background preloader

Skoldebatt

Facebook Twitter

Gustav Fridolin: Skolan måste ha regler för hur föräldrakontakten ska gå till. De senaste veckorna har DN Stockholm skrivit om lärare i Stockholm som vittnar om att de känner sig pressade från föräldrar och att deras profession inte respekteras.

Gustav Fridolin: Skolan måste ha regler för hur föräldrakontakten ska gå till

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), anser att både skolor och föräldrar borde ta mer ansvar för situationen. Föräldrarna ska låta bli magistern. DN Stockholm har under de senaste veckorna berättat om pressen från föräldrar.

Föräldrarna ska låta bli magistern

Frustrerade lärare och rektorer har vittnat om hur respekten för yrket håller på att urholkas. Alla tycker sig veta bättre än proffsen. Särskilt verkar det gälla i områden med högutbildade vårdnadshavare. Skräckhistorier? Högern måste sluta att spela dum i vinstfrågan. Alliansen har inte gjort sin hemläxa i debatten kring vinst i välfärden.

Högern måste sluta att spela dum i vinstfrågan

Computers and Productivity: Evidence from Laptop Use in the College Classroom. Highlights Computer use in college classrooms is commonplace.

Computers and Productivity: Evidence from Laptop Use in the College Classroom

Patrik Lundberg Föraktet mot duktighet är ett problem. Birgitta Ohlsson (L) har skrivit ”Duktiga flickors revansch”.

Patrik Lundberg Föraktet mot duktighet är ett problem

Jag minns hur jag satt längst fram och gnäggade, och jag minns hur jag för varje årskurs flyttade en rad bakåt.Mot bättre vetande har jag närmast skrutit om hur jag sov bort gymnasiet och tog köksvägen till högskolan via Komvux – och ändå nådde dit jag ville.Berättelsen brukar se ut så: Förebilden sitter i morgonsoffan och orerar om hur skolan inte lärde denne någonting, men att han – det är oftast en han – likväl lyckades. It’s ‘digital heroin’: How screens turn kids into psychotic junkies. Susan* bought her 6-year-old son John an iPad when he was in first grade.

It’s ‘digital heroin’: How screens turn kids into psychotic junkies

“I thought, ‘Why not let him get a jump on things?’ ” she told me during a therapy session. John’s school had begun using the devices with younger and younger grades — and his technology teacher had raved about their educational benefits — so Susan wanted to do what was best for her sandy-haired boy who loved reading and playing baseball. She started letting John play different educational games on his iPad. Leif Lewin: New Public Management var ett misstag. New Public Management blev lösningen på en välfärdspolitik som hade gått i baklås.

Leif Lewin: New Public Management var ett misstag

"Regeringen säger nej till mer idrott i skolan – en skam" Regeringen säger alltså på riktigt NEJ till mer idrott i skolan.

"Regeringen säger nej till mer idrott i skolan – en skam"

Att mer idrott/fysisk rörelse bevisligen innebär en starkare folkhälsa och elever som får bättre studieresultat är uppenbarligen ovidkommande för idrottsminister Gabriel Wikström och hans kavalleri. Det är ett kraftfullt svek mot våra barn. Som om det inte spelar någon roll hur de mår psykiskt eller fysiskt, bara de lär sig räkna på x eller y. Hur många bevis behöver man stapla på varandra innan motsatsen och tvivlen i slutändan blir ”alternative facts”?

KRONQVIST: Fridolin tvingar lärarna till mer pappersarbete. I tider av stor lärarbrist är det ett huvudlöst slöseri att låta utbildade pedagoger drunkna i pappersarbete.

KRONQVIST: Fridolin tvingar lärarna till mer pappersarbete

"Quoi? " När jag gick på franskt gymnasium fick jag snabbt och bryskt lära mig att lärarna var komplett ointresserade av mina frånvarointyg och ledighetsansökningar. Lärarna var där för att sköta undervisningen. Resten fick administratörerna på "Vie Scolaire" hand om. Clark. Malin Lernfelt: Ordningsregler skapar ordning - Kristianstadsbladet.

Häromdagen rapporterade Expressen (13/1) om en rektor som hyllats sedan han infört ”nya hårda regler” som gjort ”succé” och lett till en bättre undervisningssituation.

Malin Lernfelt: Ordningsregler skapar ordning - Kristianstadsbladet

Regler som rektorn i fråga dessutom rekommenderar andra skolor att pröva eftersom resultatet blivit så fantastiskt framgångsrikt. Skolans nya regler hyllas av föräldrar. Madesjöskolan i Nybro har länge haft problem med Snapchat, mobiltelefoner under lektionerna och "toalettbesök" – att eleverna lämnar lektionerna för att träffa varandra.

