background preloader

Pain - pijn - depressie - autoimune stoornis - oorzaak gevolg...

Facebook Twitter

Gynecological Management of Neuropathic Pain. Pudendal Neuralgia. Nerve entrapment involving mesh requires lengthy surgery.

Pudendal Neuralgia

While other surgeons may trim the mesh, I firmly believe in removing all the mesh because we cannot determine which part of the mesh is causing pain. Outcomes data from France show that approximately 30%-40% of patients are pain free after surgical decompression, with another 30% reporting improvement in pain and 30% reporting no change in their pain levels (Eur. Urol. 2005;47:403-8). Pijnproblemen in de praktijk. Advertentie Tijdens een tweedaags congres over chronische pijn op 28 en 29 september in EYE Amsterdam, onderdeel van de eerste Week van de Pijn (26 september tot 1 oktober), wordt de documentaire Om gek van te worden gepresenteerd.

Pijnproblemen in de praktijk

In deze film portretteert Pim Giel heel precies zes patiënten met chronische pijn, die hij gedurende anderhalf jaar volgde in hun dagelijks leven. Giel laat overtuigend zien hoe de pijn hen in een sociaal isolement brengt, en hen laat zweven tussen hoop en wanhoop, tussen woede en verdriet. Zoals de 9-jarige Jonathan die elke dag extreem chronische pijn heeft aan zijn voet. Wat is brainfog (hersenmist) – Stichting Chronische Zenuwpijn.

Wat is brainfog (hersenmist)?

Wat is brainfog (hersenmist) – Stichting Chronische Zenuwpijn

De meeste mensen met chronische zenuwpijn hebben soms weleens last van cognitieve problemen. Plotseling ben je wat vergeten, of iets simpels als praten en denken gaat plotseling even niet meer. Dit kan natuurlijk erg beschamend zijn en staat in de volksmond ook wel bekend als Brainfog oftewel hersenmist. Brain fog wordt ook wel beschreven als een complete verwarring, vergeetachtigheid en concentratie problemen. Vaak voel jij je gewoon even niet goed, of zelfs een beetje raar en niet aanwezig. Symptomen van brain fog: Optogenetic silencing of Nav1.8-positive afferents alleviates inflammatory and neuropathic pain. New procedure gives hope of relief for women with pelvic pain.

As many as one in four women in the U.S. suffer from chronic pelvic pain.

New procedure gives hope of relief for women with pelvic pain

A lot of times medication, steroid injections or physical therapy will help, but for women whose pelvic pain comes from the pudendal nerve, the pain goes much deeper. Now, an Atlanta doctor is trying a procedure that may be the non-invasive cure millions of women are looking for. Kristan Leeper can clearly remember the moment her pelvic pain started. “Feels like somebody is stabbing me with a hot poker,” Leeper said. Het wondermiddel tegen pijn! Plots verkrijgbaar: Hét wondermiddel tegen pijn!

Het wondermiddel tegen pijn!

– Maar dan nu écht… : 10 tips bij de keuze van pijnbestrijding. New procedure gives hope of relief for women with pelvic pain. Central Sensitization in Chronic Pain. Pain itself can change how pain works, resulting in more pain with less provocation This is a jargon-to-English translation of an important scientific paper by Clifford Woolf, a rock star of a pain researcher, published in Pain in Oct 2010.

Central Sensitization in Chronic Pain

Everyone needs to know this: it’s owner’s manual stuff. After the translation, I offer some ideas about what it all means for patients and professionals. National Pain Strategy Released – Now the Work Begins – National Pain Report. By Ed Coghlan.

National Pain Strategy Released – Now the Work Begins – National Pain Report

Oorzaak van Fibromyalgie gevonden! – HEALTH PLANS. Neurowetenschappers hebben de pijnbron bij fibropatiënten gevonden.

Oorzaak van Fibromyalgie gevonden! – HEALTH PLANS

In schril contrast met vastgeroeste vooroordelen moeten we daarvoor niet gaan zoeken in de hersenen. Miljoenen mensen, waarvan de meerderheid vrouwen, zijn al jaren wanhopig op zoek naar een doeltreffende behandeling. Tot op heden dachten veel artsen dat fibromyalgie een imaginaire, puur psychologische aandoening was, maar baanbrekend onderzoek wijst uit dat de ziekte veroorzaakt wordt door een teveel aan zenuwvezels in de bloedvaten. Letterlijk betekent fibromyalgie ‘pijn in bindweefsel en spieren’. Obturator Nerve Anatomy - Everything You Need To Know - Dr. Nabil Ebraheim. NIEUWS ITEMS - chronische urogynaecologische pelvische pijn.

Is er ook bij chronische urogynaecologische pelvische pijn sprake van centrale sensitisatie?

