background preloader

Chrsal6422

Facebook Twitter

Christel

Aquarium 2hr relax music. Vi i femman: NO och övrigt. Pokemon.memory.fixasjalv. Struktur: Se och lär – Kooperativt Lärande. Inom det sociokulturella lärandet används ofta begreppet modellering för att beskriva hur läraren skapar modeller kring allt från beteende till förväntade kunskaper eller förmågor. En outnyttjad resurs om man utgår från att läraren skapar modeller är eleverna! Med strukturen Se och lär tränar du eleverna att själva modella en förmåga. Du lär även elever att uppmärksamma framgångsfaktorer hos andra. Jpg 1000px – Google Drive. Lärarhandledning. Vi har gjort om Lyckoslanten.

Lärarhandledning

Nu passar den ännu bättre in i undervisningen.I handledningen hittar du övningar som ”Gissa vad är dyrast!” , ”Så kan du spara mer” och annan användbar lektionsinspiration.Hör gärna av dig med idéer, tips och synpunkter. Linas lärarrum - lektionsplanering. För att utveckla elevernas läsning tror jag på att vi måste undervisa aktivt och vara en del av en gemensam läsning.

Linas lärarrum - lektionsplanering

Att läsa samma bok i helklass eller i grupper skapar förutsättningarna för samtal kring texten, både kring innehåll och struktur. Det skapar även goda förutsättningar kring gemensamma aktiviteter och fördjupande diskussioner där texten kan kopplas till omvärlden. När alla elever läser olika böcker så ändras dessa förutsättningar eftersom alla har olika utgångspunkter. Vad talar då för att eleverna trots det här borde få tid till eget val av läsning? Jag tror att den inre motivationen är en stark drivkraft kopplat till läslusten. Jag försöker samla klassen i gemensamma hållpunkter där alla får stanna upp i sin läsning kring samma aktivitet.

Children activities, more than 2000 coloring pages. Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande. I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in.

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande

Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen. Jigsaw piece printable - S k p Google. Metodlappar. Skapligt Enkelt. Kortlek. Begreppsövningar. Vem eller vad ska bort?

Kursplaner i A3-format. Lindas nyttiga fröknäcke. Knaprigt knäckebröd proppat med nyttiga, fiberrika frön.

Lindas nyttiga fröknäcke

Älskade fröknäcke! Real-Time Lightning Map. P9 11. 10 lekar som lyfter midsommarfesten. 1.

10 lekar som lyfter midsommarfesten

Skottkärrerace Det par som snabbast tar sig från punkt A till punkt B och tillbaka igen vinner. Den ena deltagaren sätter sig i en skottkärra och den andra kör. Leken får en extra dimension om personen i skottkärran bär hörselskydd och föraren ögonbindel. Inkomstf%C3%B6rfr%C3%A5gan 2016 160303. Ans%C3%B6kan om bist%C3%A5nd enligt 4 kapitlet 1 %C2%A7 socialtj%C3%A4nstlagen 2015.

Crossword Puzzle Games - Create Puzzles. Create A Crossword Puzzle Enter up to 20 words and hints (clues) below to create your own puzzles.

Crossword Puzzle Games - Create Puzzles

There's no need to use all 20 words, you could use as little as two. Hints can be left blank. This free online crossword creator software can be a great tool for educators. Add puzzles to web sites for fun. If your puzzle has too much blank space in it, try starting with 10-14 words. This is the first version of the crossword puzzle creator software. Samples made with this free online puzzle maker : Easter FunSt. A free cryptogram maker is also available to create even more of your own word puzzles.

Karusellen: Sommarlovet – Kooperativt Lärande. En återkommande fråga på höstterminen är hur vi jobbar kring sommarlovet.

Karusellen: Sommarlovet – Kooperativt Lärande

Eleverna kommer tillbaka med många intryck och upplevelser – positiva och negativa. En del elever vill berätta, andra inte. De flesta lärare är överens om att vi inte ska använda uppgifter som pekar ut elever eller där de känner sig tvungna att berätta om saker de inte vill. Många lärare har också skapat uppgifter som låter eleverna hitta gemensamma beröringspunkter kring sommaren utan att sortera ut vem som har kunnat resa och vem som bara varit hemma.

Skolstart och avslutningar. Zentanglade vimplar med bokstäver. Jag gillar zentangle!

Zentanglade vimplar med bokstäver

Till dotterns födelsedag fick jag för mig att göra vimplar med bokstäver och zentangelmönster. GRATTIS SIGRID, skulle det stå. Det behövdes bara sex olika bokstäver.... Så jag satte igång och medan jag satt där och zentanglade kom jag på att det här kunde jag ju dela med mig av... Så här kommer vimplar att färglägga och skriva ut. (Klicka på bokstäverna för att komma till pdf-filen, som du sedan kan ladda hem eller skriva ut)Färglägg och klipp ut. Vik sedan ner den översta vita remsan.

Julkalender

Etik. Programserier. Skapa QR-kod enkelt här! Kollegialt lärande. Träning. Astrid Lindgren. Formativ bedömning. Omvärlden. Youtube. Öppet arkiv svt. Rörelse. Bild. FN, Unicef. Digitala läromedel för grundskolan. Almanackan. Frågor, en verktygslåda. Essential Questions These are questions which touch our hearts and souls.

Frågor, en verktygslåda

They are central to our lives. They help to define what it means to be human. Most important thought during our lives will center on such essential questions. What does it mean to be a good friend? If we were to draw a cluster diagram of the Questioning Toolkit, Essential Questions would be at the center of all the other types of questions. All the other questions and questioning skills serve the purpose of "casting light upon" or illuminating Essential Questions.

Bedömningsaspekter

Utvecklingsarbete. Flippat för lågstadiet. Planeringsprocessen. Bedömning o betyg (en film) Diverse. Utv samtal. Cirkelmodellen. Forskning. iPad. Modell för grupparbete. IKT. Att blogga, Bloggar. Svenska. Nya språket lyfter. So år 4-6. The Big Five. Källkritik.