background preloader

Örebro naturskola - dokument

Örebro naturskola - dokument
Related:  VäxterBiologi

ARKive - Discover the world's most endangered species Wildscreen's Arkive project was launched in 2003 and grew to become the world's biggest encyclopaedia of life on Earth. With the help of over 7,000 of the world’s best wildlife filmmakers and photographers, conservationists and scientists, Arkive.org featured multi-media fact-files for more than 16,000 endangered species. Freely accessible to everyone, over half a million people every month, from over 200 countries, used Arkive to learn and discover the wonders of the natural world. Since 2013 Wildscreen was unable to raise sufficient funds from trusts, foundations, corporates and individual donors to support the year-round costs of keeping Arkive online. As a small conservation charity, Wildscreen eventually reached the point where it could no longer financially sustain the ongoing costs of keeping Arkive free and online or invest in its much needed development. Therefore, a very hard decision was made to take the www.arkive.org website offline in February 2019.

Skolprojekt Linné - Berättarteknik Idéhäfte 1 — Berättarteknik Hur kan torra fakta förvandlas till spännande berättelser? I häftet beskrivs en konkret metod för hur elever kan skapa berättelser med ett naturvetenskapligt innehåll genom att skriva, dramatisera och filma. Fakta och begrepp blir medveten kunskap när de fogas in i ett intresseväckande sammanhang. Nedan finns pdf-filer på de olika avsnitten i idéhäftet Berättarteknik, samt kompletterande material i form av exempel och kopieringsunderlag. Berättelsen som pedagogiskt verktyg » (Bi-lagan 3-2003) Hela Idéhäfte 1 — Berättarteknik (2,4 MB) » Berätta om naturen (sid 2—3) » Torra fakta förvandlas till spännande berättelser (sid 4—16) » Små böcker skrivna av elever på Håksbergs skola, Ludvika kommun 2006 (sid 9) Skrivproceduren där karaktärsschema, hinderschema presenteras. 1. 2. 3. Kopieringsunderlag: Responsfrågor (sid 10) » Exempel på responssamtal — uven 1 (sid 10) Exempel på responssamtal — uven 2 (sid 10) » Övning på temat Lumumma och Takete (sid 14) Pdf » Bildmanus »

Växter Det finns drygt 300 000 kända arter av växter i världen. De minsta är bara ett par millimeter stora medan de största träden kan bli mer än 100 meter höga. Läran om växter kallas botanik. De flesta organismer som kallas växter har pigment som gör att de kan omvandla solenergi till socker. De gröna växterna utgör en grupp och indelas bland annat i blomväxter, barrväxter, ormbunksväxter, mossor, kransalger och grönalger. Till växter brukar man även föra grupper från andra utvecklingslinjer, till exempel svampar (inklusive lavar), brunalger och rödalger. Läran om fröväxterna kallas fanerogambotanik. Pollen Pollenprognoser och mätningar har fått en egen webbplats, pollenrapporten.se - besök den gärna! Mer om växter I Den virtuella floran finns finns över 2000 svenska arter (fröväxter och kärlkryptogamer). Museet forskar Vi forskar om växter på följande enheterna: Fanerogambotanik (fröväxter)Kryptogambotanik (svampar, lavar, alger, mossor)Paleobotanik (fossila växter)

Experience Just How Big the Universe is, in One Mind-Blowing Interactive You need a more recent version of Adobe Flash Player. Recently, NASA scientists combined data from the Spitzer and Hubble Space Telescopes to discover the most distant galaxy known to date. The galaxy, named Abell2744 Y1, was formed around 13.2 billion years ago when the universe was extremely young. Image: Galaxy cluster Abell2744 obtained by the Hubble Space Telescope (Credit: NASA) But what does that really mean? Most of us have trouble visualizing the height of buildings, or the distance it takes to get home from work, let alone things on an intergalactic scale. Even cooler are the tidbits of information that are provided when you click on an object. 1. This is the smallest unit of scale in the universe. As you can see from the animation it takes a bit of zooming to reach this scale. 2. Fundamental particles such as quarks, neutrinos and the Higgs boson are theoretically point sized. 3. 4. Tres-4 is the second largest planet discovered so far. 5. 6. 7.

ArtDatabanken Sveriges nya rödlista kommer att presenteras i april 2015. En lista med preliminära bedömningar kommer att läggas ut för extern granskning på ArtDatabankens hemsida den 14:e juli. Den preliminära listan är öppen för kommentarer under perioden 14 juli – 12 september. Läs mer om Rödlistan Hjälp till att hitta groddjur i naturen! Läs mer och ladda ner broschyr och app Nu är det dags för bl.a. insekterna, spindlarna, sniglarna, musslorna och kräftdjuren att flytta in i nya Artportalen. 21 maj tas detta steg mot en komplett Artportal där alla artgrupper går att rapportera. Läs mer om Artportalen Naturvårdspriset 2014 till våtmarksarbete Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2014. Läs mer om årets pristagare ArtDatabankens senaste rapport sammanfattar tillståndet för biologisk mångfald i Sverige. Läs mer och ladda hem rapporten Omkring 270 arter på den svenska rödlistan är knutna till sötvattensstränder. Läs mer och ladda hem rapporten

