background preloader

Böcker att läsa

Facebook Twitter

Lärande matriser. Sagt om boken ”Mitt lärarlag håller just på att gemensamt studera Dylan Wiliams bok "Att följa lärande" som jag tycker säger mycket klokt.

Lärande matriser

Och så kommer din bok och tar det till nästa nivå…” Magnus Mossberg, Varberg; förstelärare i entreprenöriellt lärande, lärare i matematik, engelska och slöjd åk 7-9 ”För att fatta mig kort: Lärandematriser är det bästa jag har läst någonsin gällande skolan. Jag har arbetat 15 år i gymnasieskolan, men denna bok är som att upptäcka Velvet Underground eller Leonard Cohen; så enkelt men så genialiskt.” Daniel Wall, Malmö; gymnasielärare i svenska, engelska, SFI och blivande spec.lärare. Tankens mosaik - Susan Zimmerman, Ellen O Keene - Häftad (9789171731746) Vi har inte fått in någon beskrivning av boken från förlaget.

Tankens mosaik - Susan Zimmerman, Ellen O Keene - Häftad (9789171731746)

Kolla gärna upp förlagets (Bokförlaget Daidalos) hemsida, där det kan finnas mer information. Kundrecensioner Det finns 1 recension av Tankens mosaik. Sätt betyg och recensera. Katharina , 10 maj 2013 Att samtala om texter man läst med andra som också läst samma text ger texten ytterligare dimensioner av kunskapande. Var den här recensionen till hjälp? Bloggat om Tankens mosaik. Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse - Judith A Langer - Häftad (9789171732262) »Litteratur spelar en viktig roll i våra liv, ofta utan vår vetskap.

Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse - Judith A Langer - Häftad (9789171732262)

Den ger oss förutsättningar att utforska både oss själva och andra, att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli och hur världen skulle kunna se ut.»Medan vi läser bygger vi föreställningsvärldar och det är detta bygge Judith Langers bok handlar om. Hon har framför allt ägnat sin forskning åt hur barn och unga utvecklar sitt läsande och skrivande och vad det betyder för deras lärande. Hon ser det också som sin uppgift att visa hur man i själva undervisningen går till väga för att hjälpa fram en sådan utveckling.I mötet med texten bygger läsaren, medvetet eller omedvetet, föreställningsvärldar för att skapa sammanhang och mening. Dessa världar utvecklas och förändras under läsningens gång.

(Seelig) + Visa hela texten - Visa kortare text Kundrecensioner. Läsdidaktik - efter den första läsinlärningen. Om produkten Bra läskompetens är en viktig förutsättning för lärande.

Läsdidaktik - efter den första läsinlärningen

Läsning är emellertid inte en färdighet som man tillägnar sig en gång för alla, utan det är något som kräver kontinuerligt arbete. Det mesta av det vi i dag vet om god läsförståelse och bra läsundervisning grundar sig på forsknings- och utvecklingsarbete som pågått de senaste 50 åren. Samtidigt visar nationella och internationella tester att läsundervisningen i den svenska skolan måste förbättras.

I kölvattnet av PISA-tester och nationella läsprov har det blivit tydligt hur viktigt det är att arbeta systematiskt med läsundervisning även efter det att barnen har knäckt den första läskoden. Aktuella böcker: Vägar till engelska. Lärandematriser. Lärandematriser beskriver målen ur elevers perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma sitt eget och kamraters lärande.

Lärandematriser

Boken Lärandematriser – Att få eleven att förstå visar steg för steg hur du skapar lärandematriser med andra lärare och ger mängder av undervisningsexempel. Du lär dig förtydliga progressionsnivåer i iakttagbara handlingar som ger eleven verklig kontroll över sitt lärande. Lärandematriser kopplar ihop mål, undervisning och bedömning i ett enda dokument och fungerar lika bra för alla skolstadier och ämnen; ett kraftfullt verktyg i klassrummet för effektivare respons och lärande.

Bedömningen blir mer likvärdig och förenklas då lärandematriser utgår från kunskapskrav och lätt kan överföras till summativa omdömen. Böcker inom och omkring oss - Aidan Chambers - Bok (9789186634544) Ett slags trolleri som händer inne i huvudet det är vad litteratur är, enligt en tioårig pojke citerad i denna bok.Men för många människor är den magiska världen stängd.

Böcker inom och omkring oss - Aidan Chambers - Bok (9789186634544)

Trotsatt de har knäckt läskoden läser de ogärna böcker. Att lära sig läsa är en sak, att bli en aktiv läsare något annat. I bokens första del Böcker omkring oss, om läsmiljö diskuteras vad som behövs för att göra människor till läsare. Vilka faktorer spelar in? Arbeta formativt med digitala verktyg. Var befinner du dig nu?

Arbeta formativt med digitala verktyg

Vart är du på väg? Hur kan du ta dig dit? Detta är återkommande frågor som lärare behöver ställa till sina elever. Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt aktuell forskning leder till ett ökat lärande. Att skriva faktatexter. Aktiv läskraft, Mellanstadiet. Att läsa faktatexter. Att bedöma elevers läsförståelse. Handbok i formativ bedömning. Utmanande undervisning i klassrummet. Serie Hjälp ditt barn med. Sortering Ny Hjälp ditt barn med svenska: genom hela grundskolan och gymnasiet HÄFTAD (Flexband).

Serie Hjälp ditt barn med

Tukan Förlag, Svenska, 2015-07-13.Serie: Hjälp ditt barn med Rubrikerna om svenska barns sviktande läsförståelse har duggat tätt de senaste åren. Naturvetenskapens bärande idéer - för lärare F-6 - Mats Areskoug, Margareta E... Undervisa i teknik - för lärare F-6. Vi lever i en teknikintensiv värld, där vi hela tiden möter teknik i form av olika tekniska konstruktioner, maskiner, hemelektronik och samhällets tekniska system.

Undervisa i teknik - för lärare F-6

Därför är kunskaper om och i teknik viktiga för människor i alla åldrar. Att redan tidigt i skolan få leka med, prova och utveckla egna tekniska lösningar är ett sätt att bli förtrogen med och orädd för teknik. Barn behöver också få erfarenheter av att värdera teknik och utveckla kunskaper om hur teknikutveckling skett. Undervisa i teknik är tänkt att ge lärare inspiration för att planera verksamheten i klassrummet och hjälp att tolka kursplanen i teknik. Boken innehåller genomgångar av teknikämnet, integrerade med didaktik och metodik.

Uppmuntra lärande. Retorikförlaget. Contents of Preventing Misguided Reading. AKTIVA LÄRARE - Måndag morgon Lärarlitteratur Pedagogik och metodik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Läs mer Du får förslag på vad du kan göra när du får en liten stund över, när du plötsligt ska vikariera eller när du helt enkelt har ont om tid att förbereda dig.

AKTIVA LÄRARE - Måndag morgon Lärarlitteratur Pedagogik och metodik Grundskola år 4-6 Grundskola Liber

Längst bak i boken finns kopieringsunderlag på svenska och engelska till några av övningarna.