background preloader

IKT

Facebook Twitter

Hitta fria bilder. Via internet har lärare och elever fantastiska möjligheter att hitta bilder som kan användas i undervisning och i skolarbeten av olika slag.

Hitta fria bilder

Men det kan samtidigt vara svårt att veta vilka bilder man faktiskt har rätt att använda; upphovsreglerna kan vara snåriga, vilket vi berättar en del om i Kolla källans lärarguider i upphovsrätt. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Ulf Jämterud närmare på några bildarkiv för undervisning där både du som lärare och dina elever hittar mängder av bilder som är fria att använda i skolan. Dennis Hjelmström: Digitalisering och iTunes U på Enebybergs skolor. Gmail - Free Storage and Email from Google.

Padlet kan användas till mycket. Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig.

Padlet kan användas till mycket

En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Vad är då padlet? Jag ser padlet som ett verktyg med flera olika användningsmöjligheter. Vad vill jag att eleverna ska göra och vilken Chrome-app ska de använda? A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators. January 4, 2015 Google Drive has proved to be an indispensable tool in teachers digital toolkit.

A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators

It provides everything teachers need to write up a document, create a quick presentation or spreadsheet and design beautiful visuals and drawings, creative possibilities in Google Drive are endless. Additionally, Drive works across different devices and platforms so you can easily continue working on your documents anywhere you go and without even the need for Internet connection. iPad i skola och förskola. Här får du inspiration, tips och idéer av lärare och pedagoger som delar med sig av sina tankar och erfarenheter hur iPads används i olika utbildningssammanhang.

iPad i skola och förskola

I den här boken bidrar 18 lärare och pedagoger med sin tankar och erfarenheter hur iPads används i olika utbildningssammanhang. Innehållet är tänkt som inspiration. Inledning av Lena Gällhagen och Tessan Åkerblom 1. Borg Pia - Photos de la publication de Borg Pia. VPP - Så köper man appar i volym. Mitt Flippade Klassrum. I tisdags var jag i Ronneby och föreläste för gymnasie/komvux-lärare om flippat klassrum med förmågor i fokus.

Mitt Flippade Klassrum

Under föreläsningen hade jag inslag av interaktion, bl.a. fick pedagogerna möjlighet att själva, med hjälp av den digitala anslagstavlan Padlet, synliggöra olika metoder och verktyg som de använder i sitt klassrum. Ett av namnen som kom upp på vår padlet var Zaption, en av deltagarna berättade att Zaption är ett fantastiskt verktyg när man arbetar med flippat klassrum. Zaption ger användarna en möjlighet att dela flippar, men även en möjlighet att lägga in frågeställningar inne i flippen, vilket gör eleverna mer aktiva under tiden de tittar. Jag blev nyfiken och ville ta reda på mer. Dagen efter fick jag ett mail från Sarah Jingfors, samma pedagog som tipsat om Zaption under föreläsningen.

Nu blev jag givetvis så nyfiken att jag var tvungen att skapa ett konto på Zaption. Det första jag gjorde var att klicka uppe i vänstra hörnet under ”Tours” och välja ”New tour”. Ps. TextIT. Cloud QR - Ladda upp bilder, spela in ljud och skapa färgglada QR-koder på App Store. Create your own iPad keyboard for less than $10! One of the more common complaints among iPad users is that the keyboard is awkward to use.

Create your own iPad keyboard for less than $10!

Apple offers a wireless keyboard solution at the prohibitive price of about $70 plus shipping but you can actually create your own simple iPad keyboard for less than $10. You need two simple components: A USB camera connection kit (see left). This is normally used for connecting digital cameras to your iPad. You can find them on eBay for around $3.A USB keyboard. Bunkr – en Powerpointdödare med fokus på interaktivitet. Röstinmatning i Google Docs. IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome.

Googles webbläsare Chrome används av fler och fler.

IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome

Jag tror att många skolor kommer att köpa Chromebooks till sina elever de närmaste åren, vilket kommer att öka användningen av Chrome som webbläsare än mer. Tülays IKT-sida: Online-tidningar för barn. Gmail. Janssondata - Apple-specialisterna i Helsingborg. Digitala lärresurser. Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser.

