background preloader

Säker på nätet

Facebook Twitter

Så går det till – Trygg på nätet. Nätpratsläxan består av tre delar; två lektioner och en läxa som barnet ger sin förälder eller annan vuxen. Lektionerna leds enkelt av läraren med hjälp av två korta och roliga presentationer. Det finns även utkast på infomejl till föräldrarna i klassen som kan skickas ut innan och efter Nätpratsläxan. Psst! Missa inte ”presentatörens anteckningar” under varje slide i presentationerna. Ladda ner materialet iPowerpoint-format Keynote-format PDF-format Lektion 1 Läraren introducerar ämnet med hjälp av en film och eleverna får utifrån olika övningar diskutera vikten av dialog om livet på nätet mellan vuxna och barn.

Lektion 2 Klassen kommer sedan att gå igenom läxan och prata om hur det gick och hur det kändes. OBS! MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. Informationssäkerhetskolan.

Statens mediaråd

Kunskapsbanken - Aktiv Skola. Arbetsmaterial till Friends snabbkurs för vuxna › Friends. Det här materialet har vi på Friends tagit fram för att arbeta vidare med efter den digitala snabbkursen för vårdnadshavare. Vår tanke är att frågeställningarna kan fungera som utgångspunkter för konstruktiva samtal mellan skola och hem kring barns och ungas trygghet. Det finns förstås flera sätt på vilka ni kan använda frågeställningarna. Till exempel kan ni på skolan ge vårdnadshavarna i uppgift att göra kursen inför ett föräldramöte för att därefter under mötet i helgrupp eller smågrupper samtala kring frågorna. Ni kan också med hjälp av en projektor eller Smartboard gå igenom kursen tillsammans med vårdnadshavarna under ett möte och använda frågorna där de passar. Vår erfarenhet säger oss också att det är viktigt att fundera igenom och välja frågor före mötet med vårdnadshavarna, frågorna är många och stora och det blir svårt att hinna diskutera alla under ett och samma möte.

Vilka tankar har ni efter att ha gjort simuleringen? Till kursen. Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt. På denna sida samlar vi länkar till information för såväl föräldrar som lärare. Materialet kommer både från Surfa Lugnt och andra organisationer. Uppdaterat material för användning i skolan För vem: Skolan Vem ligger bakom: Surfa Lugnt Här finns material för fri användning i skolan. Materialet är framtaget av Surfa Lugnts experter. Ett föreläsningsmaterial vuxna till vuxna:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett förslag till lektion och samtalsguide vuxna och unga:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett filter i huvet – för unga (Presentation Powerpoint)Ett filter i huvet – för unga (Presentation PDF)Ett filter i huvet – för unga (Talarmanus PDF) Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation Powerpoint)Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation PDF)Ett filter i huvet – för vuxna (Talarmanus PDF) #Nätprat – Telenors projekt mot otrygghet på nätet För vem: Föräldrar och barn Vem ligger bakom: Telenor Telenors projekt #nätprat fokuserar på samtalet mellan föräldrar och barn om nätet.

Ungas integritet på nätet. Hem - No Hate Speech Movement : No Hate Speech Movement. Hat på nätet | MUCF. Säker på nätet. Staying Safe Online. Below, you will find a wide range of ideas and resources to help you when you are teaching children about learning online, the Internet and e-Safety. These content here might also be useful for any e-safety events that you take part in (including Safer Internet Day). If you have any relevant resources to share, please email them and I will add them to this page. Thank you! Welcome to the Web - Let your class use these interactive web pages to learn about the Internet and the World Wide Web.

These highly-praised resources include pages for children to visit and worksheets to complete. eSafety Game - Use the templates provided to make your own eSafety board game. Who Would You Tell? - Get pupils to think about their personal information and who they would be happy to share it with. <A HREF=" Find ideas and resources linked to popular sports-themed books! Kränkt.se.

Internetkurser.