background preloader

IKT

Facebook Twitter

Hitta fria bilder. Via internet har lärare och elever fantastiska möjligheter att hitta bilder som kan användas i undervisning och i skolarbeten av olika slag.

Hitta fria bilder

Men det kan samtidigt vara svårt att veta vilka bilder man faktiskt har rätt att använda; upphovsreglerna kan vara snåriga, vilket vi berättar en del om i Kolla källans lärarguider i upphovsrätt. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Ulf Jämterud närmare på några bildarkiv för undervisning där både du som lärare och dina elever hittar mängder av bilder som är fria att använda i skolan. Fotofinnaren.se – en bildbank för skolbruk Fotofinnaren.se Fotofinnaren är en bildbank som riktar sig direkt till skolan. Dennis Hjelmström: Digitalisering och iTunes U på Enebybergs skolor. Gmail - Free Storage and Email from Google. Padlet kan användas till mycket. Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig.

Padlet kan användas till mycket

En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Vad är då padlet? Vad vill jag att eleverna ska göra och vilken Chrome-app ska de använda? A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators.

January 4, 2015 Google Drive has proved to be an indispensable tool in teachers digital toolkit.

A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators

It provides everything teachers need to write up a document, create a quick presentation or spreadsheet and design beautiful visuals and drawings, creative possibilities in Google Drive are endless. Additionally, Drive works across different devices and platforms so you can easily continue working on your documents anywhere you go and without even the need for Internet connection. In 2015 Google Drive has known a lot of improvements with the addition of a number of key features.

iPad i skola och förskola. Här får du inspiration, tips och idéer av lärare och pedagoger som delar med sig av sina tankar och erfarenheter hur iPads används i olika utbildningssammanhang.

iPad i skola och förskola

I den här boken bidrar 18 lärare och pedagoger med sin tankar och erfarenheter hur iPads används i olika utbildningssammanhang. Innehållet är tänkt som inspiration. Inledning av Lena Gällhagen och Tessan Åkerblom. Borg Pia - Photos de la publication de Borg Pia. VPP - Så köper man appar i volym. Mitt Flippade Klassrum. I tisdags var jag i Ronneby och föreläste för gymnasie/komvux-lärare om flippat klassrum med förmågor i fokus.

Mitt Flippade Klassrum

Under föreläsningen hade jag inslag av interaktion, bl.a. fick pedagogerna möjlighet att själva, med hjälp av den digitala anslagstavlan Padlet, synliggöra olika metoder och verktyg som de använder i sitt klassrum. TextIT. Cloud QR - Ladda upp bilder, spela in ljud och skapa färgglada QR-koder på App Store. Create your own iPad keyboard for less than $10! Bunkr – en Powerpointdödare med fokus på interaktivitet.

Röstinmatning i Google Docs. IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome. Googles webbläsare Chrome används av fler och fler.

IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome

Jag tror att många skolor kommer att köpa Chromebooks till sina elever de närmaste åren, vilket kommer att öka användningen av Chrome som webbläsare än mer. Tülays IKT-sida: Online-tidningar för barn. Gmail. Janssondata - Apple-specialisterna i Helsingborg. Digitala lärresurser. Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser.

Digitala lärresurser

Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka Det finns många användbara lärresurser på nätet men det kan vara svårt att hitta dem när man behöver dem. Därför kan det vara bra att känna till att finns det speciella tjänster och arkiv som har intressant material för skolan.

Books - Surfplatta i skola och förskola by Lena Gällhagen. Educational Technology and Mobile Learning: 4 Important Guides to Help Teachers Effectively Use iPad in Class. FULLTEXT01.pdf.

Att skriva sig till läsning

Google Sites. Bokstavståget A. En-till-en-miljö gör undervisningen mer formativ. 15+ Ways of Teaching Every Student to Code (Even Without a Computer) According to Code.org, 90 percent of U.S. schools are not teaching any computer science.

15+ Ways of Teaching Every Student to Code (Even Without a Computer)

Eyebrows were raised in 2013 as the U.K. passed a plan to educate every child how to code. In 2014, Barack Obama made history as the first U.S. president to program a computer. Yet critics claim that often only the more affluent schools offer computer science courses, thus denying minorities potential to learn the skills required by the 1.4 million new jobs that will be created during the next ten years. In my opinion, parents of every student in every school at every level should demand that all students be taught how to code. They don't need this skill because they'll all go into it as a career -- that isn't realistic -- but because it impacts every career in the 21st century world. With the following resources, you can teach programming with every student and every age. Så funkar mitt pearltrees.

91 appar för förskolan. Sammanställer appar för förskolan inför kvällens uppdrag.

91 appar för förskolan

Läser i Lpfö98: Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Tänker kring målen i förskolan, kategoriserar, prövar, omprövar, och har svårt att välja. Dokumentation är ett område som förskolan arbetar aktivt med på olika sätt. Utbildning - IT - Programmet för volyminköp.

Utveckla undervisningen med surfplattor. I början av februari skrev jag om Creative Classrooms Lab, ett tvåårigt utvecklingsprojekt drivet av Europeiska skoldatanätet, som avslutades i maj.

Utveckla undervisningen med surfplattor

Det övergripande syftet var att undersöka hur surfplattans tekniska möjligheter kan utnyttjas för att utveckla undervisning och lärande – och vad som krävs för att eleverna, med hjälp och stöd av läraren, ska utvecklas till kreativa och självständiga lärande och problemlösare. Fyrtiofem grundskole- och gymnasieklasser från Belgien, Italien, Litauen, Portugal, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien och Österrike deltog i Creative Classrooms Lab.

Skriva ut Book Creator bok. Book Creators 30 bästa tips.