background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Hur vet du det?: Så googlar du. Källkritik - vem, vad, varför? - Barn, unga och medier. Kallkritik: att hitta korrekt information på internet | internetkunskap.se. Postat denfebruari 17, 2010 Taggar: Aftonbladet, Annika Lidne, Bilddagboken, Björn Falkevik, Disruptive Media, DN, Expressen, Facebook, Google, Information, Internet, Internetkunskap, Jennifer Bark, Jerry Silfwer, Källa, Källkritik, Lärare, Mimersbrunn, Skolungdomar, Sociala Nätverk, Sofia Mirjamsdotter, Sondera, SvD, Therese Göterheim, Twitter, Uppsatser, Utbildning, Wikipedia Kommentarer: 17 Responses I den här filmen får du lära dig de viktigaste grunderna i att tänka kritiskt och hitta korrekt information på internet samt tips på webbplatser där du kan hitta användbar och pålitlig information, beroende på vad det är du letar efter.

Medverkande: PR-konsulten Jerry Silfwer aka @doktorspinn Jerry är kommunikationsrådgivare och affärsområdeschef på PR-byrån Springtime. Han bloggar på PR-bloggen Doktor Spinn, Springtime-bloggen samt på SSBD. Frågor du får svar på i den här filmen är: Hur värderar du informationen från en sökning? Sökmotorer: Google.se Uppslagsverk: Nyhetsmedier: Vad är reklam? - Media Smart. Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik | Metro. _posterA3. Hajen som blev viral.

Lilla-Viralgranskaren. Informationssäkerhetskolan. Integritet och säkerhet på nätet. Om MIK för mig - elever - Barn, unga och medier. > Gå till den digitala utbildningen MIK för mig Så här fungerar MIK för mig - elever Utbildningen kan göras under ett enda fortbildningstillfälle (tidsåtgång ca två timmar).Avsnitten kan även göras fristående, vid olika tillfällen. Övningar för klassrummet Här hittar du ett lärarmaterial med tjugo övningar för klassrummet som kan användas för att följa upp och fördjupa de frågor och diskussioner som kommit upp efter den digitala utbildningen för elever. Övningarna kan också göras fristående. Gå till Publikationer för att hämta MIK för mig - övningar för klassrummet Uppdrag MIK - kunskapsquiz för elever Uppdrag MIK är en tävling för elever som är lämplig att göra i mobilen.

Lättläst version Här är ett lärarmaterial med övningar som är bearbetade till lättläst svenska och förenklade så att hela utbildningspaketet ska kunna användas inom särgymnasieskolan och i andra lässvaga grupper. Gå till Publikationer för att hämta MIK för mig - övningar för klassrummet, lättläst Koppling till läroplanen. Några-knep-för-att-googla-bättre.

Källkritik: Partiska röster - UR Skola. Sökresultat: Källkritik - UR Skola. Matris - att samtala kring text.docx. Skolverket Kolla källan. De fem källkritiska frågorna (eller @UR_Pedagogerna hjärta Eskelhems skola) | @UR_Pedagogerna. På Eskelhems skola på Gotland har eleverna i Marie Anderssons klass tittat på Är det sant? , en tv-serie där syftet är att: eleverna ska förstå hur media fungerar.uppmana till källkritiskt tänkande.ge eleverna en förståelse för sin egen roll som publicister på bloggar och i sociala medier. Efter att ha sett det första avsnittet förfalskade eleverna lokaltidningens notiser och sedan fick klasskamraterna granska dessa källkritiskt. Arbetet har också resulterat i affischer där eleverna går igenom de fem viktiga källkritiksfrågorna.

Tidigare i veckan kom ett brev (i form av ett rör) till UR, och i det brevet låg elevernas affischer. Så fantastiskt fint att se hur ni jobbar! Och vilka fantastiska affischer! För att se elevernas affischer (och när en superglad Björn öppnar rörposten) klickar du på miniatyrerna nedan. Är det sant?: Källkritik. Lärartips för källkritiskt arbete. Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Börja tidigt Var inte rädd för att börja tidigt. Små barn förstår också källkritik – på sin nivå. Gör det lekfullt! Utgå från eleverna Se till att skapa praktiska källkritiska övningar som eleverna kan relatera till – det ökar deras förståelse för hur viktig källkritiken är. Koppla till ämnet Koppla det källkritiska perspektivet till det eleverna redan gör i klassrummet, så diskussionen om källkritik blir ett naturligt inslag i undervisningen och inte ett särskilt ämne. Använd konkreta exempel från då och nu Använd illustrationer och konkreta exempel, så att ni kan diskutera hur det faktiskt ser ut i verkligheten.

