background preloader

Asaleh2

Facebook Twitter

Åsa Lehman

Svenska åk F-6

Engelska F-6. Samtala, diskutera och argumentera. Språket i alla ämnen. Kamratrespons. Källkritik. No åk F-6. Teknik åk F-6. Hållbar utveckling F-6. So F-6. Programmering. Drive & Listen. Autism och ADHD. DATE lärmaterial. DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, för alla, oavsett funktionssätt.

DATE lärmaterial

Lärmaterialet ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan. Innehållet bjuder på en bredd av kreativa, lustfyllda och fördjupande övningar som kommer att engagera och entusiasmera både dig själv och dina barn och elever. DATE lärmaterial ger dig elevblad, sagor, PowerPoint-presentationer, pedagogiska berättelser, faktablad, sång och musik, filmer, ljudfiler, arbetsblad – allt färdigt att använda och tillgänglighetsanpassat. DATE lärmaterial är målgruppsanpassat och har direkt koppling till styrdokument, ämnen och kurser. Emmas Drive med material – Google Drive. Flextur – Google Drive. Lärarhjälpen. Skolmagi.nu – Skolan – där magi sker.

Printable Puzzles by KrazyDad. WorksheetWorks.com.

Bild åk F-6

Matematik F-6. Drama och Lekar. Formativt lärande. Utvecklingssamtal och föräldramöten. Pedagogiska planeringar och matriser. Mindset. Min mapp "Samarbete/grupparbete" på Pinterest. Min mapp "Planscher, citat och kloka ord" på Pinterest.