Digitala lärresurser

Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka Det finns många användbara lärresurser på nätet men det kan vara svårt att hitta dem när man behöver dem. Därför kan det vara bra att känna till att finns det speciella tjänster och arkiv som har intressant material för skolan. Books - Surfplatta i skola och förskola by Lena Gällhagen.

Educational Technology and Mobile Learning: 4 Important Guides to Help Teachers Effectively Use iPad in Class. August 1, 2015 This is the third post in a series of posts covering some very good guides to help teachers make the best of emerging technologies in education.

Educational Technology and Mobile Learning: 4 Important Guides to Help Teachers Effectively Use iPad in Class

After writing about technology tips and flipped classroom, this post presents some of our favourite reads for teachers looking for ways to better use iPad in their instruction. We invite you to check them out and as always share with us your feedback. Enjoy. FULLTEXT01.pdf.

Att skriva sig till läsning

Google Sites. Bokstavståget A. En-till-en-miljö gör undervisningen mer formativ. I antologin ”Den trådlösa pedagogiken: en-till-en i skolan på vetenskaplig grund” med Tomas Kroksmark som redaktör presenteras studier med inriktning mot att utforska olika aspekter på införandet av en-till-en i framförallt grundskolan men även gymnasiet.

En-till-en-miljö gör undervisningen mer formativ

En-till-en beskrivs som en förändring som innebär att varje elev utrustas med en egen dator, surfplatta eller telefon. I kapitlet ”Undervisningen i en-till-en” av Moni Sohlberg och Tomas Kroksmark framkommer resultat som tyder på att en-till-en förändrat såväl lärarroll som klassrumssituation och därmed också bidragit till en förändring av bedömningspraxis. Som särskilt viktigt framställs att det skett en ”perspektivförändring från fokus på undervisning till fokus på elevens lärande” (Kroksmark & Sohlberg 2013 s. 150). Undervisningen mer framåtriktad Syftet med studien är att ge kunskap om hur datorn påverkar undervisningen och därmed elevernas kunskapsutveckling och lärande. 15+ Ways of Teaching Every Student to Code (Even Without a Computer) According to Code.org, 90 percent of parents in the U.S. want their children to learn computer science—it will be crucial for many jobs in the near future—but only 40 percent of schools teach it.

Critics claim that it is mainly the more affluent schools that offer computer science courses, thus denying those who attend poorer schools the chance to learn necessary skills. A focus on STEM is not enough: Code.org also reports that while 70 percent of new STEM jobs are in computing, only 7 percent of STEM graduates are in computer science.

It is imperative that savvy schools begin to focus some STEM resources on computer science and programming. In my opinion, parents of every student in every school at every level should demand that all students be taught how to code. Så funkar mitt pearltrees. 91 appar för förskolan. Sammanställer appar för förskolan inför kvällens uppdrag. Läser i Lpfö98: Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Tänker kring målen i förskolan, kategoriserar, prövar, omprövar, och har svårt att välja. Dokumentation är ett område som förskolan arbetar aktivt med på olika sätt.

Utbildning - IT - Programmet för volyminköp. Utveckla undervisningen med surfplattor. I början av februari skrev jag om Creative Classrooms Lab, ett tvåårigt utvecklingsprojekt drivet av Europeiska skoldatanätet, som avslutades i maj. Det övergripande syftet var att undersöka hur surfplattans tekniska möjligheter kan utnyttjas för att utveckla undervisning och lärande – och vad som krävs för att eleverna, med hjälp och stöd av läraren, ska utvecklas till kreativa och självständiga lärande och problemlösare.

Fyrtiofem grundskole- och gymnasieklasser från Belgien, Italien, Litauen, Portugal, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien och Österrike deltog i Creative Classrooms Lab. Den brittiska pedagogikforskaren Diana Bannister, som även är pedagogisk rådgivare för Europeiska skoldatanätets unionsövergripande skolutvecklingssatsning Future Classroom Lab, ansvarade för den vetenskapliga observationen och analysen. Skriva ut Book Creator bok. Book Creators 30 bästa tips.