background preloader

Friskolor, vinst i välfärd mm

Facebook Twitter

Låt staten ta över alla vinstdrivande skolor. Jag är högstadie- och gymnasielärare och jobbade fram till nyligen på en liten, vinstdriven, friskola.

Låt staten ta över alla vinstdrivande skolor

Det var en välmående skola där både jag och eleverna trivdes. Trots detta är min övertygelse att det största problemet inom svensk skola är existensen av just vinstdrivna friskolor. Friskoleförespråkare brukar hävda att skolornas vinster beror på att de är mer effektivt styrda och därför snarare bör ses som förebilder än problem. Jag menar att friskolereformen lett till att den kommunala skolan tar hand om eleverna med störst behov av stöttning, medan friskolorna kan bedriva billig undervisning med en lättare elevgrupp. Varje elev har med sig en lika stor pengapåse, oavsett elevens förutsättningar och behov. Fria skolvalet en motor i segregationen. Bo Malmberg och kollegorna Eva Andersson och John Östh skapade ”nya” skolor efter hur det skulle ha sett ut om alla elever valde en hypotetisk närmaste skola.

Fria skolvalet en motor i segregationen

Sedan jämfördes resultaten för grundskolans avgångselever på de hypotetiska skolorna med resultaten från de faktiska skolorna. Det visade sig att det inte hade skett någon försämring av skolresultaten i de hypotetiska grannskapsskolorna efter år 2000 trots att skillnaderna hade ökat kraftigt mellan de faktiska skolorna. ­– Det är inte boendesegregation som driver på processen med ökade skillnader. Företagen på skolmarknaden företräder särintressen.

Engelska skolan i Borås.

Företagen på skolmarknaden företräder särintressen

Svar till Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund (BT 21/11) och Annette Brodin Rampe, Internationella engelska skolan (BT 22/11). Det finns ett värde i att behålla möjligheten att välja skola. Samtidigt är det minst lika viktigt att alla skolor är bra och att de är mötesplatser för barn med olika uppväxtvillkor. Detta skapar en målkonflikt. Kasta ut den trojanska hästen från skolan. Efter två decennier med New Public Management kan vi konstatera att skolan tappat stort i kvalitet och tilliten sjunker i takt med marknadsstyrningen.

Kasta ut den trojanska hästen från skolan

Det är dags för ett nytt politiskt landskap att reparera systemfelet, skriver läraren och författaren Johan Haeffner. Spelar det någon roll hur välfärdsföretagen bedrivs? Ny. Att träna sig i att ha fel - Robin Smith. I höstas visade Kunskapskanalen ett avsnitt ur Vetenskapsstudion med titeln “Alternativa fakta”.

Att träna sig i att ha fel - Robin Smith

”Ta kontroll över företagen på SFI-marknaden!” Avslöjandet i TV4:as Kalla Fakta om hur skolföretaget Astar lurat Stockholms stad och gravt misskött sin SFI-utbildning är både upprörande och belysande.

”Ta kontroll över företagen på SFI-marknaden!”

Astar har systematiskt haft helt obehöriga lärare, undermåliga läromedel och en allmänt kaotisk situation har blivit följden för eleverna. Skolinspektion leder åt fel håll och tar tid, kraft och resurser... - Södertörns högskola. I en ny rapport från förvaltningsakademin på Södertörns högskola konstateras att skolinspektionens tillsyn kan styra skolor i fel riktning - mot läroplanen, att den vilar på en vetenskaplig grund som består av motstridiga forskningsresultat och tar mycket tid och kraft från verksamheten i skolan utan att förbättra densamma.

Skolinspektion leder åt fel håll och tar tid, kraft och resurser... - Södertörns högskola

Sedan 2015 driver Anders Ivarsson Westerberg och Jenny Svensson vid Förvaltningsakademin på Södertörns högskola forskningsprojekt om granskning av skolor. When Public Outperforms Private in Services. Lisa ger hundratusen äpplen till läraren – vad får hon då för betyg? - Fokus. I november 2013 uppmärksammade Svenska Dagbladet en incident vid Mikael Elias Gymnasium i en mellansvensk stad.

Lisa ger hundratusen äpplen till läraren – vad får hon då för betyg? - Fokus

Flera elever och föräldrar ansåg att en lärare satte för låga betyg. De vände sig till rektorn och meddelade att om inte betygen höjdes skulle de byta skola. »Sex elever, det är sexhundratusen, det måste du förstå«, sa rektorn till läraren och ställde sig därmed på elevernas och intäkternas – men inte nödvändigtvis matematikens – sida. "Delar av borgerligheten missförstår marknadsekonomi" Stop wating money on school vouchers. Students who accept vouchers to attend private schools lose ground academically and perform worse on standardized tests than students who remain in public schools.

Stop wating money on school vouchers

That’s the takeaway from studies involving state vouchers in Louisiana, Ohio, and Indiana, as well as the only federally funded vouchers in Washington, DC. In April, the Institute of Education Sciences, the independent, non-partisan research wing of the Department of Education, published the performance measures of students who used Opportunity Scholarship Program vouchers in Washington, DC to attend private schools. On the whole, students posted a 7 percentile-point decline in mathematics and a 5 percentile-point decline in reading compared to students who applied for the vouchers but attended public schools instead. Studies of state-supported voucher programs show similar negative impacts on learning. In Louisiana, voucher students fell from 50th to 34th percentile in math scores. 2017 Market, State and Morality. The bulk of the literature on the New Public Management (NPM) has been blind to the moral dimension of the market-oriented reforms of the public sector.

2017 Market, State and Morality

Malin Ideland: Skolkommissionen ser inte elefanten i rummet. Publicerad av: Anders Jönsson fredag, april 21, 2017 · 4 Kommentarer Gustav Fridolin talar om ett systemskifte. Det borgerliga pratet om klassresor ekar tomt. När Skolverkets generaldirektör, tillika Skolkommissionens ordförande, Anna Ekström nyligen lyfte det fria skolvalets segregerande effekter kom reaktionerna som ett brev på posten.

Borgerliga röster slår, i vanlig ordning, ifrån sig kritiken. Enligt dessa är det fria skolvalet snarare en förutsättning för klassresor. Såväl Friskolornas riksförbund som Svenskt Näringsliv har reagerat mot Skolverkets inlägg i debatten. Det finns förstås goda argument för skolvalet. Spelar det någon roll hur välfärdsföretagen bedrivs? Ingen kollar religiösa skolor. Om bristen på kontroll.

Varken Skolverket eller någon annan myndighet kan hindra att en skola startas så länge ledningen hävdar att den ska arbeta utifrån skolans värdegrund och följa läroplanen.