background preloader

Pedagogens sociala jobb

Facebook Twitter

Elevinflytande klart – PP-vägg svenska klart! Japp då har vi klarat av elevinflytandet till PP-väggen i svenska.

Elevinflytande klart – PP-vägg svenska klart!

I åk 1 är det inte helt lätt för eleverna men som jag säger till barnen: Så nu har vi tränat en gång! Vi pratade om hur man lär sig läsa och skriva. De som redan kan lite delade med sig av hur de har lärt sig och försökte förklara hur man ska tänka. Att man måste kunna bokstäverna och dess ljud och sätta ihop dem för att kunna läsa och dela på dem när man ska skriva. Så nu ska den här listan sättas upp på PP-väggen för svenska.

Men jag sätter också upp de orden om träning för det kan sammanfatta det mesta som sades kring läs- och skrivträning… Man måste försöka, prova, chansa, misslyckas och prova igen för att till slut kunna! Att vara tillsammans – Sidekicks på rIKTigt. Vid uppstarten av terminen genomförde vi ett arbetsområde kring att vara tillsammans och kring att det emellanåt skulle kunna uppstå, ske eller inte ske konflikter mellan människor.

Att vara tillsammans – Sidekicks på rIKTigt

Eleverna fick först på egen hand reflektera och skriv anteckningar över när det kan uppstå konflikter. Vi använde diskussion kring Konflikt vid diskussionen. Därefter fick de diskutera i grupp och sätta upp sina lappar på en affisch. Därefter samtalade vi tillsammans i klassen. Moln målbok. The Other 21st Century Skills: Educator Self-Assessment. Chartkamp–I think I understand what you are saying, but in any scenario, someone, or something will spur the impetus for learning to occur.

The Other 21st Century Skills: Educator Self-Assessment

We could have a toddler go about and learn the world from scratch, but I don’t think anyone would say that is as efficient and as effective as a “parent” facilitating, or at least providing for a safe environment. And the better the parent, the more effective the toddler will be at contributing to the learning within the community as he/she progresses. Can you describe what you mean by informal learning? I can take that to be exploratory, on your own, as equals, not in a classroom, and so many more ways.

Take the place, school, out of the equation. Melvin - majblommans mästare. Melvin Falk lämnar inget åt slumpen när han säljer majblommor, och han vet vad som krävs för att nå framgång: – Det gäller att hålla i vara envis och sälja varje dag.

Melvin - majblommans mästare

Att-vara-vänlig.png (PNG Image, 453 × 427 pixels) ”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark Arbetsmodell: Alla elever får var sitt A4-ark.

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan

Sociala mål år 4. Veckans förmåga. Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera.

Veckans förmåga

Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. Etik de 55 viktiga! Lektionsbank. Hitta regler. Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse.

Hitta regler

Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. Att-vara-vänlig.png (PNG Image, 453 × 427 pixels) Social utveckling mellanstadiet. Sociala mål låg. Socialamål mellan. Sociala mål år 4. Att-vara-vänlig.png (PNG Image, 453 × 427 pixels) Spårad: integritet på nätet med Parisa Amiri. FROKENFRIDASKLASSRUM. Fixa uppträdandet. Uppträdanden är ofta en del av undervisningen i skolan.

Fixa uppträdandet

Det är därför viktigt att ha fungerande rutiner både för de elever som ska uppträda och de som ska vara publik. I detta inlägg får du förslag på hur du kan förbereda elever inför uppträdanden. Längst ner finns även affischer att ladda ned för den som vill. Inlägget är uppdaterat i juni 2018 med ett exempel på schema med bildstöd för en skolavslutning. Läsåret går mot sitt slut och jag tror att vi är många som arbetar för fullt med att avsluta terminens arbete. Bildstöd med filmklipp. Mina sjuor har påbörjat ett längre skrivprojekt, VILSE, som består av sex avgränsade delar. I den berättande textens första del är det mycket som ska ”på plats”, till exempel ska textens huvudpersoner presenteras, liksom sammanhanget. Likaså är det viktigt att läsaren fattar tycke för huvudpersonen eftersom denne senare ska gå vilse.

Och hur gör man egentligen för att det ska bli läskigt? Första delen har klara avgränsningar. UR Skola tema olikheter. Så kan du få ordning på elever. Fråga: Det är ett par elever i min klass som ofta stör under lektionerna.

Så kan du få ordning på elever

De avbryter sina klasskamrater och mig, de kan inte sitta still och de har svårt att lyssna när någon annan pratar. Det tar otroligt mycket tid från lektionerna. Jag har försökt allt, men det går inte att få ordning på dem. Svar: Ett rimligt svar består av två delar, ett som berör eleverna och ett som berör läraren. Lärare som inte lyckas i sitt ledarskap har inga universalverktyg att ta till, som fungerar för alla lärare och på alla elever. Lärlabbet: Se mobbning.