background preloader

Asaleh2

Facebook Twitter

Åsa Lehman

Svenska åk F-6

Engelska F-6. Samtala, diskutera och argumentera. Språket i alla ämnen. Läs- och skrivsvårigheter. Kamratrespons. Källkritik. Studieteknik. Uppslagsböcker/Ordböcker. No åk F-6.

Teknik åk F-6

Hållbar utveckling F-6. So F-6. Printable Puzzles by KrazyDad. WorksheetWorks.com. Bild åk F-6. Matematik F-6. Musik F-6. Drama och Lekar. Ikt. Filmer och program. Kunskapsspel. Bilder, musik och ljudeffekter. Formativt lärande. Lgr11 samt betyg och bedömningar.

Stödinsatser i skolan

Utvecklingssamtal och föräldramöten. Pedagogiska planeringar och matriser. Oreda Schema. Mindset. Böcker att läsa. Skönlitteratur. Läromedel att titta på. Inspiraton, fakta och arbetsblad. Sidor för lärare. Länksamlingar.

Ämnesövergripande projekt

Min mapp "Samarbete/grupparbete" på Pinterest. Min mapp "Planscher, citat och kloka ord" på Pinterest.