background preloader

Ideologier

Facebook Twitter

Trendiga skalan gör politik av det privata. Gillar du det vi gör?

Trendiga skalan gör politik av det privata

Swisha en peng till: 123 148 087 0 Gal/Tan-skalan har på senaste tiden använts flitigt av både statsvetare och politiska kommentatorer, men hur fungerar den egentligen? Gal/Tan står för Grön alternativ libertär (i meningen frihetlig)/Traditionell auktoritär nationalistisk. Löst sett brukar man säga att Gal närmast stämmer in på Feministiskt initiativ i Sverige, medan Sverigedemokraterna ligger längst bort på Tan-delen av skalan. Det finns inget facit för hur partier till höger eller vänster förhåller sig till värderingarna i Gal/Tan, vilket leder till att Socialdemokraterna och Moderaterna återfinns i ungefär samma del av skalan – någonting som enligt många är en del av partiernas krympande väljarstöd.

Skalan utformades från början utefter partier i EU-parlamentet, men används allt mer av både statsvetare och politiska kommentatorer som ett verktyg för att analysera det förändrande svenska politiska landskapet. Perspektiv - bakgrunden till händelserna i Sovjet, Kina och Kambodja. (Text ur Faktaskriften: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer) Martin Alm, fil dr i historia vid Lunds universitet, ger perspektiv på de brott som begicks mot mänskligheten under de kommunistiska regimerna i Sovjet, Kina och Kambodja.Texterna är ur faktaskriften Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, en genomgång av de grövsta brotten som begicks i Sovjetunionen, Kina och Kambodja under åren 1917-1989.

Perspektiv - bakgrunden till händelserna i Sovjet, Kina och Kambodja

Kommunismen gör anspråk på att ställa sig på de förtryck­tas sida mot alla slags orättvisor. Trots det har kommunistiska regimer gjort sig skyldiga till terror och svåra förbrytelser. Hur är detta möj­ligt? Och vad är bakgrunden till händelserna i Sovjet, Kina och Kambodja? Den kommunistiska ideologin har rötter i 1700-talets upplysningstänkande och i franska revolutionens paroller om frihet, jämlikhet och broderskap. Det spelar ofta stor roll vilken av de olika skolbildningarna som en forskare tillhör: totalitarismteorin, revisionismen eller postrevi­sionismen.

Oskar Hanska - Först hämtade dom (Officiell video) Svenska motståndsrörelsen. SMR deltar i Folkets Marsch på Nationaldagen 2007.

Svenska motståndsrörelsen

Polis har till uppgift att förhindra sammandrabbningar mellan antifascister och aktivisterna. Svenska motståndsrörelsen (SMR) är en svensk militant nazistisk organisation som genom revolution[1] vill "skapa en nordisk nationalsocialistisk republik bestående av de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och eventuellt även de baltiska länderna. "[2][3] Svenska motståndsrörelsen är en del av Nordiska motståndsrörelsen där även Finska motståndsrörelsen (Suomen Vastarintaliike[4]), Norska motståndsrörelsen (Den norske motstandsbevegelsen[5]) och Danska motståndsrörelsen (Den Danske Modstandsbevægelse[6]) ingår.[3] Flera av organisationens medlemmar är dömda för grova våldsbrott och Säkerhetspolisen menar att SMR är den nazistgrupp som utgör det största hotet mot Sveriges inre säkerhet.[8] Organisationen bedöms vara en central aktör i det som säkerhetspolisen benämner vit makt-miljön.[9] Historik[redigera | redigera wikitext]

Islamiska staten. Islamiska staten (i Irak och Syrien/Levanten), förkortat IS, Isis eller Isil (arabiska: الدولة الإسلامية ad-Dawla al-Islamiyya (fi al-Iraq wa al-Sham) (Daesh)),[3] är en väpnad salafijihadistisk terrororganisation främst aktiv i Irak och Syrien.

Islamiska staten

De betraktar sig som den legitima regeringen i en islamisk stat. I juni 2014 utropade gruppen ett världsvitt kalifat med religionpolitisk auktoritet över alla muslimer. Sedan dess refererar gruppen till sig själva enbart som ad-Dawla al-Islamiyya (Islamiska staten). Den beräknades av CIA hösten 2014 ha 31 000 stridande i Irak och Syrien.[4] IS är känd för sin extrema tolkning av sharialagar vad gäller dem som inte delar deras tro och för sina militära attacker på civila, avrättningar av män och bortrövanden av kvinnor. IS snabba tillväxt anses vara en följd av dess ledare, Abu Bakr al-Baghdadi, av privat finansiering från Saudi-Arabien, samt av samgående med andra sunnitiska grupper under syriska inbördeskriget. Autonoma rörelsen i Sverige. Autonom vänster, utomparlamentarisk vänster, av Säkerhetspolisen kallad den autonoma miljön,[1] är samlingsnamn på olika politiska grupper som har socialistisk eller anarkistisk ideologi.

Autonoma rörelsen i Sverige

Grupper i den autonoma vänstern organiserar sig icke-hierarkiskt och utan parlamentarisk representation. Det finns två läger inom miljön, där det ena förespråkar traditionell politisk verksamhet medan det andra förespråkar och använder våld, oftast mot egendom men inom vissa grupperingar förekommer även våld mot människor.[2] Ideologi[redigera | redigera wikitext] Begreppet "den autonoma rörelsen" är en vidareutveckling från autonomismen som uppstod i Italien på 1970-talet. Antifascistisk aktion i Sverige. Historik[redigera | redigera wikitext] Ideologi[redigera | redigera wikitext] AFA-nätverket är en revolutionär, socialistisk rörelse som verkar för ett stats- och klasslöst samhälle.

Antifascistisk aktion i Sverige

Detta nås genom att avskaffa parlamentarismen till förmån för ett plant folkstyre av frihetligt socialistisk modell. AFA-gruppernas minsta gemensamma nämnare är viljan att bekämpa sexism, kapitalism, rasism och homofobi.[1] AFA betecknar sig som militant, vilket definieras som beredskap att försvara sig och sina ideal genom att föra en kompromisslös kamp där man själv avgör vad som är rätt och fel.[3] Organisation och verksamhet[redigera | redigera wikitext] AFA menar att man inte har någon central styrelse eller ledning utan är en platt nätverksbaserad organisation. AFA sysslar med allt från opinionsbildning i form av affischering och demonstrationer till direkta aktioner som kan omfatta även skadegörelse och misshandel ("fysisk konfrontation"). AFA:s aktioner[redigera | redigera wikitext]