Skogsäventyret - Svenska Orienteringsförbundet Kunskap, äventyr och laganda Skogsäventyret är Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskogs stora skolsatsning för elever i årskurs 4. Skogsäventyret är ett verktyg för lärare att enkelt och effektivt arbeta med skogs- och kartkunskap i skolan. Startar med brev från ugglan Skogsäventyret startar med ett brev från ugglan i skogen. Redo för Skogsäventyret Efter utbildningen är eleverna redo för själva Skogsäventyret där de arbetar i lag för att samla in bevis för att övertyga Olfar att skogen behövs. Tree Colouring Pages - Färglägg träd Here's a collection of tree colouring pages featuring trees native to the British Isles, together with their leaves and seeds. Great for nature study! Download printable versions by clicking the links beneath the images below. Here's a colouring page of the blackberry bush, with detailed close-up drawings of the fruit, flowers and branches for the children to colour in. Enjoy this pretty spring blossom tree colouring page for kids which can also be used as a counting activity! There is nothing quite so lovely in spring as the cherry tree in blossom! Whether in the hedgerow or garden, the elder tree is a useful tree and a distinctive sight, with its red berries (elderberries) and white sprays of flowers. The holly tree is best recognised as provided evergreen foliage at Christmas time. Here's a colouring page of the majestic oak tree, with close up detail of its distinctive leaves and acorns. This pretty tree template could be useful for all sorts of crafty nature or Christmas projects!

Main Index -- Exploring Nature Educational Resource -- A Natural Science Reso... indicates a section of the site that is available to subscribing members only. Not a member? Feel free to click on these links and view the samples we have made available. Then check out the low cost and great benefits to subscribers! Home | Citing this Reference | About Us | Frequently Asked Questions | Contact Us | Privacy ©2005-2015 Sheri Amsel. Website developed by Grayslake Webmasters Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig Efter att ha undersökt blommans delar och pratat om vad de olika delarna samt tittat på några olika filmer som visar hur fröväxter förökar sig är till för är det nu dags för mina fyror att träna på att återberätta ett händelseförlopp i NO. Det passar extra bra eftersom jag vet att min svensklärarkollega arbetar med återberättande text och har gått igenom typiska drag och tidsord. Förutom att träna återberättande tränar eleverna också på att använda naturvetenskapliga begrepp. Som stöd i återberättande har jag gjort ett antal bilder som eleverna först måste fundera kring vad de visar och sedan i vilken ordning de ska komma. Lektionens mål Att kunna beskriva hur det går till när växter förökar sig.Att träna på att använda naturvetenskapliga begrepp.Att börja lära oss hur iMovie fungerar. Ord man ska kunna använda ståndarepistillpollenpollineringbefruktningfrögro Gör så här 1. 2. 3. 4. 5. Här kommer bilderna: När våra små filmer är klara kommer de att publiceras på vår klassblogg.

Biology Archives - Science Sparks Playing Detective – add some science to role play This post is all about adding a bit of science sparkle to role play, the activities should hopefully add a simulating and educational twist to an already fun game. My little boy is usually a bit reluctant to play role play games, but generally if I add in a task or some props he is much more enthusiastic. Here are just a few of our favourite ideas. Make a disguise/camouflage Where are you playing? Read More Why do plants need water? A few days ago we noticed that one of our little pumpkin plants on the window sill had wilted. Challenge and Discover – Water Science This month, Inspiration Laboratories and I are challenging you to create a fun water experiment. Growing Microorganisms – Dirty Potatoes Welcome to more Spectacular Summer Science, today we’re growing microorganisms Following on from our hand washing exercise last week we tried another related activity. Heart Rate Investigation Germs and worms 50 Kitchen Science Experiments

Träd Lämplig årstid: året runt Vad är ett träd? Ett träd är en vedväxt som är minst sex meter hög och som har en huvudstam som inte grenar sig alldeles vid markytan. Trädet består av stam, rötter och krona. Rötterna fungerar som ett stöd för trädet, så att det inte välter när det blåser. Innanför barken finns veden. Rötterna håller fast trädet i marken och suger upp vatten och mineraler till trädet. Vill du veta mer om något speciellt trädslag, som bok eller en? Bok (Fagus sylvatica) En (Juniperus communis) Vi får en ny vän Gå till ett stort och pampigt, solitärt växande träd, helst med grenar ända ned i barnhöjd. En vän som man precis träffat och som man lärt känna lite närmare ställer man frågor till för att få reda på mer om honom eller henne. Det sista vi gör innan dagen är slut är att krama trädet som en kär gammal vän. Besök trädet vid flera tillfällen Besök era träd vid olika tider på året för att se hur det byter skepnad vid olika årstider. Relationen till ett träd Lyssna på trädet Frottage

Svenska djur och växter Svenska djur och växter är en kortlek med de vanligaste djur- och växtarterna i svensk natur. På kortens baksida finns artnamnet på svenska, engelska och latin. En rubrik som anger artens grupptillhörighet (t.ex. insekter) ger möjlighet att sortera korten. En tillhörande lärarhandledning finns. Kortleken finns i tre varianter; SMALL, MEDIUM och LARGE. Vilken storlek som passar en viss elevgrupp är upp till läraren att bestämma. SMALL: 36 djur och växter. Kortleken anförskaffar du genom att gratis ladda ned den kortleksvariant du vill ha, samt lärarhandledning (se länkar till höger). Klicka på länken till höger.Klicka på knappen Download och spara filen någonstans på din dator.Öppna filen på din dator.Välj Arkiv och Skriv ut.Klicka på knappen Egenskaper.Välj dubbelsidig utskrift.

Photosynthesis Trees Look at this forest of Photosynthesis Trees my 5th years made! They are made with A4 card and the children drew pictures of the process of photosynthesis and wrote definitions on them. It's a fun way of helping them revise for their Science exam. Here you have a template to make the tree which you might want to enlarge for A4 size.

Related: