background preloader

Pressfrihet

Facebook Twitter

Hemliga källor - viktigt för demokratin. Massmediegrundlagarna skyddar dig och din yttrandefrihet.

Hemliga källor - viktigt för demokratin

Du har enligt meddelarfriheten rätt att anonymt vända dig till pressen med information som är både känslig och kontroversiell. Öka elevernas kunskaper om YGL och meddelarfriheten med två övningar som tillsammans tar en lektion att göra. Passar för: år 7–9, gymnasiet, demokrati, mediekunskap, so, 1 lektion. Journalistförbundet. En film om yttrandefrihet - Play - NE. Bellingcat - the home of online investigations.

Ny studie: Män riktar oftare näthat mot journalister. Studien, gjord på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige, syftar att belysa gemensamma drag hos de personer som aktivt uttrycker hat mot journalister i digitala miljöer. – Den här utforskande studien presenterar flera intressanta hypoteser som ger oss viktiga pusselbitar i vår kunskap om de som uttrycker hat mot journalister i digitala miljöer.

Ny studie: Män riktar oftare näthat mot journalister

Vi ser studien som ytterligare ett steg i vårt arbete att förebygga näthat, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige, i ett pressmeddelande. Diskussionsforumet Flashback har fungerat som studieunderlag. 7.372 användare uppfyllde urvalsvillkoren – att minst två gånger ha nämnt journalister vid namn eller som grupp i forumet, och att ha publicerat minst 1.000 inlägg på Flashback.

How Swedish journalists are exposed to hate and threats. Motståndsmannen Torgny Segerstedt. Andra världskriget hade rasat i drygt ett år när Torgny Segerstedt den 9 oktober 1940 blev uppkallad till Gustaf V på Stockholms slott.

Motståndsmannen Torgny Segerstedt

Kungens avsikt var att tillrättavisa redaktören för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) och förmå honom att mildra den vassa kritiken av nazismen och av den svenska samlings­regeringens politik gentemot Tyskland. Why we need brave journalists. Trump and trickle-down press persecution. Illustration by Chelsea Beck It’s become clear in recent months that Donald Trump’s growling at the national press has, in many ways, backfired.

Trump and trickle-down press persecution

The New York Times and The Washington Post are producing exceptional and indignant stories about the new administration. Subscriptions have surged. Cable news ratings are hitting record highs. And nonprofit outlets like Mother Jones and ProPublica have seen a major increase in donations. Times Editor Dean Baquet put it this way in late February: “There was a long time when the press wondered about its place in society. . . . Trump and trickle-down press persecution. Trump and trickle-down press persecution. Myndigheter missar offentlighetsprincipen. Publicerad: 01 januari 2018 Offentlighetsprincipen går ut på att handlingar som kommer till en myndighet ska kunna läsas av vem som helst.

Myndigheter missar offentlighetsprincipen

Pressfriheten minskar i världen. I allt fler länder råder ett "klimat präglat av rädsla" bland journalister, anser Reportrar utan gränser (RSF) som nu publicerar sitt årliga index.

Pressfriheten minskar i världen

Sverige halkar ett snäpp, från andra till tredje plats, på grund av ökande trakasserier på nätet. Norge är bäst, precis som året före. Previous Laureates. Pressfrihet - avancerad övning. Publicerad: 26 april 2018 Tema: Demokrati, Mediekunskap Med anledning av att Reportrar utan gränser i samband med Pressfrihetens dag den 3 maj presenterar sin rapport och interaktiva karta Pressfrihetsindex 2019, har vi en lektionsövning som riktar sig främst till gymnasiets högskoleförberedande program.

Pressfrihet - avancerad övning

I denna övning om pressfrihet ska eleverna själva söka och tolka information om olika journalister och de demokratiska funktionerna i de länder där de verkat. I en förlängning ska de också analysera och diskutera den undersökning från Reportrar utan gränser som ligger till grund för övningen. Informationen är till stor del på engelska och kommer från bland annat Unesco och Reportrar utan gränser. Pressfrihet - enklare övning. Ryska medier i attack mot Greta Thunberg.

Press Freedom and Media Integrity in Morocco [15 minutes] 1.

Press Freedom and Media Integrity in Morocco [15 minutes]

What is the media? Take 30 seconds to define the term to a partner. 2. 5 Lesson Plans to Celebrate World Press Freedom Day. May 3 is World Press Freedom Day.

5 Lesson Plans to Celebrate World Press Freedom Day

Every day, journalists risk their personal safety to tell the stories that need to be told, but we all have an important role to play: pressing stories only make an impact if the public is listening and engaged. Share the importance of a free press and an engaged public with your students this week with the five multimedia stories below! Each story is accompanied with a lesson plan. Want your class to meet someone working to keep the media free, rigorous, and independent? Email education@pulitzercenter.org to Skype with a Pulitzer Center journalist for World Press Freedom Day or year-round!

1. Pressfrihet och journalisters säkerhet « Svenska Unescorådet. Mellan 2006 och 2017 har 1010 journalister mördats för att de utfört sitt arbete.

Pressfrihet och journalisters säkerhet « Svenska Unescorådet

I nio av tio fall går gärningspersonen fri. Att främja mänskliga rättigheter, inklusive press- och yttrandefrihet, är en av Unescos viktigaste uppgifter. Amerikanska PEN stämmer Donald Trump för att försöka tysta journalister. Amerikanska PEN samlar tusentals författare och journalister och arbetar för det fria ordet och mänskliga rättigheter. Organisationen har under en längre tid kritiserat Donald Trump för hans användande av hat i sina tal och inlägg på sociala medier och för att begränsa det fria ordet. Donald Trump har vid upprepade tillfällen kallat medierna för ”folkets fiender” och de nyheter som publiceras, när de inte faller honom i smaken, för ”fake news”, bluffnyheter.

På tisdagen gick amerikanska PEN till domstol för att stämma presidenten, skriver den amerikanska icke kommersiella kanalen PBS. Enligt PEN bryter presidenten mot konstitutionens första tillägg samt den ed han avgav när han svors in till ämbetet och då svor att upprättahålla konstitutionen. Map.png (PNG Image, 1266 × 712 pixels) - Scaled (80%) Fler fängslade journalister i världen. 11 december, 2012. SLI.SE - Medialized : Behind bars.