background preloader

Zasoby edukacyjne w internecie

Facebook Twitter

Nauka pisania literki A - szablon do druku.

Kreatywność

Portale literackie. Otwarte Zasoby. Prezentacja "Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na rozwój kształcenia zawodowego mgr Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ WODN, 05.06.2013 r." Prezentacja "LUCYNA SANDACZ. Turystyka i hotelarstwo to w naszym kraju dziedziny zdecydowanie dobrze rokujące na przyszłość. Wciąż powstają nowe hotele, a nawet całe." Ekonomia i Ekonomika. Zasoby pracy ( zasoby siły roboczej ) : to wszyscy pracujący oraz niepracujący , którzy mogą pracować i deklarują chęć podjęcia pracy , ale w danym okresie nie mają możliwości jej pozyskania.

Ekonomia i Ekonomika

Nie zalicza się do nich dzieci , młodzieży szkolnej i emerytów . N- zasoby siły roboczej L – zatrudnieni U- bezrobotni Pojęcie „bezrobotnego” : a) Według Urzędu Pracy : bezrobotnym jest osoba zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu , pozostająca bez pracy , nieuczęszczająca do szkoły oraz niemająca stałego źródła utrzymania. b) Według Głównego Urzędu Statystycznego za bezrobotnego uznaje się osoby w wieku 15 lat i więcej , które w okresie tygodnia objętego badaniem nie wykonywały pracy zarobkowej przez co najmniej 1 godz. , podjęły działania w ciągu 4 tygodni mające na celu znalezienie pracy oraz wyrażały gotowość do podjęcia pracy w tygodniu badanym i następnych.

Stopa bezrobocia ( b ) to procentowy udział bezrobotnych w wielkości zasobów siły roboczej . A. 1) dochody konsumentów. Zwolnieni z Teorii. Edukator Zawodowy - Etapy opracowania kursu e-learningowego. Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 08, wrzesień 2014 12:04 dr Agnieszka Wierzbicka E-learning to coraz popularniejszy sposób kształcenia.

Edukator Zawodowy - Etapy opracowania kursu e-learningowego

Oto materiał p. dr Agnieszki Wierzbickiej z Uniwersytetu Łódzkiego dla wszystkich, którzy chcieliby przygotować kurs e-learningowy, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Definiując pojęcie e-learningu przyjmuje się zazwyczaj następujące założenia: E-szkolenie (kurs, kurs online, e-kurs, z ang. course) to odpowiednik tradycyjnie prowadzonych zajęć. E-szkolenie to logicznie i celowo zorganizowany zestaw zasobów dydaktycznych (treści, ćwiczeń, quizów, animacji, filmów itd.), powiązany z nim plan aktywności osoby uczącej się oraz określone zadania nauczyciela (w przypadku, gdy proces dydaktyczny odbywa się z jego udziałem).

E-szkolenie: jest realizowane przez określony czasskłada się z modułów, czyli zamkniętych całości tematycznychpolega na szeregu interakcji: kursant ↔ kursant kursant ↔ prowadzący kursant ↔ materiał Cykl produkcji e-szkolenia. Biblioteka Szkolna. Wrześniowe wydarzenia biblioteczne poleca Lustro Biblioteki Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy na jesienne szkolenia.

Biblioteka Szkolna

Rejestracja na stronie Na stronach Biblioteki Narodowej został zamieszczony „Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej”. Szóste, zmienione wydanie słownika ukazało się wyłącznie w wersji elektronicznej jako plik PDF. Kanadyjka Alice Munro została laureatką literackiej Nagrody Nobla 2013. Edukator - portal edukacyjny. Blendspace to bezpłatna usługa, która ułatwia nauczycielom organizowanie i udostępnianianie, w estetyczny sposób, materiałów edukacyjnych.

Edukator - portal edukacyjny

Możemy umieszczać tu filmy, zdjęcia, linki i pliki. Blendspace pomyślnie zintegrował ponad 8 milionów zasobów z katalogu Gooru OER tak, że jego użytkownicy mogą dodawać je do swoich “lekcji” za darmo. Zbieraj zasoby internetowe w jednym miejscu i udostępniaj za pomocą jednego linku. Badaj zrozumienie przez uczniów materiału za pomocą wbudowanych quizów. Monitoruj postępy ucznia i, w czasie rzeczywistym, dostosowuj materiał do potrzeb uczniów. Blendspace jest bezpłatny*: Nieograniczona liczba klasDo 35 uczniów w klasieDo 100 aktywnych lekcji Blendspace jest bezpłatny dla szkół Nieograniczona liczba klasNieograniczona liczba studentówNieograniczona liczba aktywnych lekcjiKonta administracyjne Blendspace premium dla Szkół dodatkowo m.in Współpraca w stylu Dokumentów GoogleKomentarze głosoweFunkcje Premium dla wszystkich uczniów Przycisk - dodaj do Edmodo.

Konferencja_29.05.14.pdf. Open AGH - otwarte zasoby edukacyjne w praktyce. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie szans i barier związanych ze stosowaniem w Polsce Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE).

Open AGH - otwarte zasoby edukacyjne w praktyce

Podstawą są doświadczenia autorów związane z tworzeniem Open AGH - repozytorium OZE Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - i administrowaniem nim. W opracowaniu została przedstawiona diagnoza świadomości w zakresie Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz zaangażowania i gotowości społeczności akademickiej do rozwijania Open AGH. Bazując na zdobytym doświadczeniu i wynikach badania przeprowadzonego wśród pracowników i doktorantów uczelni1, autorzy stwierdzają, że Open AGH i inne podobne serwisy mają duży potencjał rozwojowy, konieczna jest jednak intensywna praca nad upowszechnianiem wiedzy o otwartych licencjach i zasobach edukacyjnych, istotne jest również burzenie negatywnych mitów z nimi związanych oraz usuwanie technicznych i prawnych przeszkód wstrzymujących proces „uwalniania” materiałów edukacyjnych. Kontekst. OZE_przewodnik_v4.pdf.