background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Läsblogg 8B: Onsdag kväll strax före sju - s. 30-60. Frågor till fredag v. 6. Disneys stereotyper påverkar barn negativt by Rebecca Jensen on Prezi. Sagor. Filmhandledning frost. Synliggöra vad läsförståelse är så eleverna når ett kunnande. Undervisningen kritiseras ofta för att vi ofta inte synliggör för eleverna vad som menas med ett kunskapskrav.

Synliggöra vad läsförståelse är så eleverna når ett kunnande

Istället tenderar lärare att allt för ofta fokusera på målet eller kunskapskravet för bedömningen, men risken med det är att eleverna missar att få träna på vad de egentligen behöver kunna och hur de konkret gör det. Jag tänkte här utgå från ett kunskapskrav för att synliggöra hur jag tänker kring att just synliggöra för eleverna. Jag tänker inte att det är kunskapskravet som är att synliggöra. Jag vet att många tänker så att man skriver upp vad det är som fokus på lektionen, men jag ser det mer som att det är för mig som lärare så jag har en undervisnings som svarar mot något som är bedömningsbart.

Stöttning för skrivande av egna sagor med nya perspektiv. Mina senaste inlägg har handlat om sagotema med fokus på att träna läsförståelse med strategier och hur vi kan synliggöra detta.

Stöttning för skrivande av egna sagor med nya perspektiv

Du hittar inläggen här: Synliggöra vad läsförståelse är så att eleverna når ett kunnande och Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier. Jag har nu i detta inlägg tänkt dela mitt upplägg kring skrivandet kopplat till de texter vi läst och upplevt för att göra tolkningar och sätta dem i perspektiv. Följande kunskapskrav utgör planeringen för undervisningen: Eleven kan skriva olika slags texter med /…/ språklig variation, /…/ textbindning samt /…/ fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller /…/ gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med /…/uppbyggnad.Dessutom kan eleven ge /…/ omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett /…/ fungerande sätt. Skriva informellt brev. The Hunger Games. Caesar Flickerman.

The Hunger Games

Fandom powered by Wikia. Suzanne collins interview hunger games. Jr.hg .hungergamesreadingpacket. The Hunger Games: Study Guide Questions, Chapters 1-27 - Novel Novice. Ever since we posted our study questions for the first seven chapters of The Hunger Games, we’ve had eager teachers begging us for more.

The Hunger Games: Study Guide Questions, Chapters 1-27 - Novel Novice

Well, first let me direct your attention to the website Hunger Games Lessons, which has fully-fleshed out lesson plans available for all three books in the series. The site is run by teacher Tracee Orman (who you’ll be hearing more from later this week) and frankly, she’s really the go-to person for using The Hunger Games in the classroom. But our very own teacher-blogger-author-in-residence Tiffany Truitt is using The Hunger Games in her classroom, and has generously agreed to share her study questions for all 27 chapters in the book. She’s also shared her Hunger Games quiz and her Hunger Games “project menu.” Tiffany will be posting even more of her Hunger Games projects on her author blog here, so be sure to check that out, as well! Chapter 1 Describe District 12.What illegal activity does Katniss participate in doing? The Hunger Games: Study Questions & Essay Topics. Study Questions 1.

The Hunger Games: Study Questions & Essay Topics

⭐Innehållsfrågor till boken Hungerspelen. Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem.

⭐Innehållsfrågor till boken Hungerspelen

Katniss Läs mer Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! Svenska 7P1 HT 2014: Divergent. Syfte: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Svenska 7P1 HT 2014: Divergent

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Du ska:Läsa/lyssna till boken och visa att du har förstått innehållet och budskapet, genom att delta i diskussioner och besvara frågor.

Tolka och resonera om bokens budskap utifrån dina erfarenheter och din omvärldskunskap Använda ett varierat och fungerande språk (meningsbyggnad, stavning och skrivregler) Gemensam läsning av Divergent i 9A. Förmågor: läsa (flyt vid egen samt högläsning och läsförståelse), samtala kring texten, göra inferenser mellan boken till filmen och även till dig själv eller andra verk, skriva utifrån texten.

Gemensam läsning av Divergent i 9A

Att göra: Vi kommer läsa Divergent i helklass efter att vi vann boken. Jag har även kollat med bibliotekarien om att få låna den som ljudbok om ni behöver det. Alla frågor till loggen får ni av mig i klassrummet, men jag har gjort en planeringsskiss som ni kan ladda ner här om ni tappar bort den. Arbetsgång för veckorna 2-7 Introduktion genom att diskutera de olika teman som boken gör. Divergent frågor – Ljungenaktuellt. Gör 2 frågor ”På raderna”. 1a)Vem var det som tog självmord?

divergent frågor – Ljungenaktuellt

1b) Vad heter Four i verkligheten. – Ett läsprojekt i årskurs 7. Hungerspelen. Hungerspelen. Läs till och med sidan 15, stycke 2 ”Och dessutom…-…snabbare.”

Hungerspelen

Skriv i din skrivbok Huvudpersonen Vem är huvudpersonen? Frågor till hungerspelen – Ljungenaktuellt. Hungerspelen by Anna Holmberg-Nilsson on Prezi. #flippatklassrum: BOKPROJEKT En man som heter Ove #visomkännerOVE BOKPROJEKT Britt-Marie var här #jagvarhär. Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar - Uppsala universitet. Delprov A: tala Nedan finns en autentisk inspelning från genomförandet av 2013 års nationella prov, delprov A: tala.

Inspelningen är uppdelad i två filmsekvenser. I den första filmsekvensen visas hur läraren instruerar en grupp bestående av fem elever som följer kursplanen i svenska inför förberedelsen av delprov A: tala. NIS.