background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

Synonymer sa hon. Begrepp är en del av The Big Five.

Synonymer sa hon

Digitala verktyg. Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser.

Digitala verktyg

Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Huvudräkning – Tobias klassrum. Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande. I vår undervisning ställs vi ständigt inför utmaningen att lära ut nya ord på ett effektivt och engagerande sätt.

Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande

Att introducera ord genom att läsa upp ordet, skriva upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder, blir lätt tjatigt när det är många ord att ta sig igenom. Att visa bilder till underlättar, men finns det inget bättre sätt som gör eleverna mer delaktiga? Jo, med hjälp av en kooperativ fyrfältare! Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord.

Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Stava rätt? - Mia Kempe. En fråga som ofta återkommer bland lågstadielärare är hur mycket vi ska träna eleverna i att stava rätt.

Stava rätt? - Mia Kempe

Ett fantastiskt föräldramöte som kanske kan inspirera:) Igår höll jag i terminens föräldramöte och det var tredje i ordningen med denna klass då de är femmor nu.

Ett fantastiskt föräldramöte som kanske kan inspirera:)

Förra hösten fokuserade jag på att föräldrarna skulle få förtroende för mig och få en inblick i min syn på lärandet. Det resulterade i ett kort bildspel på mig som visade min busiga, tokiga och roliga sida för att senare under föräldramötet ta den mer seriösa rollen där jag förklarade min praktiska teori med viss förankring i forskningen.

Elevledda utvecklingssamtal – varför? – ThereseLinnér. Elevledda utvecklingssamtal – varför då?

Elevledda utvecklingssamtal – varför? – ThereseLinnér

Emoji Exit Ticket ~ Kilskrift. Många gånger är det enkla bra.

Emoji Exit Ticket ~ Kilskrift

Ibland kan en enkel idé utvecklas. Inte för att det är nödvändigt, utan för att det blir lite roligare helt enkelt. När vi jobbar med formativ bedömning och bedömning för lärande är det bra att ha enkla metoder att använda sig av för att få koll på lektionen gick. Exit tickets är just en sån metod. Ett "fruktfat" av tips och idéer från skolans värld grundat i Pedagogiska Planeringar! Efter att ha läst Dylan Wiliams bok nu det sista så blev jag sugen på att bläddra tillbaka i min gamla litteratur och märker att det finns många tankar som hänger ihop med de tankar som jag reflekterade kring när jag läst Att följa lärande. Säkert självklarheter för många men för mig är det viktigt att få sätta egna ord på mina tankar. Samla det jag läst, sett och hört och sammanfatta mina tankar.

Bloggar för Pedagog Stockholm. IT & Etik. Bädda in e-bok på din WordPressblogg. Vill du på ett enkelt sätt publicera dina elevers e-böcker?

Bädda in e-bok på din WordPressblogg

Video Player Om man nu inte har ett eget Bibblis, hur kan jag då göra för att publicera mina elevers e-böcker på t ex en blogg? 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning.

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift

Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Svenska. Jlsu. Blog Archive » – Äntligen! Men Sverige behöver en kraftfull nationell satsnin... - Äntligen! Men Sverige behöver en kraftfull nationell satsning för att ta vara på digitaliseringens fulla möjligheter inom skolan Inlagd den 9 juli 2015 kl 17:55 i Övrigt “Nya nationella utvecklingsprogram” - Regeringen ger idag Skolverket uppdrag kring it som pedagogiskt verktyg: S skolfrågor - Big 5.

Religion, vi når målet genom förmågorna  Då har vi börjat att jobba mot religionsmålen i temat Vårt samhälle. Dessa är målen vi jobbar mot. En skolblogg från moobis.se. Helenas bästa läxrecept del 2: Engelska. Omvärldsbloggen. Stödstrukturer, en väg att nå målet. Stanna upp och fundera över nästa steg i lärandet och undervisningen, och att faktiskt vara helt överens om det steget.

Utvecklingssamtal med fokus på förmågorna. - om skola, lärande och undervisning. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Inspiratörer. Skolan och elevernas väg till digital kreativitet. So. Levla i läsning. 30 Jan. Mickekring.se. Kristina Alexanderson. Vem är då denna specialpedagog som brinner för det inkluderande klassrummet? Välkommen till min blogg! Jag heter Helena Wallberg och är gymnasielärare i engelska, franska och pedagogiskt ledarskap sedan drygt 20 år. Under flera år har jag undervisat samtidigt som jag också har haft en funktion som specialpedagog på Täby Enskilda Gymnasium. I år (2014/2015) ska jag för första gången på över 20 inte undervisa utan ägna mig helt åt elevhälsans förebyggande och utvecklande arbete på TEG.

En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor. Flippat FöräldraMÖTE - Välkommen till verkligheten. Book Creator nu med funktion för att e-posta med bild, text, video och ljud. Jag har sökt med ljus och lykta efter en funktion där man kan e-posta hem dokumentationen från appen Book Creator till vårdnadshavare som inte har tillgång till appen via ett digitalt redskap; nu har den kommit!

Fakebook - let's have fun with biographies. This is a very interesting tool to study biographies in a different way. With Fakebook you can invent a profile of any historical or fictional character. Your result will be a Facebook-like page! You can add images, links, videos, "friends", comments and "likes"! I think it could be very useful to study history or literature. Below you can see some Fakebook pages: Anne-Marie Körling. Josef Sahlin. iPad-appar i skolans värld.