background preloader

Kloka människor

Facebook Twitter

In the age of robots, our schools are teaching children to be redundant. In the future, if you want a job, you must be as unlike a machine as possible: creative, critical and socially skilled.

In the age of robots, our schools are teaching children to be redundant

So why are children being taught to behave like machines? Children learn best when teaching aligns with their natural exuberance, energy and curiosity. Odaltande återkoppling. Barnen kommer hem från fredagsträning respektive häng och kräver att få titta på Idol.

Odaltande återkoppling

Måhända inte mitt favoritprogram, men man får passa på när familjen samlas i TV-soffan. Man kan säga mycket om formatet för Idol, men den återkoppling som ges är ofta i högsta grad rak, direkt och ofta nog framåtsyftande. Odaltande återkoppling är snäll på riktigt – i längden. För nog tycker vi ganska synd om alla de som ställer upp i Idol fast de faktiskt inte kan sjunga, men där välmenande föräldrar och ”vänner” har lurat i att de faktiskt har kvaliteter som de uppenbart saknar. De har helt säkert andra kvaliteter, men att dalta med dem när det gäller musik var inte särskilt snällt när de sedan får löpa gatlopp på bästa sändningstid. The Learning Pit with James Nottingham. In Africa, the Art of Listening. Konkret lektionsstruktur sparar tid och inkluderar. När jag nu stuckit ut hakan och menat att vi har mycket tid och lite hinder för utveckling är det kanske på sin plats att var lite mer konkret också och inte bara gnälla över långsam utveckling!

Konkret lektionsstruktur sparar tid och inkluderar

Det som har räddat mig tidsmässigt är att ha en tydlig struktur för innehållet i en lektion (engelska). Det gör att jag vet precis vad lektionen ska innehålla i stort när jag ska tänka igenom lektionen. Ska tilläggas att vi på vår skola har lektioner som är 3 timmar långa men har man kortare pass är det bara att dela upp strukturen i två delar. Så här ser min grovstruktur ut och den är likadan varje vecka: Ritualer: veckans ord och idiom, nyheter eller annan hörförståelse, kommunikationslek (rollspel eller historieberättande utifrån bilder eller återberätta tecknad film – Mordillo på Youtube är kul!).

Eftersom strukturen ser ut så här är eleverna inkörda på den och det går inte åt någon spilltid för övergångar mellan aktiviteter. 6 ways to teach growth mindset from day one of school. Svenska Dagbladet. Förra sommaren missade Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter, sitt eget scoop.

Svenska Dagbladet

Örstadius gjorde ett gott journalistiskt arbete med att avanonymisera några skolors Pisa-prov, men hellre än att skriva om sina uppseendeväckande resultat, som bland annat visade att högpresterande friskolan Engelska skolan i Bromma skrev sämre på Pisa i matematik än kommunala lågpresterande Petrus Magni skola i Vadstena, så utvecklade han långsökta teorier om varför detta avslöjade Pisa som missvisande. Engelska skolan har med sina cirka 27 skolenheter i Sverige blivit ett flaggskepp bland dem som förespråkar vinstuttag i skattefinansierad skolverksamhet. Trots relativt låg lärartäthet och låg andel behöriga lärare har de långa köer till sina skolor.

Sir Ken Robinson: Creativity Is In Everything, Especially Teaching. From Creative Schools by Ken Robinson and Lou Aronica, published April 21, 2015, by Viking, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.

Sir Ken Robinson: Creativity Is In Everything, Especially Teaching

Copyright by Ken Robinson, 2015. Creative Teaching Let me say a few words about creativity. I’ve written a lot about this theme in other publications. 6 ideas from creative thinkers to shake up your work routine. Every seven years, designer Stefan Sagmeister (TED Talk: The power of time off) closes his New York design studio for a year-long sabbatical.

6 ideas from creative thinkers to shake up your work routine

During each sabbatical, he pursues “little experiments, things that are always difficult to accomplish during the regular working year.” The effect on Sagmeister’s studio has been profound. “Basically everything we’ve done in the seven years following the first sabbatical came out of the thinking of that one single year,” he says. How ‘Deprogramming’ Kids From How to ‘Do School’ Could Improve Learning. iStock One day, Adam Holman decided he was fed up with trying to cram knowledge into the brains of the high school students he taught.

How ‘Deprogramming’ Kids From How to ‘Do School’ Could Improve Learning

They weren’t grasping the physics he was teaching at the level he knew they were capable of, so he decided to change up his teaching style. It wasn’t that his students didn’t care about achieving — he taught at high performing, affluent schools where students knew they needed high grades to get into good colleges. Så hjälper du dina barn att lyckas i skolan. Social by default - för att bli bäst på sociala medier och digitala varumärken - #socialbydefault. James Nottingham presentations.

Cecilia Johansson skapar innehåll för blogg och webbplatser i undervisningen. Mitt Flippade Klassrum. Vi talar så mycket om IKT i klassrummet att vi missar poängen.

Mitt Flippade Klassrum

Det handlar inte om IKT i klassrummet, det handlar om IKT runt omkring oss. Hur verkligheten ser ut. Hur vardagen ser ut för oss och för våra elever. Min femåriga dotter vaknade redan kl 6 i morse, det första hon gjorde var att ta storasysters platta, logga in, knappa in Youtube och kolla på ett avsnitt av Vem tröstar knyttet. ”Det är lugnt mamma, jag fixar det själv!” Våra elever fixar det själva. Rätt material. Men vilket språk talar vi lärare? Skolan handlar inte om IKT. Svaret var väntat och givetvis inte det jag hade önskat. ”Det tar tid, kanske tidigast 2016 att man kan ha en provomgång med digitala prov för de skolor som önskar”… Det handlar inte om att vi måste förändra skolan inom en fem-års period. Jag tänker att kanske är det dags för Skolverket att ligga steget före, istället för att göra ett försök att komma i kapp.

Vad är vi rädda för? För teknologi handlar inte om robotar i framtiden.

Edgar Dale

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling

På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan? Timperley inleder med att lärares professionella utveckling ofta framhålls som ett universalmedel för att förbättra skolan. . - Det finns tusentals studier och artiklar kring lärares kompetensutveckling – men effekten av kompetensutvecklingen i de flesta fall slutar just hos läraren, säger Timperley och fortsätter.

Dags att sparka föräldrarna ur skolan? Samma dag som vår skolavslutning var jag inbjuden att prata under rubriken "Föräldrar - stjälp eller hjälp" på ett lunchmöte hos Rotary i Söderköping.

Dags att sparka föräldrarna ur skolan?

Jag blev glad både över ämne och forum. Rotary är en organisation som på ett genialiskt sätt kombinerar egennytta med allmännytta – ett professionellt nätverk till gagn för den egna karriären i kombination med ett målmedvetet och effektivt arbete för en bättre värld. ... Tänk om vi kunde använda det receptet för föräldraengagemang i skolan?

Något okomplicerat ämne är inte relationen föräldrar - skola. Tim Rylands' Blog - to baldly go....... Using ICT to inspire. Gadwin Printkey is an easy to use utility that allows you to capture any portion of the screen, save it to a file, copy it to your clipboard, or both. See this helpsheet on setting up Gadwin. (Scroll down their page to find the Gadwin PrintScreen free download option). Try out Duck Capture (also free) for your Mac.