background preloader

29

Facebook Twitter

Sweet Korean Lentils + Filming with Chef Michael Smith. Vegan Miso Udon Soup. Fast Japanese Pickles. GREEN TEA & MISO SOBA NOODLE BOWL with spicy shiitakes and pickled beetroot — Anett Velsberg. Sojaturobie: Gryczana brukselka. Od kilku dni nie mogę nasycić się tym smakiem.

sojaturobie: Gryczana brukselka

Niewymyślny sposób na codzienny zimowy obiad: palona kasza gryczana, brukselka, wędzona papryka i olej.Kilka prostych składników i tak satysfakcjonujący efekt! Zupa Z Kalafiora Z Pastą Curry – Przepis. Sojaturobie: Doskonałe naleśniki gryczane. Mogłabym o tych naleśnikach napisać wiele, że są na szczycie w zakładce "I can't believe it's vegan", jeśli by taka była, że smakują jak te u babci, gdyby moja babcia takie robiła, ale przede wszystkim, jest to mocny kandydat kategorii "kultowe", w moim domu i mam nadzieję, w Waszych również.Punktem wyjścia do ciasta na naleśniki, były te, o których pisałam przy okazji placków gryczanych z gruszkami (klik), a znalazłam je tu (klik), każdy moment jest dobry, by o nich przypominać, ponieważ są ze wszech miar doskonałe: wegańskie, bezglutenowe, minimalistyczne, elastyczne, świetnie się smażą (nawet pierwszy naleśnik się nie przypala!)

sojaturobie: Doskonałe naleśniki gryczane

I smakują, jednym słowem - cudo! Smaruję placki farszem, składam w trójkąty, na talerzach można skropić dowolnym słodem, udekorować cząstkami pomarańczy. Sojaturobie: Kasza jaglana po japońsku. Bardzo żałuję, że tak późno odkryłam połączenie kaszy jaglanej z zaprawą do sushi, w moim odczuciu wspaniałe!

sojaturobie: Kasza jaglana po japońsku

Papryka faszerowana aromatycznym ryżem, fetą i orzeszkami pinii. Ryż jaśminowy po tajsku. Makaron z brokułami i zielonymi oliwkami. Shakshuka. THAI RED CURRY NOODLE SOUP with shiitakes and broccolini. As you might be able to tell, I’m kind of into Asian food.

THAI RED CURRY NOODLE SOUP with shiitakes and broccolini

Perhaps it’s because it’s all the flavours that excite me the most – hot, spicy, sour, umami. Ohh my, I start salivating just thinking about it. The best thing about this is that it is actually ready in 20-30 minutes, depending on how fast you chop. I finish it is 10. (just kidding). This here is everything I love in a bowl of soup. Weganka w podróży: Korea. Jesz­cze do nie­daw­na wy­da­wa­ło mi się, że sporo po­dró­żo­wa­łam i nie­ma­ło już spró­bo­wa­łam.

Weganka w podróży: Korea

Skwier­czą­ce azer­bej­dżań­skie szasz­ły­ki, tłu­ste izra­el­skie sa­bi­chy, gru­ziń­skie wy­wa­ry z grzy­bów i le­śnych liści, ostre jak dia­bli wiet­nam­skie zupy, pach­ną­ce ma­ro­kań­skie ta­dżi­ny i naj­słod­sze, we­gań­skie cia­sta Ka­li­for­ni. Ale to wszyst­ko stra­ci­ło zna­cze­nie, kiedy przy­by­łam do Korei i od­kry­łam smaki o, któ­rych dotąd nie mia­łam po­ję­cia. Kuch­nia ko­re­ań­ska ma nie­wie­le wspól­ne­go z po­tocz­nym wy­obra­że­niem o kuch­ni azja­tyc­kiej. A Guide to North Korean Food from a Man Who's Been Eating It for 14 Years. “You’ll never catch North Koreans missing a meal by choice,” says Simon Cockerell.

A Guide to North Korean Food from a Man Who's Been Eating It for 14 Years

This month, he will make his 150th visit to the hermit kingdom, so he should know. Pieczarkowy burger. Nie ma na świecie niczego, co zastąpiłoby smak i zapach grzybów.

Pieczarkowy burger

Gdy do jesieni daleko, stawiamy na pieczarki. Ale nie zatapiamy ich w zupie ani nawet nie pochłaniamy na pizzy. Będą gwiazdorzyć w burgerze portobello! Pieczarki hoduje się w wielkich chłodniach. Tylko szczęściarze mogą znaleźć prawdziwą pieczarkę, na łąkach dalekich od miastowej aglomeracji. Peanut Butter Flourless Chocolate Cake. Peanut Butter Flourless Chocolate Cake With Valentine’s Day just around the corner, I figured it was high time for a new chocolate recipe here on the blog.

Peanut Butter Flourless Chocolate Cake

Even better, time for a new chocolate and peanut butter recipe here on the blog. Mujadara. Kimchi, czyli koreańska kiszona kapusta. Prze­cięt­ny Ko­re­ań­czyk zjada go 22 kg rocz­nie, ma­ga­zyn He­alth uznał je za jedno z naj­zdrow­szych dań świa­ta, hi­sto­ria jego wy­twa­rza­nia sięga 1000 lat wstecz, a jakby tego było mało tra­dy­cja jego przy­go­to­wa­nia zo­sta­ła wpi­sa­na na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa.

Kimchi, czyli koreańska kiszona kapusta

Mowa oczy­wi­ście o ko­re­ań­skiej ki­szo­nej ka­pu­ście, czyli kim­chi. Kim­chi to naj­po­pu­lar­niej­sze danie kuch­ni ko­re­ań­skiej, a żeby na­uczyć się po­rząd­nie je robić po­je­cha­łam aż do Korei Po­łu­dnio­wej, gdzie zja­dłam i kro­iłam nie­zli­czo­ne ilo­ści ka­pu­sty. Dzię­ki swo­je­mu wy­jąt­ko­we­mu sma­ko­wi oraz wła­ści­wo­ściom zdro­wot­nym kim­chi pod­bi­ło serca i brzu­chy ku­cha­rzy na całym świe­cie. Kwa­śne, pi­kant­ne i słone; świet­nie sma­ku­je jako przy­staw­ka, do­da­tek do dania głów­ne­go, a nawet skład­nik zup oraz gu­la­szy.

Ale do rze­czy, dla­cze­go warto wziąć przy­kład z Ko­re­ań­czy­ków i spró­bo­wać sa­me­mu zro­bić kim­chi? Vegan French Dip Sandwiches.