogiskt IT-ansvarig i skolområdet.

Min sammanfattning: Otroligt mycket intryck och intensivt schema och tempo vilket gör att åtminstone jag hade svårt att reflektera och bearbeta. Jag hade “lovat” några att twittra om det som var intressant och spännande för alla, men det hade jag inte tid med. Framför allt inte på keynote föreläsningarna som var på engelska, då kände jag att det krävs så mycket koncentration att jag inte kunde skriva under tiden på ett bra sätt. IT i skolan - Förstasidan. IKT-inspirera mera. IKT-idéer och tips för undervisningen. Språkutvecklande övningar med Kahoot! Med anledning av mitt förra inlägg där vi använde oss av Kahoot i elevernas språkutveckling har jag fått frågor om hur man kan använda Kahoot, om det behövs inloggning för eleverna mm.

Språkutvecklande övningar med Kahoot!

Därav skriver jag det här inlägget som enbart handlar om Kahoot och hur man kan använda sig av det i sin undervisning. Precis som alla andra verktyg tycker jag personligen inte att användandet av verktyget ska vara ett självändamål utan Kahoot bör ses som en resurs i lärandet som pågår. TheGrejOfTheDay. Verktyg som underlättar min lärarvardag. Att arbeta som lärare är oerhört roligt och inspirerande.

Verktyg som underlättar min lärarvardag

Att också få lov att arbeta med den digitala tekniken i lärandet och undervisningen gör att ens arbete blir än roligare. Det tycker i alla fall jag. Jag försöker hålla mig uppdaterad i den nya tekniken och jag försöker lära mig olika program och appar som på olika sätt kan bidra till att min undervisning skapar ökade förutsättningar för alla att lyckas. Omvärldsbloggen. 1till12016_DidaktiskaExempel.pdf. Digitala lärresurser. Flickr cc-licens: Yagan Kiely Nu fortsätter 1:1-projektet med att utveckla Stockholms stads satsning på datorer till alla gymnasieelever.

Digitala lärresurser

Målet är att alla lärare och bibliotekarier ska höja sin kompetens för att kunna utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Alternativa-verktyg-ipad-centrumskolan-april-2014.pdf. Tillgänglighet - Standard. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. Varför digitala verktyg i förskolan? Förskolan har en stark tradition där man kanske inte alltid är så öppen för större förändringar.

Varför digitala verktyg i förskolan?

Det kan leda till att förskolan blir en slags skyddad värld -en frizon i negativ bemärkelse, där man inte tar hänsyn till den värld som barn idag växer upp i, och till de erfarenheter de faktiskt har med sig när de kommer till oss. De pedagoger jag mött som har starkast motstånd till digitala verktyg fnyser åt uttryck som ”den moderna förskolan” och ser på barn idag på samma sätt som de gjorde då jag var barn, på 70-talet. Där har digitala verktyg ingen plats! Det finns tre farhågor som ofta kommer fram i samband med digital teknik. Först är det skärmtiden. Jag tycker också att barn ska få upptäcka livet, springa i skogen och lära sig att respektera varandra.

Varför digitala verktyg i förskolan? Följ våra pedagoger i Nacka kommun som använder iPads för lärande. Ta del av deras erfarenheter och pedagogiska tankar. Förra tisdagen hade Ringgården besök av en journalist och en fotograf från DN. De var hos oss för att se hur vi på Ringgårdens förskola och Nacka kommun arbetar med iPads i förskolan. Barnen tillsammans med en pedagog visade hur man på ett pedagogiskt sett kan använda iPaden i utepedagogiken.

iPad som pedagogiskt verktyg i förskolan. Har varit mycket med nya inskolningar och de nya barnens trygghet går före allt annat, så det får ta den tid det tar. Men vi jobbar för fullt med dokumentation via iPaden och till vår stora glädje fungerar tekniken klockrent nu. iPad som pedagogiskt verktyg i förskolan. Skola, digitala verktyg och lite annat. En-till-en Växjö kommun - Part 2. Wolfram Demonstrations Project är en resurs för matematik och NO-ämnena. Där finns en stor mängd olika modeller som man kan använda sig av för att visa och förklara ibland ganska abstrakta fenomen.

Genom att få se det som en modell som man kan interagera med, ändra variabler och dra och flytta kan man få en bättre förståelse. Det finns många olika ämnen: För att det ska fungera måste man ladda ned ett tillägg till sin webbläsare, men sedan är det bara att köra igång! Vetamix. 5 Ways to Collect Digital Exit Tickets. One of the strategies that I use when creating lesson plans is to reflect on the previous lesson. Part of that reflection includes feedback from students. This can be done by simply asking students to raise their hands in response to a "did you get it? " type of question, but I like to have better record of responses than just a hand count. En-till-en Växjö kommun. Näktergalens förskola. Idag fick vi möjligheten att via FaceTime på ipaden följa Experimentgruppens ena pedagogs (Anna) husbygge. En spännande fm med lyftkranar och stora väggar som lyftes på plats och vi kunde följa allt i direktsändning!

Nyhetsbrev nr 6 - Oktober 2014. Pedagogsajt för pedagoger i Skåne nordväst. Pedagogisk inspiration. The Dancing Traffic Light.

Bra att ha sidor IKT

Digitala verktyg kan öka lärandet. Patricia Diaz, språklärare, förstelärare och utvecklingsledare på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, deltog den 11 augusti i Simrishamns kommuns Kickoff för skolpersonalen på temat "Hjärnan vill ha KUL! Kunskap, Utmaning och Lagarbete". Hon talade då bland annat om hur hon använt internet, sociala medier, film och webbpublicering. Lust, motivation och lärande. En sida av Bollnäs pedagoger. Sandra Wissting. Film Pages - iPad i skolan. Webbstjärnans kursportal.

För barn och unga. Se aktuella föreläsningar gratis via nätet. MediaCenter, Region Västerbotten har under det senaste året börjat direktsända föreläsningar och event av betydelse för skolan. Www.avmkr.se. C.1. Anslut till Wi-Fi iOS7 - iPad Studiecirkel. Google Apps. IND13 - Internet i skolan - Del 4. Webbstjärnan. Webbaserade bra-att-ha-resurser. Barkersthlm. Spiral. You start by creating an online class group for your students. Your students can then use any internet-connected device, such as a tablet or mobile phone, to create their own profile on Spiral and join your online class group. You’re now good to go!

Spiral apps mirror your normal learning activities but what’s really smart is that our unique three-way view solves the problem of how to get everyone joining in. Here’s how it works. New and innovative ways to better use the iPad in teaching! Digitala läromedel för grundskolan. Skolväskan - Ystads kommun. Which Creative Commons License is Right for me? 23 Jun 2014 The poster explains the rules associated with the various types of Creative Commons license visually and helps you pick the right license for sharing your work. couch mode print story Creative Commons makes it easy for content creators to define a set of rules under which they would like the public to use their creative work.

For instance, if you upload a photograph on the Internet, you can apply a Creative Commons license that would allow others to embed that photograph in a website or use in a presentation but not sell it commercially. Ingelas tips och trix. Google Apps. Beställningskurser. Torghandel Göteborg. Datakunskap för nybörjare. Om Skolspanarna. IKT i Arvika. IKT i skolan. IKT pedagog 2013. Didaktikens verktyg - webbplats hos UR. Barnhack.pdf. #visombärenförmåga. #talasomTED. Nationalencyklopedin. Skapa klipp.

Fina klassbloggar