NIEUWS ITEMS - chronische urogynaecologische pelvische pijn

Op basis van een uitgebreide systematische review blijkt dat er al heel wat studies (centrale) pijnverwerking onderzocht hebben bij vrouwen met urogynaecologische bekkenpijn (endometriose, vulvodynia, pijnlijk blaassyndroom, vaginisme, etc.). Omdat het vaak over observationele studies ging en de resultaten niet altijd eensluidend zijn, is er nog maar weinig bewijskracht, maar lijkt toch ook bij deze patiëntenpopulatie centrale sensitisatie (overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel) een rol te spelen. Deze voorzichtige conclusie kan getrokken worden op basis van meerdere studies die in de richting van veralgemeende hyperalgesie wijzen. Video Q&A: what is ASIA? An interview with Yehuda Shoenfeld.

Pas op met siliconen borstprotheses bij allergie - VUmc. 17 december 2013 Siliconen borstprotheses zijn vanaf hun introductie omstreden geweest.

Pas op met siliconen borstprotheses bij allergie - VUmc

Klachten werden in verband gebracht met deze protheses, maar even zo vaak naar het rijk der fabelen verwezen. Onderzoek van VUmc onder 80 vrouwen met siliconen borstprotheses toont nu aan dat deze klachten reëel zijn en passen bij het zogenoemde ASIA (auto immune syndrome induced by adjuvants) syndroom. PVVN. How Chronic Pain Alters the Immune System – Neuroscience News. Chronic pain changes our immune systems. Chronic pain may reprogram the way genes work in the immune system, according to a new study by McGill University researchers published in the journal Scientific Reports. "We found that chronic pain changes the way DNA is marked not only in the brain but also in T cells, a type of white blood cell essential for immunity", says Moshe Szyf, a professor in the Faculty of Medicine at McGill.

"Our findings highlight the devastating impact of chronic pain on other important parts of the body such as the immune system. " Chronic pain - pain that lasts six months or more -- is one of the most common causes of disability worldwide. Despite enormous efforts to find new therapeutic strategies, however, effective treatments for chronic pain remain elusive. Using rat models. ASIA: A New Way to Put the Puzzle Together. Physicians are often puzzled by patients who suffer from a complex array of signs and symptoms that cannot easily be categorized into a single defined autoimmune or autoinflammatory disease. Such enigmatic conditions, although common in clinical practice, are rarely reported in the medical literature because they are so diverse and often present with nonspecific and vague findings. Not surprisingly, their pathogenesis remains a mystery. Moreover, possible therapies for these patients are difficult–if not impossible–to evaluate because most clinical trials are designed to follow patients with well-defined diseases and involve validated outcomes that often include specific markers.

How to Use Pain Psychology Techniques to Reduce Anxiety, Depression, Anger and Guilt. Is depression a kind of allergic reaction? Barely a week goes by without a celebrity “opening up” about their “battle with depression”. This, apparently, is a brave thing to do because, despite all efforts to get rid of the stigma around depression, it is still seen as some kind of mental and emotional weakness.

But what if was nothing of the sort? What if it was a physical illness that just happens to make people feel pretty lousy? Would that make it less of a big deal to admit to? 16 Dingen die mensen met chronische zenuwpijn willen dat anderen dit weten. 1. We doen heel hard ons best om er toch goed uit te zien We horen heel vaak “maar je ziet er niet ziek uit”, maar de waarheid is dat de meeste van ons heel hard hun best doen om zo normaal mogelijk te doen. We rusten voordat we weg willen en nemen onze medicijnen vervolgens zo optimaal mogelijk in om weg te kunnen gaan. Soms zijn er momenten dat we zoveel pijn hebben en uitgeput van het proberen “gezond” te zijn dat we het liefst ter plekke waar het dan ook is willen liggen, maar meestal wachten we tot we thuis zijn en ons eigen bed in kunnen. 2. Alleen maar omdat het aan de buitenkant niet te zien is wil niet zeggen dat het er niet is. How to Cope When Chronic Pain Affects Friends, Family & Social Life.

Welcome to Pain News Network. Algemeen interne geneeskunde / systeemziekten. De internist systeemziekten ziet vooral patiënten met de volgende gezondheidsklachten en ziekten: Vasculitis (bloedvatontsteking) en andere auto-immuunziekten zoals de ziekte van Sjögren, SLE, sclerodermie en reumatoïde artritis;gewrichtsklachten;onbegrepen klachten zoals vermoeidheid, algehele malaise, vermagering en koorts;klachten van droge ogen en droge mond, onbegrepen oogontstekingen;chronische klachten van de neus en neusbijholten;(te) vaak optredende infecties waarvoor nadere analyse van de afweer gewenst is;klachten van ochtendstijfheid en spierpijn;allergie, overgevoeligheid, netelroos en vochtophopingen (angio-oedeem)klachten bij implantaten zoals bijvoorbeeld PIP- en andere borstimplantaten;klachten na inspuitingen met cosmetische fillers;klachten na contact met zware metalen zoals lood, nikkel en chroom.