background preloader

Klimat

Facebook Twitter

Allmänheten om klimatet 2018. Undersökningen är genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket.

Allmänheten om klimatet 2018

Syftet med undersökningen är att mäta allmänhetens kunskaper och attityder till vägar framåt med ett klimatneutralt samhälle och uppfattningar om olika lösningar på klimatfrågan över tid. Resultaten från 2018 års matning visas tillsammans med mätningar som Naturvårdsverket genomförde 2002 – 2015 där svenska folkets kunskap om och attityd till klimatförändringen undersökts. Exempel från undersökningen De allra flesta, nästan 8 av 10, tror att vi i Sverige kan bromsa vår klimatpåverkan.

Det är en minskning från 2009, då det var ännu fler som trodde vi kan bromsa vår klimatpåverkan. 95 procent av Sveriges befolkning tror att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen. Om undersökningen Drygt 1000 personer svarade på frågor om klimatet i en webbenkät. Nya fynd visar vad som hände när Golfströmmen stannade. För 8 200 år sedan befann sig världen i en intensiv värmeperiod, och i Skandinavien var det ungefär en grad varmare än idag.

Nya fynd visar vad som hände när Golfströmmen stannade

Befolkningen hade spritt sig över stora delar av landet i takt med att inlandsisen drog sig tillbaka, och tiderna var goda för jakt och fiske. Då slog klimatet om. Prover från svenska torvmossar visar att vintrarna helt plötsligt blev kallare och snöigare. – Det var en gigantisk naturkatastrof, en av de största i mänsklighetens historia, säger Fredrik Charpentier-Ljungqvist, klimathistoriker vid Stockholms universitet. Fördämningarna brast Orsaken till den plötsliga klimatförändringen fanns i nuvarande Kanada.

Klimat och vegetationszoner (Geografi) - Studi.se. Klimat- och vegetationszoner - ppt video online ladda ner. Se de 800 000 år gamla luftbubblorna som överraskade klimatforskarna. SVT Vetenskap ringde Margareta Hansson, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, för att ta reda på mer om den här typen av forskning.

Se de 800 000 år gamla luftbubblorna som överraskade klimatforskarna

Hur tillförlitliga är resultaten man får fram ur de här luftbubblorna? – Resultaten är väldigt tillförlitliga så länge man tittat på luftbubblor i is från Antarktis. På Grönland däremot finns det mycket stoft i isen som producerar koldioxid, så där får man osäkrare resultat. Men baserat på luftbubblorna på Antarktis kan vi med säkerhet säga att vi inte sett så höga halter koldioxid tidigare. Finns det någon problematik med den här typen av forskning? – Det finns ingen problematik med att mäta just halten koldioxid. Men det var väl varmare på jorden för 800 000 år sedan? – Nej men temperaturen på jorden har vid många tillfällen svängt mellan varmare och kallare perioder.

Vad är nästa steg för den här forskningen? Vill du veta mer om klimatförändringar och hur forskare experimenterat för att förstå dem? Daniel Olsson - Daniel Olsson a partagé la vidéo de I... Klimat och vegetationszoner (Geografi) - Studi.se. 100 years of climate change in 35... - I fucking love science.

Vegetation

Väder och klimat. Väder: Vinden, molnigheten, nederbörden och temperaturen på en viss plats under en kortare tid.

Väder och klimat

Klimat: Den typ av väder som finns i ett visst område över en längre tid. Klimatzoner: Områden som har liknande klimat räknas till samma klimatzon. Det finns fyra olika klimatzoner i världen, tre av dem förekommer i Europa. Tropisk zon: Klimatzon närmast ekvatorn med tropiskt klimat. Mycket regnskog här. Kustklimat: Nära större vatten (oftast hav, men också större sjöar) blir klimatet mildare på vintern och något svalare på sommaren. Inlandsklimat: Inåt landet blir klimatet kallare på vintern och något varmare på sommaren. Medelhavsklimat: Klimatet runt Medelhavet. Växthuseffekten: En del av den värme som når jorden hindras från att studsa ut i rymden. Växthusgaser: Gaser (naturliga eller tillförda) i atmosfären som fångar och håller kvar värmestrålningen från solen. Utsläpp: Avgaser från fabriker och fordon innehåller ofta växthusgaser. Klimatförändringar: Klimatet förändras ständigt. Travel Weather Averages (Weatherbase)

Climate Change Knowledge Portal 2.0. Weather and Climate: Average monthly Rainfall, Sunshine, Temperatures, Humidity, Wind Speed. World Climates - world climate and weather information. World Climate. Climate of the World: Diagrams for 2000 stations. In this category you can have a look on the multiple different climates of far more than 2000 stations worldwide.

Climate of the World: Diagrams for 2000 stations

The climate of every location on the Earth"s surface is controlled mainly by the amount of the receiving solar radiation. The distribution of this incoming heat is extremely variable and is a function of latitude. However, atmosphere and oceans are storing and transporting this heat, thus levelling the extreme differences. Continents and mountain ranges are obstacles for both, the oceanic and atmospheric heat exchange system.

They channel, block and redirect currents and winds, thus creating a large number of different regional climates. The annual temperature curve of a location will instantly tell you whether this station is situated in the Northern or Southern Hemisphere. Have a look at the climate diagram of Duesseldorf. No annual amplitudes and a high number of monthly rain days without any sign for seasonal climate are typical for tropical stations. Havet.nu - Nyheter, forskning och fakta om havet. Naturskyddsföreningen. Naturvårdsverket. European Commission - Environment. Klimat - stoppa den globala uppvärmningen.