background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik. _posterA3. Hajen som blev viral. Lilla-Viralgranskaren. Informationssäkerhetskolan. Integritet och säkerhet på nätet. Om MIK för mig - elever - Barn, unga och medier. > Gå till den digitala utbildningen MIK för mig Så här fungerar MIK för mig - elever Utbildningen kan göras under ett enda fortbildningstillfälle (tidsåtgång ca två timmar).Avsnitten kan även göras fristående, vid olika tillfällen.

Om MIK för mig - elever - Barn, unga och medier

Övningar för klassrummet Här hittar du ett lärarmaterial med tjugo övningar för klassrummet som kan användas för att följa upp och fördjupa de frågor och diskussioner som kommit upp efter den digitala utbildningen för elever. Övningarna kan också göras fristående. Några-knep-för-att-googla-bättre. Källkritik: Partiska röster - UR Skola.

Sökresultat: Källkritik - UR Skola. Matris - att samtala kring text.docx. Skolverket Kolla källan. De fem källkritiska frågorna (eller @UR_Pedagogerna hjärta Eskelhems skola) På Eskelhems skola på Gotland har eleverna i Marie Anderssons klass tittat på Är det sant?

De fem källkritiska frågorna (eller @UR_Pedagogerna hjärta Eskelhems skola)

, en tv-serie där syftet är att: eleverna ska förstå hur media fungerar.uppmana till källkritiskt tänkande.ge eleverna en förståelse för sin egen roll som publicister på bloggar och i sociala medier. Efter att ha sett det första avsnittet förfalskade eleverna lokaltidningens notiser och sedan fick klasskamraterna granska dessa källkritiskt. Arbetet har också resulterat i affischer där eleverna går igenom de fem viktiga källkritiksfrågorna. Tidigare i veckan kom ett brev (i form av ett rör) till UR, och i det brevet låg elevernas affischer. För att se elevernas affischer (och när en superglad Björn öppnar rörposten) klickar du på miniatyrerna nedan.

Är det sant?: Källkritik. Lärartips för källkritiskt arbete. Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet.

Lärartips för källkritiskt arbete

Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Börja tidigt Var inte rädd för att börja tidigt. Små barn förstår också källkritik – på sin nivå. Gör det lekfullt! Utgå från eleverna Se till att skapa praktiska källkritiska övningar som eleverna kan relatera till – det ökar deras förståelse för hur viktig källkritiken är. Koppla till ämnet. Mellan raderna: Reklam - Anna Ander. Mediasmart_Reklamboken_final_low.pdf. Årskurs 4-6 - Media Smart. Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler.

Årskurs 4-6 - Media Smart

I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Det tar bara någon minut och sedan är det bara att börja jobba! Till de flesta lektioner finns ett eller flera reklamexempel. Till vissa lektioner finns även övningsuppgifter för eleverna att göra enskilt eller i grupp. När ni avslutat alla lektioner kan ni vara med i Media Smarts egen reklamtävling, Media Genier.

Aktuella exempel för källkritisk diskussion. Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande.

Aktuella exempel för källkritisk diskussion

Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. Kolla källans wiki - Källkritik - exempel webbsidor. Flygtur_over_Stockholm.pdf. Platsidentithistoria_lektionsupplagg_ak4_6_nu.pdf. Första hjälpen för källkritik på internet. Internet och källkritik. Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag.

Internet och källkritik

Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola. Kolla källans wiki - It och källkritik - Lgr11. Vad står det om it, informationssökning och källkritik i den nya läroplanen för grundskolan?

Kolla källans wiki - It och källkritik - Lgr11

Vilka färdigheter förväntas eleverna utveckla när det gäller att söka och kritiskt granska information från tryckta och digitala medier? På den här sidan hittar du citat ur Lgr11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem. I listan hittar du alla kursplaner som ingår i Lgr11, även de där skrivningar om informationssökning och källkritik saknas. Ett ungefär liknande innehåll hittar du i YouTube i Henrik Wideus film om Lgr11. Se också blogginlägg av Lotta Larsson Lgr11 - digital kompetens. Innehåll Lgr11 kap.1Lgr11 kap.2 Kursplaner för grundskolan: Bild, Engelska, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Matematik, Moderna språk, Modersmål, Musik, Biologi, Fysik, Kemi, Geografi, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Slöjd, Svenska, Svenska som andra språk, Teckenspråk för hörande, Teknik. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Bedömningsstöd. Källkritiska övningar om mänskliga rättigheter (Samhällskunskap)

Christoffer Dahlin.

Källkritiska övningar om mänskliga rättigheter (Samhällskunskap)

Foto: Louise Sjöberg Christoffer Dahlin är ursprungligen gymnasielärare i historia och mediekommunikation och hade undervisat på medieprogrammet i fyra år innan han började på Amnesty år 2011. Han är utbildningssamordnare på organisationens kontor i Göteborg och arbetar också med att utveckla undervisningsmaterial för skolor samt att hålla detta material uppdaterat.