Berätta inte alltid att det handlar om källkritik Säg inte i förväg att ni ska jobba med källkritik utan låt bara eleverna se exempelvis en fejkad film rakt upp och ner - det finns en styrka i att få göra misstag tillsammans. Mellan raderna: Reklam - Anna Ander. Mediasmart_Reklamboken_final_low.pdf. Årskurs 4-6 - Media Smart. Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler.

I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Det tar bara någon minut och sedan är det bara att börja jobba! Till de flesta lektioner finns ett eller flera reklamexempel. Till vissa lektioner finns även övningsuppgifter för eleverna att göra enskilt eller i grupp.

När ni avslutat alla lektioner kan ni vara med i Media Smarts egen reklamtävling, Media Genier. Lycka till! Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Aktuella exempel för källkritisk diskussion. Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande. Här har inte minst skolan en viktig roll att spela.

I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter, politisk propagande och vandringssägner i nyhetsflödet. De fungerar utmärkt som underlag för källkritiska och mediekritiska diskussioner och samtal i undervisningen. I mitt förrra inlägg nämnde jag att minskad trovärdighet för medierna på sikt kan vara en fara för demokratin, vilket har börjat uppmärksammas av både forskare och medier. Redaktionen granskar nyhetsvirus för att ta reda på om de verkligen stämmer och presenterar sedan vad de kommer fram till. Viralgranskaren nöjer sig inte med att konstatera att informationen är felaktig, utan tar också på sig en viktig pedagogisk uppgift. Kolla källans wiki - Källkritik - exempel webbsidor.

Flygtur_over_Stockholm.pdf. Platsidentithistoria_lektionsupplagg_ak4_6_nu.pdf. Första hjälpen för källkritik på internet. Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Webbsidor UR Är det sant? Fler tips. Kolla källans wiki - It och källkritik - Lgr11.

Vad står det om it, informationssökning och källkritik i den nya läroplanen för grundskolan? Vilka färdigheter förväntas eleverna utveckla när det gäller att söka och kritiskt granska information från tryckta och digitala medier? På den här sidan hittar du citat ur Lgr11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem. I listan hittar du alla kursplaner som ingår i Lgr11, även de där skrivningar om informationssökning och källkritik saknas.

Ett ungefär liknande innehåll hittar du i YouTube i Henrik Wideus film om Lgr11. Innehåll Lgr11 kap.1Lgr11 kap.2 Kursplaner för grundskolan: Bild, Engelska, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Matematik, Moderna språk, Modersmål, Musik, Biologi, Fysik, Kemi, Geografi, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Slöjd, Svenska, Svenska som andra språk, Teckenspråk för hörande, Teknik. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Bild Musik. Källkritiska övningar om mänskliga rättigheter (Samhällskunskap) Christoffer Dahlin. Foto: Louise Sjöberg Christoffer Dahlin är ursprungligen gymnasielärare i historia och mediekommunikation och hade undervisat på medieprogrammet i fyra år innan han började på Amnesty år 2011. Han är utbildningssamordnare på organisationens kontor i Göteborg och arbetar också med att utveckla undervisningsmaterial för skolor samt att hålla detta material uppdaterat.

"Fönster mot världen" - utbildningsmaterial för skolor Christoffer Dahlin har arbetat med att ta fram ett utbildningsmaterial för skolor med inriktning mot bland annat källkritik. Materialet fick titeln "Ett fönster mot världen" och riktas mot gymnasieskolans teoretiska ämnen (framförallt ämnena samhällskunskap, historia, svenska, engelska samt medier, samhälle och kommunikation). Ett fönster mot världen - utbildningsmaterial från Amnesty Christoffer Dahlin menar att det var mycket viktigt att utgå från ämnesplanerna när man arbetade fram materialet. – Materialet är flexibelt och kan användas på olika sätt.