Men nu hyllas skolans nya hårda regler av föräldrarna, skriver 24Nybro. Fusket som får godkänt av elever och lärare. När landets gymnasieelever i våras skulle skriva ett nationellt prov i matematik visste många redan svaren på frågorna. En elev på en Stockholmsskola lyckades ta en bild av provets facit i lärarrummet – sedan spreds det runt om i landet. På en annan skola i Stockholm berättade elever som fått använda sina datorer under provet att de kunnat titta i facit samtidigt som de skrev. Även på andra skolor i Stockholm och Malmö avslöjade elever att de haft tillgång till provsvaren. Några av dem berättade att priset för facit till att börja med var 500 kronor innan det sedan spreds på nätet. Efter att fusket avslöjats meddelade Skolverket att om rektorn bedömer att det förekommit fusk kan provet göras om.

Lars Fonseca har arbetat femton år som gymnasielärare i Kalmar med fokus på ämnen som rör samhällskunskap och beteendevetenskap. Påverkar det digitala skrivandet vårt sätt att tänka och lära? – re:flex. Håkan Fleischer Håkan Fleischer, verksam som lärare och forskare vid Linnéuniversitet, ger oss här intressanta aspekter på vad som händer vi skriver digitalt och för hand. Det är näst intill omöjligt att tala om skola utan att ta avstamp i skriftspråk. Det tycks nämligen vara precis där det börjar. I området kring Eufrat och Tigris för drygt 7 000 år sedan utvecklades kilskriften och man upptäckte relativt snart att det var, trots dess begränsningar, ett utmärkt sätt att hålla kollektiva minnen vid liv i ett samhällsbygge som krävde alltmer administration. Stöket ska stoppas med ledarutbildning för lärare. Åsa FahlénDet svenska Pisa-resultatet har vänt, men samtidigt påpekar OECD att svensk skola brister i likvärdighet.

Patricia Franzén: Varför måste barn ta plats? - Tranås Tidning. Det dyker upp en länk i mitt Facebook-flöde. Den handlar om introverta barn. Eller nej. Den handlar om att låta introverta barn vara introverta. Den handlar om att inte sätta en felstämpel i pannan på dem. Om att inte tvinga dem att ta plats. Lärare: Skolans kursplaner fungerar inte. Låt också konferensen ge bättre svar på frågan om hur näringslivet blir en alldeles nödvändig del av svensk krisberedskap och totalförsvar. Folk och Försvars konferens i Sälen närmar sig. Viktiga frågor om svensk krisberedskap, nationell säkerhet, försvar och säkerhetspolitik kommer att diskuteras. Hotbilden har ändrats. De globala frågorna och utvecklingen i närområdet kommer allt närmare och måste hanteras. »Skolan har blivit ett terapeutiskt rum«

På Finngatan i Lund ligger Villa Blix, för dagen försjunken i fuktig vår­dimma. Namnet, som låter som saxat ur ett Tintin-album, kommer sig av att huset beboddes av familjen Blix, med den numera världsberömde ämbets­mannen och vapeninspektören Hans Blix. Student evaluations of teaching are not only unreliable, they are significantly biased against female instructors. A series of studies across countries and disciplines in higher education confirm that student evaluations of teaching (SET) are significantly correlated with instructor gender, with students regularly rating female instructors lower than male peers. Sex myter om skolan som Pisa krossar - Sydsvenskan. Forskning är inte alla gånger forskning - Per Kornhall. DATORN i UTBILDNINGEN. Daniel Sandin gymnasielärare och författare. Skolpolitiken behövs för skolan – inte för investerarna - Per Kornhall.

Ibland blir jag så förvånad över svensk politik på skolans område. Svårt att tolka och bedöma förmågorna. Det är nu fem år sedan Lgr 11 och det senaste betygssystemet infördes, där bedömning av elevernas förmågor betonas. En kaotisk Nobelvecka är slut. Vi kan lära av Pisa utan att tävla - DN.Åsikt. Publicerad: 2 november, 2015. Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola) "Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet. Forskaren: Läxor är bra. Jag fick säga till 22 gånger – på en lektion. "Ett studentflak fyllt av okunskap" ”Mobil i skolan gynnar inte tänkandet”

Läraren är ingen trollkarl. Skolan bör vara en fristad från sociala medier-världen. Rädsla att göra fel bör inte få ta över. Eleverna ska inte ha mobiler på lektionerna. ”Eleverna behöver fler läxor” - Opinion. Per Kornhall: Hur kan skolor bli bättre på att bli bättre? ”Gymnasiets elever måste kunna misslyckas” "Förväntningar är inte ett trollspö" - Per Kornhall. Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor.